Hvordan Forholder Politiet Seg Til Ny Offentlighetslov
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hvordan Forholder Politiet Seg Til Ny Offentlighetslov

on

 • 1,604 views

Presentasjon fra Software Innovation sitt frokostseminar 26.11.2009 om Offentlighetsloven.

Presentasjon fra Software Innovation sitt frokostseminar 26.11.2009 om Offentlighetsloven.

Statistics

Views

Total Views
1,604
Views on SlideShare
1,595
Embed Views
9

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 9

http://www.slideshare.net 9

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Hvordan Forholder Politiet Seg Til Ny Offentlighetslov Hvordan Forholder Politiet Seg Til Ny Offentlighetslov Presentation Transcript

  • Politidirektoratet
   Hvordan forholder politiet seg til ny offentlighetslov
   Innlegg ved seksjonssjef Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet
   Frokostseminar SI
   26.11.2009
  • Politidirektoratet
   Organisering
   Justis- og politidepartementet
   Politiets sikker-
   hets-tjeneste
   (PST)
   Politidirektoratet
   Nye Kripos
   Politidistrikt (27)
   Politiets Data- og
   Materielltjeneste
   Økokrim
   Lensmannskontor
   Politistasjoner
   Politihøgskolen
   Politiets Utlendingsenhet
   Grensekommissæren
   Utrykningspolitiet
  • Politidirektoratet
   Politi- og lensmannsetaten
   Geografisk delt inn i 27 politidistrikter
   som ligger under
   Politidirektoratet
   Politimesteren er øverste leder i politidistriktet
   Politidistriktene er
   inndelt i politistasjons- og
   lensmannsdistrikter
   Til sammen 384 geografiske enheter
  • Politidirektoratet
   Politidirektoratet (POD)
   Direktoratet ble opprettet 2001 og har ca. 130 ansatte.
   Hovedoppgaven til POD er faglig ledelse, styring, oppfølging og og utvikling av norsk politi, med basis i de rammer som gis av Justisdepartementet.
   POD har ansvar for faglig ledelse, styring og oppfølging av politidistriktene og politiets særorganer med til sammen ca 12.000 tilsatte.
   Politidirektoratet har i tillegg en sentral rolle i innsatsen mot internasjonal og organisert kriminalitet.
  • Politidirektoratet
   Seksjon for dokumentforvaltning i POD
   POD produserer offentlig journal to ganger i uken, og periodene er man-ons og tor-søn Offentlig journal på regjeringen.no
   PODs offentlige journal publiseres i dag på EPJ (Elektronisk postjournal) – åpen for journalister
   Fra 2010 overtar OEP (Offentlig elektronisk postjournal) – åpen for allmennheten
   POD i gjennomsnitt 400 innsynsbegjæringer pr. mnd
   Offentlig journal skal produseres ofte og jevnlig
   Daglig, to ganger pr. uke, ukentlig, annenhver uke - alt etter praktisk håndterlig størrelse
   Kvalitetssikring av journalen skal skje av minst to personer før publisering
   Det er kun taushetsbelagte opplysninger det er anledning til å forhåndsskjerme i offentlig journal
  • Politidirektoratet
   Hva er gjort i forbindelse med ny offentleglov
   Deltagelse på kurs i den nye loven i regi av Justisdepartementet (januar 2009)
   Tilpasninger i DocuLive
   Innfører egen innsynsmodul i DocuLive
   Utarbeidet instruks for registrering og behandling av innsyn i DocuLive
   Fire Guider/veiledere
   Behandling av innsyn i DocuLive for hhv. saksbehandlere/arkivarer
   Klagebehandling – avslag på innsyn for hhv. saksbehandlere/arkivarer
   Informasjon – Politimestere, administrasjonssjefer, arkivledere
  • Politidirektoratet
   Kurs og opplæring
   Intern kurs – initiert av arkivtjenesten med støtte fra juridisk seksjon (POD og Etaten)
   Innholdet i kurset
   Kurser for alle i loven med vekt på eksempler fra egen virksomhet v. jurist
   Oppfølgingsmøter med hver enkelt seksjon hvor vi drøfter
   spesielle problemstillinger for det enkelte fagområde mht. journalføring og arkivering;
   oppfriskning av kunnskapen om elektronisk saksbehandling og arkiv, og øke forståelse for at gjenfinning i arkivet henger sammen med arkivleggingen - journalføringen
   Håndtering av innsynsbegjæringer
   Praktisk opplæring i DL innsynsmodulen
   Oppfølgingsmøte for ansvarlige, kursholdere i etaten
  • Politidirektoratet
   Offentlig journal
   POD publiseres i dag på EPJ (Elektronisk postjournal)
   I 2010 overtar OEP (Offentlig elektronisk postjournal)
   ”Bestilling” av dokumenter foregår på e-post til PODs postmottak
   POD venter flere innsynsbegjæringer med OEP - og vet at klagebehandlingen er krevende
