Sam 2003 vuosiraportti

472 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sam 2003 vuosiraportti

 1. 1. 1KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTIVuodelta 2003Järjestön nimi suomeksi: Suomen ylioppilaskuntien liitto ryJärjestön nimi englanniksi: National union of students in FinlandHankkeen nimi: Ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksella paremmat työllistymismahdollisuudet LusakannuorilleHankekoodi: 28812601Hankkeen sijainti: Lusaka, SambiaRaportointikausi: 2003Hankkeen alkamisvuosi: 2003 EuroaRaportointivuodelle myönnetty tuki 18 670• josta nostettu tukea raportointivuoden aikana 18 670Edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyt, raportointivuonna käytetty tukiRaportointivuoden aikana käytetty tuki yhteensä 11 163,501. YHTEISTYÖKUMPPANIT. Selvitä tuen vastaanottajan, hyödynsaajien tai muiden yhteistyökumppaneidenosallistuminen hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen sekä hankkeen valvontaan. Mitä jamillaisia osallistavia menetelmiä käytetään hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa?SYL:n yhteistyökumppani Sambiassa, Kanyama Youth Programme Trust (KYPT), on rekisteröity,1990-luvun alussa perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on ylläpitämässään koulutuskeskuksessa(KYPT Technical Institute) tarjota ammattikoulutusta heikossa asemassa oleville nuorille. Toiminta-ajatuksena on parantaa vähäosaisten nuorten ja naisten elinoloja tarjoamalla heille mahdollisuusammatilliseen koulutukseen. Tätä kautta omavaraisuus sekä mahdollisuudet työllistymiseen ettäjatkokoulutukseen paranevat. Hankealoitteen teki KYPT keväällä 2002, kun SYL oli ensin KEPA:nSambian toimiston kautta tiedottanut etsivänsä yhteistyökumppania Sambiasta. Hankkeen onsuunnitellut KYPT. Valmistelumatkalla elokuussa 2002 kolme SYL:n edustajaa keskustelivat KYPT:nkanssa järjestön tekemistä suunnitelmista, tekivät ehdotuksia ja kyselivät tarkennuksia KYPT:nprojektiesitykseen. Yhteistyökumppanimme vastaa hankkeen toteuttamisesta.SYL valitsee vuosittain jäsenjärjestönsä edustajista kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan(KENKKU), joka vastaa hankkeen seurannasta ja tiedotuksesta Suomessa. SYL:n molempienhankkeiden sekä tiedotuksen parissa työskenteli myös puolipäiväinen projektikoordinaattori LauratuuliaLehtinen (vuoden 2004 helmikuusta alkaen Teemu Sokka).Kepan Sambian toimisto on merkittävä yhteistyötaho erityisesti kommunikaation ylläpitämisessä,parantamisessa ja ylipäätään hankkeen monitoroinnissa. KYPT:illä ei esimerkiksi ole omaa internet-yhteyttä, mutta he saavat käyttää Kepan toimiston yhteyttä.Kehitysyhteistyön palvelukeskus on auttanut SYL:a hankesuunnitteluun, raportointiin, koulutukseen jahallinnollisiin asioihin liittyvissä asioissa.
 2. 2. 22. HANKKEEN VAIKUTUKSET JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN. Selvitä miten hanke onsaavuttanut sille asetetut tavoitteet. Millaisia positiivisia vaikutuksia hankkeella on ollut, kuka/ketkä ovatniistä hyötyneet, mitä muutoksia hankkeen seurantamittareissa on tapahtunut? Missä asioissa ja mistäsyystä osa tavoitteista on ehkä jäänyt saavuttamatta?Tavoitteiden saavuttaminenHankkeella on yksi pitkän tähtäimen tavoite: Nuorten ja erityisesti naisten elämänlaadun jatyöllistymismahdollisuuksien parantuminen lisäämällä ammatillista ja pienyritystoimintaan liittyvääosaamista koulutuksen kautta. