130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki

on

  • 18,595 views

SYL:n lausunto oikeusministeriölle yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta.

SYL:n lausunto oikeusministeriölle yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta.

Statistics

Views

Total Views
18,595
Views on SlideShare
582
Embed Views
18,013

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

11 Embeds 18,013

http://www.syl.fi 17946
http://beta.syl.fi 42
http://translate.googleusercontent.com 10
https://www.google.fi 6
http://www.syl.fi. 2
http://www.service-einsatzplanung.de 2
http://www.syl.fi&_=1374855138219 HTTP 1
http://www.syl.fi&_=1374855135794 HTTP 1
http://hammerandsteele.com 1
http://prlog.ru 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki 130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki Document Transcript

  • OikeusministeriöLausunto yhdenvertaisuuslain uudistamisestaSuomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry pitää yhdenvertaisuuslain uudistamista erittäin merkittävänähankkeena ja haluaa antaa oman panoksensa lainsäädäntötyöhön toimittamalla tämän lausunnon. Emmeota kantaa kaikkiin lakiesityksen kohtiin vaan keskitymme muutamaan, itsellemme keskeisimpäänseikkaan.Yhdenvertaisuuslain toimialaSYL pitää erittäin hyvänä, että hallituksen esityksessä yhdenvertaisuuslain toimialaa esitetäänlaajennettavaksi. On oikea suuntaus, että yhdenvertaisuuslain piiriin kuuluisi vastaisuudessa kaikkiyksityinen ja julkinen toiminta (poislukien yksityis- ja perhe-elämä sekä uskonnonharjoitus).Opiskelijoina ja tulevaisuuden työntekijöinä pidämme erityisen tärkeänä, että lain toimiala ja sitenvelvollisuus edistää yhdenvertaisuutta laajennettaisiin koskemaan koulutuksen järjestämistä jaoppilaitoksia sekä työnantajia.Kannatamme myös sitä, että yhdenvertaisuuslain soveltamisala kattaa kaikki eri syrjintäperusteet. Tämälaajentaa muun muassa tulevan yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta-alaa verrattuna nykyiseenvähemmistövaltuutettuun. Näemme, että kaikki syrjintäperusteet ovat yhtä vääriä ja siksi on tärkeää, ettäniihin suhtaudutaan samalla tavoin. On tärkeää, että eri syrjintätapauksiin voidaan puuttua niidenvaatimalla vakavuudella.YhdenvertaisuusvaltuutettuSYL kannattaa sitä, että vähemmistövaltuutetun tilalle perustetaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimi jaettä valtuutetulle kuuluu vastaisuudessa puuttuminen kaikkeen syrjintään (lukuun ottamattasukupuolisyrjintää). SYL on kuitenkin huolissaan kahdesta yhdenvertaisuusvaltuutettuun liittyvästäseikasta:1. Valtuutetun työnkuvaa ja vastuualueita laajennetaan merkittävästi. Tätä ei voida tehdä ilmansamanaikaista toimintaresurssien laajentamista. Muuten riskinä on, ettei valtuutettu kykene mitenkäänvastaamaan uutta toimenkuvaansa vaan tilanne jopa heikkenee nykyisestä. SYL esittää, ettäyhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaresursseja parannetaan ja samalla pidetään huolta siitä, ettävaltuutettu kykenee laajentamaan tietopohjaansa eri syrjintäperusteista.2. Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta laajennetaan koskemaan työnantajia. Kuitenkaanyhdenvertaisuusvaltuutetulle ei esitetä oikeutta valvoa työelämän syrjintää tai puuttua yksittäisiintyöelämän syrjintätapauksiin. SYL pitää epätoivottavana, että työelämään suhtaudutaan lakiesityksessätoisin kuin muihin elämänalueisiin. Mahdollisuuden puuttua työelämän syrjintätapauksiin tulisi olla sekätyösuojeluviranomaisilla että yhdenvertaisuusvaltuutetulla, jotta molempien osaaminen ja olemassaolevat verkostot saataisiin käyttöön. Työnjako voitaisiin järjestää kuten työsuojeluviranomaisilla jatietosuojavaltuutetulla. SYL esittääkin, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiala laajennetaanLausunto24.5.2013
  • kattamaan myös työelämän syrjintätapaukset. Vähintään työsuojeluviranomaisten jayhdenvertaisuusvaltuutetun välistä yhteistyötä tulee parantaa ja selkiyttää.Kohtuulliset mukautukset vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden parantamiseksiSYL suhtautuu erittäin myönteisesti esityksiin siitä, että kohtuullisten mukautusten epääminenvammaisilta henkilöiltä on nostettu yhdeksi syrjinnän perusteeksi (8 §) ja koulutuksen järjestäjät,oppilaitokset ja työnantajat velvoitetaan tekemään kohtuullisia mukautuksia, jotta vammaisella henkilölläon yhdenvertaiset mahdollisuudet hankkia itselleen koulutus tai työpaikka (luku 3, 15 §).Kohtuullisten mukautuksia tehtäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että koulutuksen järjestäjän taioppilaitoksen koko ei saa muodostua esteeksi toisen tai korkea-asteen koulutukseen pääsemiselle.Syrjinnän määritelmäSYL on huolissaan siitä, miten syrjintä vastaisuudessa määritellään. Lakiesitys sisältää voimassa olevastalaista poiketen ajatuksen siitä, että erilainen kohtelu voi olla joissain tilanteissa hyväksyttävää. 3. luvun10-12 § puhutaan hyväksyttävästä perusteesta:“Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin tai sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite jakeinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.” (10 §)Mitä tämä tarkoittaa? Millaisissa tilanteissa esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen tai vakaumus voiperustella erilaisen kohtelun vaikkapa työhönotossa? SYL toivoo, että nämä pykälät eivät vahingossakaanpääse heikentämään syrjinnän kieltoa ja että niitä vielä täsmennetään.Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ryMarina Lampinen Matti Parpalapuheenjohtaja pääsihteeriLisätiedot:sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, sini.terava@syl.fi, 041 5152227