korak po korak
Marković
Tatjana Pavlović Križanić

Dragana
Prvi dan:
1. Zakon o javnoj svojini i obaveze JLS/AP predviđene
Zakonom o javnoj svojini
2. Popis imovine LS radi njene id...
Zakon o javnoj svojini (Sl. gl. RS 72/2011, 88/2013)
- ustavni osnov sadržan u članu 97. st. 1. tač. 1. Ustava RS iz 2006
...
Namena stvari u javnoj svojini određuje se:
 zakonom/odlukom nadležnog organa
 drugim propisom ili opštim aktom
Otvoreno...
Poseban režim za javnu svojinu:
1. zabrana prinudnog izvršenja na dobrima u
javnoj svojini
2. nemogućnost sticanja prava s...
Predmet javne svojine
1. Prirodna bogatstva
2. Dobra od opšteg interesa (poljoprivredno zemljište, šume i šumsko
zemljište...
Uspostavljanje prava javne svojine RS
→ na dan stupanja na snagu ZJS
Uspostavljanje prava javne svojine
AP/JLS
→ pod uslov...
RDI
vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti
u javnoj svojini
Organi RS, AP i JLS
vode evidenciju o stanju, vrednosti i
k...
Uloga Republičke Direkcije za imovinu
 Vodi jedinstvenu evidenciju sredstava u javnoj
svojini
 izdaje potvrde neophodne ...
Obaveze JLS/AP predviđene
Zakonom o javnoj svojini
Način sticanja javne svojine AP/JLS na nepokretnostima:
upisom prava javne svojine u Katastru
Uslovi:
1. Zahtev podnet u o...
Zahtev za upis prava javne svojine:
1. Nepokretnosti koje koriste JLS/Ustanove čiji je JLS
osnivač - rok 6.10.2014.god.
2....
Obaveze JLS (i AP)
1. NEP obrasci
2. Potvrda RDI da je nepokretnost prijavljena za evidenciju
nepokretnosti u državnoj svo...
Popis imovine LS radi njene identifikacije i
upisa prava javne svojine
 Cilj:
1. STVARANJE USLOVA ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA JAVNE
SVOJINE U KORIST JLS/AP
2. USPOSTAVLJANJE EVIDENCIJE O NEPOKRETN...
OSNOVNI PRINCIPI:
1. Normativne aktivnosti JLS u vezi popisa
2. Organizacija popisa
3. Struktura nepokretnosti koje se po...
Normativne aktivnosti JLS u vezi popisa
•

Odluka o sprovođenju popisa za potrebe
uspostavljanja javne svojine

•

Praviln...
Organizacija popisa:
a) Sastav tela/grupe/stručne službe koja vrši
popis (preporuka):
1.
2.
3.
4.

pravnik
geometar
građev...
Struktura nepokretnosti koje se popisuju:

Zakon o javnoj svojini

1.
nepokretnosti koje neposredno služe izvršavanju nad...
Metod popisa:
a) Podaci iz RGZ SKN
b) Kombinovani metod:
-

Podaci iz RGZ SKN
Identifikacija na terenu

Pomoćni instrument...
Baza podataka o popisanim
nepokretnostima:
1.

Klasifikacija nepokretnosti koje se popisuju

2.

Utvrđen obrazac popisnog ...
Popis sredstava koje koriste/
raspolažu JP čiji je osnivač JLS
Nosioci prava javne svojine:
1.Republika
2.Autonomna pokrajina
3.Jedinica LS
gradska opština pod određenim uslovima
Nosio...
JP i društva kapitala čiji je osnivač
JLS:
1. koja obavljaju delatnost od opšteg
interesa
- pravo korišćenja pokr. i nepok...
- pravo svojine:
1. (na osnovu čl. 45.st.1 sagl. čl. 42, 43. i 72
Zakona o JS) na nepokretnostima koje
koriste na dan stup...
2. na pokretnim i nepokretnim stvarima koje su
uložene u kapital JP/društva kapitala nakon
stupanja na snagu Zakona o JS (...
2. JP/društva kapitala koja ne obavljaju delatnost
od opšteg interesa
- pravo korišćenja
nepokretnosti (nužne za obavljanj...
PREDMET ULAGANJA U KAPITAL
KAPITALA:

