Savremeni koncept razvoja karijere

1,126 views

Published on

Savremeni koncept razvoja karijere

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Savremeni koncept razvoja karijere

 1. 1. Savremeni koncept razvoja karijere USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Beograd, jun 2012 Dr Iskra Maksimović
 2. 2. Predrasude i stereotipi o profesijama ikarijeri • Tradicionalne profesije • Definisane profesije • Nove profesije
 3. 3. Tradicionalno shvatanje karijere• Tradicionalno shvatanje karijere - “model merdevina” znači postepeno hijerarhijsko napredovanje u profesiji ili unutar firme gde je neko zaposlen.• Ili neko završi školu/fakultet, zaposli se u firmi kao službenik najnižeg ranga i onda polako godinama napreduje u rangu i plati sve do trenutka dok ne pođe u penziju iz iste firme u kojoj je i započeo/la karijeru.
 4. 4. Moderna (današnja) shvatanja karijere• Savremeno shvatanje karijere tumači da je to putovanje kroz život. Putovanje od tačke A do tačke B.• Početna tačka je ulazak pojedinca u «sistem», odnosno ulazak u predškolsko vaspitanje ili u prvi razred osnovne škole, a krajnja tačka je penzija, a za neke ljude čak ni to (jer mnogi i posle penzije rade različite korisne stvari i tako privređuju).
 5. 5. • “Karijera” – je promenljiva kategorija, koja se brzo i lako menja zbog promena u interesovanjima, sposobnostima i vrednostima pojedinca, tako i zbog promena u radnom okruženju.
 6. 6. Savremeno shvatanje karijere u odnosu na tradicionalnoshvatanje• Cilj karijere nije samo unapređenje i povećanje zarade, već psihološki uspeh, tj. osećanje zadovoljstva zbog mogućnosti ostvarenja životnih ciljeva pojedinaca, kako privatno, tako i profesionalno;• Očekivanja koja poslodavci i zaposleni imaju jedni od drugih su više partnerska, jer se njihovi ciljevi u većoj meri poklapaju. Sigurnost posla je dinamička, a ne statička kategorija, u kojoj zaposleni i poslodavac koriste mogućnosti za stalno profesionalno usavršavanje i unapređenje uslova rada;
 7. 7. • Mobilnost unutar organizacije je ne samo vertikalna nego i lateralna;• Odgovornost za karijeru zaposlenog ne snosi samo poslodavac, već i sam zaposlen;• Karijera postaje fleksibilnija i promenljivija, a u zavisnosti je od spremnosti, sposobnosti, znanja i veština svakog zaposlenog pojedinca;• Razvoj zaposlenih dobija drugačije karakteristike oslanjajući se ne samo na obrazovne programe, već i na radna iskustva pojedinaca.
 8. 8. Šta traže poslodavci od pojedinca ?Promenjeni zahtevi iz sfere rada utiču da se tražepojedinci sa ukupnim kompetencijama i posebnorazvijenim sposobnostima da komuniciraju, rešavajuprobleme, rade u timu, imaju razvijenu samodisciplinu
 9. 9. Od zaposlenih se očekuje da imaju:• intelektualne i senzomotoričke sposobnosti,• društvene i interpersonalne veštine i znanja (komunikacijske veštine, timski rad, proces donošenja odluka, preuzimanje odgovornosti);• poslovne i preduzetničke veštine i znanja (preduzetničke sposobnosti, kreativnost i inovativnost, samozapošljavanje);• višestruke tehničke veštine i znanja.
 10. 10. Web pristup Kreativnost i izdavaštvo Izgradnja nove Upravljanje paradigme informacija ma PedagogijaVeštine za mišljenja 21 vek Okruženje Povratak za učenje kući
 11. 11. Šta nedostaje radnicima po mišljenju poslodavaca(iskustva SAD)• Znati kako učiti• Kompetencije čitanja, pisanja i rada na računaru• Uspešno slušanje i usmene komunikacijske veštine• Korišćenje kreativnog mišljenja i rešavanja problema• Lični menadžment sa čvrstim ličnim stavom i inicijativom• Interpersonalne veštine• Sposobnost rada u timu ili grupi• Bazične tehnološke veštine• Liderska efektivnost
