Sam 2005 raportti

390 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sam 2005 raportti

 1. 1. 1 KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI Vuodelta 2005Järjestön nimi suomeksi: Suomen ylioppilaskuntien liitto ryJärjestön nimi englanniksi: National union of students in FinlandHankkeen nimi: Ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksella paremmat työllistymismahdollisuudet LusakannuorilleHankekoodi: 28812601Hankkeen sijainti: Lusaka, SambiaRaportointikausi: 2005Hankkeen alkamisvuosi: 2003 EuroaRaportointivuodelle myönnetty tuki 22000• josta nostettu tukea raportointivuoden aikana 22000Edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyt, raportointivuonna käytetty tuki 8180,27Raportointivuoden aikana käytetty tuki yhteensä 30 180,271. YHTEISTYÖKUMPPANIT. Selvitä tuen vastaanottajan, hyödynsaajien tai muiden yhteistyökumppaneidenosallistuminen hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen sekä hankkeen valvontaan. Mitä jamillaisia osallistavia menetelmiä käytetään hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa?Hankealoitteen teki KYPT keväällä 2002, kun SYL oli ensin KEPA:n Sambian toimiston kauttatiedottanut etsivänsä yhteistyökumppania Sambiasta. Hankkeen on suunnitellut KYPT.Valmistelumatkalla elokuussa 2002 kolme SYL:n edustajaa suunnittelivat yhdessä KYPT:n hallinnonkanssa heidän tekemäänsä alustavaa projektiesitystä eteenpäin. Suunnitteluprosessissa haastateltiinkoulun entisiä ja silloisia opiskelijoita sekä opettajia. Tammikuussa 2005 SYL:n kahden hengendelegaatio oli hankkeen seurantamatkalla, jonka aikana haastateltiin opiskelijoita, opettajia ja hallitustaheidän näkemyksistään hankkeen kehittämiseksi. Molemmilla hankematkoilla on tavattu myös KYPT:nyhteistyötahoja ja tutustuttu muihin koulutuskeskuksiin.Yhteistyökumppanimme vastaa itsenäisesti hankkeen toteuttamisesta. KYPT järjestää vuosittainkaksipäiväisen seuranta- ja suunnitteluseminaarin, johon osallistuu nykyisten ja entisten opiskelijoiden jahenkilökunnan lisäksi myös paljon yhteisön edustajia (kouluja, kirkkoja, nuorisojärjestöjä). Pitkälti samattahot osallistuvat KYPT:n vuosikokoukseen, jonka tehtävänä on mm. keskustella ja hyväksyä järjestönstrategiasuunnitelma. Vuoden 2005 vuosikokoukseen osallistui yhteensä 45 henkeä. KYPT:n hallituskokoontuu neljä kertaa vuodessa suunnittelemaan ja seuraamaan hanketta. Hallituksen tehtävänä onlisäksi linjanveto keskuksen toiminnasta, työntekijöiden palkkaus ja linjojen esittely hallinnontoimeenpanevalle tasolle. Hallitukseen kuuluu kaksi vuosikokouksessa vaaleilla valittua jäsentäseitsemästä pienemmästä asuinalueesta (Chibolya, Linda, Old Kanyama, New Kanyama, Makeni, JohnLaing ja Chinika) eli yhteensä 14 henkeä.Koulutuskeskuksen oppilaskunta tapaa koulun johtoa ja opettajakuntaa erikseen kuukausittain. Myösopettajat ja koulun johto tapaavat epävirallisten keskustelujen lisäksi säännöllisesti kaksi kertaakuukaudessa. Kaikissa näissä tapaamisissa käsitellään hankkeen kehittämistarpeita. Opiskelijatosallistuivat hankkeen monitorointiin tapaamisten lisäksi täyttämällä kurssiarviointilomakkeet.Keskuksen tiloissa toimivat yhteisölliset järjestöt osallistuivat joidenkin toimintojen toteuttamiseen,
 2. 2. 2kuten HIV/AIDS päivään ja huumevalistushankkeeseen. Nämä yhteisön järjestöjen nuoret samoin kuinkoulun opiskelijat osallistuivat koulutustarpeiden kartoitukseen.Raportointivuonna KYPT:ssä oli ensimmäinen ETVO-vapaaehtoinen ja aloitti toinen. Syyskuusta 2004maaliskuuhun 2005 KYPT:ssä vapaaehtoistyössä ollut Tero Heiska teki tutkimuksen KYPT:n entistenopiskelijoiden työllistymisestä. Tutkimuksen keskeisimmät kysymykset olivat: • Kuinka suuri osa keskuksesta valmistuneista nuorista työllistyy? • Onko työ koulutusta vastaavaa? • Onko työ pysyvää vai satunnaista? • Työllistytäänkö Kanayaman alueelle vai muualle? • Työskentelevätkö valmistuneet nuoret yrittäjinä vai palkollisina?Syyskuussa 2005 vapaaehtoistyön KYPT:ssä aloittanut Dan Koivulaakso mm. pitiihmisoikeuskasvatuksesta oppitunteja koulun oppilaille ja toimi ATK-tukihenkilönä. Association ofCISEP Users (ACU) suunnittelee ja toimeenpanee kaikkiin kursseihin sisältyvänliiketoimintakoulutuksen osuuden.Kepan Sambian yhteystoimitsija on merkittävä yhteistyötaho erityisesti kommunikaation ylläpitämisessä,parantamisessa ja ylipäätään hankkeen monitoroinnissa. KYPT:n henkilökunta osallituu KepanSambian toimiston järjestämille kursseille mm. järjestön taloushallinnosta, kapasiteetin vahvistamisestaja kestävyydestä kansalaisjärjestöissä. