Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser

on

 • 1,339 views

DIFI

DIFI

Statistics

Views

Total Views
1,339
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,337
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

1 Embed 2

http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser Presentation Transcript

  • Hvordan skal det offentlige lykkes med effektive innkjøpsprosesser? Hvordan gjennomføre effektive innkjøpsprosesser med hjelpe av elektroniske verktøy?
   Peder Bentsen
   Seniorrådgiver
  • Dato
   Direktoratet for forvaltning og IKT
   Hvem er difi
   Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble opprettet 1. januar 2008 og består av tidligere Statskonsult, Norge.no og Ehandelssekretariatet. Det er også overført enkelte oppgaver og stillinger fra Fornynings- og administrasjonsdeparetmentet
   Difi har om lag 180 ansatte og har kontorer både i Oslo og Leikanger (Sogn og fjordande)
   Direktør er Hans Christian Holte
   Direktoratet er del inn i følgende avdelinger:
   Forvaltningskunnskap og organisering
   IKT styring og samordning
   IKT utvikling og forvaltning
   Kommunikasjon
   Ledelse, omstilling og medarbeiderskap
   Offentlige anskaffelser
  • Hovedmålene for difi
   Difi arbeider for at forvaltningen skal kjennetegnes av kvalitet, effektivitet, brukerretting, åpenhet og medvirkning.
   Difi skal gjennom samarbeid bidra til at norsk offentlig sektor utvikler seg til verdens beste
   Difi skal frembringe kunnskap for å utvikle offentlig sektor
   Difi skal gi råd til offentlige virksomheter, dels på eget initiativ og dels som svar på konkretet oppdrag
   Difi skal drive opplæring på områder som er viktige for forvaltningen
   Difi skal bidra til at forvaltningen tar i bruk felles løsninger som gjør offentlig sektor mer effektiv, robust, koordinert og brukerrettet
   Oslo 11/12/08
   Direktoratet for forvaltning og IKT
  • Prioriterte oppgaver
   Bidra til gode omstilingsprosesser i staten
   Utarbeide og følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken
   Bidra til utvikling av ledere, medarbeidere og forvaltningen av de menneskelige ressursene i staten
   Legge til rette for samfunnstjenlige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede offentlige innkjøp
   Bidra til samordnet og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor
   Gjøre offentlig informasjon og tjenester på Internett lettere tilgjengelig både for innbyggerne og forvaltningen
   Dato
   Direktoratet for forvaltning og IKT
  • Avdeling for offentlige anskaffelser
   DIFI skal legge til rette for samfunnsnyttige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede innkjøp, eller sagt med andre ord bedre, enklere og sikrere offentlige anskaffelser, der:
   Bedre anskaffelser innebærer anskaffelse av bedre varer og tjenester til bedre vilkår fra bedre leverandører, der:
   Bedre varer og tjenester innebærer at produktene dekker behovene bedre, har bedre funksjonsytelse, er mer miljøvennlige, mer driftssikre, lavere driftskostnad eller liknende
   Bedre vilkår innebærer bedre priser, bedre garantier, bedre leveringsbetingelser, bedre returordninger eller liknede
   Bedre leverandører innebærer mer innovative, økt soliditet mht økonomi og kompetanse, mer miljøvennlig, viser samfunnsansvar, bedre kvalitetssikring etc
   Enklere anskaffelser innebærer at anskaffelsesprosessen effektiviseres slik at ressursinnsatsen i en eller flere av aktivitetene med å lage konkurranse, avgi tilbud, velge beste tilbud, sende bestilling, håndtere ordre, sende faktura, kontrollere prosessen og betale, reduseres.
   Sikrere anskaffelser innebærer økt trygghet om at anskaffelsen har sitt utspring i reelle behov og at oppdragsgiver har opptrådt i samsvar med god forretningsskikk, regelverk og interne prosedyrer samt hatt høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen og sikret likebehandling mellom tilbydere, slik at det sikres tillit til at offentlige anskaffelser skjer på at samfunnstjenlig måte.
   Dato
   Direktoratet for forvaltning og IKT
  • Utgangspunktet
   Det offentlige konsumet utgjør om lag en tredjedel av det samlede konsumet i Norge. Virksomhetene i offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for en verdi av 284 milliarder kroner årlig. Dette er fellesskapets midler som skal forvaltes på en best mulig måte
