SYL:n toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2012

5,373 views
5,379 views

Published on

SYL:n toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2012. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 3.2.2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,621
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SYL:n toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2012

 1. 1. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2012TOIMINTASUUNNITELMAN UUDET PROJEKTIT ........................................................... 1 P. Ylioppilasliikkeenä kuntavaaleihin ..................................................................................... 1 P a) Tuotetaan taustamateriaalia ylioppilaskuntien vaikutustyön tueksi ...........................................................1 P b) Muodostetaan ylioppilaskuntien kuntavaalivastaavista verkosto ja järjestetään heille kuntavaalitapaaminen .1 P c) Osallistutaan SuomiAreenaan kuntavaaliteemalähtöisesti .......................................................................1 P d) Luodaan yhtenäinen ulkoasu SYL:n ja ylioppilaskuntien kuntavaalivaikuttamiseen .....................................2 P e) Koordinoidaan ylioppilaskuntien yhteistä kampanjointia .........................................................................2 P f) Järjestöjen välinen yhteistyö ...............................................................................................................2 U1. Opintopolkujen sujuvoittaminen ...................................................................................... 3 U1 a) Toimivat siirtymäväylät korkeakoulujen sisällä ja välillä .......................................................................3 U1 b) Yhdenvertaiset opiskelijavalinnat ......................................................................................................3 U1 c) Opiskelu mahdolliseksi sairauspäivärahalla .........................................................................................3 U1 d) Opintoaikoihin liittyvät todenmukaiset tunnusluvut ..............................................................................3 U2. Osaaminen keskiöön ........................................................................................................ 4 U2 a) Opetuksen ja oppimisen arvostus paremmaksi ....................................................................................4 U2 b) Korkeakouluharjoittelun kehittäminen ................................................................................................4 U2 c) Tiedonkeruu tutkinnon täydentämisestä ja yliopistollisen täydennyskoulutuksen käytännöistä...................4 U3. Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ja profiloituminen sekä sisäinen rahanjako ..... 5 U3 a) Luodaan mahdollisuudet sujuvaan tiedon jakamiseen ylioppilaskuntien välillä .........................................5 U3 b) Vähemmistökielten asema pidetään esillä rakenteellisessa kehittämisessä..............................................5 U3 c) Seurataan Taideyliopiston perustamista .............................................................................................5 U4. Koulutuksen kaupallistuminen Suomessa ........................................................................ 5 U4. a) Laaditaan tilanneanalyysi koulutuksen kaupallistumisesta Suomessa ....................................................5 U4. b) Lukukausimaksukokeilua arvioidaan huolella ja kriittisesti ...................................................................6 U4. c) Koulutuksen kaupallistumisen vaikutukset nostetaan esille julkisessa keskustelussa ...............................6 U4. d) Järjestetään Maksuttoman koulutuksen päivä kansallisesti ..................................................................6 U5. Opiskelijoiden oikeusturva ............................................................................................... 7 U5 a) SORA-lainsäädännön soveltaminen oikeusturva huomioiden .................................................................7 U5 b) Opintoaikojen rajauksen soveltaminen mahdollisimman yhdenvertaisesti ...............................................7 U5 c) Oikeusturvatietopankin luominen ......................................................................................................7 U6. Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihin ................................................................. 7 U6. a) Luodaan suositukset maahanmuuttajien korkeakouluun valmentavista opinnoista ..................................7 U7. Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisen tukeminen ................................................. 8 U7. a) Kansainväliset opiskelijat voivat työllistyä valmistumisen jälkeen Suomen työmarkkinoille ......................8 U8. Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminen ....................................................... 8 U8 a) Kansainvälisten opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet paranevat yliopistoissa ja ylioppilaskunnissa .....8 U8. b) Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian väliarviointi valmistuu ......................................................8 U9. Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistä ............................................................... 9 U9 a) Arvioidaan lomapankkijärjestelmän ajankohtaisuus .............................................................................9 U10. Yhdenvertaisuustyön vahvistaminen .............................................................................. 9 U10 a) Toimiston sisäisen yhdenvertaisuustyön vahvistaminen ......................................................................9 U10 b) Ulospäin suuntautuvan yhdenvertaisuustyön parantaminen ................................................................9 U11. Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen sosiaalityöllä ........................................... 10 U11 a) Tiedon kartoittaminen opiskelijan mahdollisuudesta sosiaalityöhön .................................................... 10 U12. Toimiva sosiaaliturvajärjestelmä ................................................................................. 10 U12 a) Tehdään kartoitus ja taustatyö opiskelijan toimeentuloon liittyvistä asioista ........................................ 10 U13. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminen ....................................... 10 U13 a) Luodaan perustiedotusmallit ja -materiaalit kehitysyhteistyöviestinnälle ............................................. 10 U13 b) Lisätään ylioppilaskuntien ja sidosryhmien tietoisuutta SYL:n kehitysyhteistyötoiminnasta ................... 11 U14. Järjestösektoriverkoston luominen .............................................................................. 11TOIMINTASUUNNITELMAN JATKUVAT PROJEKTIT.................................................... 11 J1. Opintotukijärjestelmän kehitys ...................................................................................... 11 J1 a) Osallistutaan opintolainavähennyksen arviointityöryhmään ................................................................. 11
