SISLink12 - Informatie-architectuur bij de Haagse Hogeschool - Danny Greefhorst (ArchiXL), Henk Schouten (HHS)

364
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
364
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SISLink12 - Informatie-architectuur bij de Haagse Hogeschool - Danny Greefhorst (ArchiXL), Henk Schouten (HHS)

 1. 1. Informatie-architectuur bij de Haagse Hogeschool Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 13 juni 2012
 2. 2. Inhoud  De Haagse Hogeschool  Architectuur bij de Haagse Hogeschool  Voorbeelden uit architecturen  IT-architectuurkaders  Informatie-architectuur  Portaalarchitectuur  Reflectie
 3. 3. De Haagse Hogeschool  Circa 20.000 studenten  Circa 1800 medewerkers (waarvan 65% onderwijzend)  46 voltijd bachelor opleidingen. Daarvan zijn 7 opleidingen Engelstalig dan wel een Engelstalige variant.  21 deeltijd bachelor opleidingen.  8 duale bachelor opleidingen  2 Associate degree opleidingen  11 masteropleidingen, waarvan vier Engelstalig.  49 posthbo-opleidingen, trainingen en masterclasses.
 4. 4. De organisatiestructuur van de Haagse Hogeschool Informatiemanagement: • 1 informatiemanager • 1 beleidsmedewerker • 2 architecten • 1 functioneel beheerder
 5. 5. Architectuur bij De Haagse Hogeschool in 2011/2012 Business Informatie Technologie Eisen Principes Gewenst Huidig Roadmap Eisen Principes Gewenst Huidig Roadmap Eisen Principes Gewenst Huidig Domeinarchitectuur Enterprise-architectuur Oplossingsarchitectuur Informatie-architectuur in ontwikkeling Oplossingsarchitectuur PerFin (SAP) Identity management architectuur Integratie-architectuur Portaalarchitectuur Beveiligingsarchitectuur IT-architectuurkaders Technische architectuur in ontwikkeling
 6. 6. IT-architectuurkaders  Het kaderstellende deel van de IT-architectuur (eisen, principes en standaarden)  Best passend bij meest directe behoefte en opdracht  Gebaseerd op uitgebreide analyse van bestaande IT- beleidsdocumenten (traceerbaar tot individuele quotes)  Afgestemd met IT-medewerkers en IT-betrokkenen, goedgekeurd door College van Bestuur
 7. 7. Architectuurprincipes in IT-architectuurkaders Overal toegang Eigen apparatuur meenemen Eigen software installeren Rijke en moderne informatievoorziening Informatie integraal beschikbaar Vertrouwelijkheid en integriteit Bewaken serviceniveau’s Duurzame infrastructuur Toegankelijkheid Applicaties zijn web-gebaseerd en worden anders gevirtualiseerd Experimenten vinden plaats gescheiden van de standaardomgeving Er wordt alleen ondersteuning geboden op software en apparatuur van de hogeschool Generieke applicaties lopen maximaal één versie achter Gegevens worden onderhouden in de bronapplicatie Applicaties met concernbrede informatie ontsluiten deze via op standaarden gebaseerde interfaces De identity management omgeving is leidend voor alle authenticaties Gegevens worden dicht bij de bron beveiligd Applicaties voor de interne bedrijfsvoering maken gebruik van bewezen oplossingen IT systemen worden gestandaardiseerd en hergebruikt binnen de gehele organisatie Alle noodzakelijke integraties vinden plaats conform de hogeschool standaarden Websites conformeren aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid De hogeschool kiest voor standaard oplossingen die gebruikelijk zijn in de onderwijssector Applicaties worden bij voorkeur afgenomen als Internetdienst als de risico’s beheersbaar zijn
 8. 8. Generieke applicaties Applicatie platform Technische infrastructuur Technologiestandaarden Beheer Ontwikkeling Beveiliging SamenwerkingGebruikersinteractie Processturing ContentbeheerIntelligentie Gegevensuitwisseling Uitvoering Besturing Gegevensbeheer Verwerking Netwerk Opslag Oracle Portal BusinessObjects XMS / Xopus DECOS XWikiARIS FormDesk DECOS Kofax Ascent Capture MS Exchange Communigate Pro Oracle Service Bus Business Objects Data Services Oracle WebLogic Oracle JDK Oracle Database Sun iPlanet MS Active Directory Oracle Internet Directory Apache HTTP Server MS Windows RedHat LinuxVMWare vSphere MS APP-VCitrix Hewlett Packard werkstations Fujitsu servers RICOH MFP’s Mitel telefoons Dell Hewlett Packard Oracle JDeveloper SVN MetaMerge Integrator Oracle Grid Control MS SMS Nagios HP OpenView MS SMS Nagios Commvault Networker VisionCore A-Select MS Radius MetaMerge Integrator Symantec anti-virus Kapersky anti-virus CISCO RAS CheckPoint firewall Oracle InterConnect Intermediaire database Oracle Intenet Application Server UitfaserenStandaard
