• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Rancangan tahunan
 

Rancangan tahunan

on

 • 974 views

 

Statistics

Views

Total Views
974
Views on SlideShare
974
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Rancangan tahunan Rancangan tahunan Document Transcript

  • 1NOTA 8 : RANCANGAN PROGRAM TAHUNANProses Perancangan Latihan Proses yang sistematik dan boleh membantu atlet mencapai tahap latihan dan prestasi yangtinggi Harus menggunakan sains untuk membentuk program Rancangan latihan merupakan peralatan yang paling penting untuk membantu JLmelaksanakan program latihan yang tersusun Program latihan yang teratur dan terancango Mengurangkan pendekatan yang “rawak”, “tanpa arah tujuan”, “accidental” yangmasih digunakan dalam banyak sukan di Malaysiao In training nothing happens by accident, but by design (Bompa, 1999)Tujuan Merancang Latihan Mengenal pasti kerja/aktiviti/latihan yang akan dijalankan, mengikut objektif yang telahditetapkan Membantu JL rancang “reaksi fisiologi” terhadap latihan, bukan sahaja apa akan dilakukanuntuk sesi hari in atau esok Membantu JL meramal keadaan atlet selepas latihan (berdasarkan ujian, respons fisiologietc)o Sangat letih?o Dapat memulih sebelum sesi akan datang?o Capai superkompensasi?Professional Expertise Untuk merancang latihan dengan berkesan JL perlu ada tahap professional expertise yangtinggi Lakuan yang boleh bantu JL mempamerkan professional expertise adalah denganpenyediaan setiap aspek latihan SEBELUM latihan bermula Merancang latihan dengan penggunaan pelan tahunan, microcycle dan sesi latihan -PERIODISASIPeriodization Pembahagian program latihan kepada segmen yg lebih kecil – fasa, tahun Setiap fasa/tahun mempunyai objektif spesifik yg berlainan Periodisasi boleh membantu atlet mencapai prestasi tertinggi (peak) pada masa yg telahditetapkan (pertandingan)
  • 2Persediaan Rancangan LatihanPersediaan Rancangan LatihanMulti-year ProgramAnnual ProgramTraining Phases /MacrocyclesMesocyclesMicrocyclesTraining SessionTraining ActivitiesGeneral Sequence of Physical Training for High Performance Work capacity (train athletes to train)o Increase ROMo Increase core strength and stabilizerso Increase aerobic capacity and powero Increase anaerobic capacity and powero Improve body composition, improve hypertrophyo Improve strength endurance Maximal strength Power (strength-speed, speed-strength) SpeedRancangan Tahunan Rancangan tahunan adalah perlu untuk membantu atlet mengoptimumkan peningkatanprestasi Pada tahap pertandingan yg rendah, atlet boleh mencapai kejayaan tanpa rancangantahunan TETAPI mereka tidak akan mengoptimumkan perkembangan prestasi untuk menjadiatlet elit Rancangan tahunan adalah berbeza mengikuto Sukano Atleto Budaya Faktor-faktor yg boleh mempengaruhi komposisi rancangan tahunan termasuko Ciri-ciri pertandingano Kematangan dan kebolehan atleto Iklim, persekitarano Sumber (masa, manusia, kemudahan dll)o Sikap atlet
  • 3Contoh Rancangan Tahunan – MonocycleContoh Rancangan Tahunan – Bi-cycle
  • 4Contoh Rancangan Tahunan – Tri-CycleMenyediakan Program Tahunan (1) Kenalpasti keperluan sukan anda melalui Needs Analysis Kenalpasti status semasa atlet/pasukan Nilai program tahun lepas – kekuatan, kelemahano Latihan dan persediaan Komponen fizikal (sistem tenaga, kekuatan dan kuasa, fleksibiliti dll) Komponen teknikal Komponen taktikal Komponen mental Aspek lain – pemulihan, warm-up, cool-down, pemakanan, sosial dllo Prestasi tahun lepas (aspek-aspek seperti di atas, + prosedur taper dan peaking)o Rumusan Kekuatan program tahun lepas Kelemahan program tahun lepas Sediakan biodata atleto Namao Tarikh lahiro Posisi permainano Status semasa Kecergasan Kemahiran Sediakan gol an objektif latihano Gol = pernyataan yang umum tentang apa yang ingin dicapai oleh atlet/pasukano Contoh: Atlet meningkat kecergasan keseluruhan
  • 5 Pemain akan mempamerkan tahap kemahiran tinggi semasa bertandingsupaya dapat bertanding dengan berkesan Atlet menunjukkan komitmen yang tinggi sepanjang musim latihano Objektif latihano Objektif = pernyataan spesifik tentang apa yang ingin dicapaio Objektif mesti Dinyatakan dengan jelas Boleh diukur Mempunyai jangkamasa spesifik untuk mencapainya Contoh Objektif Latihan (1)o Objektif prestasi: Menang pertandingan kebangsaan remaja padaJanuari 2008 Meningkatkan atau mengekalkan kedudukanpasukan dalam liga negeri pada musimpertandingan 2007o Objektif fizikal: Meningkatkan daya tahan kardiovaskular sebanyak15 % pada Disember 2010 Menambah lompatan vertikal sebanyak 5 % padaakhir musim 2007 Lari jarak 30 m dalam masa < 6 s, 8 dpd 10 kalio