Amk pilotti kolimaa-220311

778
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
778
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amk pilotti kolimaa-220311

 1. 1. Amk-opiskelijoiden YTHS-mallin kokeilu Maire Kolimaa neuvotteleva virkamies, STM Etunimi Sukunimi 31.03.11
 2. 2. Kokeilun taustaa (1) <ul><li>STM:n työryhmämuistio 2005:6 </li></ul><ul><li>- palvelujen tuottaminen ja kehittäminen sijaintikuntien toimesta </li></ul><ul><li>- riittävien terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveyden ja suun terveydenhoidon peruspalvelujen turvaaminen mahd. matalalla kynnyksellä </li></ul><ul><li>- muutoksia kansanterveyslakiin ja asetuksenantovaltuutus </li></ul><ul><li>- opiskeluterveydenhuollon opasluonnos (Opas 2006:12) </li></ul><ul><li>Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma: ”tavoitteena on parantaa opiskeluterveydenhuollon saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä kehittää erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa” </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 3. 3. Kokeilun taustaa (2) <ul><li>STM:n työryhmä selvitti opiskeluterveydenhuollon kustannuksia ja järjestämistapoja (STM 2009:49). Työryhmä ehdotti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämistä ensisijaisesti YTHS-mallilla, jolloin palvelut toteutuisivat yhdenmukaisesti yliopisto-opiskelijoiden kanssa. </li></ul><ul><li>STM pyysi työryhmämuistiosta lausunnot eri tahoilta ja järjesti neuvotteluja YTHS:n ja YTHS-mallin rahoittajien kanssa </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 4. 4. Kokeilun taustaa (3) <ul><li>YTHS ilmoitti kesällä 2010 halukkuutensa kokeilla mallia kahdella paikkakunnalla samalla rahoitusrakenteella kuin nykyisessä YTHS:n toiminnassa. Toisella paikkakunnalla sijaitsee YTHS:n nykyinen toimipiste ja toisella ei. </li></ul><ul><li>STM pyysi perustuslakiasiantuntijalta lausunnon mahdollisuudesta toteuttaa kokeilu ja edellyttämistä toimista. </li></ul><ul><li>-> Kokeilu mahdollista sekä yhdenvertaisuusperi- aatteen että opiskelijoiden vapaaehtoiseen suostumukseen perustuvan terveydenhoitomaksun osalta. </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 5. 5. Kokeilun taustaa (4) <ul><li>YTHS valmisteli alustavan kolmevuotisen kokeilusuunnitelman ja kustannuserittelyn </li></ul><ul><li>STM neuvotteli rahoittajatahojen kanssa (työmarkkinajärjestöt, Kela, OKM ja SAMOK, Kuntaliitto) </li></ul><ul><li>STM asetti vuonna 2010 työryhmän selvittämään ns. YTHS-mallin soveltuvuutta amk-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi vuosina 2011-2014 </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 6. 6. Työryhmän tavoite <ul><li>selvittää ns. YTHS-mallin soveltuvuutta ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi vuosina 2011-2014 toteutettavan kokeilun avulla sekä </li></ul><ul><li>esittää loppuarvioinnin perusteella jatkotoimenpide-ehdotukset </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 7. 7. Työryhmän tehtävät <ul><li>suunnitella ja käynnistää kokeilu sekä tehdä kokeilupaikkakuntien valinnat </li></ul><ul><li>ohjata ja seurata kokeilun toimeenpanoa ja tehdä väliarviointi </li></ul><ul><li>suorittaa loppuarviointi työryhmässä sovitun arviointisuunnitelman mukaisesti. </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 8. 8. Työryhmän kokoonpano <ul><li>sosiaali- ja terveysministeriö </li></ul><ul><ul><li>sosiaali- ja terveyspalveluosasto, terveyden ja hyvinvoinnin osasto sekä vakuutusosasto </li></ul></ul><ul><li>opetus- ja kulttuuriministeriö </li></ul><ul><li>Suomen kuntaliitto </li></ul><ul><li>Kansaneläkelaitos </li></ul><ul><li>SAMOK </li></ul><ul><li>SYL </li></ul><ul><li>YTHS </li></ul><ul><li>Akava (työntekijäjärjestöjen edustaja) </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 9. 