Your SlideShare is downloading. ×
Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto

213
views

Published on

Kevät 2007. …

Kevät 2007.

Tutkimuksella on 1995 alkaen selvitty kahdesti vuodessa suomalaisten suhtautumista työmarkkinoiden etujärjestöihin sekä yleisimpiä työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisia näkemyksiä.
SAK, STTK ja AKAVA

Published in: News & Politics

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
213
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät 2007
 • 2. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 1SISÄLLYSTYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTOKEVÄT 2007 ..................................................................................... 3Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?................................................... 3 Järjestäytyminen on kansalaisten mielestä tarpeellista........................... 3 Palkka- ja työsuhdeturvan merkitys jäsenyysperusteena on voimistunut ......................................................................................... 5Ovatko työtaistelut vanhentunut keino vaikuttaa?........................................ 9 Sopimusrikkomukset ja työntekijöiden työolojen yksipuolinen heikentäminen hyväksyttävimmät lakon perusteet .................................. 9 SAK:laiset reagoivat lakko-oikeuden rajoituksiin ja akavalaiset jälkeenjäämiseen yleisestä palkkakehityksestä..................................... 10Onko työmarkkinoiden ilmapiiri muuttunut? ............................................... 12 Kaksi viidestä uskoo työnantajajärjestöjen vaatimusten ja asenteiden tiukentuneen ....................................................................... 12 Käsitykset työnantajajärjestöjen liian kovista otteista laimentuneet jonkin verran .................................................................... 13Missä raamissa työmarkkinaratkaisu ja mitä tavoitteita? ........................... 14 Työllisyyden parantaminen, palkansaajien sosiaaliturva ja palkankorotukset syksyn työmarkkinaratkaisun kärkitavoitteet ............ 14 Liittokierroksen suosio on lisääntynyt SAK:n ja STTK:n jäsenten keskuudessa ........................................................................... 17 Suuret palkankorotukset eivät houkuttele kansaa ................................. 17 Usko työehtosopimusten tarpeellisuuteen on säilynyt vahvana ............ 19Paikallisen sopimisen laajentamiseen suhtaudutaan myönteisestijos työ- ja virkaehtosopimukset turvaavat etujen minimitason ................... 20Mielipiteet lakko-oikeudesta, lakkosakoista ja luottamushenkilöidenasemasta.................................................................................................... 21 Valtaosan mielestä lakko-oikeus pitää säilyttää nykyisellään................ 21Millaiseksi palkansaajien asema koetaan maassamme?........................... 30 Palkansaajien asema hyvä ainoastaan silloin kun puhutaan palkkatasosta yksityisissä teollisuusyrityksissä ..................................... 30 SAK:n jäsenet tyytymättömiä palkansaajien työpaikkojen varmuuteen ja AKAVAn jäsenet palkkatasoon julkisella palvelusektorilla................. 31Millaiseksi palkansaajien asema muuttuu lähivuosina? ............................. 31 Epävarmuus lisääntyy mutta palkkataso paranee ................................. 31