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoite on toteutunut erittäin hyvin ottaenhuomioon ensimmäisen toimintavuoden huomattavat vaikeudet, joista esimerkkeinä erittäin pitkälleviivästynyt ministeriön rahoituspäätös seurauksineen sekä Lusakaa koetelleet tulvat. Ammatillista japienyritystoimintaan liittyvää koulutusta järjestettiin kuitenkin olemassa oleviin puitteisiin nähden hyvinja erityisesti naiset osallistuivat kursseille aktiivisesti. On kuitenkin muistettava, että UM/SYL:n vuoden2003 rahoituksesta yli kolmasosa siirrettiin vuodelle 2004. Tämän seurauksena emme ole voineetrahoittaa esim. pienyritystoimintaa käsitteleviä kursseja suunnitelmiemme mukaisesti, vaikka KYPT onmuiden rahoituslähteiden turvin yritystoimintakursseja järjestänytkin.Hankkeella on myös neljä välitöntä, prioriteettijärjestyksessä olevaa tavoitetta1. Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen (70%)2. KYPT:n kehittyminen järjestönä (10%)3. Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%)4. Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%)Näistä on ensimmäisenä toimintavuonna pystytty lähinnä keskittymään ensimmäiseen,hankesuunnitelmassa myös suurimman painoarvon saaneeseen tavoitteeseen. Tavoite on saavutettusiinä määrin, kun se on ollut vaikeassa toimintaympäristössä mahdollista. Muiden välittömientavoitteiden kohdalla suunniteltuja toimintoja on toteutettu ja tuloksia saavutettu jokaisen tavoitteenosalta, mutta tavoitteita ei kokonaisuuksina ole saavutettu siinä laajuudessa, kun hankesuunnitelmassaon ajateltu. Näin on tapahtunut hyvin pitkälti siksi, että ministeriön myöhästynyt rahoituspäätös ajoikumppanijärjestön keskittämään toimintansa muiden rahoituslähteiden etsimiseen, eikä voimavarojaesim. KYPT:n kehittämiseen järjestönä juurikaan voitu käyttää.HyödynsaajatHankkeen ensimmäisestä vuodesta ovat hyötyneet hankesuunnitelmassa lopullisiksi hyödynsaajiksimääritellyt, Kanyaman alueen vähäosaiset nuoret. Nuorille on ollut tarjolla koulutusta, kulttuuria sekätiedotusta erilaisista ajankohtaisista teemoista. Hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat olleetkoulutuskeskuksen opettajat; erityisesti ne, jotka ovat osallistuneet koulutukseen. Opettajienkoulutuksen välityksellä voidaan katsoa myös KYPT:n järjestönä hyötyneen. KYPT:n tuella toimivatyhteisöryhmät, vuonna 2003 erityisesti urheilu- ja teatteriryhmät ovat olleet aktiivisia ja heillä on ollutmahdollisuus toimia KYPT:n tiloissa. Välillisesti KYPT:n toiminnasta on hyötynyt koko Kanyamanyhteisö.Vaikeudet tavoitteiden saavuttamisessaVähemmän tärkeiksi priorisoitujen (10%) tavoitteiden saavuttamisessa jouduttiin tekemäänkompromisseja, vaikka yksittäisiä toimia tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiinkin. Merkittävä osavoimavaroista keskitettiin päätavoitteen toteutumiseen. Koko alkuvuoden toiminnan lamautti erittäinpitkälle viivästynyt ministeriön rahoituspäätös. Kun rahaa ei ollut, ei palkkoja voitu maksaa, minkäseurauksena osa opettajista ei voinut maksaa vuokraansa ja joutui luopumaan asunnoistaan –minkäseurauksena taas KYPT menetti osan hyvistä opettajistaan. Vuoden aikana myös eräskoulutuskeskuksen toimeenpanevan tason avainhenkilöistä menehtyi. Alkuvuodesta sekä teoriaa ettäkäytännön tekemistä sisältäviä kursseja ei voitu järjestää, koska käytännön tekemisessä tarvittavia