JP/DRUŠTVA

1.novac, hartije od vrednosti
2.pravo svojine na stvarima u javnoj svoji...
Na tim sredstvima pravo svojine stiče JP/društvo kapitala
1.na novčanim sredstvima (koje stiče JP/DK u slučaju pod tač. 2....
Čl. 82. Zakona o javnoj svojini
st. 3. JP/društvo kapitala/njihova zavisna društva podnose zahtev za upis
prava svojine na...
1. Inicijator popisa svih sredstava koje koriste/raspolažu JP/DK
čiji je osnivač
2. Inicijator vršenja klasifikacije svih ...
Oprez:
1. pri davanju saglasnosti za upis prava svojine u
korist JP/DK
2. pri ulaganju sredstava u javnoj svojini u kapita...
Iskustvo Republike Hrvatske
Grad Varaždin početkom 2001.godine započeo
neke aktivnosti koje su potom unapređene uz
pomoć USAID/PRLS Modela upravljanj...
Grad Varaždin (2001) - početni problemi:
1.Nepotpune i netačne baze podataka
2.Različite službe imale svoje evidencije či...
 Osnovne aktivnosti LS:
1. Uvođenje baze podataka/sistem inventara za svaku jedinicu imovine
posebno
2. Povraćaj imovine
...
Osnovni principi PRLS Modela upravljanja imovinom LS:
1.Podela (klasifikacija) imovine u skladu sa funkcijama LS
2.Izrada...
Grad Varaždin
po izvršenom popisu i uspostavljenoj evidenciji
Nepokretnosti → Konsolidacija upravljanja imovinom
1.osnivan...
Zakon

o upravljanju državnom imovinom u RH –
2010.god. (predlozi za dopunom na način “upravljanje državnom
imovinom mora...
UPRAVITELJ IMOVINE:
Potpuni pregled svih nepokretnosti
2. Čuva podatke o svim nepokretnostima
3. Pregled finansijskih rezu...
LOKALNA SAMOUPRAVA
=
VLASNIK IMOVINE
samo ako je sposobna da doda/uveća
prihode/vrednost te imovine
U suprotnom → PRODAJA
Drugi dan:
1.Procena vrednosti nepokretnosti
2.Pribavljanje i raspolaganje sredstvima u
javnoj svojini
Procena vrednosti
nepokretnosti
Nijedna

JLS danas u Srbiji nema procenjenu
vrednost imovine kojom raspolaže

Razlozi

višestruki:

- Nerazumevanje potr...
Imovina lokalne samouprave
.
Računari

Zemljište i zgrade

Nameštaj

Automobili

Infrtruktura
Procena

je čin ili postupak određivanja vrednosti
imovine ili njenog dela ili
Mišljenje o vrednosti imovine ili njenog ...
Vrednost

je neprecizan izraz jer varira u zavisnosti
od situacije:
◦ Tržišna vrednost (market value)
◦ Knjigovodstvena v...
Značaj utvrđivanja tržišne vrednosti
nepokretnosti
Značaj

utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti:
1. Tržišna vredno...
 Primeri:

mrežni sistemi (vodovodi i fabrike vode,
deponije, gasovodi, toplane, postrojenja za
prečišćavanje otpadnih vo...
Imovini, objektima i opremi koji su nabavljeni
putem donacije treba da se oceni prava vrednost
na datum nabavke.
Vrednost...
Procena

vrednosti imovine je ocena njene
vrednosti a ne njeno precizno utvrđivanje – to
je zadatak tržišta

Procena

vr...
 Amortizacija

je sistematična raspodela iznosa koji se može
amortizovati tokom korisnog života nekog sredstva.

 Iznos
...
Pribavljanje i raspolaganje
imovinom LS
OSNOVNI PRINCIP
Tržišni uslovi pribavljanja i raspolaganja
•postupak

javnog nadme...
NEPOSREDNA POGODBA izuzetno:
1.Ne

ispod (kod otuđenja) niti iznad (kod pribavljanja) tržišne
vrednosti nepokretnosti – ak...
Sredstva u javnoj svojini JLS:
JLS
1. dobra u opštoj upotrebi: ulice, nekategorisani putevi, opštinski putevi (koji nisu
u...
Raspolaganje sredstvima u svojini JLS:
1) davanje stvari na korišćenje
2) davanje stvari u zakup
3) prenos prava javne svo...
Predmet raspolaganja ne mogu biti:
1.dobra

u opštoj upotrebi: ulice, nekategorisani putevi, opštinski putevi
upotrebi
(ko...
Pribavljanje sredstava u svojinu JLS:
1. kupovina,
2. pribavljanje besteretnim pravnim poslom (nasleđe, poklon,
jednostran...
NORMATIVNA AKTIVNOST JLS:
1.Izmene
2.Odluka

i dopune Statuta JLS

o pribavljanju, raspolaganju i
upravljanju imovinom JLS
Uspostavljanje prava javne svojine
Uspostavljanje prava javne svojine
Uspostavljanje prava javne svojine
Uspostavljanje prava javne svojine
Uspostavljanje prava javne svojine
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uspostavljanje prava javne svojine

