Austrumeiropas ekonomikas              Dainis Gašpuitisapskats
Pasaules ekonomika stabilizējas Pozitīva attīstība ASV                   2011  2012  2013 Recesij...
Polarizācija reăiona ekonomikās Atšėirīga krīzes ietekme   “Vismazākā”. Krievija un Polija. Mērena atkarība no eksporta....
Šogad un nākamgad izaugsme zem iespējamā līmeĦa  Vājāks pieprasījums R-Eiropā                 Baltijas ...
Izteikta kreditēšanas nosacījumu pasliktināšanās A-Eiropā2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats  5
Atšėirīga finanšu tirgu uzticība2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats  6
Eksporta bums noplok                            Exports             Year-on-year pe...
PatēriĦš atgūstas, bet...2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats  8
Atgriežas pārtēriĦš    %              Kārtējo maksājumu konts/IKP 10  5  0      2006     200...
Inflācija kĜūst mērenāka                     Harmonizētais patēriĦu indekss 14 10 6 2       2...
Latvija: Mērenāka izaugsmes palēnināšanās                                        ...
IKP pieaugumu veidojošās komponentes IKP izlietojums                         Pa darbības veidiem12...
Investīciju līmenis joprojām zems Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās 3000000                    ...
Lietuva: Izteikta palēnināšanās                                            Akt...
Igaunija: Eksporta vājums ietekmē izaugsmi                          Zviedrijas un Somijas tirgu ...
Krievija: Vājš rūpniecības un eksporta apjomu pieaugums                                  ...
Krievija: Pirktspēja pieaug                          Inflācija 12 mēnešu laikā          ...
Krievija: Augstākas naftas cenas – vairāk stimulēšanas?                          Augstās naftas ...
Paldies!                       Paldies!2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats     19
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SEB Austrumeiropas apskats: Austrumeiropā pieaug polarizācija, Baltija saglabā izaugsmi

749 views
681 views

Published on

2011. gada otrajā pusē Austrumeiropas, tostarp Centrāleiropas, ekonomikās aizsākās izaugsmes palēnināšanās. Tomēr, kā prognozēts, Krievija un Polija ir spējušas saglabāt izaugsmi arī valdošās nenoteiktības apstākļos. Šogad un nākamgad visās sešās Austrumeiropas apskatā aplūkotajās valstīs izaugsme būs zemāka par potenciāli iespējamo – arī Baltijas valstīs šogad sagaidāma ievērojami zemāka izaugsme, bet 2013. gadā tā paātrināsies.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
98
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SEB Austrumeiropas apskats: Austrumeiropā pieaug polarizācija, Baltija saglabā izaugsmi

