Undermarksbyggande i urban miljö. Björn Sundkvist, Trafikverket

646 views
500 views

Published on

Björn Sundkvist talar om vad Trafikverket har för åtaganden och vad grundvattnet har för roll i urban miljö. Hur skyddar man sig mot inläckande grundvatten vid tunnelbyggen till exempel?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Undermarksbyggande i urban miljö. Björn Sundkvist, Trafikverket

 1. 1. GeoArena 2012 Undermarksbyggande i urban miljö.
 2. 2. Undermarksbyggande i urban miljö Björn Sundqvist bjorn.sundqvist@trafikverket.se 010-123 51 34 Norra länken vid Roslagstull i Stockholm2 2012-10-21
 3. 3. Trafikverkets verksamhet och uppdrag Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Flera verksamhetsområden, 6 regioner VO Samhälle •Underlag till, och uppföljning av, transport- och miljöpolitiska mål. •Miljöpåverkan från trafikeringen. •Lång och kortsiktig planering inklusive strategisk miljöbedömning. •Planering av miljöinvesteringar. •Nationell samordning av miljöarbete. •Expertstöd inom utpekade områden. VO Investering/VO Stora projekt •Miljöpåverkan från byggande av infrastruktur. •Miljöinvesteringar i befintlig miljö. VO Underhåll •Miljöpåverkan från befintlig anläggning. •Miljöpåverkan från drift och underhåll. •Miljöpåverkan från förorenade områden. •Expertstöd inom utpekade områden. •Miljöinvesteringar i befintlig miljö. Arbetstunnel Bangården, Citybanan i Stockholm3 2012-10-21
 4. 4. Trafikverket och vattnet 4 2012-10-21
 5. 5. Undermarksprojekt i olika skeden i urban miljö5 2012-10-21
 6. 6. Grundvattnets roll i urban miljö • Används generellt sett ej som dricksvatten. • Används för energiutvinning. • Teknisk förutsättning för byggnader och anläggningar med grundvattenberoende grundläggning. • Teknisk förutsättning för sättningskänslig gatu- och parkmark. • Förutsättning för grundvattenberoende ekosystem. • Kommunicerar med ytvatten.6 2012-10-21
 7. 7. Grundvattnet – flöden, nivåer och kvalitet - den urbana miljön och dess förutsättningar.7 2012-10-21
 8. 8. Omgivningspåverkan•Prognostisera influensområde•Identifiera skadeobjektKontroll och skyddsåtgärder 8 2012-10-21
 9. 9. Försiktighetsmått och skyddsåtgärder - Inläckande grundvatten - Tätning • Förinjektering • Efterinjektering • Lining • Spont9 2012-10-21
 10. 10. Försiktighetsmått och skyddsåtgärder - Låga grundvattennivåer - Skyddsinfiltration - Byggskede /driftskede - ”Stadsvatten”/dränvatten - Infiltration/återinfiltration10 2012-10-21
 11. 11. Försiktighetsmått och skyddsåtgärder - Skador på byggnader och anläggningar m.m. – övriga möjliga åtgärder • Grundförstärkning • Reparation av servisledningar • Ekonomisk ersättning • Alternativ vattenförsörjning • Tillförsel av ytvatten/vattning11 2012-10-21
 12. 12. Försiktighetsmått och skyddsåtgärder - Förorenat vatten – Omhändertagande Byggskede – Driftskede • Tunnelvatten • Schaktvatten • Dagvatten Spillvatten Dagvatten Lokal rening Recipient Lokal rening genom sedimentation och oljeavskiljning12 2012-10-21
 13. 13. Kontroll Bygg- och driftskede  Vattennivåer i jord och berg  Inläckagemätning i tunnlar och schakt  Infiltration  Vattenkvalitet  Sättningsmätning Mätdamm i tunnel13 2012-10-21
 14. 14. Vattnet och lagstiftningen • Vattenverksamhet -11 kap miljöbalken (MB) • Miljöfarlig verksamhet - 9 kap MB • Miljökvalitetsnormer - 5 kap MB • Områdesskydd - 7 kap MB • Allmänna hänsynsregler - 2 kap MB14 2012-10-21
 15. 15. Utvecklingstrender • Aktörssamverkan – mycket data och kunskap som kan vara samhället till gagn. • Ökad helhetssyn. • Ökad kunskap om, förståelse för och utveckling av miljölagstiftningen, bland annat vattenverksamhet. • Bättre prognosverktyg avseende omgivningspåverkan från undermarksbyggande. • Bättre beräkningsunderlag vad gäller grundvattenbildning och vattenbalanser. • Ökade krav på tydliga villkor för bl a hantering av inläckage till berganläggningar.15 2012-10-21
 16. 16. Norra stationsområdet i Stockholm Tack för er uppmärksamhet!16 2012-10-21

×