 • 3. 2 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Suhtautuminen ulkomaalaisiin ja maahanmuuttajiin...................................35 Lähes joka toinen antaisi kaikkien ulkomaalaisten tulla Suomeen asumaan ja töitä tekemään ....................................................................35 Usko ulkomaisen työvoiman tarpeeseen on selvästi lisääntynyt ...........35Mikä on etujärjestöjen arvostus? ................................................................37 Yrittäjäjärjestö hengittää SAK:n niskaan ................................................37 Yrittäjät ja nuoret ovat muuttaneet suhtautumistaan SAK:hon...............38 SAK:n ja STTK:n jäsenet arvostavat oman keskusjärjestön työtä enemmän ja AKAVAn jäsenet vähemmän kuin vuosi sitten ..................39Etujärjestöjen imagot ..................................................................................42 Yhteistoimintakykyisyys on eniten etujärjestöjä kuvaava ominaisuus....42 Kärkikaksikko SAK ja SY .......................................................................45 Keneltä järkeviä työmarkkinapoliittisia ehdotuksia? ...............................48 Mitkä järjestöt ovat vaikutusvaltaisia? ....................................................48Miten puolueet hoitavat palkansaajien asemaa koskevia asioita? .............49 Keskustan ja perussuomalaisten palkansaajaidentiteetti on parantunut viime vuodesta kaikkein eniten .......................................49LIITEKUVAT ................................................................................... 52
 • 4. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 3TYÖMARKKINAPOLIITTINENMIELIPIDEILMASTO KEVÄT 2007TNS Gallup Oy on tutkinut Suomen työmarkkinapoliittista mielipideilmastoakolmen palkansaajien keskusjärjestön, SAK:n, STTK:n ja AKAVAn toimek-siannosta. Tutkimuksella selvitettiin suomalaisten suhtautumista työmarkki-noiden etujärjestöihin, työmarkkinoiden sopimusjärjestelmään sekä ammat-tiliittoihin järjestäytymisen syitä ja tarpeellisuutta.Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 21.3.-20.4.2007.Haastatteluja tehtiin yhteensä 1011. Vastaajat edustavat maamme 15vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten luot-tamusväli on keskimäärin + 3 %-yksikköä suuntaansa.Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?Järjestäytyminen on kansalaisten mielestä tarpeellistaValtaosa suomalaisista (87 %) kokee, että nykyaikana on vähintäänkinmelko tarpeellista järjestäytyä ammatillisesti. Mielipide-eroja aiheuttaa lä-hinnä se, onko asia erittäin vai ainoastaan melko tarpeellista. Suomalaisistayli kaksi viidesosaa (44 %) arvioi järjestäytymisen erittäin tarpeelliseksi.Järjestäytymisen tarpeellisuus on lähes samaa tasoa kuin kahdessa edelli-sessä tutkimuksessa. Viime vuoden huhtikuussa luku oli 90 % ja vuoden2005 maaliskuussa 92 %. Järjestäytymisen tarpeellisuus on hieman laske-nut etenkin vuoden 2005 tutkimuksesta. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 6t. KUINKA TARPEELLISTA TAI TARPEETONTA NYKY- AIKANA ON, ETTÄ PALKANSAAJAT JÄRJESTÄYTY- VÄT AMMATILLISESTI (%). ERITTÄIN MELKO EI MELKO ERITTÄIN TARPEEL- TARPEEL- OSAA TARPEE- TARPEE- LISTA LISTA SANOA TONTA TONTA 4/2007 44 43 1 11 1 4/2006 46 44 2 7 2 3/2005 49 43 0 6 2 9/2004 46 43 2 7 2 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphicsEnemmistö kaikkien palkansaajien keskusjärjestöjen jäsenistä näkee jär-jestäytymisen erittäin tarpeelliseksi. SAK:n ja STTK:n jäsenet kokevat jär-jestäytymisen keskimäärää tarpeellisemmaksi.