   SSB Offentlige anskaffelser i 2008 var totalt om lag 380 milliarder. Dette tallet inkluderer ikke oljesektoren, som i begrenset grad reguleres av anskaffelsesreglene
  • ”Det gode innkjøp” St.meld. nr. 36 (2008-2009)
   Bakgrunnen for meldingen er at regjeringen vil forbedre offentlig anskaffelsesvirksomhet. Det er nødvendig å se på gjennomføring av offentlige anskaffelser i en større sammenheng
   Innkjøpsregler, organisering og gjennomføring av konkurranser, kompetansebehov og anskaffelsesfagets status har avgjørende innvirkning på kvaliteten i anskaffelsesprosessene
  • Utfordringen
   Offentlig sektor står ovenfor betydelige utfordringer i de kommende år. Disse må løses med begrensede ressurser. Samtidig stilles det stadig større krav til kvaliteten på offentlige tjenester
   Det offentlige må opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for at en får mest mulig igjen for fellesskapets penger og at penger ikke brukes unødig
   Effektive offentlige innkjøp kan frigjøre ressurser som kan brukes til både fornying og økt velferd
  • Viktige områder
   Ved å se nærmere på hvordan stat og kommune gjennomfører sine anskaffelser, er det avdekket områder hvor det er behov for tiltak. Dette er organisering, støttesystem, ledelse, og kompetanse
  • Potensialet for effektivisering
   Når det offentlige handler varer og tjenester for 380 milliarder kroner hvert år, er effektiviserings-potensialet ved å slutte med den ulovlige og svært lite kosteffektive praksisen enorm
   3- 5% effektivisering av 380 milliarder = 11 - 19 milliarder
   Det offentlige handler varer og tjenester hvert år for mellom 3-5% av innkjøpsandelen som ikke dekker noen behov eller gir noen positive effekter
  • Uetisk adferd hindrer effektivisering
   Nedre Romerike vannverk ble 40 millioner kroner billigere å drive etter at korrupsjonene stanset
   ”Korrupsjon i Norge”
  • Behovsdekning og verdiskaping
   En innkjøper er en verdiskaper. Anskaffelsesfaget skal bidra til å skjerme den offentlige tjeneste-produksjonen for vilkårlige kutt.
  • Forbedring med ehandel
   Dato
   Direktoratet for forvaltning og IKT
   • Frigjør ressurser til å etablere bedre avtaler og prosesser
   • Færre feil, økt sporbarhet, bedre kontroll
   • Innkjøp blir forenklet, gir mer tid til primæroppgaver
   Bidrar til at offentlig sektor blir en krevende kunde og flytter fokus fra etterhåndskontroll til effektiv styring i forkant
  • Anskaffelsesprosess = økonomistyring
   • Tiltak innenfor syv fokusområder:
   • Regelverk
   • Økonomi
   • Standardisering
   • IT-løsninger
   • Informasjonsspredning og kompetansebygging
   • Organisering og strategi
   • Kunnskap og målinger
   • Hele verdikjeden for offentlige innkjøp skal understøttes av en sammenhengende elektronisk informasjonsflyt
   • Alle offentlige virksomheter skal kunne gjøre sine innkjøp elektronisk
   Hovedinnhold – strategi og tiltaksplan
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
   Ønsker med ehandel
   Ordrehåndtering
   Fakturahåndtering
   Konkurransegjennomføring
   • Godkjenning før kjøpet blir foretatt
   • Elektronisk faktura
   • Fakturascanning
   • eFaktura
   • Automatisk match eller arbeidsflyt
   • Integrasjon med økonomisystem
   • Full oversikt over samtlige innkjøp
   • Reforhandling av rammeavtaler
   • Inngåelse av nye avtaler
   Registrerer alle innkjøp
   Katalogbasert innkjøp
   Stegvis tilnærming elektronisk innkjøp:
   Sikre deltagelse hos kjøpere og leverandører
   Sikre at alle innkjøp registreres i innkjøpsløsningen
   Gjenbruk av standarder (katalog, ordre, faktura …)
   Fokus på at det er helhetlig systemstøtte til:
   Ordrehåndtering, spredning av informasjon om inngåtte avtaler
   Fakturahåndtering, integrasjon med økonomisystem
   Konkurransegjennomføring (Sourcingprosessen)
  • Hovedinnsats for ehandel
   Øke antallet offentlige virksomheter som tar i bruk ehandel
   Øke volumet av elektroniske konkurranser, ordre og faktura
   I samarbeid med EU/PEPPOL etablere standarder for elektroniske meldinger og annen elektronisk kommunikasjon og informasjons-behandling
   9. Februar 2010
   Direktoratet for forvaltning og IKT
  • www.anskaffelser.no
   Kunnskapsportal til det offentlige innkjøps-Norge
   Takk for oppmerksomheten