 2. 2. J1 b) Vaikutetaan kv-opintotukeen liittyvän lainsäädännön kehitykseen ........................................................ 12 J2. YTHS:n talouden ja AMK-pilotin seuraaminen ................................................................. 12 J2 a) YTHS:n toimivuuden varmistaminen ................................................................................................. 12 J2 b) YTHS:n pilotin seuranta .................................................................................................................. 12 J3. OLL:n kehittäminen ........................................................................................................ 13 J3 a) Osallistutaan OLL:n järjestöllisen kehittämisen ohjausryhmään............................................................ 13 J4. Opiskelija-asuminen ja sen tulevaisuus .......................................................................... 13 J4 a) Kv -asuminen ja hätämajoitus ......................................................................................................... 13 J5. Tasa-arvoinen perhe-elämä ............................................................................................ 13 J5 a) Edistetään vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista ja vanhemmuuden kustannusten jakamista tasan työnantajien kesken ............................................................................................................................... 13 J5 b) Edistetään tasa-arvoisen avioliittolain säätämistä ............................................................................... 14 J6. Viestintä 2010-luvulle ja sen yli ...................................................................................... 14 J6 a) Viestinnän käsikirja vakiinnuttaa viestinnän käytännöt ....................................................................... 14 J6 b) Uudistetaan SYL:n infomateriaali ..................................................................................................... 14 J6 c) Freesimpi ja kokeilevampi viestintä .................................................................................................. 14 J6 d) Selvitetään parhaat käytännöt käännösten järjestämiseksi .................................................................. 15 J7. Työurien pidentäminen ................................................................................................... 15 J7 a) SYL:n työurajulkaisun jalkauttaminen ............................................................................................... 15 J7 b) Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen osallistuminen .................................................................. 15 J7 c) Yliopistojen vastuu työurien pidentämisessä ...................................................................................... 16 J7 d) Selvitys työuran alkamisajankohtatilastoinnista ................................................................................. 16 J7 e) Työeläkekiertue ............................................................................................................................. 16 J8. Opiskelijoiden oikeudet työelämässä .............................................................................. 16 J8 a) Mitä ongelmia opiskelijoiden työehdoissa ja oikeuksissa on? ................................................................ 16 J8 b) Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan osallistuminen........................................................................... 17 J9. Akateemisten työvoimapalveluiden ja -ohjauksen saatavuuden parantaminen .............. 17 J10. Ilmastolakivaikuttaminen ............................................................................................. 17 J10 a) Vaikutetaan ilmastolain etenemiseen .............................................................................................. 17 J10 b) OSS-yhteisön ympäristöohjelman jalkauttaminen ja ylioppilaskuntien ympäristösektorin tukeminen ....... 17TOIMINTASUUNNITELMAN ULKOPUOLISET PROJEKTIT ........................................... 18 X1. Budjettivaikuttaminen .................................................................................................... 18 X1 a) Vaikutetaan hallituskauden budjettikehykseen .................................................................................. 18 X1 b) Vaikutetaan valtion budjettiin vuodelle 2013 ..................................................................................... 18 X2. Erasmus for All -rahoitusohjelma huomioi suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden tarpeet ................................................................................................................................. 18 X3. Osallistutaan ACA:n tutkimukseen liikkuvuudesta ......................................................... 19 X4. Kehitetään opiskelijakorttitoimintaa .............................................................................. 19 X5. Vaikutetaan koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelmaan .................................... 19 X6. Järjestetään tapaaminen edustajistojen puheenjohtajille .............................................. 19 X6. Järjestetään NOM-tapaaminen ....................................................................................... 20Hyväksytty 3.2.2012 (SYLH 6/2012)Muokattu 16.2.2012 (SYLH 7/2012)Muokattu 24.2.2012 (SYLH 8/2012)
 3. 3. Toimintasuunnitelman uudet projektitP. Ylioppilasliikkeenä kuntavaaleihinP a) Tuotetaan taustamateriaalia ylioppilaskuntien vaikutustyön tueksiKuvaus: Tuotetaan ylioppilaskuntien paikallisen vaikutustyön tueksi taustamuistiot opiskelija-asumisesta sekä joukkoliikenteestä. Tarpeen vaatiessa ja tilanteiden muuttuessa kevyempiämuistioita voidaan tuottaa myös muista aiheista, esim. kuntauudistus. Ylioppilaskuntien avuksilaaditaan lisäksi “check-lista” vaikuttamisen vaiheista.Sidosryhmät: SAMOK, ylioppilaskunnat, erityisesti ylioppilaskuntien kuntavaalivastaavatVastuu: JurvanenResurssit: Jurvanen, Impiö, LampinenAikataulu:-helmikuun alku: check-lista-helmi-maaliskuu: taustamuistioiden työstö-maaliskuu: muistiot ylioppilaskuntien käyttöönKuormittavuus: suuriVaikuttavuus: keskisuuriP b) Muodostetaan ylioppilaskuntien kuntavaalivastaavista verkosto jajärjestetään heille kuntavaalitapaaminenKuvaus: Ylioppilaskuntien kuntavaalivastaaville perustetaan oma sähköpostilista, jonka kauttaheitä voidaan helposti tiedottaa SYL:n suunnasta. Lista on kevään ja erityisesti alkusyksynaikana elävä ja siellä jaetaan esimerkiksi ajankohtaisia mediaosumia vaikuttamiseen liittyen.Lista toimii myös kuntavaalivastaavien keskinäisenä viestintä- ja verkostoitumiskeinona.Tavoitteena onkin aktivoida vastaavia myös keskinäiseen verkostoitumiseen jayhteydenpitoon.Kuntavaalivastaaville järjestetään keväällä myös erillinen kuntavaalitapaaminen. Tapaamisentarkoitus on koulutuksellinen ja se keskittyy sisällöllisesti vaikuttamistyössä tarpeellisiinasiasisältöihin sekä hyvien kokemusten jakamiseen.Sidosryhmät: SAMOK, ylioppilaskunnatVastuu: LampinenResurssit: pääsektori (Lampinen), soposektoriAikataulu:tammikuu: listan luominenhelmikuu: avausseminaarissa pienimuotoista “starttia verkostoitumiseen”helmikuu-lokakuu: tiedottaminen listallamaalis-huhtikuu: kuntavaalitapaaminenKuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriP c) Osallistutaan SuomiAreenaan kuntavaaliteemalähtöisestiKuvaus: SYL osallistuu SuomiAreenaan kesällä 2012 yhdessä Allianssin, SAMOK:n ja Suomenlukiolaisten liiton kanssa. Kuntavaalivuonna nuorisojärjestöjen rooli tapahtuman järjestelyissäja sisällön tuottamisessa on suurempi kuin aikaisempina vuosina. Pidetään keskusteluissa januorisojärjestöjen ohjelmassa esillä kuntavaaleihin liittyviä asiasisältöjä. Tapahtumanyhteydessä on mahdollista myös julkaista ja potkaista käyntiin SYL:n kuntavaalikampanja. [1]