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Suomen toimisto on auttanutSYL:a hankesuunnitteluun, raportointiin, koulutukseen ja hallintoon liittyvissä asioissa.SYL valitsee vuosittain jäsenjärjestönsä edustajista Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan(KENKKU), joka vastasi vapaaehtoistyönä hankkeen seurannasta ja tiedotuksesta Suomessa. SYL:nmolempien hankkeiden sekä tiedotuksen parissa työskenteli myös puolipäiväinen hankekoordinaattoriTeemu Sokka.2. HANKKEEN VAIKUTUKSET JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN. Selvitä miten hanke onsaavuttanut sille asetetut tavoitteet. Millaisia positiivisia vaikutuksia hankkeella on ollut, kuka/ketkä ovatniistä hyötyneet, mitä muutoksia hankkeen seurantamittareissa on tapahtunut? Missä asioissa ja mistäsyystä osa tavoitteista on ehkä jäänyt saavuttamatta?Tavoitteiden saavuttaminenHankkeella on yksi pitkän tähtäimen tavoite: nuorten ja erityisesti nuorten naisten elämänlaadun jatyöllistymismahdollisuuksien parantaminen lisäämällä ammatillista ja pienyritystoimintaan liittyvääosaamista koulutuksen kautta. Raportointivuonna tehdyn työllistymisen seurantatutkimuksen mukaan42 tavoitetusta 58 entisestä opiskelijasta (77 %) oli työllistynyt. Näistä vain neljä oli töissä jollain muullakuin opiskelemallaan alalla. Tämän mukaan koulun tarjoama koulutus on auttanut nuoria saamaankoulutustaan vastaavaa työtä. Valmistumisen jälkeen työllistyneistä opiskelijoista 51 % on saanutvakinaista ja 49 % väliaikaista työtä. Valmistuneista opiskelijoista 19 % on perustanut oman yrityksenmutta jopa 79 % aikoo tulevaisuudessa yrittäjäksi. Eniten omaa yritystoimintaa on vaatetusalaaopiskelleilla, joista 40 % työskentelee yrittäjinä. Kaikista seurannassa mukana olleista opiskelijoista 64 %piti tulojaan parempina saamansa koulutuksen ansiosta.Hankkeella on myös neljä välitöntä, prioriteettijärjestyksessä olevaa tavoitetta:1. Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen (70%)2. KYPT:n kehittyminen järjestönä (10%)3. Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%)4. Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%)Näistä on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa pystytty lähinnä keskittymään ensimmäiseen,hankesuunnitelmassa myös suurimman painoarvon saaneeseen tavoitteeseen. Tavoite on saavutettusiinä määrin kuin se on ollut nykyisessä toimintaympäristössä mahdollista. Kurssitarjontaa on karsittu
 3. 3. 3keskittymällä eniten kysyttyihin kursseihin. Muiden välittömien tavoitteiden kohdalla suunniteltujatoimintoja on toteutettu ja tuloksia saavutettu jokaisen tavoitteen osalta, mutta tavoitteita eikokonaisuuksina ole saavutettu siinä laajuudessa, kun hankesuunnitelmassa on ajateltu. Näin ontapahtunut hyvin pitkälti siksi, että hankeen kolmena ensimmäisenä vuotena rahalähetys on tullut ylipuoli vuotta myöhässä johtuen ensimmäisenä vuotena ministeriön myöhäisestä rahoituspäätöksestä jaseuraavina vuosina tilintarkastuksen myöhästymisestä.HyödynsaajatHankkeesta ovat hyötyneet hankesuunnitelmassa lopullisiksi hyödynsaajiksi määritellyt alueenvähäosaiset nuoret. Nuorille on ollut tarjolla koulutusta, kulttuuria sekä tiedotusta erilaisistaajankohtaisista teemoista. Hankkeen muita hyödynsaajia ovat olleet myös koulutuskeskuksen opettajatja muu henkilökunta sekä alueen yhteisöryhmät. Välillisesti KYPT:n toiminnasta on hyötynyt kokoKanyaman yhteisö.Vaikeudet tavoitteiden saavuttamisessaVähemmän tärkeiksi priorisoitujen (10 %) tavoitteiden saavuttamisessa jouduttiin tekemäänkompromisseja, vaikka yksittäisiä toimia tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiinkin. Koko alkuvuodentoiminnan lamautti venynyt tilintarkastuksen valmistuminen, eikä SYL siten voinut lähettää uuttarahoitusta ennen kuin edelliset oli selvitetty. Onneksi perinteisesti tammikuun kurssit ovat heinäkuunsisäänottoa huomattavasti vähemmän suosittuja, johtuen vuodenaikaan liittyvistä perheidentalousvaikeuksista (sadekausi, muiden lasten kouluvuoden alkaminen). Hankkeessa on kahtenaensimmäisenä vuotena rahalähetysten viivästymisen vuoksi jouduttu keskittymään lähinnä siihen, ettäkurssit saadaan ylipäätään järjestettyä. Siten toimitilojen kohentamiseen tai koulutuskeskuksentunnetuksi tekemiseen työnantajien keskuudessa ei ole ollut mahdollisuutta panostaa riittävästi. Näihinkeskitytään nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa. Työllistymisselvityksen tekoa vaikeuttivatosoitejärjestelmän puutteellisuus ja yhteystietojen vähäisyys.3. TOIMINNOT JA TULOKSET.a) Selvitä lyhyesti tärkeimmät toimintamuodot ja toimenpiteet, joiden kautta hankkeelle asetettuja tavoitteitaon pyritty saavuttamaan.ToimintamuodotEhdottomasti tärkein toimintamuoto vuoden 2005 aikana