 3. 3. 3opetusmateriaaleja ei ollut varaa hankkia, minkä seurauksena opiskelijat olivat erittäinepämotivoituneita.Hanke päästiin aloittamaan vasta varsin myöhään verrattuna alkuperäiseen aikataulusuunnitelmaan.Hankkeen toteutumisen epävarmuus aiheutti hämmennystä sekä SYL:ssa että KYPT:ssa ja nosti esiinliudan kysymyksiä. Miten tulisi toimia? Pitäisikö toiminta suunnitella kokonaan uudelleen vähemminresurssein? Pitäisikö pitäytyä alkuperäisessä projektisuunnitelmassa? Miten tästä eteenpäin? Asiastakeskusteltiin paljon sekä SYL:ssa että KYPT:n hallituksen kokouksissa.KYPT lähti kuitenkin aktiivisesti etsimään muita rahoituskanavia, kun rahoituspäätöstä Suomesta eikuulunut. Katsomme, että yhtäältä tämä kertoo hyvin paljon järjestön toimijoiden sitoutuneisuudestakoulutuskeskuksen toimintaan ja toisaalta myös järjestön taidosta käydä neuvotteluja erilaistenrahoittajien kanssa. Myös Suomen Sambian edustusto päätti tukea KYPT:iä paikallisen yhteistyönmäärärahoista, mikä sekä SYL:n että KYPT:n näkökulmasta oli erittäin tervetullut kädenojennuskansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle.3. TOIMINNOT JA TULOKSET.a) Selvitä lyhyesti tärkeimmät toimintamuodot ja toimenpiteet, joiden kautta hankkeelle asetettuja tavoitteitaon pyritty saavuttamaan.ToimintamuodotEhdottomasti tärkein toimintamuoto vuoden 2003 aikana olivat opiskelijoille järjestetyt kurssit, joistaSYL:n tukemana järjestettiin vain pitkäkestoisia kursseja. Opetushenkilökunnan koulutus oli toiseksitärkein toiminnan muoto, vaikka koulutusta pystyttiinkin järjestämään suunniteltua vähemmän. . Runsasvapaa-ajan toiminta ja erilaiset toimijat (urheiluryhmät, neljä draamaryhmää, kaksi taiteilijaryhmää sekäviisi kirkkoa) ovat antaneet KYPT:lle näkyvyyttä. Myös teollisuuden edustajia on kutsuttu vierailemaankoulutuskeskuksissa, joko vierailuluennoitsijoina tai keskustelukumppaneina. Vaikka toimintamuodoistaselkeästi jouduttiin priorisoimaan kurssien järjestämistä, joiltakin osin oltiin aktiivisia myös muidentoimintamuotojen kohdalla.Tässä olemme siis ainoastaan listanneet niitä toimenpiteitä, joita UM/SYL:n varoin on tehty, vaikkaesim. pienyritystoimintaa käsitteleviä kursseja (mukana hankesuunnitelmassamme) on toteutettu muistarahoituslähteistä saaduilla varoilla.Toimenpiteet (joka tavoitteelle määritelty erikseen)Tavoite: Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen Kursseja jouduttiin priorisoimaan rahapulan vuoksi Opettajille tarjottiin lisäkoulutusta, vaikkakin vain valitettavan harvoille opettajille Opetusmateriaalin hankinnassa jouduttiin alkuvuonna tinkimäänTavoite: KYPT:n kehittyminen järjestönä Toimitiloja vuokrattiin erilaisille yhteisöryhmille ja muille toimijoille Pitkäjänteisestä sitoutumisesta ja sen merkityksestä keskusteltiinTavoite: Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin Vapaa-ajan aktiviteetteja tarjottiin erilaisten yhteisöryhmien toiminnan välityksellä, lisäksi toteutettiin tiedotuskampanjoita mm. huumeista ja HIV:sta Yhteisöryhmiä avustettiin niiden toiminnassa tarjoamalla niiden käyttöön mm. tiloja
 4. 4. 4Tavoite: Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi Opiskelijoilta kerättiin kurssipalautetta Joillekin henkilökunnan jäsenille järjestettiin koulutusta seurantamenetelmistä Opiskelijamäärät ja osallistumisaktiivisuus tilastoitiin Seurannasta ja sen kehittämisestä puhuttiin, suunnitelmia tulevaisuutta koskien tehtiinb) Luettele lyhyesti hankkeen tulokset eli raportointikauden aikana aikaansaadut konkreettiset parannuksetja tuotokset. Ilmoita tulosten valmistumisajankohta, määrä ja laji. Jos tulokset eivät vastaahakemuksessa/suunnitelmassa ilmoitettuja, selvitä syyt poikkeamiin. (Käytä tarvittaessa lisälehtiä).Tässä olemme siis ainoastaan listanneet niitä tuloksia, joita UM/SYL:n varoin on tehty, vaikka esim.pienyritystoimintaa käsitteleviä kursseja (mukana hankesuunnitelmassamme) on toteutettu muistarahoituslähteistä saaduilla varoilla.Hankkeen tulokset tavoitekohtaisesti:Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen (70%)Tulokset: 6 koulutettua opettajaa 13 kurssia alkuvuoden vaikeasta rahoitustilanteesta