• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
SISLink12 - SION: project referentie architectuur onderwijs
 

SISLink12 - SION: project referentie architectuur onderwijs

on

 • 274 views

 

Statistics

Views

Total Views
274
Views on SlideShare
274
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  SISLink12 - SION: project referentie architectuur onderwijs SISLink12 - SION: project referentie architectuur onderwijs Presentation Transcript

  • SION Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Project Referentie Architectuur Onderwijs
  • Sion? Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs • is een samenwerkingsverband van de zes onderwijsraden (PO-raad, VO-raad, MBO-raad, AOC-raad, HBO-raad en VSNU) • over beleidsmatige en uitvoerende aspecten van informatievraagstukken in het onderwijs • die de verschillende deelsectoren in het onderwijs overstijgen. • Kennisnet en SURF hebben in het platform een ondersteunende rol.
  • Doelstellingen Sion: • Het uitwisselen van kennis en ervaringen; • Samen kennis en beleid ontwikkelen op informatievraagstukken die de eigen sector overstijgen; • Waar relevant afspraken maken over (samenwerking in) aspecten van uitvoering van informatietaken ten gunste van kwaliteit in de keten en/of efficiency.
  • Voordelengemeenschappelijke afspraken en standaardeninformatiehuishouding • Faciliteren van een efficiënte en effectieve gegevensuitwisseling tussen diverse onderwijs ketenpartners • Terugdringen administratieve lasten door eenmalige opslag van gegevens en meervoudig gebruik • Snel en eenvoudig kunnen (her)gebruiken van beschikbare informatiediensten in verschillende ketenprocessen en verschillende sectoren • Transparant maken van de informatiehuishouding • Ketenpartners, waaronder burgers en instellingen, regie geven over hun eigen gegevens
  • SION-Programma Activiteiten in verschillende lagen, om zo veel mogelijk efficiency en effectiviteit te realiseren: visie Referentie Architectuur P1 P4 P2 P5P3
  • Een metafoor als hulp voor architectuurbenadering Van planologie – Visie Naar bestemmingsplan – Architectuur Naar project – - SION-projecten
  • Voordelengemeenschappelijke Referentie Architectuur Onderwijs • geeft richting • zorgt ervoor dat de sector zelf aan het stuur zit • creëert een gemeenschappelijke taal en overeenstemming en eenduidigheid over begrippen en indicatoren • maakt complexiteit beter beheersbaar door het bieden van structuur en overzicht • zorgt voor gemak door het bieden van een referentie voor projecten • faciliteert het hergebruik van generieke bouwblokken Als basis voor de ontwikkeling van afstemming en gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding
  • SION-Projecten • Referentie-architectuur • Visie in concept gereed, • Gericht op service-georiënteerde infrastructuur • In – en uitschrijven • Streefbeeld • proof of concept • Opstart vervolgtraject • Doorstroommonitor • Autorisatie, authenticatie en identificatie • Horizontale verantwoording& benchmarking
  • Streefbeeld In- en uitschrijven
  • 1. Proces- en gegevensmodel
  • 2. Doelen Voor digitale gegevensuitwisseling geldt: • Harde Persoonsgegevens: • Burger (via registers van DUO)  Instelling • Harde Vooropleidingsgegevens: • Burger (via registers van DUO)  Instelling • Zachte Persoons- en Vooropleidingsgegevens: • Burger  Instelling • Harde of Zachte Resultaatgegevens: • Burger (via registers van DUO)  Instelling • Instelling  Instelling • Harde of Zachte Zorg- en Onderwijsbegeleidingsgegevens: • Instelling  Instelling
  • 3. Generieke Services
  • 4. Een voorbeeld…
  • Instelling X DUO Instelling Y Administratief medewerker LAS of SIS Service Register  Burger Service Burger  Instelling Administratief medewerker LAS of SIS PC Data- warehouse Generieke Basisinfrastructuur A. Burger wisselt gegevens uit met instelling 1 3 Deelnemer besluit zich aan te melden en gaat naar het Digitaal Aanmeldformulier van de instelling. Met behulp van DigiD worden persoons- en vooropleidings- en evt. resultaatgegevens vooraf ingevuld (via Registers van DUO). Deelnemer Routerings- dienst IAA-dienst Diensten register
  • Instelling X DUODeelnemer Instelling Y Administratief medewerker LAS of SIS Service Register  Burger Service Instelling  Register Service Burger  Instelling Administratief medewerker LAS of SIS PC Data- warehouse Generieke Basisinfrastructuur B. Instelling wisselt gegevens uit met register (evt. via broker) 1 3 4 De instelling controleert de aanmelding en schrijft de Deelnemer in. Vervolgens worden inschrijfgegevens uitgewisseld met Registers van DUO (via LAS of Broker). Routerings- dienst IAA-dienst Diensten register
  • Instelling X DUODeelnemer Instelling Y Administratief medewerker LAS of SIS Service Instelling  Instelling Service Instelling  Instelling Administratief medewerker LAS of SIS PC Data- warehouse Generieke Basisinfrastructuur C. Instelling X wisselt gegevens uit met instelling Y 2 2 In sommige gevallen dient vóór of na de inschrijving harde en/of zachte (zorg)begeleidingsgegevens en zachte resultaatgegevens uitgewisseld te worden tussen instellingen. Routerings- dienst IAA-dienst Diensten register
  • 5. Bestaande services Sectoren PO/VO MBO HO Services 1.Burger Instelling 2.Instelling Instelling 3.Register Burger 4.Instelling Register 1.Burger Instelling 2.Instelling Instelling 3.Register Burger 4.Instelling Register 1.Burger Instelling 2.Instelling Instelling 3.Register Burger 4.Instelling Register Aanmelden Harde gegevens    -  -  -  -  - Zachte gegevens   - -  - - -  - - - Inschrijven Harde gegevens             Zachte gegevens   - -   - -   - - Begeleiden Harde gegevens   - -   - -   - - Zachte gegevens   - -   - -   - - Uitschrijven Harde gegevens             Zachte gegevens   - -   - -   - -
  • Hoofdprocessen informatiehuishouding Service-georiënteerdearchitectuur? Toetsen en examineren Aanmelden en inschrijven Begeleiden en overdragen Verantwoor- den en benchmarken Services ter ondersteuning van administratieve processen Ontsluiten registers Ontsluiten verzuiminfo Raadplegen, muteren, rechtenbeheer, aanmelden Centraal en digitaal toetsen en examineren Instellingsgegevens doorsturen ……………. Basisinfrastructuur met generieke, herbruikbare services
  • Vervolg Project In- en uitschrijven • Aanscherpen streefbeeld en creëren draagvlak • Ontwerpen generieke services in- en uitschrijven • Productieklaar maken digitaal aanmelden MBO Project Referentie Architectuur Onderwijs • Bespreken visie in de sectoren • Ontwikkelen eerste versie Referentie Architectuur op basis van bestaande projecten en initiatieven