1,945 views

Published on

USAID Sustainable Local Development Project November 2013

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uspostavljanje prava javne svojine

 1. 1. korak po korak Marković Tatjana Pavlović Križanić Dragana
 2. 2. Prvi dan: 1. Zakon o javnoj svojini i obaveze JLS/AP predviđene Zakonom o javnoj svojini 2. Popis imovine LS radi njene identifikacije i upisa prava javne svojine 3. Popis sredstava koje koriste/raspolažu JP čiji je osnivač JLS 4. Iskustva Republike Hrvatske
 3. 3. Zakon o javnoj svojini (Sl. gl. RS 72/2011, 88/2013) - ustavni osnov sadržan u članu 97. st. 1. tač. 1. Ustava RS iz 2006 - ukida postojeći svojinski režim uspostavljen Zakonom o sredstvima u svojini RS (Sl. glasnik RS br. 55/95 i dr.) Određuje: - predmet javne svojine - nosioce prava javne svojine i korisnike stvari u javnoj svojini - postupak pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini - osnovna pravila za uspostavljanje javne svojine RS, AP i jedinica lokalne samouprave Na snazi je od 6.oktobra 2011. godine
 4. 4. Namena stvari u javnoj svojini određuje se:  zakonom/odlukom nadležnog organa  drugim propisom ili opštim aktom Otvoreno pitanje:  kada i kako se vrši promena namene stvari u javnoj svojini? (Primer grada u Vojvodini Odgovornost u odlučivanju, korišćenju i upravljanju sredstvima u javnoj svojini (domaćinsko postupanje, uzdržavanje od delatnosti →uznemiravanja/opasnosti štete) Sankcije: Građanskopravne (naknada štete/otklanjanje izvora opasnosti) Krivičnopravne
 5. 5. Poseban režim za javnu svojinu: 1. zabrana prinudnog izvršenja na dobrima u javnoj svojini 2. nemogućnost sticanja prava svojine putem održaja 3. ograničen/zabranjen promet pojedinim sredstvima u javnoj svojini 4. posebna pravila za pribavljanje i raspolaganje sredstvima u javnoj svojini
 6. 6. Predmet javne svojine 1. Prirodna bogatstva 2. Dobra od opšteg interesa (poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vodno zemljište, vodni objekti, zaštićena prirodna dobra, kulturna dobra i dr.) 3. Dobra u opštoj upotrebi (javni putevi i pruge, most i tunel na javnom putu, pruzi ili ulici, trgovi, javni parkovi, granični prelazi i dr.) 4. Mreže (za protok energije ili materije) 5. Stvari koje koriste državni organi i organizacije 6. Druge stvari (građevinsko zemljište u javnoj svojini npr.) i imovinska prava ( pravo na patent, licencu, model, uzorak, žig, pravo korišćenja tehničke dokumentacije i sl.)
 7. 7. Uspostavljanje prava javne svojine RS → na dan stupanja na snagu ZJS Uspostavljanje prava javne svojine AP/JLS → pod uslovima i na način propisan ZJS
 8. 8. RDI vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini Organi RS, AP i JLS vode evidenciju o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojini
 9. 9. Uloga Republičke Direkcije za imovinu  Vodi jedinstvenu evidenciju sredstava u javnoj svojini  izdaje potvrde neophodne za upis prava javne svojine u korist AP i JLS  priprema akte za Vladu RS o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini RS
 10. 10. Obaveze JLS/AP predviđene Zakonom o javnoj svojini
 11. 11. Način sticanja javne svojine AP/JLS na nepokretnostima: upisom prava javne svojine u Katastru Uslovi: 1. Zahtev podnet u određenom roku 2. Dokumentacija: - dokaz o pravu korišćenja (LN!)/dr. isprava - potvrda RDI: a) da je nepokretnost prijavljena za jedinstvenu evidenciju b) da nepokretnost nije/jeste prijavljena po Zakonu o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine (2005) (može i naknadno; čl. 78 st. 4 Zakona o javnoj svojini) Obaveze predviđene Zakonom o javnoj svojini