huolimatta (joista SYL:n tuella 6 pitkäkestoista) loppuvuodesta riittävästi opetusmateriaalia kursseillaPoikkeamat: vahvuusalueiden kartoittamiselle ei ollut resursseja tarvetutkimuksen tekemiselle ei ollut resursseja, mutta epävirallisia keskusteluja aiheesta on käyty ja joitakin tarpeita/toiveita tunnistettu (ks. muutostarpeet)KYPT:ssä vuoden 2003 aikana järjestetyjen kurssien (kaikki kurssit mukana) osallistujamäärätsukupuolittain: Long term courses Male Female Total1 Auto-mechanics 52 02 542 Hotel & Catering 01 32 333 Tailoring & Designing 02 47 494 Auto-electrical 18 00 185 Carpentry & Joinery 12 00 126 Bricklaying & Plastering 09 00 09 Total 94 81 175 Short courses (5 Days)1 Start Your Business (SYB) 30 32 622 Cake baking and decorating 02 47 493 One up 10 05 154 Business Association Training (BAT) 15 14 295 Leadership Training 05 16 216 Upholstery 14 00 147 Flower arrangement 00 18 18 Total 76 132 208 TOTAL 170 213 383
 5. 5. 5KYPT:n kehittyminen järjestönä (10%)Tulokset: Yhteisöryhmille ja kirkoille vuokratut toimitilat Hyvin konkreettinen ymmärrys pitkäjänteisen sitoutumisen merkityksestä myös rahoittajan osalta Osittain tulokselliset neuvottelut muiden rahoittajien kanssaPoikkeamat: Perusrahoituksen hankintaan käytettiin aikaa ja työtunteja, mutta jäsenmaksun maksaneiden yksilöiden ja yhteisöjen määrän lisäämisen eteen päätettiin keskittyä vasta kun perustoiminta on saatu kunnolla hankkeessa käyntiinTiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%)Tulokset: Vapaa-ajan aktiviteetit Kanayaman alueen asukkaille Aktiiviset yhteisöryhmät, tiedotuskampanjat (esim. huumeet, AIDS)Poikkeamat: KYPT:n tunnetuksi tekemiselle koulutusalojen työnantajien keskuudessa ei ollut resursseja Ammatillista profiloitumista ei kehitetty, kun kurssit priorisoitiin rahanmenon perusteella (opetusmateriaalien hankinta) Yhteistyötä TEVETA:n kanssa ei kehitetty Palvelujen kehittämiselle ei ollut resurssejaSeurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%)Tulokset: kurssiarvioinnit Opiskelijamäärien sekä osallistumisaktiivisuuden tilastointi Yhteistyö KEPA:n Etelän vapaaehtoisohjelman kanssa, syksyllä 2004 KYPT:iin lähtevä suomalainen vapaaehtoinen, neuvottelut seurantaan liittyvän projektityön tekemisestä (mahdollisesti yhdessä paikallisen työntekijän kanssa)Poikkeamat: alkuarviointeja ei ollut resursseja järjestää tilastoitiin vain osa suunnitelluista asioista valmistuneiden tapaamisia ei voitu järjestää4. HANKKEEN KESTÄVYYS. Arvioi hankkeen tulosten ja positiivisten vaikutusten kestävyyttä: Onko niidentaloudellisen, teknisen, institutionaalisen, sosio-kulttuurisen ja ympäristöllisen kestävyyden suhteen riskejä?Hankkeen tulokset, siinä määrin kun niitä pystyttiin saavuttamaan, ovat positiivisia. Vaikka alkuvuonnataloudellinen tilanne oli hankala, joitakin kursseja pystyttiin järjestämään ja yhteisöryhmät toimivataktiivisesti. Loppuvuoden kurssit olivatkin sitten erittäin suosittuja. Yhteisöryhmien toiminta on tärkeääkansalaistoiminnan kehittymisen kannalta, koska KYPT todella on yhteisökeskeinen järjestö, jonkatoimintaa raamittavat hyvin pitkälti yhteisön ihmiset ja heidän tarpeensa.Taloudellisen ja institutionaalisen kestävyyden kannalta haluaisimme nostaa esiin KYPT:n kyvynselviytyä eteen tulevista haasteista, joiksi viime vuoden aikana voidaan laskea mm. ministeriönviivästynyt rahoituspäätös sekä Lusakaa koetelleet tulvat. KYPT onnistui kuitenkin neuvottelemaanitselleen muuta rahoitusta esimerkiksi maan opetusministeriöltä sekä WHO – UNDCP:nterveysprojektista. Lisäksi KYPT:lla on paljon suunnitelmia taloudellisen kestävyyden kehittämiseksi.