olivat opiskelijoille järjestetyt kurssit, joistaSYL:n tukemana järjestettiin vain pitkäkestoisia kursseja. Automekaniikassa sekä hotelli- ja ravintola-alalla vuoden mittaiset kurssit samoin kuten vaatetusalan kuuden kuukauden pituiset kurssit alkoivattammikuussa ja heinäkuussa (sisäänotto kahdesti vuodessa). Kurssit koostuivat 25 prosenttisestiteoriasta ja 75 prosenttisesti käytännön osiosta.Automekaniikan opiskelijoille opetettiin mm. polttoaine-, ohjaus-, jäähdytys-, voitelu, ratas-, akseli-,jousitus- ja sytytysjärjestelmien sekä vaihdelaatikon toiminta ja miten näiden yleisimmät ongelmatpaikallistetaan ja korjataan. Autoelektroniikan opiskelijoille opetettiin mm. kojelaudan varoitusvalojenja moottorin ilmaisimien sekä piirilevyjen toiminta sekä mittarien kalibrointi. Ravintola-alan opiskelijatperehdytettiin erilaisten ruokalajien valmistamisen lisäksi mm. hygieniaan, tuholaisiin, laskutukseen,ruoka-aineiden tilaukseen, ruoan esillepanoon, erilaisiin astioihin ja ruoanlaiton välineisiin, vitamiineihin,mausteisiin ja yrtteihin sekä tarjoilijan rutiineihin. Vaatetusalan kurssilla opetettiin mm. kaavoitus,mittaaminen, kuvien painatus, ompeleminen käsin ja koneella, erilaiset kankaat ja kuidut,vaatesuunnittelun perusteet sekä valmistettiin mm. essu, vauvan mekko, tyttöjen hame, poikien paita jashortsit, safaripaita, pitkät housut, koulupuku, pitkä mekko sekä erilaisia chitengen asukuoseja.Seurannan parantamiseksi raportointivuonna tehtiin etvo-vapaaehtoisen johdolla tutkimuskoulutuskeskuksen entisten oppilaiden työllistymisestä. Selvityksen teon kannalta olennaisessa asemassa
 4. 4. 4oli seurantavälineistön luominen, joka jäisi KYPT:lle ensimmäiseksi versioksi järjestelmälle, jota hesitten voisivat kehittää eteenpäin.Tässä olemme listanneet ainoastaan niitä toimenpiteitä, joita UM:n/SYL:n varoin on tehty, vaikka esim.pienyritystoimintaa käsitteleviä kursseja (mukana hankesuunnitelmassamme) on toteutettu muistarahoituslähteistä saaduilla varoilla. Näille viikon mittaisille lyhytkursseille osallistui 85 henkilöä.Raportointivuonna yhteensä 321 pienyrittäjää sai KYPT:ltä neuvoja ja konsulttiapua yritystoimintaansavarten, näistä 87 oli KYPT:n entisiä opiskelijoita.Toimenpiteet (joka tavoitteelle määritelty erikseen):Tavoite: Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen Hankittiin opetusvälineitä ja työkaluja kursseille Pidettiin yllä tiukkaa linjaa oppilaiden arvostelussa Opettajat keskustelivat runsaasti poissaolevien ja heikosti menestyvien opiskelijoiden kanssa pyrkien saamaan nämä paremmin mukaan opetukseen Joulukuussa järjestettiin kahden päivän arviointiseminaari Opettajat tekivät vierailuja työharjoittelupaikkoihin ja saivat palautetta oppilaiden taitojen vastaavuudesta työelämässä Tehtiin sopimus kansallisen koeneuvoston (National Examination Council of Zambia) kanssa ja virallinen kansallinen ammattitutkinnon koe on nyt pakollinen kaikille opiskelijoilleTavoite: KYPT:n kehittyminen järjestönä Toimitiloja vuokrattiin erilaisille yhteisöryhmille ja muille toimijoille Vuokranmaksun laiminlyöneitä vuokralaisia irtisanottiin Poliiseilla asunto käytössä molemmilla kampuksillaTavoite: Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin Vapaa-ajan aktiviteetteja tarjottiin erilaisten yhteisöryhmien toiminnan välityksellä, lisäksi toteutettiin tiedotuskampanjoita mm. huumeista ja HIV:stä Teollisuuden edustajia kutsuttiin vierailemaan koulutuskeskuksissa, joko vierailuluennoitsijoina tai keskustelukumppaneina Opettajat tekivät vierailuja työharjoittelupaikkoihin Opettajat avustivat oppilaita työharjoittelupaikan löytämisessä Yhteisöryhmiä avustettiin niiden toiminnassa tarjoamalla niiden käyttöön tiloja. KYPT:n alueella toimi raportointivuonna mm. vammaisten lasten koulu, Punaisen ristin pakolaistoimisto, Kanyama Art Center jossa taiteilijat opettavat katulapsia ja Kandodo Memorial Theatre -yhteisöteatteri. Lisäksi Community Voice lehden toimitus sijaitsi koulun tiloissa, mutta tällä hetkellä lehdellä ei ole rahoitusta. KYPT perusti Kanyaman nuorisojärjestöjen verkoston auttamaan järjestöjen toimintaa. Verkostoon kuuluu kahdeksan yhteisön nuorisojärjestöä ja verkosto kokoontuu KYPT:n City kampuksen tiloissa. KYPT:n alueella toimi myös noin parikymmentä pienyritystä, monet KYPT:n entisiä opiskelijoitaTavoite: Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi KYPT:n entisten oppilaiden työllistyneisyyden seurantatutkimus ja seurantavälineistön luominen SYL:n kahden hengen delegaatio teki kahden viikon seurantamatkan tammikuussa 2005 Opiskelijoilta kerättiin kurssipalautetta Opiskelijamäärät ja osallistumisaktiivisuus tilastoitiin Koulun johdon ja oppilaskunnan säännölliset tapaamiset