 12. 12. Zahtev za upis prava javne svojine: 1. Nepokretnosti koje koriste JLS/Ustanove čiji je JLS osnivač - rok 6.10.2014.god. 2. Nepokretnosti koje koriste JP/društva kapitala čiji je on osnivač – rok 6.10.2014.god. Obaveze predviđene Zakonom o javnoj svojini
 13. 13. Obaveze JLS (i AP) 1. NEP obrasci 2. Potvrda RDI da je nepokretnost prijavljena za evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini 3. Potvrda da je/nije nepokretnost prijavljena u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidnetiranju oduzete imovine (Sl. glasnik RS br. 45/05) 4. Akt o saglasnosti za upis prava javne svojine na ime JP/društva kapitala čiji je osnivač JLS/AP (ukoliko je nepokretnost uložena u kapital JP/društva) Obaveze predviđene svojini Zakonom o javnoj
 14. 14. Popis imovine LS radi njene identifikacije i upisa prava javne svojine
 15. 15.  Cilj: 1. STVARANJE USLOVA ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA JAVNE SVOJINE U KORIST JLS/AP 2. USPOSTAVLJANJE EVIDENCIJE O NEPOKRETNOSTIMA ČIJI JE NOSILAC PRAVA SVOJINE jls - Nije popis koji se sprovodi za potrebe računovodstva - Dugotrajan i složen proces - Kadrovski, tehnički i finansijski kapacitet - Potrebna podrška političkog rukovodstva
 16. 16. OSNOVNI PRINCIPI: 1. Normativne aktivnosti JLS u vezi popisa 2. Organizacija popisa 3. Struktura nepokretnosti koje se popisuju 4. Metod popisa 5. Baza podataka o popisanim nepokretnostima Metodologija popisa i upisa imovine JLS – Projekat Srbiji, Faza 2, EU, SE, SKGO jačanje LS u POPIS IMOVINE JLS ZA POTREBE NJENE IDENTIFIKACIJE I UPISA PRAVA JAVNE SVOJINE
 17. 17. Normativne aktivnosti JLS u vezi popisa • Odluka o sprovođenju popisa za potrebe uspostavljanja javne svojine • Pravilnik o postupku popisa za uspostavljanje javne svojine • Finansijski i Akcioni planovi POPIS IMOVINE JLS ZA POTREBE NJENE IDENTIFIKACIJE I UPISA PRAVA JAVNE SVOJINE
 18. 18. Organizacija popisa: a) Sastav tela/grupe/stručne službe koja vrši popis (preporuka): 1. 2. 3. 4. pravnik geometar građevinski inženjer operater na računaru b) Utvrđene finansijske potrebe sprovođenja popisa POPIS IMOVINE JLS ZA POTREBE NJENE IDENTIFIKACIJE I UPISA PRAVA JAVNE SVOJINE
 19. 19. Struktura nepokretnosti koje se popisuju: Zakon o javnoj svojini 1. nepokretnosti koje neposredno služe izvršavanju nadležnosti jedinice LS , 2. tzv. komercijalne nepokretnosti (kojima se ostvaruju prihodi) 3. nepokretnosti koje služe obavljanju delatnosti od opšteg interesa (a nisu uložene u kapital JP/društva kapitala čiji je osnivač JLS) 4. nepokretnosti koje su uložene u kapital JP/društava kapitala (koji obavljaju ili ne obavljaju delatnosti od opšteg interesa) Preporuka za nepokretnosti uspostavljanje i drugih kategorija 5. objekti javne namene : a) objekti javne namene izgrađeni u skladu sa Zakonom, b) objekti javne namene koji nisu izgrađeni u skladu sa Zakonom) 6. Površine javne namene saobraćajnice, 7. Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, 8. nepokretnosti koje faktički koriste JLS/JP/ustanove i društva kapitala na kojima nije upisano u Katastru pravo korišćenja u njihovu korist i sl.
 20. 20. Metod popisa: a) Podaci iz RGZ SKN b) Kombinovani metod: - Podaci iz RGZ SKN Identifikacija na terenu Pomoćni instrumenti: KnWEB GeoSrbija Ortofoto snimci GIS Katastarskopravna praksa (Bilteni na site-u RGZ) Evidencija o sredstvima u državnoj svojini iz ranijeg perioda Arhiv JLS/ Istorijski arhiv/arhiva suda
 21. 21. Baza podataka o popisanim nepokretnostima: 1. Klasifikacija nepokretnosti koje se popisuju 2. Utvrđen obrazac popisnog lista za svaku vrstu nepokretnosti koja se popisuje 3. Excel!!! 4. Osnova za uspotavljanje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini JLS
 22. 22. Popis sredstava koje koriste/ raspolažu JP čiji je osnivač JLS
