Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)

3,846 views

Published on

Eka vuosi - työpaja 16.1.2013 Helsingissä. Ryhmäkeskustelujen yhteenvetoja.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,209
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)

 1. 1. Eka vuosi – työpaja 16.1.2013Ryhmäkeskustelujenyhteenvetoa
 2. 2. Ryhmien teemat1. Vastaanottotoiminta opiskelijoiden omissa yhteisöissä - Miten järjestöjen, vuosikurssiaktiivien ja vertaistutoreiden järjestämää toimintaa voidaan kehittää?2. Opiskelijajärjestön ja laitoksen yhteistyö - Millaista yhteistyötä henkilökunta ja opiskelijat voivat tehdä uusien opiskelijoiden vastaanotossa ja ensimmäisen opiskeluvuoden tukemisessa?3. Ensimmäisen vuoden opetus - Miten ensimmäisen vuoden opetuksella voidaan tukea opiskelijoiden integroitumista ja opintoihin kiinnittymistä?4. Opettaja- ja vertaistutorointi - Miten opettaja- ja vertaistutortoimintaa voidaan kehittää ja järjestää yhteistyössä?5. Opiskelijaryhmään integroituminen - Miten edistetään sitä, että jokainen opiskelija saa kokemuksen opiskeluun liittyviin ryhmiin kuulumisesta?6. Yhteisöön kuuluminen - Miten voidaan edistää opiskelijoiden tasavertaista jäsenyyttä ja aktiivista osallistumista tiede-/laitosyhteisöissään?7. Ensimmäisen vuoden kokonaiskokemuksen koordinointi - Miten ensimmäisen opiskeluvuoden ja vastaanottotoiminnan organisointia ja johtamista voidaan kehittää?
 3. 3. 1. Vastaanottotoiminta opiskelijoiden omissa yhteisöissä - Miten järjestöjen, vuosikurssiaktiivien ja vertaistutoreiden järjestämää toimintaa voidaan kehittää? 2. Opiskelijajärjestön ja laitoksen yhteistyö - Millaista yhteistyötä henkilökunta ja opiskelijat voivat tehdä uusien opiskelijoiden vastaanotossa ja ensimmäisen opiskeluvuoden tukemisessa?• Vastaanottotoiminta opiskelijoiden omissa ryhmissä? opiskelijajärjestöjen ja laitoksen yhteistyö?• Missä opiskelijajärjestöt näkyvät?• opiskelijajärjestöt luomassa yhteisöjä (Ky:n mursumessut)• tutorointi, vertaistutorointi, yhteistyösopimus, markkinointi, opiskelijoiden tarinat• opiskelijoiden rekrytointi• opiskelijat mukana päättävissä elimissä, päätöksenteossa• killan ja osaston yhteiset illanvietot• Miten saadaan opiskelijat sitoutumaan?• palauteväsymys, palautetta saadaan vähemmän kuin ennen• palautteen kehittäminen: asiakaspalautteesta enemmän osallistavaan arviointiin ja kehittämiseen• hyvä käytäntöesimerkki: yksi aine per kolme viikkoa, evaluoidaan manuaalisesti kurssin aikana, opiskelijat tietävät miten hyödynnetään, tapahtuuko mitään• yliopistoyhteisön jäsen vrt asiakastyytyväisyyspalaute? kurssipalaute• esim. palautevastaava kurssille jo kurssin aikana, anonyymina• oppimispäiväkirja palautevälineenä• palautteen kerääminen kesken kurssinMuistiin kirjasi: Johanna Kujala
 4. 4. 3. Ensimmäisen vuoden opetus - Miten ensimmäisen vuoden opetuksella voidaan tukea opiskelijoiden integroitumista ja opintoihin kiinnittymistä?
 5. 5. 4. Opettaja- ja vertaistutorointi - Miten opettaja- ja vertaistutortoimintaa voidaan kehittää ja järjestää yhteistyössä?Ryhmän tehtävänä oli keskustella opiskelija-/vertaistuutoroinnin jaopettajatuutoroinnin suhteesta ja sen kehittämisestä, mutta jo alkuun todettiin, ettätoimintamallit, -konseptit ja ihan peruskäsitteetkin olivat niin etäällä toisistaanosallistujien taustoista johtuen, ettei tuosta keskusteluaiheesta oikein mitään saatuirti. Sen sijaan puhuttiin yleisemmin eka vuoden asioista ja nostettiin esille mm.oppiaineiden omat vastaanottorituaalit – esimerkkinä jäi mieleen Aalto –yliopistonsähkötekniikassa (jos oikein muistan) perinteeksi muodostunut fuksi-proffa –buffet,jonka yhtenä tehtävänä fukseille on bongata proffa.Keskustelussa yksi yo-kuntaedustaja nosti esille sen, että monilla koulutusaloillaensimmäinen vuosi menee ikään kuin putkessa, virran mukana ongelmitta (edellyttäenvarmastikin, että opintoihin liittyvät asiat on hyvin organisoitu!), mutta ongelmatalkavatkin sitä mukaa kun valinnanvara lisääntyy ja omaehtoisuuden,itseohjautuvuuden merkitys kasvaa. Tästä johdettiin slogan ”eka vuosi joka vuosi”,johon halusin tuoda lisäyksenä, että ”kunhan tulee joskus myös se vika vuosi”.Muistiin kirjasi: Erkki Härkönen