 5. 5. 5b) Luettele lyhyesti hankkeen tulokset eli raportointikauden aikana aikaansaadut konkreettiset parannuksetja tuotokset. Ilmoita tulosten valmistumisajankohta, määrä ja laji. Jos tulokset eivät vastaahakemuksessa/suunnitelmassa ilmoitettuja, selvitä syyt poikkeamiin. (Käytä tarvittaessa lisälehtiä).Kaikilla opiskelijoilla on oman alansa perusosaaminen niin teorian kuin käytännön tasolla. He pystyvätoman alansa itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelijat ymmärtävät laadun merkityksen toiminnanjatkuvuuden kannalta. He tietävät kuinka hakea töitä ja miten perustaa oma yritys.Hankkeen tulokset tavoitekohtaisesti:Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen (70 %)Tulokset: Loppuvuodesta riittävästi opetusmateriaalia ja enemmän työkaluja kursseilla Kurssitarjottimella KYPT:n vahvuusalueiden mukaiset kurssit Poissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna Yli puolet oppilaista saavutti vähintään arvosanan hyvä (arvosanajakauman kuvio alla) 95 % kurssin aloittaneista suorittivat sen loppuun ja läpäisivät loppukokeen Aikaisempaa arvostetumpi koulutodistus Kansallisen koeneuvoston testijärjestelmän kautta 69 valmistunutta pitkiltä kursseilta Alla KYPT:ssä vuoden 2005 aikana SYL:n tuella järjestettyjen pitkäkestoisten kurssien suorittaneet sukupuolittain: Course Male Female Total Hotel and Catering 2 11 13 Automotive Mechanics 16 0 16 Automotive electrical 7 0 7 Tailoring and Designing 0 33 33 Total 25 44 69 Arvosanajakauma kursseittain 2005 45 % 40 % 35 % erinomainen 30 % kiitettävä 25 % hyvä 20 % tyydyttävä 15 % kohtalainen välttävä 10 % 5% 0% Hotel & Tailoring & Auto Auto-Electrical Catering Designing MechanicsPoikkeamat: Tarvetutkimuksen tekemiselle ei ollut resurssejaKYPT:n kehittyminen järjestönä (10 %)Tulokset:
 6. 6. 6 Vuokranmaksukykyisiä ja yhteisöä tukevia vuokralaisia Kohentunut infrastruktuuri kampuksilla Kampusten turvallisuustilanne parantunut kampuksilla asuvien poliisien myötäPoikkeamat: KYPT:n aseman heikosti ymmärtävä hallitus. Jatkohankkeessa hallituksen perehdyttämiseen ja sitouttamiseen panostetaan.Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10 %)Tulokset: Vahvistunut side yhteisöön ja työmarkkinoihin Kaikki opiskelijat saivat oman alan työharjoittelupaikanPoikkeamat: KYPT:n tunnetuksi tekemiselle paikallisten työnantajien keskuudessa ei ollut paljoa resursseja käytettävissä, tähän panostetaan jatkohankkeessa Yhteistyötä TEVETA:n kanssa ei ole kehitetty Palvelujen kehittämiselle ei ollut resurssejaSeurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10 %)Tulokset: Jatkokäyttöön soveltuva seurantatutkimuksen malliPoikkeamat: Alkuarviointeja ei ollut resursseja järjestää Valmistuneiden tapaamisia ei voitu järjestää4. HANKKEEN KESTÄVYYS. Arvioi hankkeen tulosten ja positiivisten vaikutusten kestävyyttä: Onko niidentaloudellisen, teknisen, institutionaalisen, sosio-kulttuurisen ja ympäristöllisen kestävyyden suhteen riskejä?Loppuvuodesta 2004 tehdyn perusteellisen strategiasuunnitelman avulla KYPT:n toiminnantalousnäkymät ovat aikaisempaa lupaavammat, niin ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi kuinoppilastöiden liiketoiminnan aloittamiseksi. Nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa keskitytäänkoulutuskeskuksen talouden vahvistamiseen, tunnettavuuden lisäämiseen ja keskuksen infrastruktuurinparantamiseen. Näin ollen hankkeen kestävyys tulee olemaan aikaisempaa paremmalla pohjalla. Yhtenäriskinä kestävyydelle on koulun hallituksen heikko tietoisuus koulutuskeskuksen arjesta ja heidänvähäinen sitoutumisensa koulun kehittämiseen. Jatkohankkeessa panostetaan hallituksenperehdyttämiseen ja sitouttamiseen.KYPT on myös toiminut aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Yritystoiminnanaloittamiseen liittyviä lyhytkursseja on järjestetty siten, että alueen naisilla on ollut mahdollisuusosallistua niille. Joillakin näillä kursseilla oli jopa naisia enemmän kuin miehiä. KYPT on myös ollutmukana järjestämässä Kanyaman alueella HIV/AIDS –valistuskampanjoita. Kaikki nämä toimet omiltaosin lisäävät sukupuolten välisen tasa-arvon parempaa toteutumista. Yhteisöryhmien toiminta ontärkeää kansalaistoiminnan kehittymisen kannalta, koska KYPT on yhteisökeskeinen järjestö, jonkatoimintaa raamittavat hyvin pitkälti yhteisön ihmiset ja heidän tarpeensa.5. ONGELMAT JA MUUTOSTARPEET. Mitä ongelmia ja muutostarpeita hankkeessa on ilmennyt? Mitenhankkeen toteutusta on syytä kehittää, jotta tavoitteet saataisiin saavutetuksi ja vaikutusten sekä tulostenkestävyys varmistetuksi?