 9. 9. Informatie-architectuur  Bestaat uit principes en modellen van bedrijfsfuncties, bedrijfsobjecten, applicatiecomponenten en hun relatie  Functiemodel primair bedoeld als algemeen communicatie- instrument  Informatiemodel primair gericht op het faciliteren van discussies over gegevensbeheer (eigenaarschap, bronadministraties)  Logische applicatie-architectuur gericht op het vinden van sub- optimale informatievoorziening  Functie- en informatiemodel gebaseerd op bestaande referentiemodellen (bijv. AAA) en modellen van instellingen
 10. 10. Contact management Logistiek Onderwijs en onderzoek Toetsen en diplomeren Ondersteuning Functiemodel Sturing Strategie en beleid Performance management Externe verantwoording Portfolio management Personeel Financieel Facilitair Informatie Technologie CommunicatieInkoop Product management Werven Roosterplanning Inschrijven en administreren Verzorgen onderwijs Begeleiden Toetsen Diplomeren en certificeren Onderwijs ontwikkeling Beheren kennisbronnen Relatiebeheer Onderwijsintake Verrichten onderzoek Juridisch
 11. 11. Functiemodel Contactmanagement Logistiek Onderwijs en onderzoek Toetsen en diplomeren Ondersteuning Sturing Strategie en beleid • Corporate governance • Strategisch plannen • Tactisch plannen • Beleidsvorming • Beleidsevaluatie • Onderwijsvisie • Enterprise-architectuur Performancemanagement • Procesmanagement • Vaststellen prestatie-indicatoren • Meten performance • Rapporteren performance • Verbeteren performance Personeel • Organisatiebeheer • Plannen formatie • Werving en selectie • Medewerkerbegeleiding • Medewerkeradministratie • Tijdregistratie • Salaris- en declaratie-administratie • Ziekte en verzuimadministratie • Management Financieel • Begroting • Bekostiging • Beheren grootboek • Beheren activa • Facturering • Debiteurenbeheer • Crediteurenbeheer • Betalingen Facilitair • Postafhandeling • Beveiliging • Reproductie • Cateringbeheer • Gebouwbeheer • Goederenafhandeling • Service management • Archivering • Studentenhuisvesting Informatie Technologie • Functioneel beheer • Applicatie-ontwikkeling en beheer • Infrastructuur-inrichting • IT service management • Systeembeheer • Beheren identiteiten Communicatie • Beheren imago en huisstijl • Interne informatieverstrekking • Produceren publicaties • Public relations Inkoop • Aanbesteden • Leveranciersbeheer • Contractbeheer • Bestellen Productmanagement Werven • Marktonderzoek • Verstrekken informatie • Marktbewerking • Werven opdrachtgever • Werven stagebedrijf • Aanmelden • Analyse instroom Roosterplanning • Bepalen roosterkaders • Prognotiseren vraag • Plannen inzet en middelen • Bepalen groepsindeling • Maken rooster • Afhandelen roosterproblemen • Publiceren rooster Inschrijven en administreren • Inschrijven student • Inschrijven onderwijseenheden • Beheren basisgegevens student • Beheren studievoortganggegevens • Uitschrijven student Verzorgen onderwijs • Organiseren leermiddelen • Voorbereiden leeractiviteit • Uitvoeren leeractiviteit • Formatief toetsen Portfoliomanagement • Onderwijsportfoliomanagement • Onderzoeksportfoliomanagement • IT portfoliomanagement • Financieel portfoliomanagement • Programmamanagement Verrichten onderzoek • Vaststellen onderzoeksopdracht • Bekostigen onderzoek • Plannen onderzoek • Uitvoeren onderzoek • Opstellen onderzoeksresultaat • Verspreiden onderzoeksresultaat • Borgen onderzoeksresultaat Toetsen • Vaststellen eerder verworven competenties • Afnemen assessment • Beoordelen asessment resultaat • Summatief toetsen • Beoordelen toetsresultaat Diplomeren en certificeren • Vaststellen uitstroomkwalificatie • Verstrekken getuigschrift of certficaat • Beroep op kwalificatieresultaat Onderwijsontwikkeling • Ontwikkelen opleiding • Ontwikkelen onderwijseenheid • Ontwikkelen toetsmateriaal • Evalueren opleiding • Evalueren onderwijseenheid Beheren kennisbronnen • Beheren onderwijsmateriaal • Beheren onderzoeksresultaten • Beheren bronmateriaal • Ontsluiten externe bronnen Relatiebeheer • Contactbeheer • Klachtenafhandeling • Alumnibeheer • Beheren externe relaties • Stagebemiddeling Onderwijsintake • Vaststellen leervraag • Bepalen competenties • Intake assessment • Bepalen examenprogramma Begeleiden • Monitoren student • Adviseren student • Begeleiden stage Externe verantwoording • Rapporteren compliance • Rapporteren performance • Opstellen jaarverslag • Accrediteren instelling • Accrediteren opleiding Juridisch • Managen compliance • Juridisch adviseren