 23. 23. Nosioci prava javne svojine: 1.Republika 2.Autonomna pokrajina 3.Jedinica LS gradska opština pod određenim uslovima Nosioci prava korišćenja sredstava u svojini JLS: 1.Organi i organizacije JLS (gradske opštine, mesne zajednice, Ustanove, ?) – pokretne i nepokretne stvari namenjene izvršavanju njihovih nadležnosti ali i tzv. komercijalne nepokretnosti 2.JP i društva kapitala čiji je osnivač JLS 3.Treća lica – pravna lica npr. po osnovu koncesije ili kao oblik državne pomoći
 24. 24. JP i društva kapitala čiji je osnivač JLS: 1. koja obavljaju delatnost od opšteg interesa - pravo korišćenja pokr. i nepokretnih stvari: 2. 3. objekti i građevinsko zemljište neophodno za obavljanje njihove nadležnosti tzv. komercijalne nepokretnosti 1. mreže, dobra u opštoj upotrebi, Koje nisu uložene u kapital Popis sredstava koja koriste/ raspolažu JP čiji je osnivač JLS
 25. 25. - pravo svojine: 1. (na osnovu čl. 45.st.1 sagl. čl. 42, 43. i 72 Zakona o JS) na nepokretnostima koje koriste na dan stupanja na snagu Zakona o JS a odranije su uložene u njihov kapital od strane osnivača (ograničenje: ne! na prir. bogatstvima, dobrima u opštoj upotrebi, mrežama koje mogu biti isključivo u javnoj svojini, tzv. komercijalnim nepokretnostima koje su im ugovorom prenete na korišćenje i drugim nepokretnosti koje mogu biti isključivo u javnoj svojini)
 26. 26. 2. na pokretnim i nepokretnim stvarima koje su uložene u kapital JP/društva kapitala nakon stupanja na snagu Zakona o JS (u skl. Sa čl. 42. Zakona) (ograničenje za nepokretnosti: ne! na prir. bogatstvima, dobrima u opštoj upotrebi, mrežama koje mogu biti isključivo u javnoj svojini, tzv. komercijalnim nepokretnostima koje su im ugovorom prenete na korišćenje i drugim nepokretnostima koje mogu biti isključivo u javnoj svojini)
 27. 27. 2. JP/društva kapitala koja ne obavljaju delatnost od opšteg interesa - pravo korišćenja nepokretnosti (nužne za obavljanje del. zbog koje je osnovano), koje nisu uložene u kapital a koje koristi uz/bez naknade po ugovoru zaključen im sa JLS - pravo svojine pod istim uslovima i uz ista ograničenja kao i JP/društvo kapitala koje obavlja delatnost od opšteg interesa!! – Zakon o javnoj svojini ne pravi razliku u čl. 72. st. 7!!!!
 28. 28. PREDMET ULAGANJA U KAPITAL KAPITALA: JP/DRUŠTVA 1.novac, hartije od vrednosti 2.pravo svojine na stvarima u javnoj svojini ograničenja koja važe za nepokretnosti) 3.druga imovinska prava JLS → udeo/akcije JP/društvo kapitala → svojinu na uloženim sredstvima (uz
 29. 29. Na tim sredstvima pravo svojine stiče JP/društvo kapitala 1.na novčanim sredstvima (koje stiče JP/DK u slučaju pod tač. 2. a koje ne mora biti korisnik budžeta obzirom da ne obavlja delatnost od opšteg interesa) moguće je sprovesti postupak prinudnog izvršenja (vidi: čl. 183. st. 2 ZIO i čl. 56 st. 5. i 6.Zakona o budžetskom sistemu) 2.Na nepokretnostima može se sprovesti prinudno izvršenje (vidi: čl. 16 st. 2 Zakona o javnoj svojini)
 30. 30. Čl. 82. Zakona o javnoj svojini st. 3. JP/društvo kapitala/njihova zavisna društva podnose zahtev za upis prava svojine na nepokretnostima u roku od 2 (sada 3) godine od dana stupanja na snagu zakona (do 6.10.2014.god.) st. 2. – uz zahtev: dokaz vlasništva (LN!/dr. Isprava), akt o saglasnosti osnivača, izmena osnivačkog akta i potvrda RDI za imovinu (da je prijavljena u jedinstvenu evidenciju) st. 5. – ne! bez pismene saglasnosti osnivača st. 8 – upis prava javne svojine u korist JLS ukoliko su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi(ako zahtev JP/DK nije podnet u roku ili ako bude pravnosn. odbijen)
