ผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1

1,833 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,833
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1

 1. 1. DLTV โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ด้วย
 2. 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ <ul><li>1. เพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>ด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล </li></ul><ul><li>2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ </li></ul><ul><li>นักเรียนให้สูงขึ้น </li></ul>
 3. 3. เป้าหมาย <ul><li>1. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล </li></ul><ul><li>2. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จัดการเรียนการสอนผ่านการประเมิน </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ 10 ของการประเมินคุณภาพภายใน </li></ul><ul><li>3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 </li></ul>
 4. 4. ครูไม่ใช้สื่อประกอบ การเรียนการสอน โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก
 5. 9. 8 DLTV 6 E-LEARNING 7 DLTV 10 DLTV 9 DLTV
 6. 10. 8 DLTV 7 E-LEARNING 6 E-LEARNING 6 E-LEARNING
 7. 11. 8 DLTV E-LEARNING E-LEARNING 6 E-LEARNING
 8. 14. DVD 7 DLTV E-LEARNING 5 DLTV DLTV
 9. 15. 7 DLTV 7 E-LEARNING 4 DLTV 6 E-LEARNING 5 DLTV
 10. 16. 7 DLTV 7 E-LEARNING 4 DLTV 6 E-LEARNING 5 DLTV
 11. 17. 6 E-LEARNING 7 DLTV DLTV DVD 7 DLTV
 12. 18. 7 DLTV 6 E-LEARNING 5 E-LEARNING DLTV E-LEARNING
 13. 19. E-LEARNING DLTV 5 DLTV DLTV 6 E-LEARNING
 14. 20. E-LEARNING DLTV 6 E-LEARNING DLTV 7 DLTV
 15. 21. DLTV E-LEARNING DLTV DLTV DLTV
 16. 23. E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING
 17. 24. E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING
 18. 25. E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING
 19. 26. E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING
 20. 27. E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING
 21. 30. E-LEARNING E-LEARNING
 22. 31. E-LEARNING E-LEARNING
 23. 32. E-LEARNING E-LEARNING
 24. 33. E-LEARNING E-LEARNING
 25. 34. E-LEARNING E-LEARNING
 26. 35. E-LEARNING E-LEARNING
 27. 36. E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING
 28. 37. E-LEARNING E-LEARNING
 29. 55. <ul><li>1. จัดทำแผนการสอนมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา </li></ul><ul><li>1.1. สำหรับชั้นที่เลือก DLTV และ DVD </li></ul><ul><li>1.2. สำหรับชั้นที่เลือก E-LEARNING </li></ul><ul><li>* ทุกห้องเรียนจะสอนตามแผนมาตรฐานระดับเขต * </li></ul><ul><li>* เพิ่มเติมให้ดีกว่าได้ * </li></ul><ul><li>2. จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>3. จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ </li></ul>การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง ปีการศึกษา 2554
 30. 56. ปรับสภาพแวดล้อม ของโรงเรียน เปลี่ยนบรรยากาศ ภายในห้องเรียน ปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหม่ BBL School 3 ปรับ 11 เปลี่ยน 6 ปรุง โรงเรียนเปลี่ยนสมอง
 31. 57. ปรับสภาพแวดล้อม ของโรงเรียน <ul><li>ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นสมอง กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ปรับการใช้พื้นสนาม และทางเดิน ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ปรับสนามเด็กเล่นให้ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมอง </li></ul>3
 32. 58. เปลี่ยนบรรยากาศ ภายในห้องเรียน <ul><li>จัดโต๊ะเรียนเป็นกลุ่ม </li></ul><ul><li>ใช้กระดานดำ หรือกระดานไวท์บอร์ดเสนอข้อมูลที่แปลกใหม่ </li></ul><ul><li>ห้องเรียนมีการใช้กระดานเคลื่อนที่ / โทรทัศน์เคลื่อนที่ </li></ul><ul><li>มีมุมอ่าน ใช้พื้นที่มุมอ่านทำกิจกรรมการอ่าน </li></ul><ul><li>มีมุมเครื่องเขียน </li></ul><ul><li>มีมุมเพิ่มความรู้รอบตัวในห้องเรียน </li></ul><ul><li>มีบอร์ดต่างๆ ที่กระตุ้นให้ทบทวน และสร้างความจำ </li></ul><ul><li>จัดแสดงผลงานนักเรียนในห้องเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>จัดเก็บเอกสาร งานของนักเรียนเป็นระบบ แยกเป็นสัดส่วน </li></ul><ul><li>ห้องเรียนมีมุมสงบ หรือมุมพักสายตา </li></ul><ul><li>มีการใช้พื้นที่ในห้องเรียนหลากหลาย เช่น ผนัง พื้น เพดาน </li></ul>11
 33. 59. ปรุงกระบวนการเรียน การสอนใหม่ <ul><li>ใบงาน ( work sheet ) มีลักษณะ BBL </li></ul><ul><li>หนังสือเรียนถูกคัดเลือกแล้วว่ามีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>มีกิจกรรม ขยับกาย ขยายสมอง ( Brain Gym ) </li></ul><ul><li>กระบวนการสอนของครู ( Teaching Process ) มีลักษณะ BBL </li></ul><ul><li>5. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทำให้เรียนได้เร็วและสนุก </li></ul><ul><li>6. ครูมีเมตตาจิตต่อเด็ก </li></ul>6
 34. 60. การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2554 <ul><li>ปรับสภาพแวดล้อมทุกพื้นที่ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสมอง กระตุ้นสมอง กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ (3 ปรับ ) </li></ul><ul><li>เปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (11 เปลี่ยน ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียน เคารพธงชาติ ไหว้ ท่องอาขยาน </li></ul><ul><li>การเคลื่อนไหวอิสระ </li></ul><ul><li>4. กิจกรรม 10 นาที ก่อนเรียน </li></ul><ul><li>- ตอนเช้า 10 นาที สวดมนต์แปล นั่งสมาธิ </li></ul><ul><li>- ตอนบ่าย 10 นาที กิจกรรมขยับกายขยายสมอง ( Brain Gym ) </li></ul><ul><li>5. สอบอ่านนักเรียน ป .1 ทุกคน สุ่ม ป .2-3 กันยายน 2554 </li></ul>ทุกโรงเรียน
 35. 61. 1. ภาษาพาเพลิน ระดับปฐมวัย จำนวนไม่จำกัด * ร . ร . ซื้อหนังสือ 5 เล่ม 162/ คน สพป . อบรมครู / ทำคู่มือ * 2. อ่านออกเขียนได้ภายใน 3 เดือน จำนวนไม่จำกัด - ประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทุกคน - ประถมศึกษาปีที่ 2-3 เฉพาะนักเรียนที่ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ * ร . ร . ซื้อหนังสือ 3 เล่ม 186/ คน สพป . อบรมครู / ทำคู่มือ * * สอบการอ่านทุกโรงเรียน * 3. BBL ทั้งระบบ จำนวน 9 โรงเรียน รับสมัครโรงเรียนแกนนำ
 36. 62. เราจะร่วมกันพลิกโฉมคุณภาพนักเรียน ทุกโรงเรียน ในสุพรรณบุรี เขต1 3 ปรับ 11 เปลี่ยน 6 ปรุง ด้วยยุทธศาสตร์

×