TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT

3,632 views

Published on

TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,632
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT

 1. 1. TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Beograd, jul, 2012.
 2. 2. Pojam turističke destinacije • Geografski / fizički prostor u kome turisti provedu najmanje jedan dan (UNWTO) • Turistička destinacija jeste odredište turističkog putovanja koje svojom opremljenošću omogućava prihvat i boravak turista ( Zakon o turizmu RS) • Turistički prostor jeste jedinstvena i nedeljiva geografska i funkcionalna celina prirodnih i stvorenih resursa i vrednosti od značaja za turizam ( Zakon o turizmu RS) Turistička destinacija je sistem koji sadrži raznovrsne elemente ( turističke proizvode, dodatne usluge, atrakcije i turističke resurse ) • Može postojati na različitim nivoima: nacionalni ( Španija), regionalni ( Mallorca i sl) ; lokalni ( grad, selo, atrakcija – Disneyland)
 3. 3. Uslovi koji određuju turističku destinaciju • turistička destinacija nema (ne mora) čvrste administrativne granice, ona može predstavljati bilo koje odredište od polaska do povratka turista u mesto stalnog boravka • Granica destinacije utvrdjena je menadžmentom • na tržištu turističke destinacije određene su određenim uslovima: – Prirodnim / geografskim, – Kulturnim, – Atrakcijskim i sl.
 4. 4. Atraktivnosti turističke destinacije • elementi atraktivnosti destinacije: – klima i prirodne lepote, – Istorijska i kulturna baština, – Infrastruktura /dostupnost, – Ljudski resursi / odnos prema turistima, – Sportski, zabavni, edukativni i dr sadržaji, – Cene • svi elementi atraktivnosti nemaju kod svih destinacija isto značenje • najvažniji elementi pri ispitivanju atraktivnosti različitih destinacija u Srbiji jesu: prirodne lepote, gastronomija, provod i cene(?)
 5. 5. Obeležja turističke destinacije • javni karakter ponude bazira se na dobrima koja služe svima u destinaciji ( prirodni, istorijski, kulturni i drugi turistički resursi) • različiti nosioci turističke ponude imaju brojne zajedničke ciljeve koje mogu bolje ostvariti zajedničkim delovanjem, nego svaki posebno • istovremeno, oni mogu biti i međusobni konkurenti (npr. više hotela u destinaciji) pa je potrebna koordinacija u okviru promotivnih aktivnosti, informacija, zaštite resursa destinacije i sl.
 6. 6. Upravljanje turističkom destinacijom • upravljanje turističkom destinacijom je dugoročan proces koji bi trebao osigurati visok kvalitet života stanovništva i očuvanje prirodnog okruženja i kulturnog identiteta čitave turističke destinacije • takav dugoročni cilj sadrži nekoliko komponenti: – optimalan ekonomski razvoj destinacije / visok nivo životnog standarda stanovništva, – Ekološka održivost, – očuvanje kulturne baštine i njeno stavljanje u funkciju ekonomskog i opšteg razvoja • upravljanje turističkom destinacijom na lokalnom nivou pripada destinacijskom menadžmentu
 7. 7. Pojam destinacijskog menadžmenta • Poslovna aktivnost koja spaja i koordinira rad različitih poslovnih i drugih subjekata u kreiranju i realizaciji turističkog proizvoda u cilju ostvarenja njegovog optimalnog kvaliteta, konkurentnosti i postizanja optimalnih ekonomskih rezultata na turističkom tržištu (Bartoluci, 2008) • destinacija predstavlja tzv. “virtualno preduzeće” koje čini mreža nezavisnih preduzeća s određenim zajedničkim resursima i ciljevima poslovanja pa je potreban zajednički menadžment koji treba upravljati zajedničkim resursima i ciljevima • destinacijski menadžment može, ali i ne mora delovati kao poseban menadžment na nivou destinacije, nego njegovu strukturu čine menadžeri svih poslovnih subjekata kao nositelja turističke ponude destinacije (menadžeri poduzeća, javnih službi, turističke zajednice i dr.)
 8. 8. Prednosti turističke destinacije • prednosti koje pruža destinacija su: – Bolje korišćenje turističkog prostora, – potpunija valorizacija turističkih resursa, – kompleksnija, atraktivnija i kvalitetnija turistička ponuda, – šire mogućnosti za stvaranje turističkog identiteta na turističkom tržištu, – bolja promocija i distribucija na turističkom tržištu, – kvalitetniji i sadržajniji odmor turista u destinaciji i dr.
 9. 9. OBLICI UPRAVLJANJA TURISTIČKOM DESTINACIJOM • Deo javne uprave (opštinske / regionalne) • Partnerstvo javnih vlasti više opština / gradova, servisirano od samih partnera • Partnerstvo javnih vlasti više opština / gradova, servisirano od strane zajedničkog tela • Lokalna(e) uprava(e) kroz outsourcing privatne kompanije • JPP ( DMO) • Asocijacija privatnog sektora
