Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014

188 views
98 views

Published on

dagorde gemeenteraad

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014

  1. 1. GEMEENTE L I E R D E ______ BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD _____ GEMEENTEDECREET Art. 20. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van bur- gemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Art. 21. Behalve in spoed- eisende gevallen en be- halve in geval van toepas- sing van artikel 7, §1, wordt de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. Art. 24. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergade- ringen. Art. 26. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerder- heid van de zittingheb- bende gemeenteraadsle- den aanwezig is Art. 34. De besluiten wor- den genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerder- heid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stem- men, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voor- stel verworpen. De 16 de mei 2014 De Voorzitter van de Raad, heeft de eer M. uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op dinsdag de 27 ste mei aanstaande, te 20 uur in het gemeentehuis. -------------------------------------------- DAGORDE -------------------------------------------- Openbare zitting: 1. Verslag van de vorige zitting; 2. Jaarrekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper. Advies. 3. Jaarrekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus. Advies. 4. Jaarrekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Maria-Magdalena. Advies. 5. Jaarrekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Martinus. Advies. 6. Jaarrekening 2012 van het O.C.M.W.. Kennisname. 7. Verlenging overeenkomst scholengemeenschap Vlaamse Ardennen 2014-2020. 8. Actualisatie mobiliteitsplan: definitieve vaststelling uitwerkingsnota en beleidsplan opgemaakt naar aanleiding van de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan Lierde. 9. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – Sint-Maria-Lierde – Hollaarde - snelheidsbeperking 50km/uur - gemeentewegen. 10. Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 april 2014 houdende intekening op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het gemeentelijk cultuurbeleid – beheersmaatregelen. 11. Princiepsbeslissing voor het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken langsheen de Stuivenberg in de deelgemeente Sint-Maria-Lierde. 12. Vestigen van een opstalrecht ten voordele van SOLVA ten behoeve van de bouw van het jeugdhuis te Deftinge. 13. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van de intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in Oost-Vlaanderen op 17 juni 2014. 14. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van FINGEM op 19 juni 2014. 15. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van INTERGEM op 19 juni 2014. 16. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van SOLVA op 23 juni 2014. 17. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van I.VL.A. op 26 juni 2014. 18. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de intercommunale vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen (I.VL.A.) op 26 juni 2014. 19. Mondelinge vragen. Op bevel : De voorzitter, Melissa DOOMS

×