 31. 31. 1. Inicijator popisa svih sredstava koje koriste/raspolažu JP/DK čiji je osnivač 2. Inicijator vršenja klasifikacije svih nepokretnosti koje koriste/raspolažus 3. Inicijator uspostavljanja evidencije o nepokretnostima koje koriste JP/DK 4. Revizor svih ranije zaključenih ugovora o prenosu prava korišćenja nepokretnosti JP/DK 5. Revizor svih osnivačkih akta JP/DK (prilika: nov Zakon o javnim preduzećima)
 32. 32. Oprez: 1. pri davanju saglasnosti za upis prava svojine u korist JP/DK 2. pri ulaganju sredstava u javnoj svojini u kapital JP/DK
 33. 33. Iskustvo Republike Hrvatske
 34. 34. Grad Varaždin početkom 2001.godine započeo neke aktivnosti koje su potom unapređene uz pomoć USAID/PRLS Modela upravljanja imovinom LS USAID/PRLS sprovodio se u RH od 2002 – 2007 godine Upravljanje imovinom LS u RH po tom modelu sprovodi se do današnjih dana
 35. 35. Grad Varaždin (2001) - početni problemi: 1.Nepotpune i netačne baze podataka 2.Različite službe imale svoje evidencije čiji se podaci ne obrađuju na 1 mestu (rešenje: jedinstvena evidencija) 3.Sprovođenje popisa: - Nedostatak kadrova - Veliki posao, ali u toku 1 godine popisa: a)Popisano 740 jedinica imovine b)Spoznaja: - o trenutno slabom korišćenju nekih jedinica imovine - o imovini koja stvara slabe prihode - o davanju poslovnog prostora u zakup sa malom/nikakvom zakupninom (a da se pritom retko koristi)
 36. 36.  Osnovne aktivnosti LS: 1. Uvođenje baze podataka/sistem inventara za svaku jedinicu imovine posebno 2. Povraćaj imovine 3. Klasifikacija imovine i formulisanje finansijske politike u skladu sa klasifikacijom 4. Procena nepokretnosti 5. Računovodstveno i finansijsko planiranje (izrada operativnih izveštaja za jedinice imovine/portfolija) 6. Intenzivna analiza projekata, imovine i portfolija 7. Deregulacija poslovnog zakupa i poboljšanje postupaka iznajmljivanja 8. Kvantifikovanje i praćenje direktnih i indirektnih subvencija vezanih za nekretnine a koje LS daje zakupcima/korisnicima 9. Izveštavanje o imovini LS 10.Konsolidovanje upravljanja imovinom LS 11.Izrada sveobuhvatnog plana za upravljanje imovinom
 37. 37. Osnovni principi PRLS Modela upravljanja imovinom LS: 1.Podela (klasifikacija) imovine u skladu sa funkcijama LS 2.Izrada baze podataka o imovini 3.Osnivanje odeljenja/entiteta za upravljanje imovinom 4.Formulisanje strateške uloge imovine u ostvarivanju ciljeva LS 5.Sprovođenje prakse upravljanja pomoću portfolija
 38. 38. Grad Varaždin po izvršenom popisu i uspostavljenoj evidenciji Nepokretnosti → Konsolidacija upravljanja imovinom 1.osnivanje centralne službe (ureda) za upravljanje imovinom (odgovorna za izradu i primenu strategije, programa i konkretnih aktivnosti u vezi sa vlasništvom nad imovinom, organizovano prikupljanje svih info potrebnih za racionalno upravljanje imovinom LS.... Ali i mogućnost: 2. Korišćenja usluga profesionalnih upravitelja imovinom
 39. 39. Zakon o upravljanju državnom imovinom u RH – 2010.god. (predlozi za dopunom na način “upravljanje državnom imovinom mora biti predvidivo i za JLS”) Ekonomski fakultet u Rijeci postdiplomske studije u vezi organizacije upravljanja imovinom LS  Ekonomski fakultet u Zagrebu - posebne studije “Efikasno upravljanje u lokalnoj i regionalnoj samoupravi” -  Posebna profesija – UPRAVITELJ IMOVINE
 40. 40. UPRAVITELJ IMOVINE: Potpuni pregled svih nepokretnosti 2. Čuva podatke o svim nepokretnostima 3. Pregled finansijskih rezultata svake nepokretnosti 4. Naručuje i čuva izveštaje o proceni vrednosti svake jedinice imovine 5. Planira i realizuje kapitalne projekte 6. Formira cenu zakupa i učestvuje u pregovorima oko većih zakupa 7. Daje preporuke za prodaju ili zadržavanje imovine 8. Osigurava nepokretnosti 9. Godišnji formalni pregled imovine 10.Povremene inspekcije (najmanje jednom godišnje; provera pravilnosti održavanja) 11.Drugi zadaci 1.
