Drets de la LOPD

555 views
488 views

Published on

Segons la LOPD, els responsables dels fitxers han d'atendre als interessats que sol·licitin els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
195
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Drets de la LOPD

 1. 1. Segons Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 03/09/2013 1Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 2. 2. Caràcter personalíssim  Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició són personalíssims i els ha d’exercir l’afectat.  Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició els ha d’exercir l’afectat acreditant la seva identitat.  Els drets es deneguen quan la sol·licitud la formuli una persona diferent de l’afectat i no s’acrediti que la dita persona actua en representació d’aquell. 03/09/2013 2Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 3. 3. Condicions generals per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició  Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició són drets independents.  S’ha de concedir a l’interessat un mitj{ senzill i gratuït per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.  L’exercici per part de l’afectat dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és gratuït. 03/09/2013 3Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 4. 4. Condicions generals per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició  Els serveis d’atenció al públic poden atendre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de l’afectat.  El responsable del fitxer ha d’atendre la sol·licitud d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició exercida per l’afectat. 03/09/2013 4Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 5. 5. Procediment  L’exercici dels drets s’ha de portar a terme mitjançant una comunicació dirigida al responsable del fitxer.  La comunicació dirigida al responsable del fitxer ha de contenir nom i cognoms, petició, adreça i documents acreditatius.  El responsable del tractament ha de contestar la sol·licitud que se li dirigeixi en tot cas. 03/09/2013 5Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 6. 6. Procediment  En cas que la sol·licitud no compleixi els requisits, el responsable del fitxer ha de sol·licitar-ne l’esmena.  La resposta ha de ser conforme amb els requisits.  Correspon al responsable del tractament la prova del compliment del deure de resposta. 03/09/2013 6Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 7. 7. Procediment  El responsable ha d’adoptar mesures per garantir que les persones de l’organització puguin informar del procediment a l’afectat.  L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es pot modular per raons de seguretat pública. 03/09/2013 7Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 8. 8. Exercici dels drets davant un encarregat del tractament  Quan els afectats exerceixin els drets davant un encarregat del tractament, aquest ha de traslladar la sol·licitud al responsable. 03/09/2013 8Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 9. 9. Dret d’accés  El dret d’accés és el dret de l’afectat a obtenir informació sobre si les seves dades personals estan sent objecte de tractament.  En virtut del dret d’accés, l’afectat pot obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes. 03/09/2013 9Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 10. 10. Exercici del dret d’accés  En exercir el dret d’accés l’afectat pot rebre la informació per visualització en pantalla, escrit, telecòpia o correu electrònic.  Els sistemes de consulta del fitxer es poden restringir en funció de la configuració o implantació material del fitxer.  El responsable del fitxer, quan en faciliti l’accés, ha de complir el que estableix el títol VIII del Reglament de la LOPD. 03/09/2013 10Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 11. 11. Atorgament de l’accés  El responsable ha de resoldre sobre la sol·licitud d’accés en el termini m{xim d’un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud.  Si la sol·licitud és estimada, l’accés s’ha de fer efectiu durant els deu dies següents a la comunicació.  La informació que es proporcioni, sigui quin sigui el suport en què es faciliti, s’ha de donar de manera llegible i intel·ligible. 03/09/2013 11Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 12. 12. Denegació de l’accés  El responsable pot denegar l’accés a les dades personals quan el dret ja s’ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud.  També s’hi pot denegar l’accés en els supòsits en què ho prevegi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament.  El responsable ha d’informar l’afectat del seu dret a demanar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 03/09/2013 12Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 13. 13. Drets de rectificació i cancel·lació  El dret de rectificació és el dret de l’afectat per tal que es modifiquin les dades que siguin inexactes o incompletes.  L’exercici del dret de cancel·lació dóna lloc al fet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives. 03/09/2013 13Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 14. 14. Exercici dels drets de rectificació i cancel·lació  La sol·licitud de rectificació ha d’indicar a quines dades es refereix i la correcció que s’ha de fer amb documentació justificativa.  En la sol·licitud de cancel·lació l’interessat ha d’indicar a quines dades es refereix amb la documentació que ho justifiqui. 03/09/2013 14Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 15. 15. Exercici dels drets de rectificació i cancel·lació  El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud de rectificació o cancel·lació en el termini màxim de deu dies.  Si les dades rectificades o cancel·lades han estat cedides el responsable ha de comunicar la rectificació o cancel·lació al cessionari. 03/09/2013 15Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 16. 16. Denegació dels drets de rectificació i cancel·lació  La cancel·lació no pertoca quan les dades de caràcter personal han de ser conservades.  També es poden denegar els drets de rectificació o cancel·lació en els supòsits en què ho prevegi una llei.  El responsable ha d’informar l’afectat del seu dret a demanar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 03/09/2013 16Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 17. 17. Dret d’oposició  El dret d’oposició és el dret de l’afectat per tal que no es porti a terme el tractament de les seves dades personals. 03/09/2013 17Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es
 18. 18. Exercici del dret d’oposició  El dret d’oposició s’ha d’exercir mitjançant una sol·licitud dirigida al responsable del tractament.  El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud d’oposició en m{xim deu dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.  El responsable ha d’excloure del tractament les dades de l’afectat que exerceixi el seu dret d’oposició o denegar la sol·licitud. 03/09/2013 18Protectat Consultoria LOPD · www.protectat.es

×