 12. 12. Stavovi poslodavaca i studenata o kompetencijama (istraživanje – 944 poslodavca i 5183 studenta) (istraživanje iz 11 zemalja EU)Opis kompetencije Poslodavci StudentiSposobnost za učenje 1 3Sposobnost za primenu znanja u praksi 2 5Sposobnost za analizu i sintezu 3 2Sposobnost adpatiranja u nepoznatoj situaciji 4 7Interpersonalne veštine 5 14Sposobnost generisanja novih ideja (kreativnost) 6 4Usmena i pisana komunikacija na maternjem jeziku 7 9Donošenje odluka 8 12Kritičke i samokritičke sposobnosti 9 6Osnovne kompjuterske veštine 10 16Sposobnost za rad u interdisciplinarnom timu 11 10Bazično opšte obrazovanje 12 1Etičko opredeljenje 13 13Osnove bazičnog znanja za profesiju 14 8Znanje drugog jezika 15 15Uvažavanje različitosti i multikulturalnosti 16 17Istraživačke veštine 17 11
 13. 13. Šta sve čini karijeru?
 14. 14. Uticaji na karijeru – Unutrašnji • Lični interesi • Veštine • Vrednosti rada • Lični kvaliteti – Spoljašnji • Ekonomski uslovi (ekonomska kriza) • Razvoj tehnologije • Razvoj radnog procesa i uslova rada • Sredina u kojoj se živi • Potrebe tržišta rada • Karijerni izbori u porodici • Karijerne predrasude
 15. 15. Šta znači upravljati karijerom?• Upravljanje karijerom je celoživotni proces istraživanja resursa koji omogućavaju postizanje karijernih ciljeva.• Upravljanje karijerom nije jednokratni dogadjaj već kontinuirani proces koji je neophodan da bi se pojedinac adaptirao na stalne promene ekonomije XXI veka.
 16. 16. Ključna karijerna pitanja u upravljanju karijerom• Ozbiljno razmišljati o sledećem: – Koju vrstu posla želite da obavljate – Gde želite da radite – Kako naći satisfakciju i zadovoljstvo u radu – Kako napraviti balans izmedju suštine rada i lične suštine i kako napraviti balans izmedju ličnog života i profesionalnog
 17. 17. Veštine upravljanja karijerom• Uspostavljanje odnosa prema radu i kontrole toga• Veštine samoprocene (proces učenja o sebi i karijernim kvalitetima)• Veštine informisanja• Planiranje ličnih profesionalnih koraka (akcioni planovi)• Upravljanje ličnim “kampanjama” traženja posla – lično prezentovanje
 18. 18. Planiranje karijere• Da bi se upravljalo karijerom treba i je i planirate. To znači da je važno da pojedinac poznaje sebe, svoje lične vrednosti i sprecifične karijerne oblasti kako bi napravo dobar izbor. Da bi to uradio pojedinac treba da ima informacije o sledećem: – O sebi kao tipu ličnosti, interesovanjima, vrednostima, sposobnostima, veštinama i ciljevima – Informacijama koje je stekao tokom karijernog istraživanja koje proučava njegova interesovanja, vrednosti, sposobnosti, veštine i ciljeve.
 19. 19. • Veštine su akcije i aktivnosti koje pojedinac realizuje• One prerezentuju šta to pojedinac donosi na radno mesto i šta će postići na tom radnom mestu• Veštine opisuju sposobnosti koje je pojedinac stekao i koje je razvio na različitim nivoima perfektnosti upotrebe• Veštine su ono što poslodavac plaća kod pojedinca• Jasna slika o ličnim veštinama koje se poseduju je suština efektivnim upravljanjem karijerom• Treba imati inventar ličnih veština
 20. 20. Šta nudi obrazovanje?
 21. 21. • Kako će uspešnost svake profesije i svakog pojedinca u velikoj meri zavisiti od njegove sposobnosti da misli, čini, adaptira se i komunicira kreativno, to se i postavlja pitanje kako obrazovati ili kako osposobiti pojedinca koji završava srednje ili visoko obrazovanje da se uspešno kreće na tržištu rada.• Kontinuirano i celoživotno obrazovanje kao odgovor na promenljive zahteve društva, privrede i tržišta rada