 41. 41. LOKALNA SAMOUPRAVA = VLASNIK IMOVINE samo ako je sposobna da doda/uveća prihode/vrednost te imovine U suprotnom → PRODAJA
 42. 42. Drugi dan: 1.Procena vrednosti nepokretnosti 2.Pribavljanje i raspolaganje sredstvima u javnoj svojini
 43. 43. Procena vrednosti nepokretnosti
 44. 44. Nijedna JLS danas u Srbiji nema procenjenu vrednost imovine kojom raspolaže Razlozi višestruki: - Nerazumevanje potrebe procene vrednosti nepokretnosti JLS - Neobučenost i nedostatak stručnih kadrova - Nerazvijenost tržišta nekretnina - Različiti metodi procene vrednosti nepokretnosti.
 45. 45. Imovina lokalne samouprave
 46. 46. . Računari Zemljište i zgrade Nameštaj Automobili Infrtruktura
 47. 47. Procena je čin ili postupak određivanja vrednosti imovine ili njenog dela ili Mišljenje o vrednosti imovine ili njenog dela. Imovina može imati više vrednosti, u zavisnosti od okolnosti, pa se zato procena uvek zasniva na jednoj od specifičnih definicija vrednosti. Rezultati procene treba da budu podržani argumentacijom koja se zasniva na principima i metodologiji procene.
 48. 48. Vrednost je neprecizan izraz jer varira u zavisnosti od situacije: ◦ Tržišna vrednost (market value) ◦ Knjigovodstvena vrednost (book value) ◦ Unutrašnja vrednost (intrinsic value) ◦ Investiciona vrednost (investment value). Tržišna vrednost je najčešća definicija vrednosti koju koriste državne i kontrolne institucije, procenjivači i sudovi – podrazumeva uslove za kupoprodaju između informisanog prosečnog kupca i prodavca.
 49. 49. Značaj utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti Značaj utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti: 1. Tržišna vrednost nepokretnosti kriterijum za određivanje načina upravljanja imovinom. 2. Odnos tržišne vrednosti nepokretnosti, tekućih troškova (troškova održavanja te nepokretnosti) i prihoda koje daje ta nepokretnost →→ opravdanost: 1. Zadržavanja te jedinice nepokretnosti u portfoliju imovine JLS ili 2. Proglašavanje te jedinice “viškom” nepokretnosti koji treba otuđiti.
 50. 50.  Primeri: mrežni sistemi (vodovodi i fabrike vode, deponije, gasovodi, toplane, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektori);  Problemi modela amortizacije i troškovca održavanja (oni se često zapostavljaju prilikom odluke o izgradnji);  Teško proceniti troškove nabavke (dugačak vek trajanja + teškoće u razdvajanju originalnih troškova od održavanja);  Izbor metoda procene (nabavna ili tekuća vrednost) ima veliki uticaj na vrednost po kojima se sredstva iskazuju. Imajući u vidu velike vrednosti ovakvih sredstava njihov uticaj na bilans je znatan.
 51. 51. Imovini, objektima i opremi koji su nabavljeni putem donacije treba da se oceni prava vrednost na datum nabavke. Vrednost koju je specifikovao donator nije uvek fer tržišna vrednost. Lokalna samouprava bi trebalo da dobije prave vrednosti korišćenjem kotiranih tržišnih cena kao referenci, ili putem procene od strane kvalifikovanog procenitelja. 
 52. 52. Procena vrednosti imovine je ocena njene vrednosti a ne njeno precizno utvrđivanje – to je zadatak tržišta Procena vrednosti imovine je realnija ukoliko se zasniva na različitim pristupima procene: 1. Pristup troškova 2. Pristup revalorizacije.
 53. 53.  Amortizacija je sistematična raspodela iznosa koji se može amortizovati tokom korisnog života nekog sredstva.  Iznos koji se može amortizovati predstavlja cenu sredstva, ili drugi iznos koji zamenjuje cenu, manje njena preostala vrednost.  Preostala vrednost nekog sredstva predstavlja procenjeni iznos koji bi organizacija dobila ukoliko bi sada raspolagala sredstvom, ukoliko je to sredstvo već u zrelom dobu i stanju kakvo se očekuje na kraju njegovog korisnog života.  Svaki deo sredstva, imovine, objekta ili opreme sa troškom koji je značajan u odnosu na ukupnu cenu koštanja te stavke biće posebno amortizovan.
