• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
 

Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji

on

 • 487 views

Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji

Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji

Statistics

Views

Total Views
487
Views on SlideShare
487
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji Presentation Transcript

  • Streategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Beograd, 23. 3.2012 . Dr Iskra Maksimović
  • Зашто Стратегија каријерног вођења исаветовања..?Доприноси:• Ефикаснијем инвестирању у образовање и оспособљавање;• Већој ефикасности на тржишту рада што се огледа у већој запошљивости и мобилности радне снаге;• Развоју људског капитала и радне снаге;• Друштвеној инклузији сваког појединца;• Друштвеној једнакости сваког појединца;• Активном грађанству
  • Шта је претходило изради Стратегије?• Професионална оријентација, Национална служба за запошљавање.Систем професионалне оријентације у школама• Национални извештај о стању у професионалној оријентацији/каријерном вођењу и саветовању у Србији, ЕТФ, 2004• Пројекти Београдске отворене школе и Машинске школе у Раковици 2005, Иновативни фонд Програма реформе средњег стручног образовања 2003-2005• Модел каријерног вођења и саветовања, БОШ, 2005/06• Пројекат – Имплементација Модела каријерног вођења и саветовања, Оглед у 17 средњих стручних школа, CIDA, 2006• Формирање ЦИПС-а у НСЗ
  • Стратешка документа на која се ослањаСтратегија1. Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији,2. Национална стратегија запошљавања Србије,3. Стратегија образовања одраслих,4. Национална стратегија Србије за приступање ЕУ,5. Стратегија за смањење сиромаштва,6. Национални план акције за децу,7. Национална стратегија за младе8. Национална стратегија привредног развоја Србије за период 2006. до 2012. године,9. Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Србији, од 2003-2008 године,10. Национална стратегија о старењу,11. Стратегија регионалног развоја Србије.
  • Процес израде Стратегије• Стратегија је рађена у периоду 2007-2009• Први нацрт Стратегије прошао је два круга јавне расправе 2007-2008• Интерсекторска радна група• Јавна расправа 2010. године• Стратегија је усвојена у марту 2010. године
  • Ауторски тим (2007):1. Проф. др Рефик Шећибовић- Београдска отворена школа2. Др Искра Максимовић, координатор пројекта, Београдска отворена школа3. Весна Чекић, Национална служба за запошљавање4. Јадранка Димов, Национална служба за запошљавање5. Драган Ђукић, Национална служба за запошљавање6. Биљана Димитријевић, Привредна комора Србије7. Бојан Ристић, Министарство просвете8. Радмила Катић-Букумирић, Министарство рада и социјалне политике9. Јелена Јеринић, Београдска отворена школа10. Маријан Зовић (Унија послодаваца)
  • Појам каријерног вођења и саветовања• Професионална оријентација је појам који је био у дугој употреби: од двадесетих, када су и код нас оснивана прва саветовалишта, до седамдесетих година прошлог века – од када паралелно са њим почиње да се јавља и користи и термин «каријерно вођење и саветовање».• Појам каријерног вођења је у широкој употреби од почетка седамдесетих година, мада се тек у последње време инсистира на свеобухватном приступу праћења каријере током читавог живота.
  • Појам КВС, наставак• Каријерно вођење и саветовање превазилази почетни избор школе и професије и обухвата уклапање професионалних и приватних улога, посла и слободног времена и менталног здравља.• Рад са појединцем не завршава се проналажењем адекватног запослења, већ се он/ она прати и даље ради сталног професионалног и личног развоја а у складу са кретањима на тржишту рада.
  • Каријерно саветовање и вођење је данас у светупрепознато као систем који:• Оспособљава појединце да планирају своје образовање, обуку и рад• Пружа помоћ образовним институцијама да квалитетно мотивишу појединце у преузимању одговорности за властито образовање и рад• Пружа помоћ предузећима и организацијама да мотивишу своје запослене за даље образовање, обучавање и проналажење адекватног радног места као и професионалну промоцију• Доприноси развоју локалне, регионалне и националне економије кроз развој радне снаге
  • Дефиниција каријерног вођења и саветовањаКаријерно вођење је “низ активности које оспособљавају појединце било ког узраста, у било ком тренутку њихових живота, да идентификују сопствене способности, компетенције и интересе, да донесу одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије и да управљају токовима својих живота у области учења, рада и других области у којима могу да стекну и примене способности и компетенције.” (Савет министара ЕУ, 2004)
  • Шта је каријерно вођење и саветовање у Србији• Каријерно вођење и саветовање је услуга којом се појединцу помаже да процени своје способности, интересовања и вредности, да добије информације о могућностима додатног образовања и запослења, позиционира себе на тржишту рада – како у односу на захтеве самог тржишта, тако и у односу на сопствене способности, интересовања и искуство.