 4. 4. Sidosryhmät: Allianssi, SLL, MTV3, ylioppilaskunnatVastuu: LampinenResurssit: Lampinen, Parpala, sektoritAikataulu:tammi-helmikuu: ohjelmavuorojen ja ohjelman tarkentaminen yhteistyöjärjestöjen kanssahelmikuu: omien osuuksien sisällön suunnitteleminen ja puhujien varaaminenloppukevät: käytännön järjestelyitäheinäkuu: itse tapahtumaKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuri/suuriP d) Luodaan yhtenäinen ulkoasu SYL:n ja ylioppilaskuntienkuntavaalivaikuttamiseenKuvaus: SYL suunnittelee ja toteuttaa kampanjalle yhteisen visuaalisen ilmeen. Lähtökohtanatälle työlle on materiaalin ulkoasun monikäyttöisuus ja mukautettavuus paikalliseenvaikuttamiseen ja ylioppilaskuntien omiin tavoitteisiin. Selvitetään yhteistyömahdollisuudetSAMOK:n ja opiskelijakuntien kanssa.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat, opiskelupaikkakunnat, SAMOKVastuu: LampinenResurssit: Käppi, LampinenAikataulu:helmikuu: teeman ja ideoiden tarkentuminen avausseminaarissamaalis-huhtikuu: materiaalien työstäminentouko-kesäkuu: valmistaKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuriP e) Koordinoidaan ylioppilaskuntien yhteistä kampanjointiaKuvaus: SYL ja ylioppilaskunnat ideoivat kuntavaalitapaamisen yhteydessä yhteisiäkampanjaideoita, esim. pyörämarssi, valtakunnallinen kampanjapäivä, kansalaisaloite. SYLkoordinoi tapahtumien valmistelua ja aikataulutusta ja tukee ylioppilaskuntia paikallistentapahtumien valmistelussa.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat, media, SAMOK, kunnalliset päättäjätVastuu: LampinenResurssit: Lampinen, muu SYLH, KäppiAikataulu:maalis-huhtikuu: ideointi kuntavaalitapaamisessakesä: ideointia ja valmisteluasyys-lokakuu: varsinainen kampanjointi paikkakunnillaKuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuri/suuriP f) Järjestöjen välinen yhteistyöKuvaus: SYL, SAMOK ja mahdollisuuksien mukaan SLL muodostavat kuntavaalivaikuttajienyhteystietotietopankin, jota järjestöt voivat käyttää verkostoitumisessa ja yhteistyötäsuunnitellessaan.Sidosryhmät: SAMOK, SLL, opkut, oppilaskunnat, kuntapäättäjätVastuu: Lampinen [2]
 5. 5. Resurssit: Lampinen/pääsektoriAikataulu: kevätKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniToimintasuunnitelman uudet projektitU1. Opintopolkujen sujuvoittaminenU1 a) Toimivat siirtymäväylät korkeakoulujen sisällä ja välilläKuvaus: Opiskelijoiden siirtyminen koulutusohjelmasta toiseen tulee olla sujuvaa sekäkorkeakoulun sisällä että korkeakoulujen välillä. Vuonna 2015 toteutettavaopiskelijavalintauudistus edellyttää siirtymien sujuvoittamista. Vaikutetaan siihen, että OKMalkaa koordinoida korkeakoulujen siirtymäkäytäntöjen kehittämistä ja tarvittavilta osinyhtenäistämistä, ja että siirtymäkäytännöt integroidaan osaksi sähköistä hakujärjestelmää.Sidosryhmät: OKM, Unifi, korkeakoulujen rehtoritVastuu: HeiskariResurssit: Kallunki, ErikssonAikataulu: maalis-toukokuuKuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: suuriU1 b) Yhdenvertaiset opiskelijavalinnatKuvaus: Opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan siten, että kansalaisten yhdenvertaisetkouluttautumismahdollisuudet toteutuvat. Varmistetaan että korkeakoulujen autonomiatoteutuu uudistuksessa. Päivitetään vaikutustyön tueksi valintoja koskeva taustamuistio.Sidosryhmät: eduskunta, Unifi, OKM, SAMOK, SLLVastuu: HeiskariResurssit: SYLH, Kallunki, ErikssonAikataulu: helmi-huhtikuuKuormittavuus: suuriVaikuttavuus: suuriU1 c) Opiskelu mahdolliseksi sairauspäivärahallaKuvaus: Vaikutetaan siihen, että osa-aikainen opiskelu sairauspäivärahalla on mahdollista.Päivitetään taustamuistio sairauspäivärahasta.Sidosryhmät: SiV, OKM, Kela, Kela-valtuutetutVastuu: HenttonenResurssit: Henttonen, Huovila, SYLHAikataulu: taustamuistion päivitys maaliskuun alkuun mennessä,Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriU1 d) Opintoaikoihin liittyvät todenmukaiset tunnusluvutKuvaus: Opiskelijoita syytellään toistuvasti julkisessa keskustelussa hitaiksi ja laiskoiksi. Tätäperustellaan usein “kohtuuttoman pitkillä opintoajoilla”. Opintoihin kuluvaa aikaa ei kuitenkaan [3]
 6. 6. ole tilastoitu luotettavasti. SYL selvittää suoraan korkeakouluilta saatavan rekisteritiedonperusteella, mitkä ovat todelliset opintoaikojen pituudet.Sidosryhmät: yliopistot, OKM, OTUSVastuu: HeiskariResurssit: KallunkiAikataulu: helmi-maaliskuuKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuriU2. Osaaminen keskiöönU2 a) Opetuksen ja oppimisen arvostus paremmaksiKuvaus: Tavataan opetuksesta vastaavat vararehtorit. Julkaistaan pamfletti hyvästäopetuksesta ja opiskelusta, jossa käsitellään muun muassa opiskelukulttuurin kehittämistä,osaamisen soveltamista työelämässä, joustavia opiskelujärjestelyjä sekä laadukkaanopetussuunnitelmatyön tärkeyttä. Tehdään vaikutustyötä, jotta opetuksen arvostuksennostaminen näkyisi ministeriön ja yliopistojen välisissä neuvotteluissa sekä tavassa pyrkiävastaamaan uuden rahoitusmallin tavoitteisiin. Huomioidaan aiheet sektoritapaamistenteemoissa. Hyödynnetään kummitapaamisia sekä olemassaolevia verkostoja ja tapahtumiateemojen esiin tuomiseksi ylioppilaskuntien ja sidosryhmien keskuudessa.Sidosryhmät: yo-kunnat, OKM, YLL, UNIFI ja yliopistot, media, Peda Forum -verkosto,Vastuu: HeiskariResurssit: SYLH, Eriksson, Kallunki, Heinonen, LähteenahoAikataulu: helmi-syyskuu (pamfletin valmistelu helmi-toukokuu ja levitys elo-syyskuu)Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriU2 b) Korkeakouluharjoittelun kehittäminenKuvaus: Hyödynnetään korkeakouluharjoitteluista käytettävissä olevaa materiaalia sekäaiheesta tehtyä tutkimusta hyvien harjoittelukäytäntöjen levittämiseksi.Sidosryhmät: yliopistot, ylioppilaskunnat, SAMOK, EK, työmarkkinajärjestötVastuu: HeinäluomaResurssit: ErikssonAikataulu: helmi-toukokuuKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuriU2 c) Tiedonkeruu tutkinnon täydentämisestä ja yliopistollisentäydennyskoulutuksen käytännöistäKuvaus: Selvitetään miten eri yliopistoissa on mahdollista tutkinnon maksuton täydentäminenvalmistumisen jälkeen sekä käytännöt yliopistollisen täydennyskoulutuksen järjestämisessä.Seurataan koulutustilien kehittämistä.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat, OKM, UNIFI, työmarkkinajärjestötVastuu: HeiskariResurssit: ErikssonAikataulu: selvitystyö toukokuussaKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieni [4]