 12. 12. Informatiemodel – primaire processen Masterdata Contact Medewerker Onderwijs materiaal Toets materiaal Materiaal Onderwijs instelling Verbintenis Opdracht gever Student Portfolio Werkproduct Student dossier Overdrachts dossier Marktsegment Campagne Examen programma Getuigschrift Onderwijs product Toets resultaat Toets activiteit Competentie Onderwijs activiteit Stage Stageplaats Stagebedrijf Onderzoek Onderzoeks resultaat Rooster MiddelGroep
 13. 13. Informatiemodel – ondersteunende processen Masterdata Dienst betrekking Beoordeling Competentie Leverancier Externe medewerker Vordering Ontvangst Werkorder MeldingRuimte Gebouw Onderwijs instelling Journaalpost Kostenplaats Verplichting Activum Contract Applicatie Systeem software Medewerker Apparaat Interne medewerker Betaling Configuratie item Voorwerp Opdracht gever
 14. 14. Streefarchitectuur kernapplicaties Financieel systeem Inkoop systeem Asset management systeem Student informatie systeem Digitaal toets systeem Digitaal portfolio systeem Rooster systeem Elektronische Leer Omgeving Bibliotheek systeem Data warehouse CRM systeem Personeels systeem Service management systeem werkproduct student groep onderwijsproduct  student  onderwijsproduct  toetsresultaat student student medewerker ruimte config. item  vordering  kostenplaats  ontvangst debiteur crediteur  prospect  student student groep onderwijsproduct examenprogramma leverancier Stage bemiddelings systeem stagebedrijf student Onderzoeks informatie systeem  student  vordering  ontvangst Document management systeem Record management systeem record studentdossier verplichting acvitum medewerker ruimte voorwerp acvitum
 15. 15. Asset management systeem Gegevens in kernapplicaties Financieel systeem Service management systeem Bibliotheek systeem Digitaal toets systeem Digitaal portfolio systeem Stage bemiddelings systeem Elektronische Leer Omgeving Student informatie systeem Personeels systeem Onderzoeks informatie systeem onderwijs product onderwijs product toetsmateriaal examen programma onderwijs activiteit toetsmateriaal onderwijs product toetsactiviteit toetsresultaat toetsresultaat applicatie is gedeelde bron applicatie is afnemer applicatie is bron materiaal onderwijs materiaal onderzoek verbintenis student student student student student student student dossier overdrachts dossier gebouw portfolio competentie (student) competentie (medewerker) werkproduct onderzoeks resultaat getuigschrift medewerker onderwijs instelling medewerkermedewerker dienst betrekking beoordeling vordering verplichting journaalpost activum ontvangst betaling kostenplaats vordering ontvangst kostenplaats vordering ontvangst leverancier medewerker opdrachtgever applicatie systeem software apparaat configuratie item melding gebouw ruimte voorwerp CRM systeem Rooster systeem markt segment prospect campagne stagebedrijf stageplaats stage student contact alumnus opdrachtgever leverancier stagebedrijf Inkoop systeem contract leverancier verplichting voorwerp applicatie apparaat systeem software werkorder ruimte medewerkervoorwerp werkproduct applicatie systeem software apparaat groep groep student onderwijs product examen programma onderwijs activiteit student rooster ruimte medewerker voorwerp groepdocument Document management systeem record Record management systeem student dossier
 16. 16. Aandachtspunten in huidig applicatielandschap Financieel systeem Inkoop systeem Asset management systeem Student informatie systeem Rooster systeem Digitaal portfolio systeem Elektronische Leer Omgeving Bibliotheek systeem Data warehouse CRM systeem Personeels systeem Service management systeem werkproduct student student medewerker medewerker ruimte voorwerp ruimte config. item  student  vordering  ontvangst  vordering  kostenplaats  ontvangst debiteur crediteur  prospect  student leverancier verplichting acvitum acvitum Stage bemiddelings systeem Onderzoeks informatie systeem Geautomatiseerde koppeling ontbreekt Systeem ontbreekt of is meervoudig aanwezig Systeem is niet optimaal ingericht Koppeling (deels) handmatig, niet volledig of uit andere bron 2 Digitaal toets systeem record student groep onderwijsproduct  student  onderwijsproduct  toetsresultaat Record management systeem Document management systeem stagebedrijf student groep onderwijsproduct examenprogramma student E studentdossier
