Your SlideShare is downloading. ×
Europeiska landskapskonventionen, ELC. Leif Gren, RAÄ (Riksantikvarieämbetet)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Europeiska landskapskonventionen, ELC. Leif Gren, RAÄ (Riksantikvarieämbetet)

339

Published on

Leif Gren berättar om vad ELC är för något.

Leif Gren berättar om vad ELC är för något.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
339
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • För många representerar landskap något lantligt, ruralt, pastoralt. Landskap blir lika med ”landsbygd”. Ser vi detta som landskap så blir det också relativt ointressant att diskutera i en planeringskontext. Landskapet är ett relativt passivt förvaltningsobjekt som möjligen kan skyddas för sin kvaliteter men behöver ingen planering
 • Ser vi istället på denna bild så framstår landskap som något mer dynamiskt. Landskapet är inte ett passivt förvaltningsobjekt utan något mycket aktivt, en arena som snarare regelmässigt innebär konflikter, motstående intressen och konkurrens. Framförallt är landskapet befolkat – befolkat med människor och viljor, ambitioner, ideologier och önskningar om förverkligande av idéer. En sådan arena behöver planering.
 • Transcript

  • 1. Europeiska landskapskonventionen, ELCGeoArena 2012Uppsala, 17 okt.ELC - Mål & syfte,verktyg, arbetet iSverigeLeif GrenRiksantikvarie-ämbetet Akvarellerad konturetsning av Martin Rudolf Heland efter Elias Martin 1790-t.
  • 2. Landskap - delvis gamlafrågor i ny förpackningLandskapsfrågan är inte ny:Naturskyddslagen, FRP, MB, PBL,MKB, Miljömål – allt handlar omlandskapHur närmar vi oss landskapsfråganpå nytt? 2
  • 3. LANDSKAPVar är landskap? Landskapsbild 1900 Natur/kulturåter en fråga omlivsmiljö 1950 Miljonprogram MiljöförstörelseTillbaka till KULTUR NATURrötterna 2012 livsmiljö LANDSKAP 3
  • 4. Vad ELC är?• överenskommelse mellan Europarådets medlemsländer• vision för landskap• checklista för varje land• åtagande för stat/ region/ kommun• avser ”officiella landskapsaktiviteter” Europarådet: www.coe.int 4
  • 5. Vad ELC inte är?• Inte från EU• Inte ett nytt skyddsinstrument• Ingen lag man kan döma efter• Inget allmänheten måste läsa• Inte inskränkningar i markägandet 5
  • 6. Vad i landskapet kan ELC påverka? X• inte markägande i sig endast officiell politik – morot och piska “official landscape activities”
  • 7. Hållbar utveckling ELC:s övergripande syfte sociala behov• ”en hållbar utveckling grundad på ett balanserat och harmoniskt förhållande mellan sociala behov, ekonomisk verksamhet och miljön…” miljön ekonomisk verksamhet
  • 8. ELC utgår från människans uppfattning• ”Landskap är ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.”• Jämför Konventionen om biologisk mångfald, 1992, som utgår från naturen:• ” ’Ekosystem’ utgör dynamiska komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och deras icke-levande miljö som interagerar som en funktionell enhet.”
  • 9. Det nya med ELC: värna människors känslor för vardagslandskapet• Explanatory Report: II. Aims and structure of the Convention• ”21. Europas befolkningar ... vill ha politik och instrument … för att ta hänsyn till sina önskemål om kvaliteten på sin omgivning”. www.coe.int
  • 10. Landskapets förändringar ska bli politik• Explanatory Report:• “23. Landskap måste bli en politisk huvudfåra, eftersom det spelar en viktig roll i välbefinnandet för européer….”
  • 11. ELC vill hantera framtida förändringar• ” Explanatory Report:• ”42. I själva verket borde målet vara att hantera framtida förändringar på ett sätt som erkänner den stora mångfalden och kvaliteten…”. 12-10-21 11
  • 12. ELC vill öppna upp experternas monopol• Explanatory Report:• “22. Officiella verksamheter om landskapet kan inte längre tillåtas vara exklusiva ämnesområden eller åtgärder, som monopoliseras av specialister eller tekniska institutioner.”
  • 13. ELC:s medel -Instrument”ett nytt instrument som avser skydd, förvaltning och planering av alla landskap i Europa” skydd förvaltning planering 13
  • 14. berörda parter Allmänt hållna krav, ”mål för landskapskvalitet” • ska bygga på kartering • de särskilda värden som berörda parter och den berörda befolkningen tillskriver dem kartering berörda befolkningen12-10-21 14
  • 15. Allmänt hållna krav,t.ex. ”kartläggning”• ska inkludera analys av landskapens särdrag• krafter och påtryckningar som omvandlar dem• lägga märke till förändringar Wikimedia commons 15
  • 16. Hur beskrivs upplevelsevärden?• ”de särskilda värden som berörda parter och den berörda befolkningen tillskriver dem”12-10-21 16
  • 17. Riksdag/ Sektorer och stuprörstänkande regering arbeta bättre inom ramarna• Statliga/ överstatliga styrmedel• Lagar och regelverk Centrala verk• Myndigheter, tillsyn, rådgivning• Ekonomiska styrmedel – bidrag/ skatter• Information• Utbildning• Forskning Länsstyrelse
  • 18. Alla landskap kan inte hanteras lika passivt obefolkat sceniskt tidlöst pastoralt Landskap Behov av stimulansåtgärder okontroversiellt ”Molnet” av Prins Eugen 1895
  • 19. befolkat anspråk konfliktfyllt föränderligt konkurrens aktivt Landskap Behov av restriktionsåtgärder12-10-21 19 Förbifart Stockholm
  • 20. Vi kan alla göra något förELC:s genomförandeAllmänhet och organisationer –påverkar politikenRiksdag, regering, kommun, region –beslutar landskapspolitik och regelverkMyndigheter – tillämpar 20
  • 21. Vad kommer allmänheten att märka av ELC?• Allas tillgänglighet till landskap – (allemansrätt gäller redan)• Stat och kommun ska ha en landskapspolitik – vidta åtgärder• Alla ska kunna påverka landskapspolitiken - demokrati
  • 22. Statligt åtagande kräver statlig samordningNationell samordningsgruppStart nov. 2011 med RAÄ somsammankallande:1.Riksantikvarieämbetet2.Boverket3.Jordbruksverket4.Naturvårdsverket5.Skogsstyrelsen6.Tillväxtverket7.Trafikverket8.representant för länsstyr. 22
  • 23. Delat myndighetsansvar för ELC• Samordningsgruppen är en styrgrupp för principiella frågor• Varje myndighet har ett självständigt ansvar 23
  • 24. Hittills två arbetsgrupper under Nationellasamordningsgruppen• Strategisk plattform, och frågan om nationellt landskapsforum, m.m.• Nominering till Europarådets Landscape Award12-10-21 24
  • 25. Nationell plattform = strategidokument• En för myndigheterna gemensam uttolkning och referensram kring ELC.• Myndigheternas grundläggande synsätt och uttolkningar av ELC.• Tydliggörande av vilka andra organisationer eller aktörer som berörs. 25
  • 26. Svenskt Landskapsforum för ELC• En återkommande konferens för ELC.• Knyta samman nationella, regionala och lokala nivån.• Fler organisationer och intressenter ska kunna delta• Nationella samordningsgruppen står initialt som ”ägare”.12-10-21 26
  • 27. ELC erbjuder nya möjligheter, inte minst förlandskapet ”som det uppfattas av människor”Det uppmätta landskapet Det uppfattade landskapet

  ×