 10. 10. UPRAVLJAČ TURISTIČKOG PROSTORA • Upravljač turističkog prostora može biti postojeća javna služba ili privredno društvo koje je osnovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, i to od strane javnog preduzeća, odnosno Republike Srbije, autonomne pokrajine, opštine, grada ili grada Beograda i u kome je kapital tog osnivača većinski. • Upravljanje turističkim prostorom može se aktom poveriti drugom pravnom licu, koje se određuje po sprovedenom postupku javnog oglašavanja ili prikupljanjem ponuda. Član 14.Zakona o turizmu RS
 11. 11. Temeljne funkcije destinacijskog menadžmenta 1. Funkcija planiranja 3. Funkcija organizovanja 5. Funkcija kontrole
 12. 12. Funkcija planiranja u turističkoj destinaciji• Turistička politika i razvoj destinacije odvijaju se na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou• Lokalne destinacije ne odnose se nužno na lokalne administrativne granice• Turističko planiranje i politika zahtevaju razumevanje različitih interesa i uticaja koji oblikuju destinacijski razvoj i čine ga jedinstvenim Ne postoje dva jednaka pristupa destinacijskom planiranju i politici
 13. 13. Integralno planiranje • integralno planiranje – svesna i kontinuirana planska aktivnost različitih aktera u cilju predviđanja, oblikovanja i usmeravanja razvoja na određenom prostoru • integralni pristup oblikuje razvoj u granicama raspoloživih prirodnih potencijala, a objedinjuje ekonomske, socijalne, prostorne, ekološke i infrastrukturne aspekte • integralno planiranje srovodi se kao strateško i operativno planiranje
 14. 14. Integralno planiranje u destinaciji • strateško planiranje određuje ciljeve i smernice za sve operativne aktivnosti u okviru turističke destinacije • strateško planiranje sadrži viziju, misiju, ciljeve i strategiju razvoja destinacije. Period 5-10 godina • operativno planiranje predstavlja analitički koncept strateških planova s detaljnom razradom, vrstama programa, nosiocima aktivnosti i sl
 15. 15. Funkcija organizovanja u turističkoj destinaciji• Sistem povezivanja, koordiniranja i upravljanja različitim elementima turističke ponude u cilju optimalnog ostvarivanja planirane strategije razvoja turizma destinacije• organizacija je nužna u svakom segmentu turističke ponude• organizacijska kultura na nivou poslovne organizacije, kao i u okvirima destinacijskog menadžmenta, oslikava odgovornost za donošenje određenih odluka, pouzdanost, radnu etiku i efikasnost u izvršavanju odluka
 16. 16. Funkcija kontrole u turističkoj destinaciji• zbog specifičnosti turizma u kojem učestvuje više nosioca turističke ponude iz različitih delatnosti, funkcija kontrole je nužna, posebno “unutar turističke destinacije koja nastoji predstaviti jedinstven proizvod”• u centru pažnje su potrošači-turisti koji očekuju od svih segmenata turističke ponude optimalno ispunjenje njihovih očekivanja• da bi se to ostvarilo, svaki nosilac ponude treba osigurati standarde i najbolji kvalitet svog segmenta ponude• glavni cilj je postizanje najvišeg kvaliteta proizvoda i usluga, a menadžment na svim nivoima destinacije upravlja i kontroliše kvalitet svih segmenata turističke ponude• takav menadžment može se nazvati menadžment totalnog kvaliteta
 17. 17. Elementi za ocenu kvaliteta turističke ponude – vrsta i kvalitet ugostiteljskih, smeštajnih i drugih sadržaja, – kvaliteta okoline (vazduh, voda, plaže, mesta, infrastrukture i sl.) – kvaliteta saobraćaja (putevi i ulice, povezanost, parkirališta), – kvaliteta sigurnosti u svim područjima, – kvaliteta rekreacijskih, kulturnih, zabavnih,zdravstvenih i drugih sadržaja, – kvaliteta gostoljubivosti na svim nivoima, – kvaliteta informisanja, – kvaliteta odnosa “vrednost za novac”, – ostala područja kvalitete.
 18. 18. Upravljanje kvalitetom turističke destinacije
 19. 19. Životni ciklus destinacije • u marketinškom smislu turističku destinaciju tretiramo kao turistički proizvod sa svim elementima marketing-miksa • životni ciklus destinacije – fleksibilan model životnog ciklusa destinacije koji označava različite faze u razvoju destinacije kao i promene koje se u njoj događaju tokom njenog prelaska iz jedne faze u drugu (pojava – rast – razvoj – pad)
 20. 20. • turistička destinacija kao turistički proizvod se razvija i može funkcionisati sve dok se poštuju sva načela održivosti• za održivost destinacije važna je i njena konkurentnost na turističkom tržištu koja joj osigurava određenu tražnju i ostvarenje ekonomskih rezultata• za životni ciklus destinacije stalno treba raditi na poboljšanju elementa konkurentnosti i uvažavati sva načela i kriterijume održivog razvoja
 21. 21. VEŽBA • Identifikujte ključne destinacije • Identifikujte ključne učesnike

×