Objektif teknikal: Lakukan jaringan dengan gaya sebelah tangan(purata 80 % ketepatan) semasa kejohanan MSSM Renang 2 km menggunakan kuak rangkak dalammasa < 30 minito Objektif taktikal: Mengurangkan kesilapan taktik sebanyak 10 %sebelum pertandingan MSSM 2010 Menghantar tendangan tepat ke sasaran semasamelakukan corner kick (90 %) Sediakan konten latihano Konten latihan melibatkan Apa atlet perlu tahu sebelum boleh mengambil bahagian dalampertandingan pertamao JL juga perlu susun pengajaran konten supaya bahan yang diperlukan dahulu, diajardahuluo Ajar kemahiran asas sebelum kemahiran komplekso Konten latihan perlu mengambil kira: Adakah atlet anda mempunyai kekuatan dan daya tahan yang mencukupiuntuk melakukan tugas-tugas (konten) yang disenarai? Adakah atlet anda mempunyai tahap koordinasi motor yang mencukupiuntuk melakukan tugas-tugas di atas? Adakah atlet anda mempunyai kematangan kognitif dan emosi yangmencukupi untuk mempelajari tugas-tugas di atas? Adakah terdapat elemen bahaya untuk atlet anda? Adakah anda mempunyai peralatan dan kemudahan yang mencukupi? Tetapkan semua EVENT/ACARA yang penting pada jadual tahunano Pertandingan yg penting (elak dpd terlalu banyak pertandingan)
  • 6o Warm-up matches yang diperlukano Kem latihan dan jangkamasa setiap kemo Sesi-sesi pengujian (prestasi, perubatan)o Tarikh lain (cuti sekolah, peperiksaan) yg ada impak atas atleto Tentukan jangkamasa pertandingan (tarikh perlawanan 1 – tarikh perlawananterakhir). Penentuan jangkamasa pertandingan adalah penting terutamanya jikaanda merancang double atau multiple periodization. Tentukan jangkamasa fasa transisi (sebaik sahaja habis pertandingan sehingga mula fasapersediaan untuk pertandingan akan datango Satu minggu latihan sedikit sahaja (sebaik sahaja habis pertandingan terakhir)o Diikuti dengan 1-2 minggu active recoveryo Latihan juga dijalankan semasa fasa transisi – bukan rehat terus!o Complete inactivity over an extended period should be avoided - detraining Tentukan jangkamasa fasa persediaan (jangkamasa latihan sebelum pertandingan). Dibahagikpd:o General preparation training (GPT/GPP)o Specific preparation training (SPT/SPP)o Pre-competition phaseo General Preparation Training (GPT)o Sebaik sahaja selepas fasa transisio Untuk atlet baru, atlet muda atau single periodization – 8 hingga 12 mingguo Utk atlet berpengalaman atau double dan multiple periodization – lebih singkatkerana masa untuk latihan spesifik untk sukan banyak dijalankan Objektif fasa GPT Peningkatan isipadu latihan secara ansur-maju Maintain atau kekal tahap komponen kecergasan yang penting untuk sukan Ajar kemahiran baru Membetulkan kelemahan Meningkatkan kecergasan keseluruhan Tandakan jangkamasa untuk Specific Preparation Training (SPT)o Sebaik sahaja selepas fasa GPTo Untuk single periodization – 6 hingga 8 minggu atau lebiho Untuk atlet berpengalaman– SPT lebih panjang daripada GPT Tentukan jangkamasa Pre-Competition Trainingo Sebelum pertandingano Untuk single periodization – 3 hingga 5 mingguo Untk double atau multiple periodization – 2 hingga 3 mingguo Biasanya melibatkan warm-up atau exhibition gameso Latihan yang sangat spesifiko Intensiti pada peringkat yg akan dihadapi semasa pertandingano Pembahagian Masa Untuk Komponen-Komponen Latihan Kenalpasti kepentingan setiap satu Key Performance Factor (KPF) pada setiap fasa latihan –adakah KPF (kuasa) perlu dikekal (maintenance), atau diberi tumpuan utama (emphasis)o Sebaik-baiknya, setiap KPF perlu latihan sepanjang tahun utk elak detraining ataupenurunan prestasio Maintenance – kurangkan isipadu tetapi kekalkan intensitio Peningkatan signifiken sesuatu KPF perlu 4-6 minggu latihan (jika 2-4 sesi seminggu)o Latihan sesuatu KPF mungkin menjejas peningkatan KPF lain (e.g kekuatan dan dayatahan aerobik)o KPF seperti speed dan power boleh dilatih serentak dalam satu fasa
  • 7 JL boleh dibantu jika anggaran peningkatan prestasi dapat dilakar (graf) atas programlatihan. Lakaran graf untuk isipadu dan intensiti boleh bantu JL visualize ansurmaju bebanlatihan serta menganggar perubahan prestasi atlet Semak semula semua langkah sebelum ini dengan menggunakan:o Analisis retrospektif (lihat apa yg telah berlaku pada program tahun lepas) Prestasi semasa pertandingan, rekod-rekod latihan, skor ujian lepas, laporankecederaan/medicalo Ujian-ujian Lab tests, field tests, performance tests, psychological tests, medical test,nutritional assessmento Data /norm yg khusus kepada sukan anda atau khusus utk posisi bermain atlet International, national, state norms Sistem tenaga yg terlibat semasa latihan dan pertandingan