 6. 6. 6KYPT on myös toiminut aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen hyväksi.Yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä lyhytkursseja on järjestetty siten, että alueen naisilla on ollutmahdollisuus osallistua niille. Joillakin näillä kursseilla oli jopa naisia enemmän kuin miehiä. KYPT onmyös ollut mukana järjestämässä Kanyaman alueella HIV/AIDS –valistuskampanjoita. Kaikki nämätoimet omilta osin lisäävät sukupuolten välisen tasa-arvon parempaa toteutumista.5. ONGELMAT JA MUUTOSTARPEET. Mitä ongelmia ja muutostarpeita hankkeessa on ilmennyt? Mitenhankkeen toteutusta on syytä kehittää, jotta tavoitteet saataisiin saavutetuksi ja vaikutusten sekä tulostenkestävyys varmistetuksi?Hankkeen alkuvuoden rahoitusvaikeudet näkyivät erittäin konkreettisesti KYPT:n toiminnassa.Rahoitusvaikeuksista johtuen myös KYPT:n luottamus SYL:oa kohtaan on kärsinyt, vaikka SYL onpyrkinyt koko ajan painottamaan, että se joutuu toimimaan ministeriön rahoituspäätöksen ja aikataulunmukaisesti.Kommunikaatiota tulisi parantaa edelleen molemmin puolin ja yhteydenottoihin tulisi saada ainavastaus. KYPT:n osalta tilanne helpottuisi merkittävästi, mikäli järjestö saisi oman tietokoneyhteyden.Kommunikaation parantamisen suhteen on toki käyty arkipäiväistä yhteydenpitoa laajempaakinkeskustelua. KYPT on ollut yhteydessä Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kanssa ja syksyllä 2004KYPT:iin lähtee suomalainen vapaaehtoinen työntekijä. Hänen työnkuvansa tulee liittymään seurannanparantamiseen, mutta on tässä vaiheessa vielä tarkentumaton.KYPT:n kanssa yhdessä on suunniteltu vuodelta 2003 ylijääneiden varojen käyttämistä. KYPT toivoisivaroja liikenevän esim. seurantaan, tarvetutkimukseen, henkilöstön koulutukseen sekä modernimpientyökalujen ja laitteiden hankkimiseen. Henkilöstön kouluttaminen on noussut erityisesti esiin, jotta esim.vahvuusalueita voitaisiin paremmin kartoittaa, järjestöä profiloida sekä seurantaa parantaa. Vaikkaerillistä tarvetutkimusta ei voitu toteuttaa, vuosikokouksessa keskusteltiin kurssitarpeista. Uutenaavauksena nousi esiin sihteeri/ATK –kurssi, jolle on ollut kova kysyntä Kanyamassa.Muutoin erittäin sujuvasti hoitunut yhteydenpito KYPT:n ja SYL:n välillä koki vuoden 2003raportointia tehtäessä jonkinlaisen taantuman. Järjestö joutui tilanteeseen, jossa heidän alun perinpalkkaamansa tilintarkastusyritys useiden viivytysten jälkeen ilmoitti, että yritys ei pystykääntilintarkastusta hoitamaan. Tästä vaikeasta tilanteesta SYL kuuli kevään aikana, mutta SYL:llevakuutettiin, että asia saadaan hoidettua vain yritystä vaihtamalla. Myös Kepan Sambian yhteyshenkilöoli siinä uskossa, että tilanne ratkeaa parhain päin ja yhteyshenkilö voi Suomessa vieraillessaan tuodatilintarkastusasiakirjat SYL:lle. Tilintarkastus kuitenkin venyi ajallisesti, ja SYL joutui pyytämäänministeriöltä raportoinnille lisäaikaa kolmeen kertaan. Tulevaisuuden yhteydenpidossa tulee KYPT:nkanssa painottaa jatkuvan ja rehellisen yhteydenpidon merkitystä myös vaikeissa tilanteissa, vaikkasambialainen kulttuuri ei ehkä automaattisesti tue vaikeiden asioiden esiin nostamista ja pettymystentuottamista yhteistyökumppaneille.Jos ajatellaan muutostarpeita kaikkien hankkeeseen sitoutuneiden tahojen välillä, SYL katsoo, että tiivisyhteydenpito kaikkien osapuolten välillä on tärkeää. Mikäli esimerkiksi ministeriön edustajat vierailevatkumppanijärjestössä (kuten keväällä 2004 vierailtiin KYPT:ssa), olisi erinomaisen tärkeää, ettäsuomalainen järjestö olisi tietoinen vähintäänkin vierailun tuloksista ja mielellään myös vierailuntavoitteista, jotta se voisi parhaalla mahdollisella tavalla tukea vierailun onnistumista. Mikäli ministeriönedustajat ehdottavat kumppanijärjestölle toimintoja tai kehittämisajatuksia suomalaisen järjestön siitätietämättä, olisi mielestämme entistä tärkeämpää, että suomalainen järjestö kuulisi näistä vierailun aikanaheränneistä ja yhteistyökumppanille esitetyistä ajatuksista ministeriön edustajilta.