 7. 7. U3. Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ja profiloituminensekä sisäinen rahanjakoU3 a) Luodaan mahdollisuudet sujuvaan tiedon jakamiseenylioppilaskuntien välilläKuvaus: Mahdollistetaan yliopistojen sisäistä rakenteellista kehittämistä ja rahanjakomallejakoskevan tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen ylioppilaskuntien välillä sekä sähköisesti ettätapaamisten muodossa. Mukaan keskusteluun otetaan myös yliopistojen hallitustenopiskelijajäsenet.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat, hallopeditVastuu: HeiskariResurssit: Kallunki/TujulaAikataulu: ylimääräinen kopotapaaminen (kevät tai syksy)Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniU3 b) Vähemmistökielten asema pidetään esillä rakenteellisessakehittämisessäKuvaus: Järjestetään puolen päivän tai päivän pituinen ruotsinkielinen tapaaminen, jossakäsitellään ruotsin asemaa yliopistojen rakenteellisessa kehittämisessä, mahdollisestiyhteistyössä viestintäsektorin kanssa. Mahdollisuuksien mukaan kutsutaan paikalleruotsinkielisiä opiskelijakuntia. Huomioidaan saame tapaamisten muodossa.Sidosryhmät: (erityisesti ruotsinkieliset) ylioppilaskunnat, SAMOK ja opiskelijakunnatVastuu: HeiskariResurssit: Rantala, ErikssonAikataulu: Mahdollisesti tapaaminen maaliskuun kopotapaamisen yhteyteen, muutoinhuhtikuussa. Tapaamiset Rantalan kummivierailujen yhteydessä pitkin vuotta.Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniU3 c) Seurataan Taideyliopiston perustamistaKuvaus: Sibelius-Akatemia, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät vuonna2013 aloittavaksi Taideyliopistoksi. Samalla yhdistyvät näiden yliopistojen ylioppilaskunnat.SYL seuraa yliopistojen yhdistymisprosessia kiinnittäen erityistä huomiota uuden yliopistonhallinnon järjestämiseen ja ylioppilaskuntien yhdistymiseen.Sidosryhmät: taideyliopistot, taideylioppilaskunnatVastuu: HeiskariResurssit: Eriksson, KallunkiAikataulu: kevätKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieni/keskisuuriU4. Koulutuksen kaupallistuminen SuomessaU4. a) Laaditaan tilanneanalyysi koulutuksen kaupallistumisestaSuomessaKuvaus: Laaditaan koulutuksen kaupallistumisesta Suomessa tilanneanalyysi, jossahuomioidaan mm. maksulliset koulutusohjelmat, valmennuskurssitoiminta, koulutusviennin ja [5]
 8. 8. tilauskoulutuksen kehittäminen sekä ulkomaisen koulutuksen tarjonnan yleistyminenSuomessa. Lisäksi tarkastellaan perustutkintokoulutuksen ja maksullisen täydennys- jaaikuiskoulutuksen muuttuvia suhteita. Tehdään analyysi yhteistyössä Otuksen kanssa.Sidosryhmät: Otus, ylioppilaskunnat, CIMO, korkeakoulutuksen tutkijat/tutkimusyksikötVastuu: RantalaResurssit: Kallunki/TujulaAikataulu: Tilanneanalyysi on valmis syyskuussa.Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriU4. b) Lukukausimaksukokeilua arvioidaan huolella ja kriittisestiKuvaus: Osallistutaan lukukausimaksukokeilun seurantaan ja arviointiin kuten tähänkinsaakka: sihteeripanoksella arviointityöryhmän toimintaan ja osallistumalla eri foorumeilla (mm.kv-kevätpäivät, seurantaryhmän seminaarit, media) käytävään keskusteluun. Laaditaansyksyllä linjapaperissa määriteltyihin kriteereihin perustuva SYL:n oma väliarvio kokeilunonnistuneisuudesta.Sidosryhmät: Seurantaryhmä, OKM, Unifi, puolueetVastuu: RantalaResurssit: Kallunki/TujulaAikataulu: Kokeilun arviointi OKM:n 2010 päättämän aikataulun mukaan.Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuri/suuriU4. c) Koulutuksen kaupallistumisen vaikutukset nostetaan esillejulkisessa keskustelussaKuvaus: Nostetaan esille eri medioissa koulutuksen kaupallistumista, esimerkiksi SK:ssa,HS:n Kuukausiliitteessä ja SuomiAreenassa.Sidosryhmät: mediat, mielipidevaikuttajatVastuu: RantalaResurssit: SYLH, Kallunki/TujulaAikataulu: Ulostuloja pitkin vuotta, SuomiAreena (heinäkuussa)Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: suuriU4. d) Järjestetään Maksuttoman koulutuksen päivä kansallisestiKuvaus: Koordinoidaan Maksuttoman koulutuksen päivän järjestämisestä kansallisestiyhteistyössä SAMOKin kanssa. Autetaan ylioppilaskuntia päivän järjestämisessä päivittämälläEU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden koulutuksen maksuttomuutta koskevaargumenttipatteri. Järjestetään kevään kopo- tai kv-tapaamisessa workshop hyvienkäytäntöjen jakamiseksi.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat, SAMOKVastuu: RantalaResurssit: Kallunki/Tujula, SYLHAikataulu: Suunnittelu (kevät), MK-päivä (marraskuu)Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieni [6]
 9. 9. U5. Opiskelijoiden oikeusturvaU5 a) SORA-lainsäädännön soveltaminen oikeusturva huomioidenKuvaus: Valmistellaan SYL:n suositukset SORA-lainsäädännön soveltamisesta mahdollisimmanyhdenvertaisella tavalla. Tehdään tilannekartoitus yliopistojen ja mahdollisuuksien mukaanmyös ammattikorkeakoulujen tavasta tulkita ja soveltaa SORA-lainsäädäntöä. Hankitaanulkopuolista lainsäädännöllistä asiantuntemusta lainsäädännön soveltamisen varalta.Sidosryhmät: Yliopistot (opintoasiainpäälliköt, juristit, hallintopäälliköt,oikeusturvalautakunnat etc.), ylioppilaskunnat, valtakunnallinen oikeusturvalautakunta,SAMOKVastuu: HeiskariResurssit: ErikssonAikataulu: Tilannekartoitus helmikuussa, suosituksia yliopistoille tilanteen mukaan (helmikuu->), tieto lakiavusta (maaliskuu)Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: pieni/keskisuuriU5 b) Opintoaikojen rajauksen soveltaminen mahdollisimmanyhdenvertaisestiKuvaus: Selvitetään yliopistojen tapa tulkita ja soveltaa opintoaikojen rajauslainsäädäntöä.Tehdään havaintojen pohjalta suosituksia mahdollisimman yhdenvertaisten tulkintatapojenedistämiseksi.Sidosryhmät: yliopistot, ylioppilaskunnat, UNIFI, OKMVastuu: HeiskariResurssit: ErikssonAikataulu: Rajauslainsäädännön soveltamistavat tiedossa helmikuussa. SYL:n suosituksetopintoaikojen rajauksen soveltamisesta yliopistoille maaliskuussa.Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuriU5 c) Oikeusturvatietopankin luominenKuvaus: Selvitetään ylioppilaskuntia eniten ja useimmin työllistävät oikeusturvatapaukset.Käsitellään oikeusturvateemaa vuoden mittaan sektoritapaamisissa. Tuotetaan vuoden loppuunmennessä ylioppilaskuntien käyttöön tietopankki, josta saa perustiedot yleisimmistäoikeusturvatapauksista sekä neuvoja erityyppisten pulmien ratkomiseen.Sidosryhmät: ylioppilaskunnatVastuu: HeiskariResurssit: ErikssonAikataulu: Kysely ja ymmärrys (maaliskuu), tietopankki (vuoden loppuun mennessä)Kuormittavuus: pieni/keskisuuriVaikuttavuus: pieniU6. Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihinU6. a) Luodaan suositukset maahanmuuttajien korkeakouluunvalmentavista opinnoista [7]
