Keeping your staff engaged in Croatian

207 views
141 views

Published on

The Workshop on Quality Management in Public Services will make the participants aware of key elements in quality management and will enable the participants to apply these approaches in their daily functions. The workshop will also encourage team work and peer learning across the public organisations in Croatia.

Published in: Leadership & Management
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Keeping your staff engaged in Croatian

 1. 1. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU Zagreb, 22.-23. svibnja 2014. Ana Andrade, Stručnjak iz SIGMA-e Uključenost osoblja: Samoprocjena bazirana na zajedničkom okviru procjene (CAF)
 2. 2. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU MODEL CAF 1
 3. 3. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU Fokus - Kriteriji za ljude 2
 4. 4. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU ŠTO JE akcijski plan ŠTO JE AKCIJSKI PLAN? • Dokument koji sadrži plan zadataka, dodjelu odgovornosti, ciljeve za provedbu projekta (npr. ciljeve/rokove) i potrebne resurse (npr. vrijeme, novac). Ovaj AP je jedan od glavnih ciljeva truda oko CAF samoprocjene i također predstavlja sredstvo za pružanje vitalnih informacija sustavu strateškog programiranja organizacije. Mora postići integrirani plan za poboljšanje rada organizacije kao cjeline. Specifično, centralna logika izvještaja je: 1. Predstavlja integrirano sistematsko planiranje akcija za cijeli raspon funkcionalnosti i operativnosti organizacije. 2. Proizlazi kao rezultat izvještaja samoprocjene, ◦ na temelju dokaza i podataka koje je priložila sama organizacija i -apsolutno ključno - iz perspektive ljudi iz organizacije. 3. Nadovezuje se na snage i bavi se slabostima organizacije, te odgovara na svaku od njih s odgovarajućim akcijama za poboljšanje. Svrha akcijskog plana
 5. 5. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU KAKO? Prioritizirajte područja za poboljšanje 1. PRIKUPITE IDEJE za poboljšanje iz izvještaja samoprocjene i razvrstajte te ideje u zajedničke teme s ciljem poboljšanja; 2. ANALIZIRAJTE PODRUČJA ZA POBOLJŠANJE I PREDLOŽENE IDEJE zatim formulirajte akcije za poboljšanje uzimajući u obzir strateške ciljeve organizacije; 3. PRIORITIZIRAJTE AKCIJE ZA POBOLJŠANJE KORISTEĆI SPORAZUMNE kriterije za izračun njihovog učinka (nizak, srednji, visok) u područjima za poboljšanje, poput: • strateška težina akcije (kombinacija Utjecaja na dionike , utjecaja na rezultate organizacija, unutarnje / vanjske vidljivosti); • jednostavnost provedbe akcija (s obzirom na razinu težine, potrebne resurse i brzinu realizacije); 4. DODJELJUJE VLASNIŠTVO na svaku akciju kao i vremenski raspored i prekretnice, i identificira nužne resurse
 6. 6. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU Prioritizacija akcija - uporaba strukturiranog pristupa. Proces za pripremu plana poboljšanja mogla bi biti strukturirana kako slijedi: uprava, u konzultacijama s relevantnim dionicima, zaposlenicima i drugim Niska Srednja Visoka Lako Provesti Srednja Niska Ne previše napora lakoćaprovedbeakcija (sobziromnarazinutežine, potrebneresurseibrzinu realizacije) strateška težina akcija (kombinacija utjecaja na dionike, utjecaja na rezultate organizacije, unutarnje/vanjske vidljivosti);
 7. 7. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU Akcijski plan - Primijenjen na C2E - primjer action N.º ACÇÃO SUBCRITÉRIO CAF HORIZONTE EXECUÇÃO IMPACTO CAPACIDADE PRIORIDADE ESTADO ACTUAL 1 ELABORAÇÃO EDIVULGAÇÃO DA CARTA DE MISSÃO DO IGFSE 1.1. MP 9 MESES 5 5 ALTA 2 DEFINIÇÃO DEPROCESSO DEAUDITORIA INTERNA 2.2 MP 9 MESES 5 5 ALTA 3 LEVANTAMENTO DEPROCESSOS E DESENVOLVIMENTO DEMANUAIS DE PROCEDIMENTOS 4.3 MP 9 MESES 5 5 ALTA 4 FORMAÇÃO/ SENSIBILIZAÇÃO NA ÁREA DA QUALIDADE- 1ª FASE 3.2 CP 6 MESES 3 3 MÉDIA 5 ELABORAÇÃO EDIVULGAÇÃO DEUM MANUAL DE ACOLHIMENTO DO IGFSE 3.2 CP 6 MESES 3 3 MÉDIA 6 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DECOLABORADORES 7.1 CP 6 MESES 3 3 MÉDIA 7 APROXIMAÇÃO AOS REQUISITOS DA NORMA ISSO 27001 - SISTEMAS DEGESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 4.5. MP 12 MESES 5 3 ALTA 8 APROXMAÇÃO A REQUISITOS DE RESPONSABILIDADESOCIAL EAMBIENTAL PARA POTENCIAR O ENVOLVIMENTO DO IGFSEEM ACTIVIDADES SOCIAIS ELOCAIS, NUMA PERSPECTIVA NÃO FINANCEIRA 8.1 MP 12 MESES 5 3 MÉDIA 9 MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DO IGFSE, NA PERSPECTIVA INTERNA EDERELACIONAMENTO COM O EXTERIOR 7.2 - 8.2. MP 12 MESES 3 3 MÉDIA improvement action IGFSEschedule
 8. 8. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU 1. Prepoznavanje vizije, misije i vrijednosti
 9. 9. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU 2. Priručnici za prepoznavanje procesa i postupaka (Procesni pristup-ISO9001) Performance Indicators TOTAL ESFORÇO DE CONTROLO EQUAL 7,60% 7,30% 7,30% 7,08% 7,08% 7,08% 7,08% 6,81% 6,81% 7,29% 7,29% 7,08% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06 Meses Taxa TOTAL ESFORÇO DE CONTROLO PRODEP 7,61% 7,67% 7,67% 8,00% 8,00% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,10% 8,10% 8,02% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06 Meses Taxa
 10. 10. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU 3. Interna revizija (ISO 9001) ....ostale akcije za poboljšanje Predan izvrsnosti -C2E Posjet lokaciji Prepoznavanje C2E Odgovorni za provedbu posjeta lokaciji uzeli su u obzir da bi certifikacija sada mogla biti lagan korak i da bi se trebali prijaviti za Prepoznavanje izvrsnosti CAF , IS0 9001, EFQM BSC SA8000
 11. 11. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU Formirajte male grupe (po četiri sudionika) Unutar svoje grupe odaberite jednu organizaciju Objasnite drugima što vaša organizacija čini vezano za ove primjere (Kriterij 3.2 - primjeri 1-4) • Kakve dokaze imate za demonstraciju svojih odgovora? • Koje su SNAGE? • Koje su PRILIKE ZA POBOLJŠANJE? • NACRTAJTE 2 AKCIJE ZA POBOLJŠANJE U KRITERIJU ZA LJUDE • PRIORITIZIRAJTE Grupna vježba
 12. 12. © OECD AjointinitiativeoftheOECDandtheEuropeanUnion, principallyfinancedbytheEU "Put se utire hodom" Thank YOU!

×