 7. 7. 7Kaikkien kurssien opetusvälineet ja –tilat kaipaavat runsaasti uusimista. Esimerkiksi autopuolellatyökaluista suurin osa on varastettu, tarvittaisiin uusi opetusmoottori sekä korjaamokatos. Kaikillakursseilla olisi tarvetta oppikirjoille ja apuopettajille. Osa-aikaisia opettajia on yritetty rekrytoidaapuopettajiksi ja sijaisreserviin mutta pätevät opettajat eivät ole halunneet ottaa osa-aikaista työtävastaan ja täysipäiväiseen työpaikkaan ei taas ole ollut varaa. Näihin paneudutaan nyt alkaneessahankkeen jatkovaiheessa. Oppilaiden alhaisen pohjakoulutusvaatimuksen seurauksena kaikki opiskelijateivät pysty kunnolla seuraamaan teoriaopetusta. Tämä on ratkaistu lisäämällä käytännön osuuttaopetuksessa, koska KYPT halutaan pitää avoimena mahdollisimman monille ja juuri heikoimmassaasemassa oleville. Syksyllä 2005 alkoi kiista KYPT:n City kampuksen alueelle pari vuotta aiemminrakennetun talon omistajuudesta. Kina ratkesi KYPT:n hyväksi vuosikokouksen ja Kayaman alueestavastaavan parlamenttiedustajan puututtua asiaan.Koulutuskeskuksen tunnettavuutta niin nuorten kuin työnantajienkin keskuudessa on kehitettävä.Yhteisön nuoret eivät tiedä KYPT:n tarjoamista kursseista eivätkä mahdolliset työnantajat tunne vieläKYPT:ä tarpeeksi, jotta olisivat vakuuttuneita entisten oppilaiden taidoista. Markkinointiin jatunnettavuuteen panostetaan jatkohankkeessa. Raportointivuonna kaikki opiskelijat saivattyöharjoittelupaikan, mutta vasta kovan työn jälkeen, ja yhteen työpaikkaan meni monesti useampiopiskelija. Jatkohankkeessa työharjoittelupaikkoihin kiinnitetään huomiota lisäämällä yhteyksiä alanfirmoihin ja budjetoimalla opettajille resursseja paikan löytämisen avustamiseen.KYPT:n nimi on osoittautunut ongelmalliseksi, sillä huonomaineeseen slummiin viittaava nimi ei lisääluottamusta työnantajien keskuudessa eikä ole oppilaillekaan houkutteleva. Ajatellaan että Kanayamassaannettava opetus ei voi olla laadukasta. KYPT:stä valmistuvien oppilaiden vakuuttavan näköisissätodistuksissa ei enää luekaan koulun koko nimeä vaan pelkästään ”KYPT: Technical Institute”.KYPT:n nimen kanssa on toinenkin ongelma. Järjestö aloitti toimintansa aluksi projektina (KanayamaYouth Project) siirtyen siitä ohjelma-nimitykseen (Kanayama Youth Program) ja edelleen nykyiseksiyhdistykseksi (Kanayama Youth Program Trust) mutta virallista hyväksyntää KYPT:nrekisteröitymisestä ei ole vielä tullut, vaan viranomaisten rekisterissä se on yhä KYP eli KanayamaYouth Program.KYPT:ssä toimi vuonna 2005 kaksi toimeenpanevan tason johtajaa (Lewis Mwale vastasi hallinnosta jatalousasioista ja Grace Mushibwe opetustoimesta) yhden johtajan kuoltua Aidsiin pari vuotta sitten. MrsMushibwe erosi keväällä 2005 ja hänen tilalleen valittiin KYPT:n pitkäaikainen autopuolen opettajaWebster Mwaanga. Tammikuun 2005 hankematkan perustella keskuksen toimeenpaneva taso olimotivoitunut KYPT:n kehittämisestä, mutta selvästi myös stressaantunut ja ylityöllistetty. Keskuksenjohtajan puuttuessa sitä virkaa hoitaa periaatteessa KYPT:n hallitus, joka valitettavasti on pahastiirrallaan koulutuskeskuksen todellisuudesta. KYPT kaipaisikin yleisjohtajaa, jolloin Mr. Mwale voisikeskittyä talouspuoleen. Vuosittain vaihtuva hallitus tarvitsisi aina kunnollisen perehdytyksen siihenmiten KYPT:n toimii, mitkä ovat koulutuskeskuksen kehitettävät puolet ja mitä hallitukselta odotetaan.KYPT:llä oli myös Ulkoasianministeriön raportointivaatimusten suhteen pieniä epäselvyyksiä, jotentammikuun 2005 hankematkalla järjestöt tekivät yhdessä uudet yksityiskohtaiset raportointipohjatneljännesvuosi- ja vuosiraportteja varten. Tammikuussa 2005 tehty hankematka paransi kumppanuuttahuomattavasti ja palautti luottamuksen molemmin puolin. Paikallinen tilintarkastus valmistui myösvuonna 2005 myöhässä. Tämä johtui tilintarkastusfirman odotettua suuremmasta työsumasta. Tämätaasen johti SYL:n rahalähetyksen viivästymiseen, koska uusia rahoja ei voitu lähettää ennen entistentiliselvitystä. Varojen puute taasen mm. viivästytti palkkojen maksua vähentäen näin henkilökunnantyömotivaatiota ja siten myös opetuksen tasoa. Myöskään oppimateriaaleja ei voitu ostaa. Tämäongelma poistui tilintarkastuksen vihdoin valmistuttua ja maksatusten päästyä käyntiin. Myösraportointivuoden tilintarkastus valmistui pahasti myöhässä. Tällä kertaa syynä oli vuosikokouksenvaatimus toimittaa aikaisempien vuosien kirjanpito kaupunginneuvostoon, ja sinne vietiinepähuomiossa myös vuoden 2005 tilikirjat. Näiden papereiden takaisin saaminen kesti pari kuukautta.
