Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet. Maria Hübinette, Havs- och Vattenmyndigheten

752 views
609 views

Published on

Hur många enskilda avlopp och brunnar finns i Sverige och håller de måtten? Vad kan man göra för att skydda miljön och människors hälsa när det kommer till dessa små avlopp? Om detta talar Maria Hübinette.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet. Maria Hübinette, Havs- och Vattenmyndigheten

 1. 1. Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet • Maria Hübinette • Utredare • Enheten för tillsynsutveckling • maria.hubinette@havochvatten.se • 010-698 61 48 Bild: Tobias Flygar2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 1
 2. 2. 2007 genomförde Socialstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och 113 miljöförvaltningar ett tillsynsprojekt om dricksvatten från enskilda brunnar. • Ca 20 % var tjänliga • Ca 20 % var otjänliga • Ca 60 % var tjänliga med anmärkning Den vanligaste orsaken till dåligt dricksvatten i både grävda och bergborrade brunnar var mikrobiologisk tillväxt. När det gäller grävda brunnar var det relativt vanligt med höga halter av uran och nitrat.2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 2
 3. 3. ~750 000 hushåll med enskilt avlopp i Sverige (SMED).2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 3
 4. 4. (SMED 2011) Små avlopp i Sverige Infiltrationsbädd 278 800 Sluten tank eller urinseparering* 143 800 Enbart slamavskiljare 133 100 Markbädd 114 400 Minireningsverk 13 700 Markbädd med P-filter 800 * ca 85 % är sluten tank2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 4
 5. 5. Avloppsvatten – grundvatten – ytvatten • Fosfor • Nitrat • Organiska ämnen • Bakterier, virus & parasiter Lena Maxe, 20082012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 5
 6. 6. Avloppsvatten – grundvatten – dricksvatten • Bakterier, virus & parasiter • Nitrat • Ammonium, nitrit • Klorid • Hushållskemikalier • Läkemedel Lena Maxe, 20082012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 6
 7. 7. • Infiltrationer har grundvattnet som recipient • Markbäddar har ytvatten som recipient2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 7
 8. 8. De flesta markbaserade små avloppsanläggningar i Sverige är utförda som förstärkta infiltrationer, dvs. som markbäddar med öppen botten, eller som infiltrationer. Där projektering och lokalisering utförts på ett sakkunnigt sätt tycks dessa system överlag ha fungerat väl och bidragit till ett gott grundskydd för miljön och människors hälsa.2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 8
 9. 9. Under början av 1990-talet ifrågasattes teknikerna med infiltration och markbädd för enskilda avlopp. Man såg risker med mikrobiell påverkan på grundvatten och att teknikerna saknade potential för näringsåterföring. Många ansåg även att regelverk och praxis var konserverande och hämmande för teknikutveckling.2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 9
 10. 10. Vertikalt skyddsavstånd vid avloppsinfiltration För att den mikrobiella avdödningen ska bli tillfredsställande bör avståndet mellan infiltrationsytan och högsta grundvattenyta ligga mellan 1-2 meter och inte understiga 1 meter.2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 10
 11. 11. Horisontellt skyddsavstånd vid avloppsinfiltration Huvudkravet för horisontellt skyddsavstånd, med avseende på smittskydd, är att detta ska motsvara grundvattnets transportsträcka under 2-3 månader.2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 11
 12. 12. Organiskt material Reduktion av organiskt material sker huvudsakligen genom oxidation i den omättade zonen. Transport av organiskt material till den mättade zonen kan verka som energikälla för mikrobiell aktivitet.2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 12
 13. 13. ”Grundvattnet representerar idealiska förhållanden för organismernas överlevnad, med låg temperatur, inga fluktuationer i vattenhalt och endast små fluktuationer i pH och joninnehåll. Den biologiska aktiviteten är låg med få bakteriepredatorer (t.ex. protozoer), samt låg mikrobiell produktion av bakteriostatiska ämnen. Om en avloppsförorening nått ner till grundvattnet kommer organismerna att överleva under längre tid. Den omättade zonen är därför av stor betydelse som skydd mot föroreningsspridning, varför den tekniska utformningen av markbäddar och infiltrationsanläggningar bör inriktas på rening i marklagren över grundvattenytan.” ur Infiltration i mark – Mikroorganismers transport och överlevnad, Thor Axel Stenström, snv pm 3051, 19852012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 13
 14. 14. ”Minireningsverk” Lokaliseringen av utsläpp från alla typer av små avlopp är viktig för att minimera olägenheter.2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 14
 15. 15. Är BDT-avlopp verkligen så oförargliga? Bad-, Disk-, Tvätt- ~ 10 % av N och P i BDT-avloppet ~ 60 % av BOD i BDT-avloppet PFOS, PAH, hushållskemikalier…2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 15
 16. 16. • Miljömålskonflikt? Naturgrus och avloppssanering… • Pågående projekt för jämförelse mellan krossmaterial och naturgrus….2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 16
 17. 17. 2012-10-17 Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet 17

×