 1. 1. Austrumeiropas ekonomikas Dainis Gašpuitisapskats
 2. 2. Pasaules ekonomika stabilizējas Pozitīva attīstība ASV 2011 2012 2013 Recesija eiro zonā ASV 1.7 2.5 2.5 Mērena korekcija Ėīnā Eiro zona 1.5 -0.6 0.8 Riski: Vācija 3.0 0.7 1.4 Augstās naftas cenas Pasaule 3.9 3.5 4.0 Neskaidrība par Portugāli un Spāniju Nafta 111.0 118.0 120.0 Valstu parādu nacionalizācija USD/barels EUR/USD 1.29 1.26 1.20 Decembris2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 2
 3. 3. Polarizācija reăiona ekonomikās Atšėirīga krīzes ietekme “Vismazākā”. Krievija un Polija. Mērena atkarība no eksporta. Maza vai vidēja atkarība no eiro zonas bankām “Vidēja”. Baltija un Čehijas republika. Liela atkarība no eksporta, izĦemot Latviju. ČR mēreni atkarīga no eiro zonas. Baltijas finanšu sistēmas saistība ar Skandināviju “Smagākā”. Bulgārija, Horvātija. Rumānija, Ungārija un Ukraina. Pirmajām četrām relatīvi augsta finanšu atkarība no eiro zonas. Ukrainu ietekmē neskaidrība ap banku sistēmu un politiku. IKP pieaugs veselīgi2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 3
 4. 4. Šogad un nākamgad izaugsme zem iespējamā līmeĦa Vājāks pieprasījums R-Eiropā Baltijas IKP izmaiĦas Stingrāki kreditēšanas nosacījumi A- Igaunija Latvija Lietuva 10 Eiropā Pirktspējas uzlabošanās un mēreni 5 fiskālie taupības pasākumi (RU un EE stimulējoši fiskālā politika) veicinās patēriĦu 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ECB politika mazinājusi kredītu tirgu sabrukuma risku -5 Inflācija mazinās – naftas cenas risks. Darba tirgus uzlabosies, vājāka -10 attīstība Igaunijā un Polijā -15 Dati: Nac.stat., SEB -202012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 4
 5. 5. Izteikta kreditēšanas nosacījumu pasliktināšanās A-Eiropā2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 5
 6. 6. Atšėirīga finanšu tirgu uzticība2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 6
 7. 7. Eksporta bums noplok Exports Year-on-year percentage change, current prices 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 -20 -20 -30 -30 -40 -40 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Estonia Latvia Lithuania Source: Reuters EcoWin2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 7
 8. 8. PatēriĦš atgūstas, bet...2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 8
 9. 9. Atgriežas pārtēriĦš % Kārtējo maksājumu konts/IKP 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012f 2013f -5 -10 -15 Lietuva Igaunija Latvija -20 Dati: Latvijas Banka; SEB -252012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 9
 10. 10. Inflācija kĜūst mērenāka Harmonizētais patēriĦu indekss 14 10 6 2 2008 2009 2010 2011 2012P 2013P -2 Latvija Igaunija Lietuva Dati: Eurostat, SEB2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 10
 11. 11. Latvija: Mērenāka izaugsmes palēnināšanās Eksporta bums noplok Nepieciešama tālāka eksporta Rebound in retail sales and sentiment jaudu stiprināšana Year-on-year percentage change and net balance 40 10 PatēriĦš pieaug 30 0 Bezdarbs mazināsies lēnāk 20 -10 10 -20 Inflācija samazinās 0 -30 Eiro ieviešana 2014.gadā-10 -40 Stabilas valsts finanses-20 -50-30 -60 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Consumer confidence (RHS) Retail sales, constant prices, calender adjusted (LHS) Source: DG ECFIN, Latvia Central Statistical Bureau2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 11
 12. 12. IKP pieaugumu veidojošās komponentes IKP izlietojums Pa darbības veidiem12 6 (R) Māksla, izklaide un atpūta10 Net exports 5 NodokĜi mīnus subsīdijas 8 (P) Izglītība (Q) Veselîba un soc. aprūpe 4 6 (MNS) Profesionâlie un citi pakalpojumi Bruto kapitāla veidošana (L) Operācijas ar nekustamo īp. 4 3 (A) Lauksaimniecība (K) Finanses un apdroš. 2 Valsts pārvalde 2 (O) Valsts pārvalde (J) Informācijas un komunikācijas pak. 0 1 (I) Izmitināšana un ēdināšanas pak. 2011 (H) Transports un uzglabāšana -2 Mājsaimniecību un bezpeĜĦas org. patēriĦš (G) Tirdzniecība 0 -4 (F) Būvniecība 2011 -6 -1 Dati: CSP2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 12
 13. 13. Investīciju līmenis joprojām zems Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās 3000000 (K) Finanses un apdroš. -39% pret 2008 (F) Būvniecība 2500000 (L) Operācijas ar nekustamo īp. +29% pret 2010 (Q) Veselîba un soc. aprūpe 2000000 (A) Lauksaimniecība (J) Informācijas un komunikācijas pak. 1500000 (G) Tirdzniecība Citi 1000000 (H) Transports un uzglabāšana (BDE) Ieguves rūpn., Elektroen., gāzes un 500000 siltumapg. (C) Apstrādes rūpniecība (O) Valsts pārvalde 0 2008 2011 Dati: CSP2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 13
 14. 14. Lietuva: Izteikta palēnināšanās Aktīva alternatīvu eksporta tirgu meklēšana Public deficit and debt10 45 Mērens patēriĦa pieaugums 9 40 Aug investīcijas būvniecībā, 8 7 SEB forecast 35 mājokĜu būvniecība Ĝoti zemā līmenī 30 6 25 Bezdarbs mazināsies mēreni 5 4 20 Lēnāka - izejvielu virzīta inflācija 15 3 2 10 Bankas Snoras bankrots ietekmēs 1 5 šā gada izaugsmi, kā arī iedragājis 0 06 07 08 09 10 11 12 13 0 uzticamību banku sektoram Public deficit (LHS) General government debt (RHS) Source: Eurostat, SEB Budžeta deficīta kritērija neizpildes dēĜ eiro ieviešana var tikt atlikta uz gadu2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 14
 15. 15. Igaunija: Eksporta vājums ietekmē izaugsmi Zviedrijas un Somijas tirgu ietekme uz eksportu Vietējais patēriĦš rāda labu sniegumu, bet pakĜauts arējiem riskiem KMK pārpalikums saglabājas Bezdarbs pieaugs Augsta inflācija Stabilas valsts finanses, bet sagaidāms neliels budžeta deficīts2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 15
 16. 16. Krievija: Vājš rūpniecības un eksporta apjomu pieaugums Pieaugums turpinās, bet pēckrīzes atgūšanās Oil is driving exports USD billion nepārliecinoša, to virzīja naftas150 70 60 eksports un laba raža125 50100 40 30 Liela atkarība no izejvielu 75 20 10 eksporta un strukturālo reformu 50 0 -10 trūkums -20 25 -30 -40 Apstrādes rūpniecības 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 -50 izaugsme palēninās, bet Exports (LHS) Tirdzniecības pārpalikums, bet Exports, oil, gas and petroleum products (LHS) Exports, year-on-year percentage change, volume (RHS) Source: Reuters EcoWin kapitāla emigrācija KMK pārpalikums mazinās kopš 2005.gada2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 16
 17. 17. Krievija: Pirktspēja pieaug Inflācija 12 mēnešu laikā nokritusies no 9.5% līdz 3.7% Atliktais administratīvo tarifu pieaugums daĜēji izskaidro šo tendenci Zemākais punkts šogad2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 17
 18. 18. Krievija: Augstākas naftas cenas – vairāk stimulēšanas? Augstās naftas cena ir devusi iespēju budžeta tēriĦiem Ienākumu pieaugums – bet ne ilgtspējīgs Federālie tēriĦi pieauguši no 16% līdz 22% no IKP Budžets atkarīgs no naftas cenas - USD 115/barels = sabalansēts budžets Dalība PTO līguma ratifikācija līdz š.g. jūnijam2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 18
 19. 19. Paldies! Paldies!2012-03-29 | Austrumeiropas ekonomikas apskats 19

×