 22. 22. Celoživotno/kontinuirano učenje i stalno unapređivanje znanja• Stalni razvoj i uvodjenje novih tehnologija,razvoj ekonomije i društva postavljaju pred obrazovanje nove zahteve i to kako u pogledu profila koji se obrazuju, tako i u pogledu sadržaja i kompetencija koje stiče pojedinac u sistemu obrazovanja;• Stalnim unapredjivanjem znanja pojedinac razvija svoje sposobnosti i veštine i doprinosi sopstvenom napretku
 23. 23. Obrazovanje zasnovano na ishodima učenja• Ishodi učenja označavaju jedinstvo znanja, sposobnosti i/ili kompetencija, koje je jedna osoba stekla nakon završetka procesa učenja i/ili koje može da pokaže• Ishodi učenja predstavljaju izjave o onome što osoba koja uči treba da zna, razume ili ume nakon završetka perioda učenja
 24. 24. Šta su kompetencije• KOMPETENCIJA predstavlja dinamičku kombinaciju znanja, razumevanja, veština i stavova/sposobnosti• Kompetencija obuhvata: i) kognitivnu kompetenciju koja uključuje i korišćenje teorija/koncepta, ali i prećutanog znanja (tacit knowledge), koje se stiče iskustvom; ii)funkcionalna kompetencija (sposobnosti), koja je potrebna za vršenje konkretne delatnosti; iii) personalna kompetencija, koja se odnosi na ponašanje/postupanje u/sa nekom datom situacijom; iv) etička kompetencija, koja obuhvata određene lične/društvene vrednosti
 25. 25. Šta su veštine• Veštine su akcije koje omogućavaju radniku ostvarenje postavljenih ciljeva u radnom procesu• Veštine su akcije ne ideje• To su lične sposobnosti koje omogućavaju pojedincu: – da ostvari svoj doprinos – da doprinese ostvarenju vrednosti i uspeha same organizacije – da primeni sistemske mеntalnе i fizičke aktivnosтi (mетоdе, strаtеgijе) nеоphоdnе zа ispunjеnjе zаdатаkа.
 26. 26. Promene u oblasti kompetencija koje su izazvane razvojem novih tehnologijaElementi kompetencije Stari kontekst Novi kontekstOdgovornost Zasnovan na ponašanju pojedinca, kao Zasnovan na preuzimanju inicijative što su napor i disciplinaStručnost Zasnovan na iskustvu Kognitivni aspekt - identifikuje i rešava problemeMedjusobna zavisnost Sekvencijalna hijerarhija Sistem, grupni radObrazovanje i osposobljavanje Stečeno jednom i za uvek KontinuiranoUčenje Pasivno, biti osposobljen Odgovornost za sopstveno učenje, samoučenje, doživotno učenje 27
 27. 27. Interakcija izmedju upravljanja karijerom i kontinuiranog obrazovanja• Informisanje o karijernim mogućnostima, traženju posla i razvoju ličnog stava - ključno za uspešan profesionalni razvoj• Omogućava: – Razvoj razumevanja određenih profesija – Prepoznavanje i analizu ekonomskih trendova – Identifikovanje specifičnih organizacija kao ciljeva – Identifikovanje službi i agencija koje ostvaruje posredovanje u zapošljavanje, ili samo zapošljavanje ili informisanje o otvorenim radnim mestima – Identifikovanje svih vrsta izvora koji se bave zapošljavanjem
 28. 28. • Identifikovanje profesionalnih asocijacija• Identifikovanje pojedinaca i organizacija koje se bave karijernim razvojem• Identifikovanje ključnih kontakata• Pripremu za lično prezentovanje (CV, priprema za intervju)• Razumevanje nivoa plata i obezbedjivanje pripreme za pregovaranje sa poslodavcima
 29. 29. Karijerni razvoj OBRAZOVANJE USAVRŠAVANJE PRIMENA ZNANJA I VEŠTINA U PROFESIJI/PROFESIJAMA ZAPOŠLJAVANJE NAPREDOVANJE
 30. 30. DRVO KARIJERE
 31. 31. Nacrtati drvo u proleće (koren, stablo, grane, listovi, pupoljci).Svakom delu drveta dopisati značenje:• Koren Odakle dolazite? Kakva je postojeća osnova vašeg obrazovanja? Koje škole ste pohađali? Koje ste kurseve i obuke pohadjali? Na kojim poslovima ste radili?• Stablo Gde ste sada, gde radite?• Grane Na koji način vas podržava postojeći sistem? Stipendije, studijski boravci, usavršavanje, informisanje o karijeri, savetovanje…• Lišće Koja su vaša dosadašnja postignuća, prosek ocena, takmičenja, priznanja, nagrade…• Pupoljci Koje su vaše nade i očekivanja na profesionalnom planu?

×