 10. 10. Kuvaus: Luodaan SYL:n omat suosituksensa mallista maahanmuuttajataustaisille suunnatuistayliopistoon valmentavista opinnoista. Tuetaan ylioppilaskuntia näiden vaikuttamistyössävalmentavien opintojen tuomiseksi korkeakoulujen agendoille.Sidosryhmät: yliopistot ja ammattikorkeakoulut, opiskelija- ja nuorisojärjestöjen mamu-työryhmä, ETNO, ylioppilaskunnat, ministeriöVastuu: RantalaResurssit: TöyryläAikataulu: Suunnittelua (helmi-maaliskuu), kirjoittamista (huhti-toukokuu), aiheen käsittelykv-kevätpäivillä (toukukuu), levittäminen (syys-lokakuu)Kuormittavuus: suuriVaikuttavuus: pieni/keskisuuriU7. Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisen tukeminenU7. a) Kansainväliset opiskelijat voivat työllistyä valmistumisenjälkeen Suomen työmarkkinoilleKuvaus: Osallistutaan julkiseen keskusteluun osaavan, kansainvälisen työvoiman tarpeesta.Vaikutetaan siihen, että kansainväliset opiskelijat saisivat kahden vuoden oleskeluluvanvalmistuttuaan.Sidosryhmät: SM, OKM, TEM, hallintovaliokunta (?), SiV (?), Unifi, kansainvälistenopiskelijoiden järjestöt, Migri, CIMOVastuu: RantalaResurssit: Töyrylä, työelämäsektoriAikataulu: Ensimmäiset tapaamiset (helmi-toukokuussa), jos tavoite on mahdollinen tarvitaanlobbaustapaamisia (syksy)Kuormittavuus: suuriVaikuttavuus: keskisuuri/suuriU8. Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminenU8 a) Kansainvälisten opiskelijoiden osallistumismahdollisuudetparanevat yliopistoissa ja ylioppilaskunnissaKuvaus: Selvitetään ylioppilaskuntien avulla kv-opiskelijoiden olemassaolevat vaikutuskanavatkorkeakoulu- ja ylioppilaskuntakohtaisesti. Käydään läpi selvityksen tuloksia kv-tapaamisessa:jaetaan hyviä käytäntöjä ja keksitään uusia. Luodaan ylioppilaskunnille kv-opiskelijoihinliittyvää tukimateriaalia halloped-koulutuksiin.Sidosryhmät: yliopistot, Unifi, ylioppilaskunnat, kansainvälisten opiskelijoiden järjestötVastuu: RantalaResurssit: TöyryläAikataulu: Kysely ylioppilaskunnille (helmikuussa), kv-tapaaminen (maaliskuussa TAI syys-lokakuussa), halloped-koulutusten tukimateriaalinen laadinta (marras-joulukuussa)Kuormittavuus: keskisuuri/suuriVaikuttavuus: pieni/keskisuuriU8. b) Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian väliarviointivalmistuuKuvaus: Osallistutaan kkv-strategian väliarviointiin ja pidetään esillä SYL:n korkeakoulutuksenkansainvälistymiseen liittyviä tavoitteita. [8]
 11. 11. Sidosryhmät: OKMVastuu: RantalaResurssit: TöyryläAikataulu: Arviointiseminaari (maaliskuu), arviointiraportin sisältöön vaikuttaminen(loppukevät)Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieni/keskisuuriU9. Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistäU9 a) Arvioidaan lomapankkijärjestelmän ajankohtaisuusKuvaus: Arvioidaan mahdollisuudet edistää lomapankkijärjestelmää hallituskauden aikana.Selvitetään hallitusohjelmakirjausten tilannetta ja tarkkoja suunnitelmia. Kootaan yhteenlomapankkia ajavia tahoja (puolueet, työmarkkinajärjestöt), selvitetään prioriteetteja jasuunnitellaan yhteisvaikuttamista. Tehdään osana muuta sidosryhmäyhteistyötä. MUOKATTU(SYLH 8 / 2012)Sidosryhmät: puolueet, työmarkkinajärjestötVastuu: HeinäluomaResurssit: Terävä, Eriksson MUOKATTU (SYLH 8 / 2012)Aikataulu: loppukevät/alkusyksyKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniU10. Yhdenvertaisuustyön vahvistaminenU10 a) Toimiston sisäisen yhdenvertaisuustyön vahvistaminenKuvaus: OSS-yhdenvertaisuussunnitelma jalkautetaan osaksi toimiston rutiineja jatoimistolaisille järjestetään koulutus. SYL:lle laaditaan lisäksi omayhdenvertaisuussuunnitelma.Sidosryhmät: SAMOK, OLL, Otus, ylioppilaskunnatVastuu: HenttonenResurssit: Henttonen, TeräväAikataulu: OSS-suunnitelman jalkauttaminen ja toimijoiden koulutus helmikuussa, SYL-suunnitelma käyntiin maaliskuussa: toimiston sisäinen kysely maaliskuussa ja sen pohjaltakeskustelut, kirjoitustyötä kesäkuussa, hyväksyntä elo-syyskuu LYKÄTTY (SYLH 7/2012)Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuri (jos suunnitelma saadaan läpäisemään SYL:n toiminta ja mm.edunvalvonta, on vaikuttavuus keskisuurta)U10 b) Ulospäin suuntautuvan yhdenvertaisuustyön parantaminenKuvaus: Aktivoidaan SYL:n saavutettavuusverkoston toimintaa heti alkuvuodesta. Tuetaanylioppilaskuntien yhdenvertaisuustyötä mm. järjestämällä yhdenvertaisuustapaaminen jakokoamalla ylioppilaskuntien yhdenvertaisuussuunnitelmat yhteen. Osallistutaan opiskelija- javammaisjärjestöjen verkoston toimintaan.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, vammaisjärjestötVastuu: HenttonenResurssit: Henttonen, Terävä, Kyky-projektiAikataulu: Saavutettavuusverkoston aktivointi helmikuussa (ja siitä eteenpäin vuodenmittaan), yhdenvertaisuustapaaminen huhti-toukokuussa LYKÄTTY (SYLH 7/2012) [9]
 12. 12. Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniU11. Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen sosiaalityölläU11 a) Tiedon kartoittaminen opiskelijan mahdollisuudestasosiaalityöhönKuvaus: Tiedon keruu opiskelijoiden ulottuvilla olevan sosiaalityön järjestämisestä. Tehdäänkysely ylioppilaskunnille eri paikkakuntien tilanteesta. Selvitetään YTHS:n, Kuntaliiton jayliopistojen näkemyksiä opiskelijan oikeudesta sosiaalityöhön ja sen vastuutahoista.Suunnitellaan kerätyn tiedon perusteella jatkotoimenpiteet ja varmistetaan jatkuvuus.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, Kuntaliitto, UNIFI, YTHSVastuu: JurvanenResurssit: ImpiöAikataulu: Maaliskuussa sopotapaamisessa headsup/ennakkotehtävä ylioppilaskunnille. Huhti-toukokuussa selvitystyö ja, jos tarpeellista, suunnitellaan kerätyn tiedon pohjalta mahdollinentuleva vaikutustyö.Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: pieniU12. Toimiva sosiaaliturvajärjestelmäU12 a) Tehdään kartoitus ja taustatyö opiskelijan toimeentuloonliittyvistä asioistaKuvaus: Kartoitetaan opintotuen käyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. Opintotuen lisäksiotetaan laajasti huomioon muut opiskelijan toimeentuloon vaikuttavat tekijät (mm.olosuhteiden muutos) ja erilaiset tukimuodot (esim. työttömyysturva, toimeentulotuki,vanhempainpäiväraha ym.) ja huomioidaan perustulon ympärillä käytävä keskustelu. Kerättyätietoa käytetään taustapapereina vaikutustyössä ja niiden pohjalta myös pyritään tekemäänkokonaisvaltainen näkemys koko sosiaaliturvajärjestelmästä. Tiedonkeruussa jakartoitustyössä hyödynnetään ylioppilaskuntien tietotaitoa ja aiheesta järjestetäänylioppilaskunnille oma, erillinen yksipäiväinen teemaseminaari. Seminaariin hankitaanrelevantit ja asiantuntevat alustajat. Suunnitellaan kerätyn tiedon perusteellajatkotoimenpiteet ja varmistetaan jatkuvuus.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, Kela, OKMVastuu: HenttonenResurssit: Henttonen, HuovilaAikataulu: Projekti on koko vuoden mittainen. Kartoitustyö aloitetaan maaliskuun sopo-tapaamisessa, jossa kerätään ideoita käsiteltäviksi teemoiksi ja käydään läpi projektineteneminen tarkemmin. Aihetta käsittelevä teematapaaminen järjestetään toukokuussa.Projekti aloitetaan elokuussa (SYLH 7/2012)Kuormittavuus: suuriVaikuttavuus: suuriU13. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminenU13 a) Luodaan perustiedotusmallit ja -materiaalitkehitysyhteistyöviestinnälle [10]