 8. 8. 8 KYPT:ssä ei ole nettiyhteyttä, joten heidän on mentävä sähköpostia lukeakseen keskustaan. Kiireisenä työaikana nämä käynnit vievät paljon aikaa ja tapahtuvat hyvin harvakseltaan. Kommunikaatio paranee huomattavasti, kun KYPT saa kuluvana vuonna oman Internet-yhteyden. Nettiyhteyden saaminen on osoittautunut harvinaisen vaikeaksi eikä linjaa saatu auki vielä raportointivuonna vaikka näin oli tarkoitus. Ongelmana on ollut kilpailun vähyys ja valtiollisen palveluntarjoajan byrokraattisuus ja hitaus. Puutteellisiin tietokoneresursseihin tuli myös kohennus kun kesällä 2005 järjestöön saatiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tuella kaksi kannettavaa tietokonetta. 6. HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS. Tarkempi erittely kohdissa 7 ja 8. 6.1 KUSTANNUKSETKUSTANNUKSET Vuosi 2005Henkilökulut (liitteestä A1) Hyväksytyn Toteutuneet hankesuunnit. kulut kulutSuomalaisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulutSuomalaisten asuminen ja matkakulutPaikallisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 5 530 6461,41Muut henkilökulutVälisumma yhteensä 5 530 6461,41Koulutus ja valistus (liitteestä A4)Henkilökulut 5 750 7 297,15Materiaalit, tilat ja muut kulut 6 026 6 212,81Välisumma yhteensä 11 776 13 509,96Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (liitteestä A5)Laite- ja materiaalihankinnat 0 884,34Rakentaminen 2 234 734,51Muut hankinnatVälisumma yhteensä 2 234 1 618,85Käyttö ja kunnossapitoKäyttökulut 0 3 186,77Kunnossapitokulut 1 345,36Välisumma yhteensä 0 4 532,14Seuranta ja arviointikulut yhteensä (liitteestä A2) 5 288 7 843,92TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ 24 828 33 966,27Hallintokulut (liitteestä A3)Hallintohenkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 1 540 2 934,00Toimistokulut 460Varainhankinta ja tiedottaminen 300 840,00
 9. 9. 9Välisumma yhteensä 2 300 3 774,00KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 27 128 37 740,27Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%) 8% 9,99 % 6.2 RAHOITUS Kohdassa 6.1 kuvatut kustannukset on katettu seuraavasti:RAHOITUS Vuosi 2005Omarahoitus Hyväksytyn Toteutuneet hankkeen kustannukset kustannuksetRahallinen osuus 3425 3780Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitukset 2 000 3780Omarahoitus yhteensä 5425 7 560Omarahoitus kokonaiskuluista (%) 20% 20,03 %Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötukiRahoitus raportointivuodelle myönnetystä tuesta 22000 22000Rahoitus aiemmilta vuosilta siirtyneistä tuista 8312 8180,27Käytetty UM:n kehitysyhteistyötuki yhteensä 30312 30 180,27Muu rahoitusRahoituslähteet:Muut rahoitus yhteensäRAHOITUS YHTEENSÄ 35290,64 37 740,27 7. KUSTANNUSERITTELY. Selvitä hankkeen kustannukset eriteltynä kustannuslajeittain. Erittelyssä tulee ilmoittaa kustannuslajit (esim. henkilötyön laatu, koulutusmateriaali, rakennustarvikkeet, matkoja), hankintojen määrä (esim. henkilötyön määrä ja työskentelyaika, kappaletta hankittuja välineitä, m2 rakennettu toimitilaa, kpl matkoja), yksikköhinta (esim. €/kuukausi, €/kappale, €/m2) sekä hankintalähde. Kustannuserittelyn voi tarvittaessa esittää erillisillä liitteillä. Oheisia kustannustaulukoita on käytettävä (Liite A, B). Lahjoitukset ja vapaaehtoistyön arvo sisällytetään kustannustaulukon (6.1.) asianmukaisiin kohtiin (henkilötyö, laite- ja materiaalihankinnat jne.), lisämerkinnällä suluissa vapaaehtoistyö/tavaralahjoitukset. Kulut on eritelty liitteissä A 8. OMARAHOITUS. Selvitä määrällisesti ja laadullisesti kulunutta vuotta koskevan järjestön omarahoituksen muodostuminen: mistä lähteistä omarahoitus on hankittu, miten lahjoitusten ja vapaaehtoistyön arvo on laskettu. Onko hankkeella ollut muuta rahoitusta? Omarahoituksen erittelyn voi esittää myös liitteessä B.