 6. 6. 5. Opiskelijaryhmään integroituminen - Miten edistetään sitä, että jokainen opiskelija saa kokemuksen opiskeluun liittyviin ryhmiin kuulumisesta?• Mitä ryhmiä? Tuutorointiryhmät, pääaineryhmä, vuosikurssi, ainejärjestö, harrastukset, pienryhmäopetusryhmät (esim. PBL), ryhmähops-ohjaus, itse organisoidut opintopiirit (esim. TAPIIRI).• Kaksi ensimmäistä viikkoa on kriittisimpiä.• Tuutoroinnin jatkuminen pidemmälle syksyyn, kuin vain orientaatioviikkojen ajan.• Keskustellaan, ja keskustelutetaan opiskelijoita, opiskelijaryhmään integroitumisesta. Pohditaan ryhmiin kuulumiseen merkitystä ja sosiaalisia taitoja, joilla ryhmiin kuulumista voi edistää.• Opetus tulisi järjestää ensimmäisenä vuonna siten, että se tukisi ryhmäytymistä. Esim. opiskelijatuutorit vetävät ekan vuoden opiskelijoiden laskuharjoitusryhmiä (palkkiota vastaan).Muistiin kirjasi: Minna Kaartinen-Koutaniemi
 7. 7. 6. Yhteisöön kuuluminen - Miten voidaan edistää opiskelijoiden tasavertaista jäsenyyttä ja aktiivista osallistumista tiede-/laitosyhteisöissään?Kiteyttävä alkukommentti: ”Usein ajatellaan niin, että opiskelijoiden integroiminenyliopistoyhteisöön tehdään vaan vapaa-ajalla ja se on opiskelijajärjestöjen tehtävä!”Eihän se niin mene. Tehtävähän on yhteinen. Tähän ajatteluun tarvitaan muutos.Kysymys: miten henkilökunnan aivovaihde käännetään?Käytännön toimintamalleja:Strukturoitu järjestelmätason tapaOpiskelijoiden haltuunotto -hanke, Aalto yliopistoLisätietoa Elina Lehkoselta.Toiminnallinen tapajossa opiskelijoiden ja henkilökunnan raja-aitoja poistetaan tietoisesti käytännöntoimien, hierarkioiden ja asenteiden tasolla.Design Factory, Aalto yliopistoLisätietoa Maria Clavert’lta.Muistiin kirjasi: Tapio Anttonen
 8. 8. 7. Ensimmäisen vuoden kokonaiskokemuksen koordinointi - Miten ensimmäisen opiskeluvuoden ja vastaanottotoiminnan organisointia ja johtamista voidaan kehittää?• Yhteistyö, vastuunjako• Uusien opiskelijoiden suhteen vastuiden jaossa on epäselvyyttä korkeakoulun sisällä – kuka vastaa mistäkin? – paljon päällekkäisyyksiä; ei aina tiedetä kuka tekee mitäkin – yliopistoissa kaikki tietävät oman osansa, mutta kuka koordinoi kokonaisuutta?• yhteistyön merkitys on todella tärkeä – esim. myös kirjaston henkilökunta mukaan suunnittelemaan vastaanottoa, kirjasto tapaa kaikki uudet opiskelijat• kaikilla on vähän erilaisia odotuksia (koulut vs. muut), sitoutuminen on hyvin moniulotteista – mihin sitoutetaan? kouluun, yliopistoon, omaan alaan? miten vastuita voisi jakaa eri tahoihin?• Opiskelijoiden vastaanotosta:• Opintojen aloitus painottuu ensimmäisiin viikkoihin, mutta orientaatioiden sisältö olisi hyvä jakaa koko vuodelle, mahdollisuuksien mukaan – miten tätä voisi koordinoida? Jatkuu…
 9. 9. 7. Ensimmäisen vuoden kokonaiskokemuksen koordinointi - Miten ensimmäisen opiskeluvuoden ja vastaanottotoiminnan organisointia ja johtamista voidaan kehittää?• tutortoimintaa lähestytään eri tavoin eri kouluissa – kuka tekee mitäkin, vastuunjako?• Opiskelijoiden erilaisten tarpeiden ja lähtökohtien huomioiminen:• kokonaisvaltainen ote: minkälaisia opiskelijoita on missäkin vaiheessa (kandi,maisteri, tohtori), erilaiset tarpeet -> vaihtoehtoisia tapoja eri ryhmille, yksi sapluuna kaikille ei toimi – sekä osa-aikaisia että kokoaikaisia opiskelijoita• kun opiskelijat tulevat, olisi hyvä, että he tietäisivät mihin tulevat – hakijakunta on jo valmiiksi orientoitunutta -> haluavat jo tietää mikä musta tulee isona -> miten orientoituu opintoihin – esim. koulutusohjelmien kuvaukset tehty proffalta proffalle?• palautteen keruun kehittäminen – opintojen etenemisestä raportteja, opiskelijakyselyitä• opiskelijan ajasta kilpaillaan monen muun asian kanssa – opiskelijat kaipaavat kontaktia oikeisiin ihmisiin korkeakoulussaan, ei ainoastaan järjestelmiin• opiskelijan kannalta: tärkeintä on tunne, että joku on aidosti kiinnostunut siitä mitä hän tekee – on jo aika paljon jos tähän tavoitteeseen päästään• opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi? – ollaanko oikeassa paikassa oikeaan aikaan? tehdäänkö interventioita, jotka ovat oikeasti avuksi? – YTHS on vain yksi osatekijä opiskelijoiden hyvinvoinnin huomioimisessa• opintosuunnitelmaan lisätty ohjauksellista näkemystä, myös palautetta kerätty – järjestetään keskustelutilaisuuksia, palautetta molemmin puolinMuistiin kirjasi: Paula Nuorteva

×