9. Kokeilun rahoitus <ul><li>kokonaiskustannukset noin 1,2 milj. euroa/vuosi, jotka jakautuvat seuraavasti: </li></ul><ul><ul><li>Kelan osuus 660 000 euroa (n. 58 %) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kokeilusta aiheutuva 330 000 euron valtion osuuden lisäys on valtion vuosien 2012-2014 budjetin kehyksissä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijoiden osuus 224 000 euroa (n. 20 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuntien osuus 137 000 euroa (n. 12 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>OKM:n osuus (STM maksaa kokeilussa OKM:n osuuden) 114 000 euroa (n. 10%) </li></ul></ul><ul><ul><li>STM:n kokeilun käynnistykseen ja ohjaukseen varaama raha, </li></ul></ul><ul><ul><li>102 000 euroa (ylimääräistä) </li></ul></ul><ul><li>vuonna 2011 YTHS:n rahoittajatahojen osuudet: </li></ul><ul><ul><li>Kela 58,5 %, opisk. 19,0 %, kunnat 11,5 %,OKM 10 %, muut 1,0 % </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 10. 10. Kokeilun rahoitus (2) <ul><li>Kelan osuus maksetaan sairaanhoitovakuutuksesta, joka rahoitetaan puoliksi valtion ja vakuutettujen kesken </li></ul><ul><ul><li>vakuutettujen osuus rahoitetaan vakuutettujen sairaanhoitomaksulla ja valtion osuus sairausvakuutus- momentilta </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijoiden osuus 224 000 euroa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kokeilun onnistumisen kannalta avainasemassa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sisältää terveydenhoitomaksun (noin 170.000 euroa) ja käyntimaksut </li></ul></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 11. 11. Työryhmän toiminta ja aikataulu <ul><li>jakautunut kriteeri- ja rahoitus- ja lainsäädäntö- työryhmään </li></ul><ul><li>kriteerityöryhmä valmisteli kuntakirjeen ammattikorkeakoulujen sijaintipaikkakunnille (pois lukien pääkaupunkiseutu). Vastausaikaa annettiin kuukausi 22.2. asti ja jatkettiin kahdella viikolla 8.3. asti </li></ul><ul><li>kokeilupaikkakuntavalinnat tehtiin 15.3. </li></ul><ul><li>rahoitus- ja lainsäädäntötyöryhmä valmistelee mm. sairausvakuutuslain muutosta </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 12. 12. Kokeilupaikkakunnan valintakriteerit <ul><li>Yleisesti: </li></ul><ul><ul><li>tarjottiin kaikille ammattikorkeakoulupaikkakunnille pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta </li></ul></ul><ul><ul><li>valinta kriteerien perusteella hakeneiden paikkakuntien joukosta </li></ul></ul><ul><ul><li>kriteerit tärkeysjärjestyksessä </li></ul></ul><ul><ul><li>valittavista paikkakunnista toisella on YTHS:n toimipiste ja toisella sitä ei ole </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 13. 13. Valintakriteerit (1) <ul><li>1. Rahoituksen kokonaisuus </li></ul><ul><ul><li>ns. YTHS:n opiskeluterveydenhuollon mallissa rahoitus perustuu Kelan, kuntien ja opiskelijoiden osuuteen sekä OKM:n tukeen. </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilussa OKM:n tuki tulee STM:n kautta </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeiluun osallistuminen ja kokeilun onnistuminen edellyttää sitoutumista sekä oppilaitoksen sijaintipaikkakunnalta että opiskeljoilta. </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 14. 14. Valintakriteerit (2) <ul><li>1.1. Kuntien sitoutuminen </li></ul><ul><ul><li>kokeiluvaiheessa kunta sitoutuu maksamaan kuntasopimukseen perustuvan opiskelijakohtaisen toiminta-avustuksen (33,38 euroa/opiskelija) ammattikorkeakoulun kaikkien opiskelijoiden osalta. </li></ul></ul><ul><ul><li>mikäli opiskelijoiden vapaaehtoisessa terveydenhoito- maksussa ei saavuteta100 % maksuastetta, kunta sitoutuu maksamaan ei-maksaneiden opiskelijoiden osalta opiskelijoiden terveydenhoitomaksua vastaavan osuuden (42 euroa/opiskelija) </li></ul></ul><ul><ul><li>amk-opiskelijoille vuotuinen terveydenhoitomaksun maksaminen on vapaaehtoista, mutta välttämätön edellytys YTHS palveluiden käyttämiselle lukukauden aikana </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 15. 