• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Oep  PubliseringsløSning For Offentlig Elektronisk Postjournal
 

Oep PubliseringsløSning For Offentlig Elektronisk Postjournal

on

 • 1,221 views

Presentasjon fra Software Innovation sitt frokostseminar 26.11.2009 om Offentlighetsloven.

Presentasjon fra Software Innovation sitt frokostseminar 26.11.2009 om Offentlighetsloven.

Statistics

Views

Total Views
1,221
Views on SlideShare
1,221
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Oep  PubliseringsløSning For Offentlig Elektronisk Postjournal Oep PubliseringsløSning For Offentlig Elektronisk Postjournal Presentation Transcript

  • OEP - publiseringsløsning for Offentlig elektronisk postjournal
   26. November 2009
   Sidsel I. Tønnessen
   FAD
  • OFFENTLIG ELEKTRONISK POSTJOURNAL - OEP
   Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 2
  • Demokratihensyn
   Grl § 100 – fastslår retten til frimodige ytringer
   Ytringsfrihetskommisjonen – åpenhet og informasjon er en forutsetning for å kunne realisere den demokratiske retten til deltagelse
   Den politiske prosess skal foregå for åpen scene
   Fastsatt spesielt i Offentlighetsmeldingen,
   St. m. 32 (1997-98)
   Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 3
   Offentlighetsprinsippet
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 4
   Elektronisk PostJournalEPJ - et lukket system med elektroniske postjournaler for noen medieredaksjoner (elektronisk postjournal EPJ)
   EPJ startet i 1993, internettløsningen kom i 1996
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 5
   Lov av 19. mai 2006 nr 16 Om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova)
   og
   Forskrift om rett til innsyn i offentleg verksemd (Offentlegforskrifta) I kraft 01.01.2009.
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 6
   EPJ har vært en pilot-tjeneste siden oppstart
   Lukket tjeneste for presse / media
   Ikke alle departementer med, ikke alle direktorater
   – totalt ca 50 innholdsleverandører
   Gammeldags system basert på foreldet teknologi
   Sterkt behov for ny løsning
   Utredningsarbeid startet 2002
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 7
   På grunnlag av utkast til den nye Offentleglova, tilhørende ny offentlegforskrifta og det parallelle arbeidet med å fornye EPJ, fikk vi i 2006 formell beslutningen om at det skulle etableres
   Allmenn tilgjengelig internettbasert publiseringstjeneste for offentlige postjournaler. Tjenesten skal samtidig avløse dagens pilottjeneste fra 1993 som er en lukket tjeneste for pressen og de større medieredaksjonene.
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 8
   Organiseringen av prosjektet:Prosjektet er forankret i FAD. Styringsgruppen: Ole Willy Sandbekk, Geir Leo Sedler, Sidsel Tønnessen, leverandør og DIFI.Interdepartemental prosjektgruppe - SMK, FIN, NHD, JD, UD, KKD og FAD samt fagorganet: DatattilsynetBrukerforum – Pressens organer, Forbrukerrådet og KS i tillegg til utvalgte innholdsleverandører fra Prosjektgruppen Det legges stor vekt på at dette skal bli en publiseringstjeneste med et godt og funksjonelt brukergrensesnitt – testgrupper
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 9
   Nytt - OEPAllmenn internettbasert tjeneste – åpen for alle, og ikke bare noen fåAlle departementer, SMK og de større direktoratene skal være medHjemlet i forskrift - Off.forskr. § 6
   For å markere at dette er ny publiseringstjeneste – nytt navn; Offentlig elektronisk postjournal – OEP
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 10
   Den elektroniske postjournalen skal effektivisere forvaltningens gjennomføring av offentlighetsprinsippet og styrke forvaltningens demokratiske tilgjengelighet.
   Forskriften ”…departementene, SMK, alle statlige direktorater og tilsyn som fører elektronisk journal, skal gjøre den tilgjengelig for allmennheten på Internett…”
   En felles nettportal skal gjøre det lettere for allmennheten å få tilgang til journalene til alle virksomhetene som tjenesten omfatter
   Gjenkjenne postjournaler fra departementer og etater ut fra et enhetlig, felles brukergrensesnitt
   På sikt, etter mer erfaring, kan det bli aktuelt å utvide ordningen til også å omfatte fylkeskommuner og større kommuner.
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 11
   Utfordringer:Personvernet skal ivaretas – avveie personvernhensyn opp mot offentlighetsprinsippet. Lik forståelse, like rutiner må sikres – Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har ansvar for å fastsette rutiner og veiledning for journalføring i samarbeid med Justisdepartementet (JD) og FAD.
   Lenker i løsningen til dokumenter som er offentlige.Løsningen måtte innrettes slik at systemet tillater at det kan etableres elektronisk tilgang direkte fra journalen til saksdokumenter, dersom det senere blir bestemt at en slik funksjon skal tas i bruk.
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 12
   Utfordringer – forts
   Eksportformatet – basert på Noark 4.1.
   Alle Arkivsystemene – flere versjoner fra flere ulike systemleverandører – må tilpasses et f elles eksportformat
   Opplæring – av sentrale nøkkelpersoner hos IL.
   Basert på rutinebeskrivelser og veiledninger fra KKD og JD
   Etablere mottaks- og forvaltningsapparat hos DIFI
   Overgang fra EPJ til OEP – så smidig som mulig
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 13
   Status
   OEP-løsningen er ferdig utviklet og testet internt hos Machina
   Driftsoperatør (teknisk) på plass
   OEP-modulen for ivareta eksportformat og personskjerming er levert for de fleste arkivsystemene.
   Rutinebeskrivelser og veiledning fra KKD og JD ferdig – Kurs gjennomføres primo desember.
   Akseptansetest startet medio august. Starter testrunde III så snart alle avklaringer ift eksportmoduler er ferdig.
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 14
   Alle funksjonene i alle deler av OEP-løsningen skal testes med så reelle data og belastning som mulig
   Detaljert oversikt med testkriterier
   Det er funksjonaliteten i OEP som skal testes, ikke interne rutiner og organisering hos IL.
   Lansering når alle i første pulje – dvs departementene, SMK og Fylkesmennene - er klar til eksportere.
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 15
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 16
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 17
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 18
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 19
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 20
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 21
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 22
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 23
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 24
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 25
   Dette vil ikke være en statisk publiseringstjeneste, men vil måtte videreutvikles etter noe erfaring og evaluering
   FAD vil eie publiseringstjenesten. DIFI skal ha administrasjons- og forvaltningsansvaret.
   Drift av tjenesten vil være satt ut til et profesjonelt driftsmiljø
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
   09.11.2007 Side 26