 7. 7. 7 6. HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS. Tarkempi erittely kohdissa 7 ja 8. 6.1 KUSTANNUKSETKUSTANNUKSET Vuosi 2003Henkilökulut (liitteestä A1) Hyväksytyn Toteutuneet hankesuunnit. kulut kulutSuomalaisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulutSuomalaisten asuminen ja matkakulutPaikallisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 5 530 1 582,51Muut henkilökulutVälisumma yhteensä 5 530 1 582,51Koulutus ja valistus (liitteestä A4)Henkilökulut 5 750 3 109,96Materiaalit, tilat ja muut kulut 6 026 5 445,75Välisumma yhteensä 11 776 8 555,71Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (liitteestä A5)Laite- ja materiaalihankinnatRakentaminen 2 234 1 213,67Muut hankinnatVälisumma yhteensä 2 234 1 213,67Käyttö ja kunnossapitoKäyttökulut 0 202,50KunnossapitokulutVälisumma yhteensä 0 202,50Seuranta ja arviointikulut yhteensä (liitteestä A2) 1 000 850TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ 20 540 12 404,38Hallintokulut (liitteestä A3)Hallintohenkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 1 540 670Toimistokulut 460 220Varainhankinta ja tiedottaminen 300 500Välisumma yhteensä 2 300 1 390KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 22 840 13 954,38Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%) 10% 9,96%
 8. 8. 8 6.2 RAHOITUS Kohdassa 6.1 kuvatut kustannukset on katettu seuraavasti:RAHOITUS Vuosi 2003Omarahoitus Hyväksytyn Toteutuneet hankkeen kustannukset kustannuksetRahallinen osuus 2 568 1 440,88Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitukset 2 000 1 350Omarahoitus yhteensä 4 568 2 790,88Omarahoitus kokonaiskuluista (%) 20% 20,00%Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötukiRahoitus raportointivuodelle myönnetystä tuesta 18 672 11 163,50Rahoitus aiemmilta vuosilta siirtyneistä tuistaKäytetty UM:n kehitysyhteistyötuki yhteensä 11 163,50Muu rahoitusRahoituslähteet:Muut rahoitus yhteensäRAHOITUS YHTEENSÄ 22 840 13 954,38 7. KUSTANNUSERITTELY. Selvitä hankkeen kustannukset eriteltynä kustannuslajeittain. Erittelyssä tulee ilmoittaa kustannuslajit (esim. henkilötyön laatu, koulutusmateriaali, rakennustarvikkeet, matkoja), hankintojen määrä (esim. henkilötyön määrä ja työskentelyaika, kappaletta hankittuja välineitä, m2 rakennettu toimitilaa, kpl matkoja), yksikköhinta (esim. €/kuukausi, €/kappale, €/m2) sekä hankintalähde. Kustannuserittelyn voi tarvittaessa esittää erillisillä liitteillä. Oheisia kustannustaulukoita on käytettävä (Liite A, B). Lahjoitukset ja vapaaehtoistyön arvo sisällytetään kustannustaulukon (6.1.) asianmukaisiin kohtiin (henkilötyö, laite- ja materiaalihankinnat jne.), lisämerkinnällä suluissa vapaaehtoistyö/tavaralahjoitukset. Käyttökulujen erittely: Siivouskulut: 100,51 euroa Paikalliset puhelinkulut: 101,99 euroa Yhteensä 202,50 euroa Muut kulut on eritelty liitteissä A 8. OMARAHOITUS. Selvitä määrällisesti ja laadullisesti kulunutta vuotta koskevan järjestön omarahoituksen muodostuminen: mistä lähteistä omarahoitus on hankittu, miten lahjoitusten ja vapaaehtoistyön arvo on laskettu. Onko hankkeella ollut muuta rahoitusta? Omarahoituksen erittelyn voi esittää myös liitteessä B. Omarahoituksen koostumus selviää liitteestä B. Omarahoitus on hankittu opiskelijoiden vapaaehtoisista maksuista. Ylioppilaskunnissa tehdään paljon vapaaehtoistyötä hankkeidemme hyväksi, ja kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU kokoontuu kuukausittain koko päivän mittaisiin kokouksiin suunnittelemaan, tiedottamaan, seuraamaan ja arvioimaan. Kokousten välillä asioita käsitellään aktiivisesti sähköpostin välityksellä.