15. Valintakriteerit (3) <ul><ul><li>yo-opiskelijoilla maksu on osa ylioppilaskunnan jäsenmaksua, jonka maksaminen on edellytys opiskelulle ja oikeuttaa YTHS palvelujen käytön </li></ul></ul><ul><ul><li>jokaisella amk-opiskelijalla on ktl:n mukainen oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluihin riippumatta siitä, onko opiskelupaikkakunta mukana kokeilussa </li></ul></ul><ul><ul><li>->kunta joutuu järjestämään myös niiden amk-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon, joiden puolesta kunta on joutunut maksamaan opiskelijan oman vuotuisen terveydenhoito- maksun, silloin kun opiskelija ei ole sitä itse halunnut maksaa </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 16. 16. Valintakriteerit (4) <ul><li>1.2 Opiskelijoiden sitoutuminen </li></ul><ul><ul><li>tavoitteena on, että opiskelijat osallistuvat ja maksavat terveydenhoitomaksun 100 prosenttisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilupaikkakuntien opiskelijoilta edellytetään 42 euron terveydenhoitomaksun maksamista riippumatta palvelujen käytöstä </li></ul></ul><ul><ul><li>terveydenhoitomaksu suoritetaan lukukauden alussa </li></ul></ul><ul><li>1.3 Kunnan ja opiskelija-/ylioppilaskunnan hyvä yhteistyö </li></ul><ul><ul><li>kokonaisrahoituksen toteutuminen edellyttää kokeiluun hakevissa kunnissa jo kokeilun valmisteluvaiheessa eri tahojen yhteistyötä </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 17. 17. Valintakriteerit (5) <ul><li>2. Opiskeluterveydenhuollon tilat, henkilöstö ja tietojärjestelmät </li></ul><ul><ul><li>kokeilun edellytyksenä on, että paikkakunnalla on olemassa tiloja, jotka ovat esimerkiksi sijainniltaan tarkoituksenmukaisia opiskelijoiden palvelujen ja tarvittavien tukipalvelujen (radiologia, laboratorio jne.) käytön osalta </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilupaikkakunnilla käytetään YTHS:n olemassa olevia tietojärjestelmiä </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilu toteutetaan YTHS:n henkilöstöllä </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilun suunnitteluvaiheessa yhteistyö kunnan kanssa olemassa olevan opiskeluterveydenhuollon henkilöstön käytöstä, esim. virkavapaat </li></ul></ul><ul><ul><li>sovelletaan Opiskeluterveydenhuollon oppaan ohjeistusta </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 18. 18. Valintakriteerit (6) <ul><li>3. Kokeilun aikataulu </li></ul><ul><ul><li>tavoitteena on aloittaa kokeilu tämän vuoden syyslukukauden alussa (syynä rahoitus), mikä asettaa kokeilun valmistelulle kireän aikataulun </li></ul></ul><ul><li>4. Seuranta ja arviointi </li></ul><ul><ul><li>kokeilua seurataan ja arvioidaan jatkuvasti </li></ul></ul><ul><ul><li>arviointiin käytetään myös ulkopuolista arviointia </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilupaikkakunnan, ammattikorkeakoulun ja YTHS:n edellytetään tuottavan kyseisenä aikana arviointiin tarvittavat tiedot omalta osaltaan </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 19. 19. Kokeilupaikkakunnat <ul><li>Kokeiluun haki määräaikaan mennessä kahdeksan paikkakuntaa (Lranta, Rniemi,Kuopio, Turku, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani ja Seinäjoki) </li></ul><ul><li>Kokeilupaikkakunniksi valittiin Lappeenranta ja Seinäjoki </li></ul><ul><li>Lappeenrannassa on YTHS:n toimipiste ja Seinäjoella sitä ei ole </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 20. 20. Kokeilun käytännön eteneminen <ul><li>STM tekee lopullisen päätöksen, mutta valinnasta on ilmoitettu kaikille avoimesti heti valinnan jälkeen </li></ul><ul><li>kuntien ja YTHS:n välinen määräaikainen sopimusmalli opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ammattikorkeakouluopiskelijoille YTHS:n valmistelussa ja STM:n hyväksynnässä </li></ul><ul><li>palvelujen tuottaja YTHS ja STM tekevät sopimuksen kokeilun käynnistämiskustannusten korvaamiseksi </li></ul><ul><li>kokeiluarvioinnin toteuttaa ulkopuolinen arvioija </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 21. 21. Yhteenveto <ul><li>kokeilun kireä aloitusaikataulu on haasteellinen johtuen tämän vuoden rahoituksesta </li></ul><ul><li>opiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksaminen on avaintekijä kokeilun rahoituksen onnistumiselle!!! </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11

×