Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen

on

 • 3,070 views

Marita Mäkisen esitys Eka vuosi -työpajassa 16.1.2013

Marita Mäkisen esitys Eka vuosi -työpajassa 16.1.2013

Statistics

Views

Total Views
3,070
Views on SlideShare
549
Embed Views
2,521

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 2,521

http://www.syl.fi 2516
http://syl.evermade.fi 3
http://translate.googleusercontent.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen Presentation Transcript

 • 1. Opintoihin kiinnittyminen Marita MäkinenTutkimusjohtaja, Campus Conexus Eka vuosi -työpaja 16.1.2012
 • 2. Kiinnittymisdiskurssi I: Opetushenkilöstön ambivalentti suhde opetukseen• Tutkimuksen status korkeampi kuin opetuksen • Useat opettajat kokevat (Deem & Lucas 2007) > arviointikriteerit palkitsevaksi työksi juuri• Opetus välttämätön paha, sen kehittäminen ei opetuksen ja yhteistyön kiinnosta (Barnett & Coate 2005; Naidoo 2005) opiskelijoiden kanssa• Opiskelijat vaativat yksilöllistä joustoa ja • Yliopistopedagoginen ISL- opinnot etenevät hitaasti tutkimuslinja tuottaa enenevästi – 25 % suomalaisista opiskelijoista suorittaa tutkimusta oppimisesta, maisterin 5 vuodessa ohjaamisesta, – 13 % ei suorita kandia 7 vuodessa opetussuunnitelmasta (Biggs 2003; – informaatioteknologian ja matemaattis- Entwistle & Ramsden 1983; Bryson & luonnontieteiden opiskelijat hitaimpia Hand 2007) – vanhemmalla iällä aloittaneet hitaampia kuin nuoret opiskelijat (Korhonen & ISL= [improving stuent learning] Rautopuro 2012)
 • 3. Kiinnittymisdiskurssit II: koulutuspoliittiset pyrkimykset• Suomessa uusi yliopistojen rahoitusmalli palkitsee yliopistoja opintojen tehokkaasta etenemisestä Tavoitteena on kansainvälinen yliopisto, jonka laadukkaat opinto- ja ohjausprosessit tuottavat työelämän tarvitsevia ja arvostamia osaajia (OKM 2011:26).• AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes): Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen osaamisen arviointi. Suomi on mukana opiskelijoiden geneerisiä valmiuksia, kuten ongelmanratkaisua ja argumentatiivista kirjoittamista mittaavassa osiossa.• YOPALA: Yliopistojen opiskelijapalautekysely sekä toimintaperiaatteet, joilla sen tuottamat tulokset voidaan muuntaa rahoitusmallissa hyödynnettävään muotoon (2015 alkaen) ENGAGEMENT = SUOM. SITOUTUMINEN, SOPIMUS, KIINNITTYMINEN NSSE (National Study of Student Engagement)
 • 4. Kiinnittymisdiskurssit III: opiskelijoiden konsumeristinen käänne• Opiskelijat vallan käyttäjiä, strategisia hyödyn maksimoijia (McInnis ym. 2001)• Rolfe (2001): – Opiskelijat odottavat yliopiston täyttävän heidän uratoiveensa – Opiskelijat ovat vähemmän kiinnostuneita oppialastaan ja enemmän kiinnostuneita opintojen ammatillisista tavoitteista – Opiskelijat ovat vähemmän kyvykkäitä tai halukkaita itsenäiseen työskentelyyn kuin aiemmin, odottavat enemmän opetusta ja ohjausta opetushenkilöstöltä – Suurin osa opiskelijoista käy töissä opintojen ohella > sillä on (opetushenkilöstön mielestä) suuri vaikutus opintoihin.
 • 5. Kiinnittymisdiskurssit IV: opiskelijoiden moninaistuvat elämäntilanteet• 1/3 opiskelijan opinnot edenneet omia tavoitteita hitaammin – elämäntilanne (42%), työssäkäynti (48%), heikko motivaatio/kokemus väärästä alasta (36%), opintojen työläys (29%), puutteellinen opintojen ohjaus (25%), toimeentulovaikeudet (21%)• 53 % opiskelijoista kertoo kärsivänsä terveyteen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista pulmista, joista on haittaa opinnoissa menestymiselle – stressi (34%), keskittymisvaikeudet/ jännittäminen (21%), psyykkinen oireilu (13%)• 62 %:n mielestä hidastavat tekijät huomioidaan yliopistossa heikosti tai ei lainkaan• Opiskelijoiden opiskeluun kulutettu aika 29 tuntia/viikko (yo), 35 tuntia (amk) – 1/3 yo-opiskelijoista käyttää 20 tuntia tai vähemmän/viikko• 1/3 pitää opiskelua tärkeimpänä toimenaan (Saarenmaa, Saari & Virtanen 2010)