 13. 13. Kuvaus: Luodaan kehitysyhteistyösektorille viestinärutiinit ja määritellään vastuut hallituksenkehitysyhteistyövastaavan, kehitysyhteistyökoordinaattorin, tiedottajan ja KENKKU:n välille.Tuotetaan viestintämateriaalipohjat.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat, opiskelijat, muut sidosryhmätVastuu: LampinenResurssit: Ursin-Escobar, KENKKU, KäppiAikataulu: Esite helmi-maaliskuu, kevätKuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriU13 b) Lisätään ylioppilaskuntien ja sidosryhmien tietoisuutta SYL:nkehitysyhteistyötoiminnastaKuvaus: Aktiivisella viestinnällä saadaan kehitysyhteistyö näkymään sellaisissa yhteyksissä,joita muutenkin seurataan (ylioppilaskunnan viestintä, SYL:n viestintä jne). AloitetaanKENKKU:n jäsenten vierailut ylioppilaskuntiin ja kehitetään edelleen verkkoviestintää.Jatketaan SYL:n toiminnasta tiedottamista hankeyhteistyökumppaneiden suuntaan. Ideoidaanja lisätään kehitysyhteistyön näkyvyyttä muussa SYL:n toiminnassa.Sidosryhmät: ylioppilaskunnatVastuu: LampinenResurssit: Ursin-Escobar, KENKKU, SYLHAikataulu: KENKKUn vierailut aloitetaan keväällä, muu kehittäminen syksylläKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuriU14. Järjestösektoriverkoston luominenKuvaus: Käynnistetään järjestöverkoston toiminta kartoittamalla sektorin toiveita ja tarpeitasekä suunnittelemalla ja toteuttamalla tarpeiden mukaista viestintää ja tapaamisia. Kehitetäänverkostossa opiskelijajärjestöjen saavutettavuus- ja järjestötoimijoiden jaksaminen-koulutuspakettia. Kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista tuetaan lisäämällä osaamistakulttuurien moninaisuudesta sekä kokoamalla ja levittämällä hyviä käytäntöjä.Sidosryhmät: ylioppilaskunnatVastuu: HeinäluomaResurssit: Kyky, yhdenvertaisuusAikataulu: Järjestösektorille luodaan viestintäkanava ja järjestetään sektoritapaaminenaloitusseminaarissa (helmikuu). Järjestötoiminnan saavutettavuus -koulutusmateriaalintuottaminen ja terveyden edistämisen koulutuspäivä yhteistyössä YTHS:n kanssa (keväänaikana). Sektoritapaaminen (syyskuu) ja yhdistystoimijoille koulutusmateriaali (lokakuu).Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriToimintasuunnitelman jatkuvat projektitJ1. Opintotukijärjestelmän kehitysJ1 a) Osallistutaan opintolainavähennyksen arviointityöryhmäänKuvaus: Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa työryhmän, jonka [11]
 14. 14. tehtävänä on arvioida opintolainavähennysjärjestelmä vuoden 2012 aikana.Työryhmän tehtävänä on koota ja analysoida tilasto- ja rekisteritietoaopintolainavähennyksestä ja siihen oikeutetuista opiskelijoista ja heidän opinnoistaan, arvioidajärjestelmää tehokkaan tutkinnon suorittamisen näkökulmasta sekä tehdä järjestelmäntoimivuutta parantavia kehittämisehdotuksia.Sidosryhmät: OKM, KelaVastuu: HenttonenResurssit: HuovilaAikataulu: Työryhmän toimikausi kestää maaliskuuhun 2013.Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuri/suuriJ1 b) Vaikutetaan kv-opintotukeen liittyvän lainsäädännönkehitykseenKuvaus: Muodostetaan kanta kevään aikana tulevaan lainsäädäntöön liittyen ulkomaisissakorkeakouluissa suoritettuihin opintoihin myönnettävän opintotuen perusteista ja tehdäänvaikutustyötä sen pohjalta.Sidosryhmät: Kela, OKM, SiV,Vastuu: HenttonenResurssit: Henttonen, Huovila, TöyryläAikataulu: Lakikokonaisuus tulee kevään aikana.Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniJ2. YTHS:n talouden ja AMK-pilotin seuraaminenJ2 a) YTHS:n toimivuuden varmistaminenKuvaus: YTHS:n talouden toimivuus: tehdään selvitys passiivirekisterikäytännöistä ja -suunnitelmista ja selvitetään niiden vaikutusta YTHS:n talouteen; seurataan käyntimaksu-uudistusta ja varmistetaan maksukattokäytännön toimivuus; seurataan Kelan YTHS-maksutilannetta. YTHS:n uuden hallituksen ja valtuuskunnan toiminnan käynnistämiseenosallistuminen ja toimivien käytäntöjen luominen.Sidosryhmät: YTHS, ylioppilaskunnatVastuu: JurvanenResurssit: TeräväAikataulu: Käyntimaksu-uudistus kevään aikana, valtaosa toiminnasta jatkuu koko vuodenajan, passiivirekisteriselvitys kevään aikana (maalis-huhtikuu) ja syksyllä (elo-syyskuu)tietojen varmistus yo-kunnista. Uuden valtuuskunnan toiminnan aloitus keväällä.Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: suuriJ2 b) YTHS:n pilotin seurantaKuvaus: Osallistutaan STM:n ohjausryhmän toimintaan ja seurataan pilotin vaikutuksiaYTHS:n perustoimintaan. Tehdään yhteistyötä Samokin kanssa siitä, miten LTKY, Saiko jaSAMO näkevät tilanteen (onko opiskelijatyytyväisyyttä, onko ollut ongelmia, meneekö hyvinjne.) [12]
 15. 15. Sidosryhmät: YTHS, LTKY, Samok, STM:n ohjausryhmäVastuu: JurvanenResurssit: Terävä, JurvanenAikataulu: Jatkuu koko vuoden, yhteydenpito paikkakunnille maaliskuun alussa kunmaksuaika loppunut, toukokuun lopussa kevätlukukauden toimimisesta, lokakuun lopussasyyslukukauden maksuajan loputtuaKuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: pieniJ3. OLL:n kehittäminenJ3 a) Osallistutaan OLL:n järjestöllisen kehittämisen ohjausryhmäänKuvaus: Perustetaan OLL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmä, jonka tehtävänä on luodaOLL:n ohjausmalli, kartoittaa OLL:n ydintoiminta-alueet, sekä kehittää jäsenyhteyttäSAMOKin, SYL:n sekä opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Keskustellaan tarvittaessa OLL:nkehittämisestä ja työryhmän työstä pj/ps -tapaamisissa.Sidosryhmät: SAMOK, OLL, ylioppilaskunnatVastuu: JurvanenResurssit: JurvanenAikataulu: Ohjausryhmän esittely avaussemman teematyöryhmässä. Ohjausryhmäperustetaan helmikuussa, ja se päättää kokoontumisestaan vuosille 2012-2013. Raportoidaanasiaa pj/ps:ssä säännöllisesti kun asia etenee.Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuriJ4. Opiskelija-asuminen ja sen tulevaisuusJ4 a) Kv -asuminen ja hätämajoitusKuvaus: Selvitetään ylioppilaskunnista, mikä hätämajoituksen tilanne ja mitä suunnitelmia yo-kunnilla on. Ollaan yhteydessä Unifiin hätämajoituksen järjestämisestä ja kansainvälisenasumisen vastuista; vaikuttaminen OKM/YM-sektorilla 2011 kv-asumisen raportintoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi ja seurantatoimikunnan asettamiseksi; osallistutaantoimikunnan työhönSidosryhmät: Unifi, ylioppilaskunnat, YM, OKMVastuu: JurvanenResurssit: Terävä, TöyryläAikataulu: Selvitys nykytilasta noin maaliskuussa ja tapaaminen Unifin kanssa kevään aikanayhdessä kopojen kanssa, vaikutustyö seurantatoimikunnan asettamiseksi helmi-maaliskuussa,Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriJ5. Tasa-arvoinen perhe-elämäJ5 a) Edistetään vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista javanhemmuuden kustannusten jakamista tasan työnantajien keskenKuvaus: Selvitetään hallitusohjelmakirjausten etenemistä ja vaaditaan niihin vauhtia.Kontaktoidaan ja tehdään yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteisten tavoitteiden(6+6+6) edistämiseksi ja nostetaan esiin myös vaikutukset työuriin. Valmistellaan SYL:n kantakotihoidontukeen (valmistelu osin osana toimivan sosiaaliturvan tosukohtaa U12). [13]
