• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
SEB Austrumeiropas apskats: Austrumeiropā pieaug polarizācija, Baltija saglabā izaugsmi
 

SEB Austrumeiropas apskats: Austrumeiropā pieaug polarizācija, Baltija saglabā izaugsmi

on

 • 757 views

2011. gada otrajā pusē Austrumeiropas, tostarp Centrāleiropas, ekonomikās aizsākās izaugsmes palēnināšanās. Tomēr, kā prognozēts, Krievija un Polija ir spējušas saglabāt izaugsmi arī ...

2011. gada otrajā pusē Austrumeiropas, tostarp Centrāleiropas, ekonomikās aizsākās izaugsmes palēnināšanās. Tomēr, kā prognozēts, Krievija un Polija ir spējušas saglabāt izaugsmi arī valdošās nenoteiktības apstākļos. Šogad un nākamgad visās sešās Austrumeiropas apskatā aplūkotajās valstīs izaugsme būs zemāka par potenciāli iespējamo – arī Baltijas valstīs šogad sagaidāma ievērojami zemāka izaugsme, bet 2013. gadā tā paātrināsies.

Statistics

Views

Total Views
757
Views on SlideShare
666
Embed Views
91

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 91

http://www.seb.lv 91

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  SEB Austrumeiropas apskats: Austrumeiropā pieaug polarizācija, Baltija saglabā izaugsmi SEB Austrumeiropas apskats: Austrumeiropā pieaug polarizācija, Baltija saglabā izaugsmi Presentation Transcript

