Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser

 • 883 views
Published

DIFI

DIFI

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
17
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Hvordan skal det offentlige lykkes med effektive innkjøpsprosesser? Hvordan gjennomføre effektive innkjøpsprosesser med hjelpe av elektroniske verktøy?
  Peder Bentsen
  Seniorrådgiver
 • 2. Dato
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  Hvem er difi
  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble opprettet 1. januar 2008 og består av tidligere Statskonsult, Norge.no og Ehandelssekretariatet. Det er også overført enkelte oppgaver og stillinger fra Fornynings- og administrasjonsdeparetmentet
  Difi har om lag 180 ansatte og har kontorer både i Oslo og Leikanger (Sogn og fjordande)
  Direktør er Hans Christian Holte
  Direktoratet er del inn i følgende avdelinger:
  Forvaltningskunnskap og organisering
  IKT styring og samordning
  IKT utvikling og forvaltning
  Kommunikasjon
  Ledelse, omstilling og medarbeiderskap
  Offentlige anskaffelser
 • 3. Hovedmålene for difi
  Difi arbeider for at forvaltningen skal kjennetegnes av kvalitet, effektivitet, brukerretting, åpenhet og medvirkning.
  Difi skal gjennom samarbeid bidra til at norsk offentlig sektor utvikler seg til verdens beste
  Difi skal frembringe kunnskap for å utvikle offentlig sektor
  Difi skal gi råd til offentlige virksomheter, dels på eget initiativ og dels som svar på konkretet oppdrag
  Difi skal drive opplæring på områder som er viktige for forvaltningen
  Difi skal bidra til at forvaltningen tar i bruk felles løsninger som gjør offentlig sektor mer effektiv, robust, koordinert og brukerrettet
  Oslo 11/12/08
  Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 4. Prioriterte oppgaver
  Bidra til gode omstilingsprosesser i staten
  Utarbeide og følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken
  Bidra til utvikling av ledere, medarbeidere og forvaltningen av de menneskelige ressursene i staten
  Legge til rette for samfunnstjenlige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede offentlige innkjøp
  Bidra til samordnet og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor
  Gjøre offentlig informasjon og tjenester på Internett lettere tilgjengelig både for innbyggerne og forvaltningen
  Dato
  Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 5. Avdeling for offentlige anskaffelser
  DIFI skal legge til rette for samfunnsnyttige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede innkjøp, eller sagt med andre ord bedre, enklere og sikrere offentlige anskaffelser, der:
  Bedre anskaffelser innebærer anskaffelse av bedre varer og tjenester til bedre vilkår fra bedre leverandører, der:
  Bedre varer og tjenester innebærer at produktene dekker behovene bedre, har bedre funksjonsytelse, er mer miljøvennlige, mer driftssikre, lavere driftskostnad eller liknende
  Bedre vilkår innebærer bedre priser, bedre garantier, bedre leveringsbetingelser, bedre returordninger eller liknede
  Bedre leverandører innebærer mer innovative, økt soliditet mht økonomi og kompetanse, mer miljøvennlig, viser samfunnsansvar, bedre kvalitetssikring etc
  Enklere anskaffelser innebærer at anskaffelsesprosessen effektiviseres slik at ressursinnsatsen i en eller flere av aktivitetene med å lage konkurranse, avgi tilbud, velge beste tilbud, sende bestilling, håndtere ordre, sende faktura, kontrollere prosessen og betale, reduseres.
  Sikrere anskaffelser innebærer økt trygghet om at anskaffelsen har sitt utspring i reelle behov og at oppdragsgiver har opptrådt i samsvar med god forretningsskikk, regelverk og interne prosedyrer samt hatt høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen og sikret likebehandling mellom tilbydere, slik at det sikres tillit til at offentlige anskaffelser skjer på at samfunnstjenlig måte.
  Dato
  Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 6. Utgangspunktet
  Det offentlige konsumet utgjør om lag en tredjedel av det samlede konsumet i Norge. Virksomhetene i offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for en verdi av 284 milliarder kroner årlig. Dette er fellesskapets midler som skal forvaltes på en best mulig måte