 • 6. Mikä ”kiinnittyminen”?• Funktionaalinen määritelmä: Opiskelijan opiskelun kannalta merkittäviin toimintoihin käyttämä aika, resurssit ja ponnistelu (Astin 1993; Hu & Kuh 2002)• Kognitiivinen määritelmä: Opiskelijan kognitiivista panostusta, aktiivista toimintaa (itseohjautuvuutta) ja emotionaalista sitoutumista (Chapman 2003; Mann 2001).• Transitio-määritelmä: Opiskelijan onnistunut siirtymä korkea-asteen toimintakulttuureihin (Tinto 1993).• Sosiokulttuurinen määritelmä: Opiskelijoiden, opettajien ja hallinnon yhteisiä pyrkimyksiä suunnata aikaa, työpanosta ja kiinnostusta oppimiseen ja opetukseen (Kuh 2005; Mäkinen & Annala 2011; Purnell ym. 2010). Opintoihin kiinnittyminen edellyttää koko opiskeluyhteisön sitoutumista ja dialogisten toimintatapojen kehittämistä (Haworth & Conrad 1997).
 • 7. Opintoihin kiinnittyminen yksilön ja yhteisön asia
 • 8. Meta-analyysi opintoihin kiinnittymisestä Elämismaailma Opiskeluyhteisö Merkitykselliset Akateemiset oppimiskokemukset haasteet Aktiivinen Realistiset kansalaisuus Valmiudet ja odotukset Opiskelu- ja itsetuntemus avaintaidot Opiskelija Työ Terveys ja Tuen Opiskeluun Motivaationhyvinvointi hakeminen käytetty aika, säilyttäminen Tuen ja energia ja Yhteisöllinen ohjauksen toiminnot oppiminen ja laatu opettaminen Vertaisryhmät Perhe ja Elämän- ihmissuhteet tilanne Mäkinen & Annala 2011
 • 9. Opiskelijoiden näkemyksiä kiinnittymisestä• Bryson & Hand (2007): kiinnittymisessä on kysymys kolmesta ulottuvuudesta, joita ovat – opettajien ja opiskelijoiden välinen dialogi, – opettajien aito innostus koulutusalastaan – opettajien ammatillinen ote yliopisto-opetukseen• Kantelinen (2008): kiinnittyminen = ”kotonaan oleminen” > kokemus opiskelusta merkityksellisenä, mielekkäänä ja jossakin itselle tärkeässä mukana olemisena. > Päätyy esittämään, että opiskelijat on otettava vakavasti kokevina,tuntevina ja aistivina subjekteina korkeakoulutuksen käytäntöjenkehittämisessä.
 • 10. Opiskelijoiden haastattelu– Millaisia kokemuksia opetuksesta, oppimisesta, opetussuunnitelmatyöstä ja sen uudistustarpeista laitoksella?
 • 11. Tulokset kokemusten akateemiset haasteet hyödyntäminen aikaorientaatio valmiudet tieteenaladiskurssit vastuuttaminen määrätietoisuus työelämärelevanssi uranäkymät tuen saavutettavuus kiinnostus avun hakeminen osallistuminen vertaisoppiminen oppimista tukeva ympäristö yhteisöllinen sitoutuminen sosiaalinen tuki dialoginen osallisuus luottamus (Mäkinen 2012)
 • 12. Paluu meta-analyysiin: Mikä jäi sanomatta? Elämismaailma Työ Opiskeluyhteisö Merkitykselliset Akateemiset Aktiivinen oppimiskokemukset haasteetkansalaisuus Realistiset Valmiudet ja odotukset Opiskelu- ja itsetuntemus avaintaidot Opiskelija Tuen Opiskeluun Motivaation hakeminen käytetty aika, säilyttäminen Tuen ja energia ja Yhteisöllinen ohjauksen toiminnot oppiminen ja laatu opettaminen Terveys ja hyvinvointi Vertaisryhmät Perhe ja ihmissuhteet Elämän- tilanne Mäkinen & Annala 2011
 • 13. kokemusten akateemiset haasteethyödyntäminen aikaorientaatio valmiudet tieteenaladiskurssitvastuuttaminen määrätietoisuus työelämärelevanssi uranäkymät avun hakeminen kiinnostus osallistuminen tuen saavutettavuus vertaisoppiminen oppimista tukeva ympäristö yhteisöllinen sitoutuminen sosiaalinen tuki dialoginen osallisuus luottamus
 • 14. Kiinnittymistä edistävä koulutus• ymmärtää opintoihin kiinnittymisen prosessina• edellyttää yhteisön tahtoa: opiskelijoiden, opettajien ja hallinnon yhteistä kiinnostusta, sitoutumista, osaamista, aikaa, työpanosta opetukseen ja oppimiseen• korostaa akateemisia valmiuksia vahvistavia tieteenalakohtaisia diskursseja ja ”neuvottelevaa kiinnittymist䔕 pitää esillä ja tukee opiskelijoiden tulevaisuus- ja uranäkymiä• ottaa vakavasti kaikki signaalit heikosta kiinnittymisestä
 • 15. Kiitos!www.campusconexus.fi