 10. 10. 10Omarahoituksen koostumus selviää liitteestä B. Omarahoitus on hankittu opiskelijoiden vapaaehtoisistamaksuista. Ylioppilaskunnissa tehdään paljon vapaaehtoistyötä hankkeidemme hyväksi, ja 14 hengenkehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU kokoontuu kuukausittain koko päivän mittaisiinkokouksiin suunnittelemaan, tiedottamaan, seuraamaan ja arvioimaan. Kokousten välillä asioitakäsitellään aktiivisesti sähköpostin välityksellä.9. RAHATILANNE RAPORTOINTIVUODEN LOPUSSA EuroaNostamatta jäänyt tuki, josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelleKäyttämättä jäänyt nostettu tuki, 131,73 josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelleUlkoasiainministeriölle palautettu tukiUlkoasiainministeriölle palautettava tuki 131,73Ulkoasiainministeriö täyttää: EuroaPurettu tukiPurettava tuki10. HANKKEEN TILANNE RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYESSÄ JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄTOnko hyödynsaajien tuen tarve vähentynyt, pysynyt ennallaan tai lisääntynyt raportointikauden aikana?Onko Suomesta tai muualta annettavaa tukea tarkoitus jatkaa? Miten ja kuinka kauan? Arvioi hankkeensuunnittelusta ja toteutuksesta saatuja kokemuksia: miten toimintaa on syytä kehittää jatkossa? Milloinhanke on lopullisesti siirrettävissä yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle?Vähäosaiset, koulutusta tarvitsevia nuoria piisaa yhä Lusakan alueella. Myös KYPT koulutuskeskuksenakaipaa vielä paljon kehittämistä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoitus on osoittautunut aivanriittämättömäksi. Koulutuskeskus on pystynyt suoriutumaan juuri ja juuri perustoiminnoista, muttakoulutuskeskuksen kehittämiselle ei ole ollut resursseja ollenkaan. Hankkeen toteutusta on ehkä hiemanhaasteellista arvioida kattavasti, koska tähän mennessä on jouduttu tekemään niin monia kompromissejasuhteessa alkuperäisiin suunnitelmiin. Hankkeen ensimmäinen vaihe on ollut haasteellista, muttajärjestöt osoittivat sitoutuneisuutensa toiminnan käytännön järjestämisen lisäksi myös senkehittämiseen, mistä esimerkkinä voidaan pitää yhteistyötä Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kanssasekä raportointivuonna tehty tutkimus valmistuneiden työllistymisestä.Hankkeen lopullista siirtoa yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle on ajallisesti varsinvaikea arvioida. Hanke ei lähtökohdiltaan ole täysin ulkopuolisen rahoituksen varassa, mutta on vaikeanähdä, kuinka hanke voisi toimia suunnitellussa laajuudessa ja nykyiselle kohderyhmälle täysin ilmanulkopuolista rahoitusta. Uusien rahoituslähteiden pohdinnassa on myös syytä miettiä, miten vaikkapamerkittävästi nykyistä suuremmat lukukausimaksut vaikuttaisivat koulutusmääriin ja/taiopiskelumahdollisuuksiin. Nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa tehdään kartoitus keskuksenomarahoituksen mahdollisuuksista esimerkiksi oppilastyön myymisen kautta. Kurssien aikana tehtyjä taikorjattuja tuotteita voitaisiin myydä, ja yritystoimintakursseihin voisi sisällyttää uusia käytännönulottuvuuksia esim. markkinointiin liittyen. Muun rahoituksen hankinnassa on syytä pohtia tarkkaan,
 11. 11. 11mistä lähteistä raha tulee ja kuinka paljon rahoitus vaatii henkilöresurssien ohjaamista muuhuntoimintaan kuin mitä hankesuunnitelmassa on.Tammikuun 2005 hankematkalla tuli entistä paremmin esille koulutuskeskuksen toiminnan tärkeys,vaikeat olosuhteet ja hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoituksen riittämättömyys koulun kehittämiseen.KYPT:n oppilaiden ja opettajien sitoutuneisuus koulun kehittämiseen teki vaikutuksen delegaatioon.Hankematkalla aloitettiin neuvottelut hankkeen jatkosta. Neuvotteluissa muokattiin jatkohankkeelleselkeästi aikaisemmasta eroavia tavoitteita ja toimintamuotoja. Muutokset palvelevat SYL:n avunparempaa kohdentamista ja KYPT:n taloudellisen pohjan kestävyyttä. Jatkohankkeen keskeisenäkohtana on KYPT:n perusopetuksen laatu ja kehittäminen sekä KYPT:n tunnettavuuden parantaminen.Tuki kohdistetaan neljän pitkäkestoisen kurssin (vaatetus, hotelli- ja ravintola, auto-elektroniikka jaautomekaniikka) rahoittamiseen ja kehittämiseen, siinä missä lyhytkurssien rahoittaminen olisi KYPT:nja muiden sambialaisten rahoittajatahojen (lähinnä Cisep) vastuulla, sekä KYPT:n tunnettavuudenparantamiseen. KYPT tulee jatkohankesuunnitelman mukaan rahoittamaan kaikki hallinto- jaylläpitokulunsa itse, mukaan lukien hallintojohtajan palkan. Hankkeen tukemista Suomesta on tarkoitusjatkaa ainakin vuoteen 2008 asti.Raportin vahvistavat oikeaksi:Paikka ja päivämäärä: ____________________________ ____________________________Allekirjoitus: ____________________________ ____________________________Nimen selvennys: ____________________________ ____________________________Asema: ____________________________ tilintarkastaja
 12. 12. 12 LIITE A: KULUERITTELYT EUROINA A1: Projektin toteuttamisen henkilökulut (seuranta- ja arviointimatkojen matkakulut liitteessä A2, hallintokulut liitteessä A3)Tehtävä / työntekijä Työn kesto (kk) Palkka- ja sosiaalikulutMatka- ja majoituskulut Muut henkilökulut Henkilökulut yhteensä / kkSuomesta palkattu henkilöstöKehitysmaassa palkattu henkilöstöKoulutusjohtaja Mrs Grace MushibweKoulutusjohtaja Mr Webster MwaangaHallintojohtaja Mr. Lewis MwaleKassanhoitaja/kirjanpitäjäSosiaalikulut yhteensäHenkilökunnan terveydenhoito-ohjelmaHenkilökustannukset yhteensä Lisätietoja: … Mrs Mushibwe erosi keväällä 2005 ja hänen tilalleen valittiin KYPT:n pitkäaikainen autopuolen opettaja Webster Mwaanga.