  SSB Offentlige anskaffelser i 2008 var totalt om lag 380 milliarder. Dette tallet inkluderer ikke oljesektoren, som i begrenset grad reguleres av anskaffelsesreglene
 • 7. ”Det gode innkjøp” St.meld. nr. 36 (2008-2009)
  Bakgrunnen for meldingen er at regjeringen vil forbedre offentlig anskaffelsesvirksomhet. Det er nødvendig å se på gjennomføring av offentlige anskaffelser i en større sammenheng
  Innkjøpsregler, organisering og gjennomføring av konkurranser, kompetansebehov og anskaffelsesfagets status har avgjørende innvirkning på kvaliteten i anskaffelsesprosessene
 • 8. Utfordringen
  Offentlig sektor står ovenfor betydelige utfordringer i de kommende år. Disse må løses med begrensede ressurser. Samtidig stilles det stadig større krav til kvaliteten på offentlige tjenester
  Det offentlige må opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for at en får mest mulig igjen for fellesskapets penger og at penger ikke brukes unødig
  Effektive offentlige innkjøp kan frigjøre ressurser som kan brukes til både fornying og økt velferd
 • 9. Viktige områder
  Ved å se nærmere på hvordan stat og kommune gjennomfører sine anskaffelser, er det avdekket områder hvor det er behov for tiltak. Dette er organisering, støttesystem, ledelse, og kompetanse
 • 10. Potensialet for effektivisering
  Når det offentlige handler varer og tjenester for 380 milliarder kroner hvert år, er effektiviserings-potensialet ved å slutte med den ulovlige og svært lite kosteffektive praksisen enorm
  3- 5% effektivisering av 380 milliarder = 11 - 19 milliarder
  Det offentlige handler varer og tjenester hvert år for mellom 3-5% av innkjøpsandelen som ikke dekker noen behov eller gir noen positive effekter
 • 11. Uetisk adferd hindrer effektivisering
  Nedre Romerike vannverk ble 40 millioner kroner billigere å drive etter at korrupsjonene stanset
  ”Korrupsjon i Norge”
 • 12. Behovsdekning og verdiskaping
  En innkjøper er en verdiskaper. Anskaffelsesfaget skal bidra til å skjerme den offentlige tjeneste-produksjonen for vilkårlige kutt.
 • 13. Forbedring med ehandel
  Dato
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  • Frigjør ressurser til å etablere bedre avtaler og prosesser
  • 14. Færre feil, økt sporbarhet, bedre kontroll
  • 15. Innkjøp blir forenklet, gir mer tid til primæroppgaver
  Bidrar til at offentlig sektor blir en krevende kunde og flytter fokus fra etterhåndskontroll til effektiv styring i forkant
 • 16. Anskaffelsesprosess = økonomistyring
 • 17.
  • Tiltak innenfor syv fokusområder:
  • 18. Regelverk
  • 19. Økonomi
  • 20. Standardisering
  • 21. IT-løsninger
  • 22. Informasjonsspredning og kompetansebygging
  • 23. Organisering og strategi
  • 24. Kunnskap og målinger
  • 25. Hele verdikjeden for offentlige innkjøp skal understøttes av en sammenhengende elektronisk informasjonsflyt
  • 26. Alle offentlige virksomheter skal kunne gjøre sine innkjøp elektronisk
  Hovedinnhold – strategi og tiltaksplan
 • 27. Direktoratet for forvaltning og IKT
  Ønsker med ehandel
  Ordrehåndtering
  Fakturahåndtering
  Konkurransegjennomføring
  • Godkjenning før kjøpet blir foretatt
  • 28. Elektronisk faktura
  • 29. Fakturascanning
  • 30. eFaktura
  • 31. Automatisk match eller arbeidsflyt
  • 32. Integrasjon med økonomisystem
  • 33. Full oversikt over samtlige innkjøp
  • 34. Reforhandling av rammeavtaler
  • 35. Inngåelse av nye avtaler
  Registrerer alle innkjøp
  Katalogbasert innkjøp
  Stegvis tilnærming elektronisk innkjøp:
  Sikre deltagelse hos kjøpere og leverandører
  Sikre at alle innkjøp registreres i innkjøpsløsningen
  Gjenbruk av standarder (katalog, ordre, faktura …)
  Fokus på at det er helhetlig systemstøtte til:
  Ordrehåndtering, spredning av informasjon om inngåtte avtaler
  Fakturahåndtering, integrasjon med økonomisystem
  Konkurransegjennomføring (Sourcingprosessen)
 • 36. Hovedinnsats for ehandel
  Øke antallet offentlige virksomheter som tar i bruk ehandel
  Øke volumet av elektroniske konkurranser, ordre og faktura
  I samarbeid med EU/PEPPOL etablere standarder for elektroniske meldinger og annen elektronisk kommunikasjon og informasjons-behandling
  9. Februar 2010
  Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 37. www.anskaffelser.no
  Kunnskapsportal til det offentlige innkjøps-Norge
  Takk for oppmerksomheten