  • Austrumeiropas ekonomikas Dainis Gašpuitisapskats
  • Pasaules ekonomika stabilizējas Pozitīva attīstība ASV 2011 2012 2013 Recesija eiro zonā ASV 1.7 2.5 2.5 Mērena korekcija Ėīnā Eiro zona 1.5 -0.6 0.8 Riski: Vācija 3.0 0.7 1.4 Augstās naftas cenas Pasaule 3.9 3.5 4.0 Neskaidrība par Portugāli un Spāniju Nafta 111.0 118.0 120.0 Valstu parādu nacionalizācija USD/barels EUR/USD 1.29 1.26 1.20 Decembris2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 2
  • Polarizācija reăiona ekonomikās Atšėirīga krīzes ietekme “Vismazākā”. Krievija un Polija. Mērena atkarība no eksporta. Maza vai vidēja atkarība no eiro zonas bankām “Vidēja”. Baltija un Čehijas republika. Liela atkarība no eksporta, izĦemot Latviju. ČR mēreni atkarīga no eiro zonas. Baltijas finanšu sistēmas saistība ar Skandināviju “Smagākā”. Bulgārija, Horvātija. Rumānija, Ungārija un Ukraina. Pirmajām četrām relatīvi augsta finanšu atkarība no eiro zonas. Ukrainu ietekmē neskaidrība ap banku sistēmu un politiku. IKP pieaugs veselīgi2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 3
  • Šogad un nākamgad izaugsme zem iespējamā līmeĦa Vājāks pieprasījums R-Eiropā Baltijas IKP izmaiĦas Stingrāki kreditēšanas nosacījumi A- Igaunija Latvija Lietuva 10 Eiropā Pirktspējas uzlabošanās un mēreni 5 fiskālie taupības pasākumi (RU un EE stimulējoši fiskālā politika) veicinās patēriĦu 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ECB politika mazinājusi kredītu tirgu sabrukuma risku -5 Inflācija mazinās – naftas cenas risks. Darba tirgus uzlabosies, vājāka -10 attīstība Igaunijā un Polijā -15 Dati: Nac.stat., SEB -202012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 4
  • Izteikta kreditēšanas nosacījumu pasliktināšanās A-Eiropā2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 5
  • Atšėirīga finanšu tirgu uzticība2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 6
  • Eksporta bums noplok Exports Year-on-year percentage change, current prices 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 -20 -20 -30 -30 -40 -40 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Estonia Latvia Lithuania Source: Reuters EcoWin2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 7
  • PatēriĦš atgūstas, bet...2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 8
  • Atgriežas pārtēriĦš % Kārtējo maksājumu konts/IKP 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012f 2013f -5 -10 -15 Lietuva Igaunija Latvija -20 Dati: Latvijas Banka; SEB -252012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 9
  • Inflācija kĜūst mērenāka Harmonizētais patēriĦu indekss 14 10 6 2 2008 2009 2010 2011 2012P 2013P -2 Latvija Igaunija Lietuva Dati: Eurostat, SEB2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 10
  • Latvija: Mērenāka izaugsmes palēnināšanās Eksporta bums noplok Nepieciešama tālāka eksporta Rebound in retail sales and sentiment jaudu stiprināšana Year-on-year percentage change and net balance 40 10 PatēriĦš pieaug 30 0 Bezdarbs mazināsies lēnāk 20 -10 10 -20 Inflācija samazinās 0 -30 Eiro ieviešana 2014.gadā-10 -40 Stabilas valsts finanses-20 -50-30 -60 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Consumer confidence (RHS) Retail sales, constant prices, calender adjusted (LHS) Source: DG ECFIN, Latvia Central Statistical Bureau2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 11
  • IKP pieaugumu veidojošās komponentes IKP izlietojums Pa darbības veidiem12 6 (R) Māksla, izklaide un atpūta10 Net exports 5 NodokĜi mīnus subsīdijas 8 (P) Izglītība (Q) Veselîba un soc. aprūpe 4 6 (MNS) Profesionâlie un citi pakalpojumi Bruto kapitāla veidošana (L) Operācijas ar nekustamo īp. 4 3 (A) Lauksaimniecība (K) Finanses un apdroš. 2 Valsts pārvalde 2 (O) Valsts pārvalde (J) Informācijas un komunikācijas pak. 0 1 (I) Izmitināšana un ēdināšanas pak. 2011 (H) Transports un uzglabāšana -2 Mājsaimniecību un bezpeĜĦas org. patēriĦš (G) Tirdzniecība 0 -4 (F) Būvniecība 2011 -6 -1 Dati: CSP2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 12
  • Investīciju līmenis joprojām zems Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās 3000000 (K) Finanses un apdroš. -39% pret 2008 (F) Būvniecība 2500000 (L) Operācijas ar nekustamo īp. +29% pret 2010 (Q) Veselîba un soc. aprūpe 2000000 (A) Lauksaimniecība (J) Informācijas un komunikācijas pak. 1500000 (G) Tirdzniecība Citi 1000000 (H) Transports un uzglabāšana (BDE) Ieguves rūpn., Elektroen., gāzes un 500000 siltumapg. (C) Apstrādes rūpniecība (O) Valsts pārvalde 0 2008 2011 Dati: CSP2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 13
  • Lietuva: Izteikta palēnināšanās Aktīva alternatīvu eksporta tirgu meklēšana Public deficit and debt10 45 Mērens patēriĦa pieaugums 9 40 Aug investīcijas būvniecībā, 8 7 SEB forecast 35 mājokĜu būvniecība Ĝoti zemā līmenī 30 6 25 Bezdarbs mazināsies mēreni 5 4 20 Lēnāka - izejvielu virzīta inflācija 15 3 2 10 Bankas Snoras bankrots ietekmēs 1 5 šā gada izaugsmi, kā arī iedragājis 0 06 07 08 09 10 11 12 13 0 uzticamību banku sektoram Public deficit (LHS) General government debt (RHS) Source: Eurostat, SEB Budžeta deficīta kritērija neizpildes dēĜ eiro ieviešana var tikt atlikta uz gadu2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 14
  • Igaunija: Eksporta vājums ietekmē izaugsmi Zviedrijas un Somijas tirgu ietekme uz eksportu Vietējais patēriĦš rāda labu sniegumu, bet pakĜauts arējiem riskiem KMK pārpalikums saglabājas Bezdarbs pieaugs Augsta inflācija Stabilas valsts finanses, bet sagaidāms neliels budžeta deficīts2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 15
  • Krievija: Vājš rūpniecības un eksporta apjomu pieaugums Pieaugums turpinās, bet pēckrīzes atgūšanās Oil is driving exports USD billion nepārliecinoša, to virzīja naftas150 70 60 eksports un laba raža125 50100 40 30 Liela atkarība no izejvielu 75 20 10 eksporta un strukturālo reformu 50 0 -10 trūkums -20 25 -30 -40 Apstrādes rūpniecības 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 -50 izaugsme palēninās, bet Exports (LHS) Tirdzniecības pārpalikums, bet Exports, oil, gas and petroleum products (LHS) Exports, year-on-year percentage change, volume (RHS) Source: Reuters EcoWin kapitāla emigrācija KMK pārpalikums mazinās kopš 2005.gada2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 16
  • Krievija: Pirktspēja pieaug Inflācija 12 mēnešu laikā nokritusies no 9.5% līdz 3.7% Atliktais administratīvo tarifu pieaugums daĜēji izskaidro šo tendenci Zemākais punkts šogad2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 17
  • Krievija: Augstākas naftas cenas – vairāk stimulēšanas? Augstās naftas cena ir devusi iespēju budžeta tēriĦiem Ienākumu pieaugums – bet ne ilgtspējīgs Federālie tēriĦi pieauguši no 16% līdz 22% no IKP Budžets atkarīgs no naftas cenas - USD 115/barels = sabalansēts budžets Dalība PTO līguma ratifikācija līdz š.g. jūnijam2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 18
  • Paldies! Paldies!2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 19