  • Циљ каријерног вођења и саветовања у СрбијиКаријерно вођење и саветовање треба да омогући појединцу:• Лични развој како би могао да разуме себе и да утиче на сопствене одлуке и иницијативе у области школовања и професионалног развоја;• Да истражи могућности за учење и запошљавање, односно за рад;• Да планира и управља променама у области свог учења и/или рада, односно да управља својом каријером
  • Принципи каријерног вођења и саветовања• Једнаке могућности за све – промоција и обезбеђивање једнаких могућности за све категорије корисника• Доступност – промоција и обезбеђивање доступности услугама каријерног вођења и саветовања за све категорије корисника на начине који су за њих прихватљиви и одговарајући;• Слобода избора професије и занимања сваком појединцу;• Поверење и тајност – поштовање и уважавање приватности сваког појединца;• Објективност – непристрасан приступ у раду са свим корисницима;• Видљивост и флексибилност – процес каријерног вођења и саветовања треба да буде отворен, видљив и флексибилан и да одговара појединцима;
  • Принципи, наставак• Одговорност – систем каријерног вођења и саветовања треба да уважава потребе својих корисника и да препознаје њихова права и одговорности;• Иновативност у начинима и облицима рада центара и сервиса како би се одговорило на разноврсне потребе корисника у области каријерног вођења и саветовања;• Стално обезбеђен адекватан приступ информацијама у области образовања, запошљавања, тржишта рада;• Активно повезивање и укључивање социјалних партнера – каријерно вођење и саветовање се ослања на основне принципе социјалног партнерства и још јаче повезује сваку образовну установу са широм друштвеном заједницом.
  • Активности каријерног вођења и саветовања• Каријерно информисање –све информације неопходне за планирање, постизање и одржавање запослености• Образовање за каријеру – ово образовање се стиче у обрзовним институцијама и, покаткад, у јавним организацијама, а спроводе га професори и каријерни саветници• Каријерно саветовање (као ужестручна активност) - помаже појединцима да разумеју властите циљеве и аспирације, сопствени идентитет, доносе одлуке утемељене на информацијама, посвете се активностима и управљају променама у својој каријери
  • Активности, наставак4. Саветовање при запошљавању – помаже појединцима да разјасне непосредне циљеве запошљавања, разумеју и приступе оспособљавању за посао и стицању потребних вештина и компетенција, и да науче вештине неопходне за тражење посла и задржавање запослења5. Упућивање на посао (посредовање у запошљавању) – организовање или упућивање појединаца на слободна радна места
  • Систем каријерног вођења исаветовања у Србији Министарство економије и Министарство рада и Министарство омладинe и регионалног развоја социјалне политике спортa Министарство просветеМинистарствофинансија ОБРАЗОВАЊЕ Национални ресурсни центар за каријерно вођење и саветовање Образовне институције: школе, факултети, универзитети, НВО, ЗАПОШЉАВАЊЕ Институције образовања филијале у НСЗ, агенције, различити центри Ш к олск е управе Локалне власти ТРЖИШТЕ РАДА ПОСЛОДАВЦИ
  • Корисници и услуге каријерног вођења исаветовања К атегориј е к орисник а и врсте услуга Послодавци Циљ: Обезбедити компетентне раднике Услуге: Информисање; Селекција; Класификација; Консултантске услуге; Обуке за конкретне послове. ОБРАЗОВАЊЕ Центри и институциј е у области образовања ЗАПОШ ЉАВАЊЕ Деца, ученици и студенти, млади ,одрасли Службе и агенциј е за запошљавање Циљ: Тражиоци запослења - незапослени и ⇒Избор школа и факултета запослени ⇒Познавање света рада ⇒Подршка каријерном развоју Циљ: Избор или промена посла, додатно образовање и обука Услуге: Информисање Саветовање Процена радних потенцијала Обуке
  • Програмски модели и организација М инистарство ек ономиј е и М инистарство регионалног развој а МинистарствоКВС финансиј а омладине и спорта М инистарство просвете Национални програм Програм за децу и к ариј ерног вођења и ученик е саветовања узраста до 14 годинa Програм за одрасле Програм за младе Исходи: узраста од 15 до 18 Програм за младе Информисање година узраста од 19 до Саветовање у складу са 30 година концептом Исходи: целоживотног учења Иницијално информисање Исходи: деце и ученика Информисање, о заминањима, саветовање, Исходи: саветовање доношење одлука Информисање, ученика о о избору саветовање, вођење избору средње занимања или и доношење одлука школе даљем школовању о каријери
  • Стандарди програма• Лични развој појединца;• Истраживања могућности које појединац има за учење и запошљавање;• Планирање и управљање властитом каријером.
  • Каријерно вођење и саветовање на локалномнивоу• Развој локалних партнерстава за каријерно вођење и саветовања, који би окупљали све институционалне партнере (представнике различитих служби присутних у одређеној општини) и партнере из области образовања, привреде и невладиног сектора
  • Кључни механизми за реализацију Стратегије• Акциони план (образовање, запошљавање, омладина)• Стратешка сарадња Министарства омладине и спорта, Министарства просвете и Министарства економије и регионалног развоја• Национални програм за каријерно вођење и саветовање