 9. 9. 99. RAHATILANNE RAPORTOINTIVUODEN LOPUSSA EuroaNostamatta jäänyt tuki, josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelleKäyttämättä jäänyt nostettu tuki, 7 506,50 josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelle 7 506,50Ulkoasiainministeriölle palautettu tukiUlkoasiainministeriölle palautettava tukiUlkoasiainministeriö täyttää: EuroaPurettu tukiPurettava tuki10. HANKKEEN TILANNE RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYESSÄ JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄTOnko hyödynsaajien tuen tarve vähentynyt, pysynyt ennallaan tai lisääntynyt raportointikauden aikana?Onko Suomesta tai muualta annettavaa tukea tarkoitus jatkaa? Miten ja kuinka kauan? Arvioi hankkeensuunnittelusta ja toteutuksesta saatuja kokemuksia: miten toimintaa on syytä kehittää jatkossa? Milloinhanke on lopullisesti siirrettävissä yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle?Vähäosaiset koulutusta tarvitsevat nuoret eivät Lusakan Kanyaman alueella ole KYPT:n vuonna 2003kouluttamien nuorten myötä suinkaan loppuneet. Vuoden 2003 rahoitusvaikeuksien vuoksi voisipikemminkin sanoa, että tulevina vuosina kursseille on entistä enemmän tarvetta, koska kurssien määrääja laatua jouduttiin vuoden alkupuolella karsimaan. Hankkeen tukemista Suomesta on tarkoitus jatkaaainakin vuoteen 2005 asti.Hankkeen suunnittelua ja toteutusta on ehkä hieman haasteellista arvioida kattavasti, koska vuodenaikana jouduttiin tekemään niin monia kompromisseja suhteessa alkuperäisiin suunnitelmiin. Molemmathankeosapuolet (KYPT ja SYL) ovat kuitenkin sitoutuneita kaikkiin hankesuunnitelmassa asetettuihintavoitteisiin, joita pyritään tämän rahoituskauden jäljellä olevina vuosina toteuttamaan parhaallamahdollisella tavalla. Ensimmäinen vuosi oli haasteellinen, mutta järjestöt osoittivat sitoutuneisuutensatoiminnan käytännön järjestämisen lisäksi myös sen kehittämiseen, mistä esimerkkinä voidaan pitäämm. yhteistyötä Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kanssa sekä suunnitelmia koulutuksen seurannanparantamiseksi.Hankeosapuolien välistä yhteydenpitoa on syytä tiivistää entisestään, jotta vaikeistakin tilanteistavoidaan avoimesti keskustella ja pohtia niiden ratkaisumahdollisuuksia.Hankkeen lopullista siirtoa yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle on ajallisesti varsinvaikea arvioida. Hanke ei lähtökohdiltaan ole täysin ulkopuolisen rahoituksen varassa, mutta tässävaiheessa on vaikea nähdä, kuinka hanke voisi suunnitellussa laajuudessa toimia täysin ilmanulkopuolista rahoitusta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on pohdittu uusia tulonlähteitä – jaosittain onnistuttukin rahoituksen hankkimisessa muista lähteistä kuin Suomesta. On kuitenkinmuistettava, että muun rahoituksen hankinta oli vuonna 2003 lähinnä pakollista, jotta edes joitakinkursseja voitiin keväällä järjestää. Muun rahoituksen hankinnassa on syytä pohtia tarkkaan, mistälähteistä raha tulee ja kuinka paljon rahoitus vaatii henkilöresurssien ohjaamista muuhun toimintaankuin mitä hankesuunnitelmassa on määritelty (tällä viitataan esim. jonkinlaiseen projektirahoitukseen,josta on kuitenkin mahdollista irrottaa henkilöstölle palkkakuluja jne).Uusien rahoituslähteiden pohdinnassa on myös syytä miettiä, miten vaikkapa merkittävästi nykyistäsuuremmat lukukausimaksut vaikuttaisivat koulutusmääriin ja/tai opiskelumahdollisuuksiin.