 13. 13. 13 A2: Seuranta- ja arviointi: Kokoonpano Ajankohta yksikköhinta ja yksiköiden määrä yhteensäHankkeen paikallinen tilintarkastus huhtikuu 2006Hankkeen seurantaa yhteydenpidon Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta koko vuosi 10 hlöä * 31h/v * 6e/h 1860ja raporttien välityksellä KENKKU (13 hlöä)(vapaaehtoistyö)Seurantamatka Teemu Sokka (hankekoordinaattori) ja 10.1. - 27.1.2005 lennot: 2*1210,73e 2421,46 Eeva Rask (KENKKU:N jäsen) majoitus: 2*15 yötä * 8,96e 163,97 päivärahat: 2*17,35vrk*36e 1249,20 muut matkakulut: 357,97Seuranta- ja arviointikulut yhteensä Lisätietoja: …. Suuri osa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista koostuvan KENKKU:n työstä koostuu hankkeen seurannasta. Kokopäivän mittaisia kokouksia oli yhteensä 10 kertaa ja niissä oli läsnä keskimäärin 10 henkilöä. Sambian hankkeen seurantaan käytettiin aikaa keskimäärin hieman yli 3 tuntia/kokous. Lisäksi seurantaa ja arviointia hoidettiin runsaasti KENKKU:n kesken sähköpostilistan välityksellä. Hankkeen seurantamatkan muut kulut koostuivat viisumeista, paikallisista matkakuluista ja lääkekuluista. Seurantamatkan matkaraportti on toimitettu edellisen vuosiraportin yhteydessä. A3: HallintokulutKululaji Yksiköiden määrä Yksikkökustannus YhteensäHankekoordinaattori Teemu SokkaKehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan ja yhteyshenkilöverkostonvapaaehtoistyötäPankkikulut SuomessaHallintokulut yhteensä Lisätietoja: Hankkeen hallinnoinnista vastaa osa-aikainen hankekoordinaattori. Osa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista koostuvan KENKKU:n työstä hankkeen hallinnoinnista.
 14. 14. 14 A4: Koulutus- ja valistuskulutKululaji Yksiköiden Yksikkö-kustannukset Kulut yhteensä määräHenkilökulut (kurssimaksut, ulkopuolisten kouluttajien palkkiot, majoitus- ja matkakulut, yms.)Opettajien palkatMrs. Regina Mpundu Nyirongo, Hotelli- ja ravintolaMrs. Royce Bamsa, VaatetusMr. Webster Chitatu Mwaanga, Automekaniikka ja autoelektroniikkaMuut koulutus- ja valistuskulut (materiaalit, tilat, yms.)OpetusmateriaalitHotelli- ja ravintolaVaatetusAutomekaniikkaAutoelektroniikkaKokeiden kustannuksetOpettajien koulutusValmistujaistilaisuusKurssien markkinointiMuut opetuskulutYhteensä Lisätietoja: Sama opettaja opettaa sekä automekaniikka että autoelektroniikkaa.
 15. 15. 15 A5: Investoinnit ja hankinnatInvestointi Hankintalähde Yksiköiden Yksikkökustannus Rahtikulut yms. Kulut yhteensä määrä ja laatuLaite- ja materiaalihankinnatSuojavaatteita kursseille LusakaRakentaminenRakennusten kunnostus SambiaLaitteiden kunnostus SambiaMuut hankinnatYhteensä Lisätietoja: ….
 16. 16. 16 LIITE B: OMARAHOITUS EUROINA B1: Vapaaehtoistyö ja lahjoitukset (enintään 10 % kokonaiskuluista)Työn / tavaran laatu Työn / tavaran määrä Arvon laskentaperuste Arvo yhteensäVapaaehtoistyöKehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) ja 10 henkilöä * 31h/vuodessa 1860yhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä hankkeen * 6e/hseurantaan ja arviointiinKehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) ja 10 henkilöä * 8 kertaayhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä hankkeen vuodessa * 1h/kerta 400hallinnointiin hallintoasioihin * 5e/hLahjoitustavaratYhteensä 2260 B2: Rahallinen omarahoitusRahoituslähde MääräOpiskelijoiden maksamat vapaaehtoiset kehitysyhteistyömaksutYhteensä

×