 • 5. 4 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 6. KUINKA TARPEELLISTA TAI TARPEETONTA NYKYAI- KANA ON, ETTÄ PALKANSAAJAT JÄRJESTÄYTYVÄT AMMATILLISESTI (%). ERITTÄIN MELKO EI MELKO ERITTÄIN TARPEEL- TARPEEL- OSAA TARPEE- TARPEE- LISTA LISTA SANOA TONTA TONTA Kaikki 44 43 1 11 1 Naiset 45 44 1 9 1 Miehet 44 42 1 12 1 15-24 vuotta 32 49 4 15 0 25-34 vuotta 34 57 1 7 1 35-49 vuotta 43 43 0 13 1 50-64 vuotta 55 35 1 9 1 Yli 64 vuotta 54 36 0 9 1 Perusasteen koul. 51 36 3 10 1 Keskiasteen 42 47 1 9 1 Ylempi keskiaste 44 43 0 13 0 Korkea-aste 37 49 0 13 1 Yrittäjä 29 56 1 13 0 Johtava/ylempi toimih. 38 44 0 17 1 Alempi toimihenkilö 46 45 1 7 1 Työntekijä 44 43 2 10 1 Eläkeläinen 57 34 0 8 1 Opiskelija 34 50 2 14 0 Työssä 39 47 1 12 1 Työtön/lomautettu 50 39 2 9 1 Työelämän ulkopuolella 49 40 1 9 1 Uusimaa 37 46 0 17 1 Etelä-Suomi 51 39 1 9 0 Itä-Suomi 49 37 4 9 0 Länsi-Suomi 44 45 2 8 2 Pohjois-Suomi 31 58 2 8 1 Pääkaupunkiseutu 38 47 0 13 2 Muu kaupunki 46 42 1 10 1 Maaseutu 45 44 1 10 0 KESK 40 49 0 10 0 KOK 27 56 0 16 1 SDP 66 30 0 4 0 VAS 64 33 0 3 0 VIHR 52 36 2 10 0 SAK 56 39 1 3 1 STTK 56 39 0 5 0 AKAVA 46 49 0 5 0 MTK 43 49 0 8 0 SY 44 47 0 8 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 50 35 0 13 2 Ei nyt, myöhemm. kyllä 24 71 1 4 0 Ei nyt eikä tulevais. 27 46 2 25 1 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 6. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 5Puoluekannan mukaan erot ilmenevät lähinnä aste-eroina. Valtaosa kaikki-en puolueiden kannattajista arvostaa ammatillista järjestäytymistä. Kes-kustan ja Kokoomuksen kannattajat kokevat järjestäytymisen tarpeelliseksi,mutta eivät kuitenkaan yhtä tarpeelliseksi kuin vasemmistopuolueiden javihreiden kannattajat. Keskustan kannattajat pitävät järjestäytymistä jonkinverran aiempaa tärkeämpänä. Sen sijaan Kokoomuksen kannattajien uskojärjestäytymiseen on hieman vähentynyt vuoden takaisesta.Kaikki ikäluokat kokevat järjestäytymisen olevan tarpeellista. Nuoret kuiten-kin vähemmän tarpeellisena kuin varttuneemmat ikäluokat. Ainoat iän mu-kaiset muutokset ovat sellaisia, että nuorimpien, 15-24-vuotiaiden, uskojärjestäytymiseen on vähentynyt. Merkillepantavaa tuloksissa on kuitenkinse, että järjestäytymistä aiheellisena pitävät kaikki väestöryhmät yhteiskun-nassa olipa sitten kysymys työntekijästä tai yrittäjästä.Palkka- ja työsuhdeturvan merkitysjäsenyysperusteena on voimistunutTutkimuksessa palkansaajakeskusjärjestöjen nykyisiltä, entisiltä ja tuleviltajäseniltä tiedusteltiin ammattiliiton jäsenyysperusteita. Tutkimuksessa ha-luttiin saada tietoa siitä, miksi ammatillinen järjestäytyminen koetaan tar-peelliseksi.Valtaosa vastaajista ilmoittaa, että palkka- ja työsuhdeturva (89 %), ansio-sidonnainen työsuhdeturva (83 %), suuren jäsenistön tuoma tehokkuus jä-senetujen ajamisessa (79 %) sekä yleensä jäsenyyden tuoma turvallisuus(72 %) ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat järjestymisen motiivina joko paljon taimelko paljon. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 4. MISSÄ MÄÄRIN ERI TEKIJÄT VAIKUTTAVAT SIIHEN, ETTÄ ON AMMATTILIITON JÄSEN (on nyt jäsen, ollut aiemmin tai aikoo tulevaisuudessa olla, %). PAL- MELKO EI OSAA JONKIN EI LAIN- JON PALJON SANOA VERRAN KAAN Palkka- ja työsuhdeturva 62 27 0 9 3 Ansiosidonnainen työttömyysturva 57 26 0 14 3 Suuren jäsenistön ansiosta liitto voi ajaa tehokkaammin jäs. etuja 36 43 0 17 4 Ammattiliiton jäsenyys antaa yleis. ottaen turvallisuutta elämään 31 41 0 23 5 Useimmat muutkin työntekijät kuuluvat ammattiliittoon 21 38 0 24 17 Perinne ja maan tapa Suomessa 17 40 0 28 14 Liiton jäsenilleen jakama informaatio työmarkkina- ym. asioista 15 42 0 35 9 Oman ammattiliiton jäsenet ovat yleensä samanhenkistä joukkoa 15 41 1 28 15 Ammattiliiton kautta jäsenet voivat vaikuttaa työpaikan asioihin 14 40 0 32 14 Ammattiliiton tarjoamat jäsenpalvelut 15 36 0 38 10 Halu olla tukemassa ay-liikkeen tavoitteita yhteiskunnassa 13 34 0 35 17 Jäsenyys ammattiliitossa on työntekijän velvollisuus 14 29 0 27 30 Oman ammatillisen identiteetin kehittäminen järjestäytymällä 11 30 1 35 23 Ammattiliiton jäsenedut mm. osto- ja vakuutusedut 9 27 1 47 16 Jos ei liity niin työkaverit painostavat 7 13 0 20 59 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 7. 6 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Kaikki keskeiset syyt olla ammattiliiton jäsen liittyvät tavalla tai toisella pal-kansaajien kokeman turvattomuuden vähentämiseen. Muuttuvassa ja kiih-keätempoisessa maailmassa ammattiliitot nähdään ikään kuin yhteiskun-nallisina ”vakuutusyhtiöinä”. Jäsenmaksua vastaan koetaan saatavan tur-vaa. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 4t. MISSÄ MÄÄRIN ERI TEKIJÄT VAIKUTTAVAT SIIHEN, ETTÄ ON AMMATTILIITON JÄSEN (on jäsen, ollut aiemmin tai aikoo tulevaisuudessa olla, %). PAL- MELKO EI OSAA JONKIN EI LAIN- JON PALJON SANOA VERRAN KAAN 4/2007 62 27 0 9 3 Palkka- ja työsuhdeturva 4/2006 54 31 0 11 4 3/2005 60 26 1 11 2 4/2007 15 36 0 38 10 Ammattiliiton tarjoamat jäsenpalvelut 4/2006 13 38 0 38 12 3/2005 15 44 0 32 10 4/2007 15 42 0 35 9 Ammattiliiton jäsenilleen jakama informaatio 4/2006 16 41 0 34 8 työmarkkina- ym. asioista 3/2005 18 46 0 29 7 4/2007 31 41 0 23 5 Ammattiliiton jäsenyys antaa yleisesti ottaen 29 41 0 24 5 4/2006 turvallisuutta elämään 37 38 0 21 5 3/2005 4/2007 14 40 0 32 14 Ammattiliiton kautta jäsenet voivat vaikuttaa 4/2006 10 39 0 36 14 työpaikan asioihin 3/2005 20 42 0 29 8 4/2007 57 26 0 14 3 Ansiosidonnainen työttömyysturva 4/2006 53 31 1 11 5 3/2005 59 28 0 10 3 4/2007 13 34 0 35 17 Halu olla tukemassa ay-liikkeen tavoitteita 11 33 0 39 17 4/2006 yhteiskunnassa 12 35 0 39 13 3/2005 4/2007 7 13 0 20 59 Jos ei liity, niin työkaverit painostavat 4/2006 5 19 1 19 56 3/2005 6 11 1 26 56 4/2007 14 29 0 27 30 Jäsenyys ammattiliitossa on työntekijän 4/2006 12 31 0 29 27 velvollisuus 3/2005 14 24 0 34 28 4/2007 15 41 1 28 15 Oman ammattiliiton jäsenet ovat yleensä 4/2006 13 38 1 31 16 samanhenkistä joukkoa 3/2005 14 41 1 29 15 4/2007 17 40 0 28 14 Perinne ja maan tapa Suomessa 4/2006 16 36 1 33 13 3/2005 15 42 1 28 14 4/2007 21 38 0 24 17 Useimmat muutkin työntekijät kuuluvat 4/2006 15 41 0 27 16 ammattiliittoon 3/2005 16 44 0 22 17 4/2007 11 30 1 35 23 Oman ammatillisen identiteetin kehittäminen 4/2006 9 34 2 32 23 järjestäytymällä 3/2005 9 35 1 37 19 4/2007 36 43 0 17 4 Suuren jäsenistön ansiosta ammattiliitto voi 4/2006 35 45 1 17 3 ajaa tehokkaammin jäsentensä etuja 3/2005 34 44 0 17 5 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007/ PGraphics