   Nødvendig med god opplæring i ny offentlighetslov, DocuLive og generell saksbehandling (standardisere rutiner)
   Sikre avskjerming av taushetsbelagt informasjon
   Sørge for tilnærmet lik praktisering av Offentleglova – og likebehandling
   Statistikk – avslag - Enklere å fange opp erfaringer og lære av dem
   Innføring av DocuLive modul for elektronisk behandling av innsyn i hele etaten pågår
   Hvordan skal vi øke tilgjengeligheten for alle underliggende politidistrikter og særorganer?
  • Politidirektoratet
   Lovens virkeområde - om å være innenfor eller utenforUtenfor Innenfor (”alt annet”)
  • Politidirektoratet
   Arkivet identifiserer, registrerer og journalfører innsynsbegjæring i DocuLive.
   Mottak og registrering
   Saksbehandler behandler
   begjæringen.
   Tre valg:
   Innvilging av innsyn i dokument
   Delvis innvilging av innsyn i dokument (sladdet dokument)
   Avslag på innsyn
   Innsynsbegjæringen kommer opp i egen mappe hos saksbehandler i DocuLive WWWSak (mappen er kun synlig når det er noe i den).
   Behandling av innsyn
   Saksbehandler ekspederer svaret til arkivet (automatisk generert e-post sendes til arkivet)
   Utsendelse av svar på innsyn
   Arkivet sender ut svar sammen med eventuelle dokument(er).
   Rapporter og statistikk på mottak og behandling av innsynsbegjæringer er tilgjengelig fortløpende.
   Oppfølging og statistikk
   Behandling av innsyn i DocuLive- oversikt
  • Politidirektoratet
   Mottak og registrering
   Arkivet identifiserer og journalfører klage over avslag på innsyn i DocuLive.
   Klage over avslag på innsyn kommer opp i Ubesvarte-mappen til saksbehandler i DocuLive WWWSak.
   Behandling av klage og utsendelse av svar
   Saksbehandler behandler klagen.
   Tre valg:
   Innvilging av innsyn i dokument
   Innvilging/oppretthold-else av delvis innsyn i dokument (sladdet dokument)
   Opprettholdelse av avslag på innsyn
   Saksbehandler opprettholder (delvis) avslag og oversender klagen med begrunnelse for avslag til klageinstans (kopi til klager).
   Arkivet identifiserer og registrerer svar fra klageinstans i DocuLive.
   Saksbehandler gir evt. innsyn i dokument i samsvar med klageinstansens vedtak og avslutter saken i DocuLive.
   Saksbehandler innvilger innsyn helt eller delvis, sladder eventuelle dokumenter, sender svar til klager og avslutter saken i DocuLive.
   Rapporter og statistikk på mottak og behandling av klager over avslag på innsyn er tilgjengelig fortløpende.
   Oppfølging og statistikk
   Behandling av klager over avslag på innsyn - oversikt
  • Politidirektoratet
   Gevinster ved elektronisk innsynsbegjæring
   Sparer tid, ressurser og papir
   Integrert i saksbehandlingsverktøy (kravet til form -skriftlighet §31.1., og begrunnelse § 31.2))
   Oppfølging mye enklere (”avgjørelsesplikten” § 29)
   vet hvem som har begjæringen
   enkel oppfølging/omfordeling ved fravær)
   Gir raskere behandling (kravet ift. behandlingstid § 29.2)
   Mindre belastning på arkivet/saksbehandlere/ledere
   Raskere til den som har bedt om innsyn
   Rapport gir statistikk over antall begjæringer – innvilget, avslått
   Åpenhet og god behandling av innsyn kan påvirke POD/politiets omdømme – tillit – trygghet - demokrati
  • Politidirektoratet
   Hva handler politiets oppfølging av offentleglova om
   Refleksjon over det å være innenfor eller utenfor loven
   Bevisstgjøring om offentlighetsprinsippet i etat hvor man tradisjonelt arbeidet utenfor loven og fagsakene fortsatt er unntatt.
   Om å ta inn over seg lovens betydning av en gjennomsiktig forvaltning
   Refleksjon over saksbehandlers ansvar vs. lederansvaret ifht offentlighetsloven
   Enhetlig praktisering av loven (innenfor – utenfor)
   Skape rom for erfaringslæring utover den enkelte fagseksjon
   Kunnskap om offentlig journal – hvilken informasjon vises
  • Politidirektoratet
   Oppfølgingen av ny offentlighetslov handler også om
   Om å strekke seg etter de merknader Sivilombudsmannen har hatt i fht. saksbehandlingen av innsyn
   Om å finne kompromisser internt for å få det hele til å fungere.
   Arkivets arbeid for bedre dokumentfangst – bl.a. e-post
   Se fordeler med passe skjerming for å oppnå mindre klager – klagebehandling
   Vi er ikke helt i mål… klagebehandling er komplisert. Vi er også prisgitt de hjelpemidlene vi har til rådighet - Noark 4, ikke sikker e-post kommunikasjon ut.
  • Politidirektoratet
   Takk for oppmerksomheten!