 16. 16. Sidosryhmät: (hallitus)puolueet, työmarkkinajärjestöt, tasa-arvojärjestötVastuu: HenttonenResurssit: Henttonen, Terävä, Heinäluoma, työelämäsektoriAikataulu: elo-syyskuu, kotihoidontuen osalta aikataulu ks. U12 LYKÄTTY (SYLH 7/2012)Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniJ5 b) Edistetään tasa-arvoisen avioliittolain säätämistäKuvaus: Selvitetään lakialoitteen edistymistä ja valiokuntakäsittelyyn menemistä. Vaikutetaankansanedustajiin asian etenemiseksi (esim. valiokunnan jäsenten lobbaus). Osallistutaanjärjestönä Helsinki Pride-kulkueeseen.Sidosryhmät: eduskunta, muut opiskelija- ja nuorisojärjestötVastuu: HenttonenResurssit: HenttonenAikataulu: lakialoitteen edistymisen selvittäminen helmikuussa ja vaikutustyö sen mukaan,Helsinki Pride-kulkue heinäkuussa LYKÄTTY (SYLH 7/2012)Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniJ6. Viestintä 2010-luvulle ja sen yliJ6 a) Viestinnän käsikirja vakiinnuttaa viestinnän käytännötKuvaus: Tehdään viestinnän käsikirja, joka kertoo SYL:n viestinnän strategiset tavoitteet jakäytännöt. Vakiinnutetaan nämä käytännöt osaksi SYL:n jokapäiväistä toimintaa. Myös kieli- jakäännöskäytännöt kirjataan viestinnän käsikirjaan.Sidosryhmät:Vastuu: LampinenResurssit: Käppi, LampinenAikataulu: käsikirjan valmistuminen helmi-maaliskuussa, käytäntöjen vakiinnuttaminenensisijaisesti kevään aikana. Käytäntöjen ylläpito on jatkuvaa.Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriJ6 b) Uudistetaan SYL:n infomateriaaliKuvaus: Uudistetaan uusille opiskelijoille suunnattu esite sekä SYL:n yleisesite. Lisäksi muitaesitteitä tehdään tarpeen mukaan. Esitteiden avulla lisätään uusien opiskelijoiden ja muidensidosryhmien tavoittamista ja kiinnostuksen herättämistä SYL:n toimintaan. Visuaalisestihoukuttelevat esitteet innostavat myös vierailemaan SYL:n verkkosivuille ja sosiaalisessamediassa.Sidosryhmät: Uudet opiskelijat ja muut sidosryhmätVastuu: LampinenResurssit: Käppi, LampinenAikataulu: Alkukevään aikana (helmi-maaliskuu)Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuriJ6 c) Freesimpi ja kokeilevampi viestintä [14]
 17. 17. Kuvaus: Kokeillaan, kehitetään, ideoidaan ja uskalletaan käyttää nykyisiä ja uusia viestinnänkeinoja. Viestitään SYL:n kuulumisista kohderyhmä huomioiden, myös vapaamuotoisesti jaleppoisan räväkästi. Kaikilla sektoreilla keksitään uusia ideoita ja toteutetaan niitä.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat, sosiaalisen median seuraajat, sidosryhmätVastuu: LampinenResurssit: Lampinen, Käppi, koko toimistoAikataulu: ideoidaan uusia tapoja säännöllisesti, toteutetaan ja arvioidaan käytäntöjä kokovuoden ajanKuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriJ6 d) Selvitetään parhaat käytännöt käännösten järjestämiseksiKuvaus: Tarkastellaan monipuolisesti SYL:n nykyisiä kieli- ja käännöskäytäntöjä. Selvitetään,mikä on kokonaiskustannuksiltaan ja kattavuudeltaan paras keino hoitaa SYL:nkäännöstarpeet.Sidosryhmät: OSS-yhteisöt, OSS-järjestöpalvelutVastuu: LampinenResurssit: Karpén, Lappalainen, ParpalaAikataulu: helmi-maaliskuuKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniJ7. Työurien pidentäminenJ7 a) SYL:n työurajulkaisun jalkauttaminenKuvaus: Jaetaan julkaisua päättäjille ja sidosryhmille ja lobataan sen sisältöä. Järjestetääntyöuria käsittelevä seminaari maaliskuussa. Osallistutaan työurakeskusteluun läpi kevään,mm. mielipidekirjoituksin ja vieraskynin/kolumnein. Järjestetään alkusyksystätyöelämäsektoritapaaminen, jossa käsitellään mm. ylioppilaskuntien roolia työurienpidentämisessä.Sidosryhmät: OKM, STM, TEM, yliopistot, työmarkkinajärjestöt, puolueet, ylioppilaskunnat,opiskelija- ja nuorisojärjestötVastuu: HeinäluomaResurssit: Heinäluoma, Terävä, Eriksson, lobbauksessa koko hallitusAikataulu: Julkaisun julkistaminen tammikuun loppu, lobbausta helmikuun alusta eteenpäin,seminaari maaliskuu, keskusteluun osallistuminen koko kevät, sektoritapaaminen syyskuuKuormittavuus: suuriVaikuttavuus: suuriJ7 b) Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen osallistuminenKuvaus: Julkaistaan SYL:n, SAMOK:n, SLL:n ja SAKKI:n yhteiset teesit nuortenyhteiskuntatakuusta ja viedään niitä eteenpäin. Osallistutaan Allianssinyhteiskuntatakuutaustaryhmän toimintaan. Vaikutetaan suoraan yhteiskuntatakuuryhmääntavoitteidemme edistämiseksi.Sidosryhmät: TEM, STM, OKM, työmarkkinajärjestöt, Allianssi, muut opiskelija- januorisojärjestöt, puolueet,Vastuu: HeinäluomaResurssit: Heinäluoma, Eriksson, Terävä MUOKATTU (SYLH 8 / 2012) [15]
 18. 18. Aikataulu: Teesit julkaistaan helmikuun alussaKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuriJ7 c) Yliopistojen vastuu työurien pidentämisessäKuvaus: Seurataan OKM:n ja yliopistojen välisten sopimusneuvottelujen tulkintaa yliopistojenvastuusta työurien pidentämisessä.Sidosryhmät: OKM, yliopistot, UNIFIVastuu: HeinäluomaResurssit: ErikssonAikataulu: Nyt. (sopimusneuvottelut tulevalle kaudelle toukokuussa 2012, yliopistotraportoivat 31.1.2012 mennessä tekemisistään työurien pidentämisen edistämiseksi)Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriJ7 d) Selvitys työuran alkamisajankohtatilastoinnistaKuvaus: Otuksen kanssa tehdään selvitystä siitä, miten työurien alkamisajankohtatilastoidaan ja miten tilastointiin liittyvät ongelmat saisi korjattua.Sidosryhmät: vaikutustyössä poliitikot, työmarkkinajärjestöt, ministeriöt jne.Vastuu: HeinäluomaResurssit: OtusAikataulu: SyksyKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniJ7 e) TyöeläkekiertueKuvaus: Osallistutaan TELAn ja ETK:n Työeläke-kiertueeseen. Koordinoidaan ylioppilaskuntienosallistumista ja tuotetaan tarpeen mukaan taustamateriaalia. Kiertueen päätteeksitavoitteena on saada aikaiseksi SYL:n oma näkemys eläkeiästä.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat, Tela, ETK, mahdollisessa lobbaustyössä päättäjätVastuu: HeinäluomaResurssit: Terävä, Heinäluoma, ylioppilaskunnatAikataulu: Tammi-helmikuu: ylioppilaskuntien kontaktointi ja tilaisuuksien käytännönjärjestelyt, maalis-toukokuu: tilaisuudet, toukokuu-alkusyksy: SYL:n oman kannanmuodostaminen.Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuriJ8. Opiskelijoiden oikeudet työelämässäJ8 a) Mitä ongelmia opiskelijoiden työehdoissa ja oikeuksissa on?Kuvaus: Selvitetään (olemassa olevan tiedon pohjalta, mm. HYYn ja PAMin tutkimus, Ilmiannapomosi) pohjalta, millaisia ongelmia ja työehtojen polkemisia opiskelijat ovat kohdanneet.Pidetään yhteyttä työmarkkinajärjestöjen kanssa siitä, että järjestöt olisivat paremmin kartallaopiskelijoiden työelämäoikeuksista, työharjoittelujen käytänteistä ja edistäisivät niitä.Sidosryhmät: työmarkkinajärjestöt, opiskelijajärjestötVastuu: HeinäluomaResurssit: Heinäluoma, Terävä, Eriksson MUOKATTU (SYLH 8 / 2012) [16]
