• Save
Varför visualisera geodata. Leif Bjelm, Lunds Tekniska Högskola
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Varför visualisera geodata. Leif Bjelm, Lunds Tekniska Högskola

on

 • 477 views

Vad är geodata och varför är det viktigt att visualisera den? Dessa frågor besvaras av Leif Bjelm, professor i Georesursteknik vid LTH.

Vad är geodata och varför är det viktigt att visualisera den? Dessa frågor besvaras av Leif Bjelm, professor i Georesursteknik vid LTH.

Statistics

Views

Total Views
477
Views on SlideShare
477
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Varför visualisera geodata. Leif Bjelm, Lunds Tekniska Högskola Varför visualisera geodata. Leif Bjelm, Lunds Tekniska Högskola Presentation Transcript

 • VARFÖR VISUALISERA GEODATA ? Leif Bjelm, professor i Georesursteknik vid Lunds Tekniska HögskolaGeoArena 2012 - Tyréns Workshop: Visualisering av Geo-data
 • Ungefär 20 km Geo-dataligger bakom denna anläggning !
 • Geo-data är en samling mätdata insamlade i det Geo-rum som omger oss. Geo-rummet är 3-dimensionellt, komplext och heterogent vad avser innehåll och egenskaper. Geo-data utgör fundamental information för hur man förbereder, bygger och brukar samhällsnyttiga anläggningar och konstruktioner på ett säkert, uthålligt och miljöanpassat sätt. Geo-data finns i någon form i varje projekt.
 • Geo-data är t.ex.Geologi-specifik; jord, berg eller grundvatten….. Rumsspecifik; kan beskriva utbredning, form, riktning, mäktighet, volym, position…. Materialspecifik; porositet, densitet, volymvikt, hårdhet, kemisk sammansättning, fast eller flytande……… Egenskapsspecifik; hållfasthet, permeabilitet, seismisk gånghastighet…….
 • Geo-data Visualisering I bygg- och anläggningsprojekt är insamling av Geo-dataen integrerad del av byggprocessen. För gruvnäringen är Geo-data hela poängen. Visualisering skapas av t.ex. Geo-data under förundersökningsskedet, kompletteras och används i anbuds- och kontraktfaserna, i miljö och tillståndsärenden, i byggskedet, i kommunikationen med allmänheten och under driftskedet.
 • Vad är då visualisering ?
 • • Visualisering innebär ett åskådliggörande av komplexa, flerdimensionellasammanhang genom uttryckssätt som anpassats för människans synsinnen.• Verktygen är; bilder, diagram och animeringar. Källa: diverse
 • Ett exempel
 • FLYGFOTO
 • Projekt Hallandssås 2003, Lyabäckshändelsen. KARTA INJEKTERINGSBORRHÅL Bjelm, Alm. LTH 2003
 • 3D VY TOP- DOWN injekteringsborrhål Bjelm, Alm. LTH 2003
 • 3D VY DOWN-UP Avstånd mellan injekteringsborrhål och bäck Markytan sedd underifrån tillsammans med områdets borrhål i olika riktningar Bjelm, Alm. LTH 2003
 • SÅ…..VARFÖR VISUALISERA GEODATA ?Svaret beror nog på vem man frågar men……..Geo-data i bemärkelsen rådata är ju en sak för sig i det att deutgör faktisk grund för absoluta insatser såsom beräkningaroch bedömningar med teknisk, ekonomisk och till dels ävenmed miljömässig innebörd.När Geo-data integreras i ett konceptuellt rumsligt arbete ärsyftet att skapa Geo-modeller. Primärt gäller att åskådliggörakomplexa, flerdimensionella sammanhang genomuttryckssätt som anpassats för människans synsinnen.
 • Så, mitt svar blir……Visualiseringav Geo-data görs för att skapa olika konceptuellageo-modeller för såväl det inomvetenskapliga geologiska behovetsom för det tillämpade och samhällsnyttiga behovet.Visualisering är det kanske kraftigaste verktyget i detgeologiskatolkningsarbetet. Visualisering är en naturlig del i detgeologiska tänkandet.Några exempel på geo-relaterad visualisering;Geologiska bildningsmodeller, strukturgeologiska modeller,modell av bergmassans diskontinuiteter, hydrogeologiskamodeller, gruvbrytningsvisualisering, scenario ochriskvisualisering vid större infrastrukturprojekt, vid samrådsmötenoch tillståndsärenden mm, mm.
 • Och nyttan med några exempel…..Visualisering av Geo-data gör det möjligt för många olikakategorier av intressenter att förstå viktiga och kritiskasamband i ett projekt.Konceptuella modeller/bilder skapar en gemensam plattform iett projekt och stimulerar till engagemang och kreativitet där iprincip alla kan delta.Visualisering av Geo-data som modeller har visat sig varaoundgängligt i samband med upphandling, samrådsärenden,miljöprövning samt vid tvister av olika slag.
 • FEHMARN BELTInför upphandling av nästa stora infrastrukturprojekt iNorden finns ett utomordentligt underlag framtaget somvisar just på kopplingen Geo-data och visualisering.
 • Geo information system, web-based
 • Det är helt enkelt så att en bild ofta säger mer än 1000 ord ? en får tacke…….
 • Fårö Tack
 • ONE MORE THING…….
 • VIKTIG INFORMATIONNu finns nya extraordinära möjligheter att visualisera vår undergrund tack vare…..
 • Ett VR-projekt En NationellResurs för vetenskaplig borrning och provtagningLTH för samtliga universitet och högskolor, för SDDP samt för industri och samhälle i samverkan.