 10. 10. 10Vaihtoehtoja on useita. Hankkeessa on esim. mahdollista kehittää liiketoiminnallista rahoituspohjaa, jotavoitaisiin kuitenkin kasvattaa täysin tarjottavan koulutuksen ehdoilla. Kurssien aikana tehtyjä/korjattujatuotteita voitaisiin myydä, ja tuotteiden myyntiin liittyen yritystoimintakursseihin voisi sisällyttää uusiakäytännön ulottuvuuksia esim. markkinointiin liittyen.Hankkeen omavaraistumisesta tullaan varmasti puhumaan jäljellä olevien toimintavuosien aikana. Tässävaiheessa, kun hanke on käytännössä päässyt alkamaan vasta ensimmäisen vuoden toisella puoliskolla,keskitytään kuitenkin hankesuunnitelmassa asetettujen, priorisoitujen tavoitteiden toteuttamiseen.Raportin vahvistavat oikeaksi:Paikka ja päivämäärä: ____________________________ ____________________________Allekirjoitus: ____________________________ ____________________________Nimen selvennys: ____________________________ ____________________________Asema: ____________________________ tilintarkastaja
 11. 11. 11 LIITE A: KULUERITTELYT EUROINA A1: Projektin toteuttamisen henkilökulut (seuranta- ja arviointimatkojen matkakulut liitteessä A2, hallintokulut liitteessä A3)Tehtävä / työntekijä Työn kesto (kk) Palkka- ja sosiaalikulutMatka- ja majoituskulut Muut henkilökulut Henkilökulut yhteensä / kkSuomesta palkattu henkilöstöKehitysmaassa palkattu henkilöstöSYL:n osuus vartijan palkasta 12 kk 666,16Palkanlaskija 12 kk 128,29Tilintarkastaja 6kk 788,06Henkilökustannukset yhteensä 1 582,51 Lisätietoja: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
 12. 12. 12 A2: Seuranta- ja arviointimatkat:Matkan aihe Selvitysryhmän kokoonpano Matkan ajankohta Päivärahat Matka- ja majoituskulutHankkeen seurantaa yhteydenpidon Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntakoko vuosi 170t, 5e/ t = 850eja raporttien välityksellä KENKKU(vapaaehtoistyö)Matkakulut yhteensä 850 Lisätietoja: …. Suuri osa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista koostuvan KENKKU:n työstä koostuu hankkeen seurannasta. ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. A3: HallintokulutKululaji Yksiköiden määrä Yksikkökustannus YhteensäKehitysyhteistyöprojektikoordinaattori Lauratuulia Lehtinen 1 kk 670 670Toimistokuluja (kopiointi, puhelin) 220Varainhankinta ja tiedottaminen: Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan ja100 tuntia 5e/tunti 500yhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötäHallintokulut yhteensä 1 550 Lisätietoja: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 13. 13. 13 A4: Koulutus- ja valistuskulutKululaji Yksiköiden Yksikkö-kustannukset Kulut yhteensä määräHenkilökulut (kurssimaksut, ulkopuolisten kouluttajien palkkiot, majoitus- ja matkakulut, yms.) 12kk x 3 83,8 3 000Opettajien palkat (3 hlöä)Henkilökunnan koulutus 109,96Muut koulutus- ja valistuskulut (materiaalit, tilat, yms.)1. Pitkäkestoiset kurssit:Auto-mechanics 919,65Hotel & Catering 747,57Tailoring & Designing 782,38Auto-electrical 403,39Carpentry & Joinery 1 275,24Bricklaying & Plastering 521,812. Koulutusmateriaalit - rakennusmateriaalit 480,79 - suojavaatteet 122,50 - valmistujaiskulut 192,43Yhteensä 8 555,71 Lisätietoja: SYL:n varoilla maksettiin hankesuunnitelman mukainen summa opettajien palkoista. Vaikka toimintaa jouduttiin karsimaan ja SYL:n rahoitusosuus koko toiminnasta jäi odotettua pienemmäksi niin katsoimme opetuksen olevan suunnitelman mukaista ydintoimintaa johon meidän tukemme keskittyy.
 14. 14. 14 A5: Investoinnit ja hankinnatInvestointi Hankintalähde Yksiköiden Yksikkökustannus Rahtikulut yms. Kulut yhteensä määrä ja laatuLaite- ja materiaalihankinnatLaitteiden kunnostaminen Sambia 229,45RakentaminenRakennusten kunnostaminen Sambia 984,21Muut hankinnatYhteensä 1 213,67 Lisätietoja: ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 15. 15. 15 LIITE B: OMARAHOITUS EUROINA B1: Vapaaehtoistyö ja lahjoitukset (enintään 10 % kokonaiskuluista)Työn / tavaran laatu Työn / tavaran määrä Arvon laskentaperuste Arvo yhteensäVapaaehtoistyöKehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) ja 170 tuntia 5e/ t 850yhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä hankkeenseurantaan ja arviointiinVarainhankinta ja tiedottaminen: kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunnan (KENKKU) ja yhteyshenkilöverkoston 100 tuntia 5e/ t 500vapaaehtoistyötäLahjoitustavaratYhteensä 1 350 B2: Rahallinen omarahoitusRahoituslähde MääräOpiskelijoiden maksamat vapaaehtoiset kehitysyhteistyömaksut ja lipaskeräykset 1 440,88Yhteensä 1 440,88
 16. 16. 16

×