Dagorde Gemeenteraad 17/02/2014

240 views
181 views

Published on

Dagorde Gemeenteraad 17/02/2014

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dagorde Gemeenteraad 17/02/2014

  1. 1. de GEMEENTE LIERDE ______ BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD _____ De 7 februari 2014 De Voorzitter van de Raad, heeft de eer M. uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag 17 februari aanstaande, te 20 uur in het gemeentehuis. GEMEENTEDECREET -------------------------------------------- DAGORDE -------------------------------------------- Art. 20. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Openbare zitting: Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Art. 21. Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 7, §1, wordt de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. 1. Verslag van de vorige zitting. 2. Vaststellen dienstjaarrekening 2011. 3. Vaststellen dienstjaarrekening 2012. 4. Politiereglement op het maken van de verkiezingspropaganda naar aanleiding van de verkiezing Europese Parlement, verkiezing Kamer en verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014. 5. Beheersovereenkomst tussen O.C.M.W. en gemeente Lierde betreffende onderlinge samenwerking – uitoefening van het ambt van financieel beheerder van het O.C.M.W. door de financieel beheerder van de gemeente – oprichting gemeenschappelijke dienst financiën door gemeente en O.C.M.W. 6. Overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod in het kader van het objectief sociale huisvesting. 7. Kennisname van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 5 februari 2014 houdende principieel akkoord tot de opmaak van tragewegenplannen voor de gemeente Lierde. Geheime zitting: 8. Bekrachtiging beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 31 december 2013 tot aanstelling waarnemend financieel beheerder. Openbare zitting: Art. 24. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. Art. 26. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is Art. 34. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 9. Eedaflegging waarnemend financieel beheerder. 10. Mondelinge vragen. Op bevel : De voorzitter, Melissa DOOMS

×