 54. 54. Pribavljanje i raspolaganje imovinom LS OSNOVNI PRINCIP Tržišni uslovi pribavljanja i raspolaganja •postupak javnog nadmetanja ili •prikupljanje pismenih ponuda Izuzetno – neposredna pogodba
 55. 55. NEPOSREDNA POGODBA izuzetno: 1.Ne ispod (kod otuđenja) niti iznad (kod pribavljanja) tržišne vrednosti nepokretnosti – ako je to jedino moguće rešenje 2.Pribavljanja u javnu svojinu razmenom putem neposredne pogodbe – uslovi propisani u članu 30 ZJS Predlog akta o raspolaganju/pribavljanju – obrazloženje: 1.Okolnosti koje ukazuju da je jedino moguće nepokretnost pribaviti odnosno otuđiti neposrednom pogodbom 2.Okolnosti da se nepokretnost u javnu svojinu može pribaviti jedino razmenom putem neposredne pogodbe
 56. 56. Sredstva u javnoj svojini JLS: JLS 1. dobra u opštoj upotrebi: ulice, nekategorisani putevi, opštinski putevi (koji nisu upotrebi deo autoputa ili državnog puta I ili II reda), trgovi i javni parkovi i sl., kao i drugi objekti javne namene, 2. infrastrukturne mreže čiji je vlasnik ili investitor JLS, 3. pokretne i nepokretne stvari i druga imovinska prava (pravo na patent, na licencu, model, uzorak i žig, pravo korišćenja tehničke dokumentacije I dr.) koja koriste organi i organizacije (agencije, javna preduzeća, društva kapitala, ustanove i sl.) JLS a koje im služe za vršenje nadležnosti odnosno obavljanje delatnosti od opšteg interesa za lokalnu zajednicu zbog kojih su osnovane, 4. udeli ili akcije koje JLS stiče po osnovu ulaganja pokretnih, nepokretnih stvari ili drugih imovinskih prava u svojini JLS u kapital JP/DK 5. pokretne i nepokretne stvari (poslovni objekti, poslovni prostori, stanovi, garaže, neizgrađeno građevinsko zemljište i dr.) koje služe ostvarivanju prihoda (tzv. komercijalne stvari), 6. pokretne i nepokretne stvari i druga imovinska prava koje JLS stekne pribavljanjem u skladu sa Zakonom o javnoj svojini
 57. 57. Raspolaganje sredstvima u svojini JLS: 1) davanje stvari na korišćenje 2) davanje stvari u zakup 3) prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine (sa naknadom ili bez naknade) 4) razmena pokretnih I nepokretnih stvari između nosilaca javne svojine (sa naknadom ili bez naknade) 5) otuđenje stvari 6) zasnivanje hipoteke na nepokretnostima 7) ulaganje u kapital 8) zalaganje pokretne stvari 9) odlučivanje o rušenju objekata u svojini JLS 10) ???
 58. 58. Predmet raspolaganja ne mogu biti: 1.dobra u opštoj upotrebi: ulice, nekategorisani putevi, opštinski putevi upotrebi (koji nisu deo autoputa ili državnog puta I ili II reda), trgovi i javni parkovi i sl., kao i drugi objekti javne namene, 2. infrastrukturne mreže čiji je vlasnik ili investitor JLS, 3. pokretne i nepokretne stvari i druga imovinska prava (pravo na patent, na licencu, model, uzorak i žig, pravo korišćenja tehničke dokumentacije I dr.) koja koriste organi i organizacije (agencije, javna preduzeća, društva kapitala, ustanove i sl.) JLS a koje im služe za vršenje nadležnosti odnosno obavljanje delatnosti od opšteg interesa za lokalnu zajednicu zbog kojih su osnovane
 59. 59. Pribavljanje sredstava u svojinu JLS: 1. kupovina, 2. pribavljanje besteretnim pravnim poslom (nasleđe, poklon, jednostrana izjava volje) 3. izgradnja objekata, 4. razmena nepokretnih stvari sa ili bez obaveze doplate razlike od strane JLS 5. drugi način pribavljanja ???? Pribavljane pokretnih stvari – javna nabavka Pribavljanje nepokretnosti - javno nadmetanje/prikupljanje pismenih ponuda/neposredna pogodba
 60. 60. NORMATIVNA AKTIVNOST JLS: 1.Izmene 2.Odluka i dopune Statuta JLS o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju imovinom JLS

×