Presentacio 2011 audiencia_publica

919 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentacio 2011 audiencia_publica

 1. 1. ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2011
 2. 2. IMPOSTOS <ul><li>Tributs exigits sense contraprestació i que graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà. </li></ul><ul><li>Existeixen 5 impostos en l’àmbit local: </li></ul><ul><li>Impost sobre béns immobles. </li></ul><ul><li>Impost sobre activitats econòmiques. </li></ul><ul><li>Impost sobre vehicles de tracció mecànica. </li></ul><ul><li>Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. </li></ul><ul><li>Impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana. </li></ul>
 3. 3. CRITERIS GENERALS IMPOSTOS ANY 2011 <ul><li>CRITERI GENERAL: AUGMENT DELS TIPUS IMPOSITIUS 1,9% (IPC JULIOL 2009 – JULIOL 2010) </li></ul><ul><li>IMPOSTOS QUE NO VARIEN : IMPOST DE VEHICLES I IMPOST DE CONSTRUCCIONS </li></ul><ul><li>ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ PER ADAPTAR-LA A LA DELEGACIÓ EFECTUADA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA </li></ul><ul><li>ORDENANÇA IMPOST SOBRE EL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUES): ADAPTACIONS LEGISLATIVES SOBRE UNIONS ESTABLES DE PARELLES I LLEI DE PATRIMONI CULTURAL CATALÀ </li></ul>
 4. 4. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Increment del valor cadastral 0% Augment del tipus impositiu +1,9% Tipus impositiu IBI 2011 0,7557 Màxim Legal 1,1000 Impost que grava la propietat d’un bé immoble (vivenda o pàrking). Antigament anomenada “Contribució urbana”.
 5. 5. IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES Grava l’exercici de qualsevol activitat econòmica (empresarials, professionals o artístiques) amb una xifra de negoci superior a 1 MILIÓ D’EUROS. El coeficient de situació màxim legal és del 3,8 % Augment aplicat respecte any 2010 IPC 1,9% 3,212 % 3a 3,565 % 2a 3,800 % 1a COEFICIENT DE SITUACIÓ CATEGORIA DE CARRERS
 6. 6. IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA Grava la propietat de vehicles de tracció mecànica. (Tot tipus d’automòbils propulsats a motor). 0 % Increment 2006-2011 2 % Tipus Impositiu El tipus màxim legal és del 2%. No s’aplica cap augment
 7. 7. IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES Grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra dins el terme municipal de Sta. Coloma de Gramenet. 0 % Increment 2006-2011 4 % Tipus Impositiu El tipus màxim legal és del 4%. No s’actualitza el tipus impositiu
 8. 8. IMPOST SOBRE L’INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA Grava l’increment de valor dels immobles que es posa de manifest com a conseqüència de la transmissió dels mateixos (vendes, herències, etc.) 27,94 % 30 % 1,9 % <ul><li>Tipus impositiu aplicat: </li></ul><ul><li>Tipus màxim legal: </li></ul><ul><li>Augment aplicat 2011: </li></ul>3,0 % 2,4 % De 15 a 20 anys 3,2 % 2,6 % De 10 a 15 anys 3,5 % 2,8 % De 5 a 10 anys 3,7 % 3,0 % D’1 a 5 anys REPERCUSSIÓ LEGAL MÀXIMA REPERCUSSIÓ SANTA COLOMA TERMINI
 9. 9. TAXES I PREUS PÚBLICS <ul><li>Tributs que es generen com a contraprestació d’un servei prestat per part de l’administració: </li></ul><ul><li>Taxes : Serveis que només poden ser prestats per part de l’administració. L’import no pot superar el cost del servei. </li></ul><ul><li>Preus públics: Serveis prestats per l’Administració i que es poden trobar en el mercat privat. L’import del preu no pot ser inferior al cost del servei, excepte en els casos en que existeixin raons de caràcter social. </li></ul>
 10. 10. CRITERIS ACTUALITZACIÓ TAXES I PREUS PÚBLICS 2011 IPC aplicat + 1,9% (Variació Juliol 2009 a Juliol 2010) ACTUALITZACIÓ NORMATIVA DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
 11. 11. CANVIS NORMATIUS: TAXES PER LLICÈNCIES D’ACTIVITATS <ul><li>ADAPTACIÓ A LA NOVA NORMATIVA AMBIENTAL I SECTORIAL DELS ESPECTACLES I ESTABLIMENTS COMERCIALS. </li></ul><ul><li>ELIMINACIÓ DE LES TAXES SOBRE ACTIVITATS INTERVINGUDES PER ENTITATS AMBIENTALS DE CONTROL EAC </li></ul><ul><li>INTRODUCCIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 20% DE LA TAXA PER EMPRESES QUE DISPOSIN DEL CERTIFICAT EUROPEU DE SISTEMA D’ECOGESTIÓ I ECOAUDITORIA </li></ul><ul><li>EQUIPARACIÓ DEL TRACTAMENT FISCAL EN LES TAXES PER ACTIVITATS, LLICÈNCIES D’OBRES I OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, EN CAS DE DESISTIMENT DE L’INTERESSAT I EN EL CAS DE CADUCITAT DE L’EXPEDIENT, EL SUBJECTE PASSIU PAGARÀ EL 70%. </li></ul>
 12. 12. MÉS CANVIS NORMATIUS: ORDENANCES FISCALS SOBRE TAXES I PREUS PÚBLICS 2011 <ul><li>DOCUMENTS ADMINISTRATIUS : S’ESTABLEIX UNA TAXA DE 12,75 EUROS PER L’ENVIAMENT PER CORREU DE FOTOCÒPIES D’EXPEDIENTS TRAMITATS PER LA POLICIA LOCAL (EMPRESES ESPECIALITZADES EN RECURSOS SOBRE MULTES) </li></ul><ul><li>ESTACIONAMENT EN ZONES BLAVES : ADAPTACIÓ A LA NOVA LLEI DE TRÀNSIT I ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ </li></ul><ul><li>SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: REDUCCIÓ DEL 4,3% DE L’IMPORT DEL SERVEI DE MENJARS A DOMICILI PER REDUCCIÓ DE COSTOS ACTUALS DEL SERVEI </li></ul><ul><li>ANY 2010 7,25 EUROS / DIA </li></ul><ul><li>ANY 2011 6,95 EUROS / DIA </li></ul>

×