 19. 19. Aikataulu: Kevät Syksy MUOKATTU (SYLH 8 / 2012)Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniJ8 b) Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan osallistuminenKuvaus: Osallistutaan Lasten ja nuorten säätiön koordinoimaan Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan. Välitetään tietoa kampanjasta ylioppilaskunnille.Sidosryhmät: Lasten ja nuorten säätiö, SAKKI, SAMOK, ylioppilaskunnatVastuu: HeinäluomaResurssit: Heinäluoma, säätiön kampanjatiimiAikataulu: KevätKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniJ9. Akateemisten työvoimapalveluiden ja -ohjauksensaatavuuden parantaminenKuvaus: Selvitetään akateemisten työvoimapalveluiden ja -ohjausten tilannetta eri puolillaSuomea (yo-kuntien avulla). Kerätään hyviä käytäntöjä eri puolilta Suomea ja levitetään tietoaylioppilaskuntiin. Vaikutetaan TEM:öön akateemisten työvoimapalvelujen lisäämiseksi.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, yliopistojen u&r-palvelut, työvoimapalvelut, TEMVastuu: HeinäluomaResurssit: Terävä, Eriksson, Heinäluoma MUOKATTU (SYLH 8 / 2012)Aikataulu: SyksyKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniJ10. IlmastolakivaikuttaminenJ10 a) Vaikutetaan ilmastolain etenemiseenKuvaus: Selvitetään ilmastolain suunnittelun aikataulu ja seurataan ilmastopaneelin työtä.Tehdään vaikuttamistyössä yhteistyötä Maan ystävät ry:n ja Polttava kysymys-kampanjankanssa ja osallistutaan näiden järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.Sidosryhmät: puolueet, kansalaisjärjestöt,Vastuu: HenttonenResurssit: HenttonenAikataulu: kontaktoidaan Polttava kysymys - kampanjan edustajia helmikuun aikana,osallistutaan laskiaisena Polttavan kysymyksen järjestämään lumiukkotempaukseen,selvitetään edistymisen aikataulu helmikuussa LYKÄTTY (SYLH 7/2012)Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniJ10 b) OSS-yhteisön ympäristöohjelman jalkauttaminen jaylioppilaskuntien ympäristösektorin tukeminenKuvaus: Avausseminaarissa järjestetään ympäristöaiheinen teematyöryhmä ja keväälläsektoritapaaminen. OSS-ympäristöohjelmasta järjestetään toimiston sisäinen koulutus jaympäristöohjelman seuraamista varten perustetaan ohjausryhmä.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, OSS-yhteisö,Vastuu: Henttonen [17]
 20. 20. Resurssit: HenttonenAikataulu: OSS-ympäristövastaavien tapaaminen ja koulutus toimiston toimijoillehelmikuussa, ylioppilaskuntien ympäristövastaavien sektoritapaaminen huhti-toukokuussaLYKÄTTY (SYLH 7/2012)Kuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniToimintasuunnitelman ulkopuoliset projektitX1. BudjettivaikuttaminenX1 a) Vaikutetaan hallituskauden budjettikehykseenKuvaus: Vaikutetaan koko hallituskaudelle tehtävään budjettikehykseen kontaktoimallarelevantteja tahoja. Budjettitavoitteiden yksityiskohtaisempi määrittely tehdään ensimmäistenbudjettikehysarvioiden saapuessa. Budjettivaikuttamisessa tehdään yhteistyötä SAMOKin jamuiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa.Sidosryhmät: hallituspuolueet, VaV, VM, OKM, STM, YM, muut opiskelija- ja nuorisojärjestöt,SOA, MaRaVastuu: HenttonenResurssit: Henttonen, pääsektori, kaikkiAikataulu: kehysneuvottelut helmi-maaliskuussa ministeriöissä, SYL:n tavoitteiden määrittelyhelmi-maaliskuussaKuormittavuus: suuriVaikuttavuus: suuriX1 b) Vaikutetaan valtion budjettiin vuodelle 2013Kuvaus: Vaikutetaan valtion talousarvioon vuodelle 2013 ja kontaktoidaan tämän pohjaltarelevantteja tahoja. Budjettivaikuttamisessa nostetaan esille muun muassa sairauspäivärahanminimitason nosto, huoltajakorotuksen palauttaminen opintotukeen sekäinvestointiavustusprosentin nosto. Budjettitavoitteiden yksityiskohtaisempi määrittely tehdäänkehysbudjettitavoitteiden yhteydessä. Budjettivaikuttamisessa tehdään yhteistyötä SAMOKin jamuiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa.Sidosryhmät: hallituspuolueet, VaV, VM, OKM, STM, YM, muut opiskelija- ja nuorisojärjestöt,SOA, MaRa,Vastuu: HenttonenResurssit: Henttonen, pääsektori, kaikkiAikataulu: tavoitteenasettelu helmi-maaliskuu, valtion budjettiriihi elokuussa, valtioneuvostonesitys eduskunnalle elo-syyskuussaKuormittavuus:suuriVaikuttavuus: suuriX2. Erasmus for All -rahoitusohjelma huomioi suomalaistenkorkeakouluopiskelijoiden tarpeetKuvaus: Vaikutetaan uuteen Erasmus for All -rahoitusohjelmaan siten, ettäkorkeakouluopiskelijoiden mahdollisuudet kansainvälistymiseen lisääntyvät. Vastustetaanmaisterivaiheen liikkuvuuslainamallia. [18]
 21. 21. Sidosryhmät: EU-COM, mepit, CULT-valiokunta, Suomen pysyvä edustusto, OKM, SiV, Unifi,ESU, muut kansalliset opiskelijajärjestötVastuu: RantalaResurssit: Töyrylä, Kallunki/TujulaAikataulu: Laaditaan vaikuttamissuunnitelma, joka huomioi aikataulut ja käsittelevät tahot(tammi-helmikuussa), tavataan sidosryhmiä (koko vuosi vaikuttamissuunnitelman mukaan)Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: pieni/keskisuuriX3. Osallistutaan ACA:n tutkimukseen liikkuvuudestaKuvaus: Selvitetään, miten vaihtoon lähtevien ja vaihdossa käymättömien taustat eroavatsekä se, mitkä tekijät vaikuttavat vaihtoon lähtemiseen. SYL osallistuu tutkimuksentekemiseen ainoana opiskelijajärjestönä. Vuoden 2012 aikana suunnitellaan projekti,varmistetaan rahoitus sekä aloitetaan työ lokakuussa.Sidosryhmät: ACAVastuu: RantalaResurssit: Töyrylä, KallunkiAikataulu: Projektin suunniteltu kesto: lokakuu 2012 - maaliskuu 2015Kuormittavuus: pieni (ensimmäisenä vuonna)Vaikuttavuus: suuriX4. Kehitetään opiskelijakorttitoimintaaKuvaus: Uudistetaan opiskelijakorttitoiminnan rakennetta ja omistajaohjausta liittokokouksenlinjausten mukaisesti tavoitteena vähentää liiketoimintariskiä, parantaa kannattavuutta jakehittää opiskelijan saamia palveluita.Sidosryhmät: Lyyra, ylioppilaskunnat ja muut opiskelijajärjestötVastuu: LappalainenResurssit: Parpala, Lappalainen, hallitusAikataulu: kevätKuormittavuus: suuriVaikuttavuus: suuriX5. Vaikutetaan koulutuksellisen tasa-arvontoimenpideohjelmaanKuvaus: Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa linjattiin, että OKMvalmistelee koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman. Ohjelma valmisteltaneenvirkamiestyöryhmän voimin. SYL huolehtii siitä, että SYL:n kannalta tärkeät teemat kutenkoulutuksen saavutettavuus, koulutuksen sukupuolittunut segregaatio, koulutuksenperiytyvyyden vähentäminen sekä maahanmuuttajien pääsy korkeakoulutukseen tulevatkäsitellyksi ohjelmassa.Sidosryhmät: ohjelman valmistelutyöryhmä, vammaisjärjestöt, opiskelijajärjestötVastuu: Heiskari, Henttonen, Lampinen, RantalaResurssit: Kallunki/Tujula, Eriksson, Töyrylä, TeräväAikataulu: koko vuosiKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: keskisuuriX6. Järjestetään tapaaminen edustajistojen puheenjohtajille [19]
 22. 22. Kuvaus: Koordinoidaan yksipäiväisen sektoritapaamisen järjestäminen edustajistojenpuheenjohtajille liittokokouksen ponnen mukaisesti.Sidosryhmät: edustajistojen puheenjohtajatVastuu: LappalainenResurssit: Karpén, ParpalaAikataulu: syys-lokakuuKuormittavuus: pieniVaikuttavuus: pieniX6. Järjestetään NOM-tapaaminenKuvaus: Järjestetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansallisille opiskelijaliitoille NOM-tapaaminen syksyllä 2012 yhteistyössä SAMOK:n kanssa. Tapaamisille haetaan erillistärahoitusta.Sidosryhmät: SAMOK, NOM, rahoittajatVastuu: RantalaResurssit: Töyrylä, SYLH, muut sihteeristö tarpeen mukaanAikataulu: valmistelu (kevät), toteutus (syys-lokakuu)Kuormittavuus: keskisuuriVaikuttavuus: keskisuuri [20]

×