 • 8. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 7 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 5. MIKÄ ON TÄRKEIN SYY KUULUA AMMATTILIITTOON (on jäsen, ollut ai- emmin tai aikoo tulevaisuudessa olla, %). Palkka- ja työsuhdeturva 55 Ansiosidonnainen työttömyysturva 23 Ammattiliiton jäsenyys antaa yleis. ottaen turvallisuutta elämään 9Suuren jäsenistön ansiosta liitto voi ajaa tehokkaammin jäs. etuja 3 Ammattiliiton kautta jäsenet voivat vaikuttaa työpaikan asioihin 2 Halu olla tukemassa ay-liikkeen tavoitteita yhteiskunnassa 2 Ammattiliiton tarjoamat jäsenpalvelut 1 Liiton jäsenilleen jakama informaatio työmarkkina- ym. asioista 1 Oman ammatillisen identiteetin kehittäminen järjestäytymällä 1Oman ammattiliiton jäsenet ovat yleensä samanhenkistä joukkoa 1 Perinne ja maan tapa Suomessa 1 Ammattiliiton jäsenedut mm. osto- ja vakuutusedut 0 Jos ei liity niin työkaverit painostavat 0 Jäsenyys ammattiliitossa on työntekijän velvollisuus 0 Useimmat muutkin työntekijät kuuluvat ammattiliittoon 0 Jokin muu syy 1 Ei osaa sanoa 0 0 20 40 60 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphicsTyömarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 5t3. MIKÄ ON TÄRKEIN SYY KUULUA AMMATTILIITTOON (viisi tärkeintä syytä, %). 55 Palkka- ja työsuhdeturva 53 48 23 Ansiosidonnainen työttömyysturva 25 28 9 Ammattiliiton jäsenyys antaa yleis. ottaen turvallisuutta elämään 6 8 04/2007 04/2006 1 03/2005 Ammattiliiton tarjoamat jäsenpalvelut 4 1 2 Ammattiliiton kautta jäsenet voivat vaikuttaa työpaikan asioihin 3 5 0 20 40 60 80 TNS Gallup Oy 2007 PGraphics
 • 9. 8 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Vähemmän tärkeitä, joskaan ei täysin merkityksettömiä, jäsenyysperusteitaovat mm. työkavereiden painotus, jäsenedut, halu olla tukemassa ay-liikkeen tavoitteita laajemmin yhteiskunnassa ja oman ammatillisen identi-teetin kehittäminen järjestäytymällä.Näkemykset ovat jonkin verran muuttuneet vuoden takaisesta. Tämä näkyysiten, että etenkin palkka- ja työsuhdeturvan painoarvo on lisääntynyt. Ai-empaa hieman merkittävämmäksi jäsenyysperusteeksi nähdään myösmahdollisuus vaikuttaa työpaikan asioihin jäsenyyden kautta. Työtoverei-den painostuksen koetaan nyt olevan vähemmän merkityksellinen kuinvuosi sitten.Tuloksista käy ilmi se, että alemmat toimihenkilöt ja työntekijät pitävät mo-nia asioita keskimäärää tärkeämpinä. Näitä ovat etenkin palkka- ja työsuh-deturva, työpaikan asioihin vaikuttaminen, ansiosidonnainen työttömyystur-va ja ammattiliiton jäsenyyden synnyttämä yleinen turvallisuuden tunneelämässä.Kun sitten kysytään, mikä kaikista asioista on tärkein syy kuulua ammatti-liittoon ja on pakko valita vain yksi, nousee kaksi tekijää ylitse muiden. Nä-mä ovat palkka- ja työsuhdeturva sekä ansiosidonnainen työttömyysturva.Tulokset ovat jonkin verran muuttuneet etenkin jos asiaa tarkastellaanvuotta pidemmältä ajanjaksolta. Palkka- ja työsuhdeturva on aiempaa use-ammalle tärkein syynä kuulua ammattiliittoon etenkin jos lähtötasoksi ote-taan vuosi 2005 (48 % 53 % 55 %). Vastaavasti pientä vähennystänäkyy ansiosidonnaisen työttömyysturvan kohdalla.Eri ammattiryhmien väliset erot ovat asiallisesti ottaen vähäisiä. Kaikissaammattiryhmissä tärkeimmäksi jäsenyysperusteeksi nähdään palkka- jatyösuhdeturva. Myös kaikkien keskusjärjestöjen jäsenten keskuudessa tär-kein jäsenyysperuste on sama. Alemmista toimihenkilöistä (32 %) ja AKA-VAn jäsenistä (30 %) kuitenkin keskimäärää useampi mainitsee tärkeimpä-nä jäsenyysperusteena ansiosidonnaisen työttömyysturvan.