 17. 17. Portaalarchitectuur  Onderdeel van programma ter ondersteuning van Digitaal Leren en Werken Omgeving (DLWO)  In eerste instantie opgepakt als vooronderzoek vanuit de architectuurfunctie om DLWO discussies te concretiseren  Uitgewerkt als architectuur ter ondersteuning van project ter vervanging van bestaande portal server en CMS
 18. 18. Digitaal Leren en Werken Student Externe DLWO applicaties Mijn personeelszaken direct zelf regelen Onderzoeker MedewerkerDocent Mijn rooster en toetsresultaten makkelijk toegankelijk Mijn vakken meer digitaal gaan verzorgen Mijn onderzoeken meer in samenwerking met anderen Makkelijker gegevens en ideeën kunnen uitwisselen met de hogeschool Taakspecifieke applicatie Taakspecifieke applicatie MedewerkerStudent Mijn specifieke taak zo optimaal mogelijk ondersteunen
 19. 19. Architectuurprincipes in portaalarchitectuur Geïntegreerde ondersteuning voor gebruikers De gebruiker aan het stuur Samenstellen van interne en externe functionaliteiten Rijke en toegankelijke omgeving Interactie en samenwerking ondersteunen Integratie van sociale media Any time, any place, any device Maximaal gestandaardiseerde IT-oplossingen Afnemen als Internetdienst Het enterprise portaal ontsluit generieke veelgebruikte functionaliteit Het enterprise portaal manifesteert zich als een geïntegreerde omgeving naar gebruikers Het enterprise portaal bevat alleen presentatielogica Het enterprise portaal biedt toegang tot niet meer informatie dan in de bron Het enterprise portaal integreert portlets, applicaties en verticale portalen op basis van open standaarden
 20. 20. Belangrijkste onderwijsspecifieke functionaliteiten Student / Prospect Docent / Medewerker Sturing Raadplegen kwaliteitsrapportage Contactmanagement Logistiek Onderwijs en onderzoek Toetsen en diplomerenProductmanagement Raadplegen onderwijscatalogus Ondersteuning Ondersteunen studiekeuze Inschrijven voor onderwijseenheid Beheren basis- gegevens student Raadplegen studievoortgang Raadplegen rooster Notificeren roosterwijziging Stellen vraag / veelgestelde vragen Raadplegen onderwijsmateriaal Uitvoeren formatieve toets Indienen werkproducten ter beoordeling Beheren portfolio Intern verrekenen Uitvoeren toets Raadplegen toetsresultaten Contactmanagement Logistiek Onderwijs en onderzoek Toetsen en diplomerenProductmanagement Ontwikkelen onderwijsmateriaal Raadplegen studievoortgang Raadplegen onderwijsmateriaal Beoordelen werkproducten Raadplegen portfolio Beoordelen toetsresultaten Melden roosterwijziging Elektronisch volgen college Indienen/beoordelen declaratie Aanmelden nieuwe medewerker
 21. 21. Content Enterprise portaal Technische streefarchitectuur Mobiele applicaties Externe portalen en applicaties SURF federatie SURF teams SAML v2 SAML v2 Web browser HTML v5 WS-I BP v2 SAML v2 Servicebus SAML v2 Content management Taakspecifieke applicaties Taakspecifiek portaal Presentatie logica Bedrijfslogica Bedrijfsgegevens Service Service Service Service Authenticatie proxy JSR 170 JSR 283 CMIS WS-I BP v2 OpenSocial WSRP v2 JSR 268 Document management Record management Portal server Presentatie logica (portlets) Search engine Formulieren generator SAML v2 LDAP v3 LDAP v3 LDAP v3 LDAP v3 Data warehouse ETL OpenSocial WSRP v2 WS-I BP v2 REST WS-I BP v2 OpenSocial WSRP v2 Gateway WS-I BP v2 SAML v2 Data mart Rapportages en analyses Service JSR 170 JSR 283 CMIS Corporate Directory
 22. 22. Inzichten van afgelopen jaar  Richt architectuur sterk op de actuele doelstellingen en reeds voorziene veranderingen  Splits architectuur in algemeen deel (referentie-architectuur) en specifiek deel (enterprise/domein-architectuur)  Modelleer één niveau dieper om te controleren of het model klopt  Gebruik andere organisaties voor het valideren van de referentie- architectuur  Zorg voor een heldere governancestructuur m.b.t. informatie en technologie  Baken architectuur helder af t.o.v. overige activiteiten rondom de informatievoorziening zoals informatiebeleid en informatie-advies  Borg de beschikbaarheid van andere medewerkers
 23. 23. Contactgegevens  Danny Greefhorst  d.greefhorst@hhs.nl  06-45239926  Henk Schouten  h.f.schouten@hhs.nl  06-25000270

×