 • 10. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 9Ovatko työtaistelut vanhentunut keinovaikuttaa?Sopimusrikkomukset ja työntekijöiden työolojenyksipuolinen heikentäminen hyväksyttävimmät lakonperusteetKaikkein oikeutetuimpana periaatteellisena lakon syynä pidetään tilannetta,jossa työnantaja ei noudata työelämää koskevia lakeja tai sopimuksia. Lak-ko on tällöin yleisesti hyväksytty vastaveto sopimuksen rikkonutta kumppa-nia vastaan. Työtaistelu on silloin oikeutettu 85 prosentin mielestä. Lähesyhtä moni (83 %) hyväksyy työtaistelutoimet myös silloin kun työnantaja yk-sipuolisesti pyrkii heikentämään työntekijöiden työoloja.Em. kahden lakkoperusteen lisäksi oikeutettuna syynä pidetään sitä, ettätavoitteisiin ei päästä neuvotteluteitse. 70 prosenttia katsoo siinä tilantees-sa ”järeät otteet” legitiimeiksi. Kaksi kolmasosaa (65 %) hyväksyy työtais-telun, johon ryhdytään, kun on jääty jälkeen yleisestä palkkakehityksestä.Enemmistö (57 %) pitää lakkoa oikeutettuna myös silloin, kun työntekijöi-den lakko-oikeutta pyritään rajoittamaan nykyisestä.Muut jäljelle jäävät perusteet eivät saa yhtä suurta kannatusta. Yli kaksi vii-desosaa suhtautuu hyväksyvästi sopimusneuvottelujen vauhdittamiseen(45 %) sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen (43 %) työtaiste-lutoimenpitein.Suomalaisten suhtautuminen lakkoihin on pysynyt pitkällä sihdillä siltä osinennallaan, että joka kerta selkeä enemmistö on antanut siunauksensatyönantajan sopimusrikkeitä vastaan suunnatulle lakolle. Tällaisen lakonhyväksyntä on samaa tasoa kuin vuosi sitten ja on edelleen korkeammallatasolla kuin seitsemän vuotta sitten. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 7. ONKO LAKKO OIKEUTETTU SEURAAVISTA SYISTÄ (%). KYLLÄ EOS EI Kun työnantaja ei noudata työelämää kosk. lakeja tai sopim. 85 0 14 Kun työnantaja yksipuolisesti pyrkii heikent. työntek. työoloja 83 1 16 Kun tavoitteisiin ei päästä neuvottelemalla 70 2 28 Kun on jääty yleisestä palkkakehityksestä jälkeen 65 2 34 Kun työntekij. lakko-oikeutta pyritään rajoittamaan nykyisestä 57 4 39 Kun pyritään vauhdittamaan sopimusneuvotteluja 45 2 53 Kun pyritään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon 43 2 55 Kun pyritään solidaarisuussyistä tukemaan läheistä liittoa 41 3 56 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 11. 10 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Kun suhtautumista perusteisiin tarkastellaan parin kolmen vuoden sihdillä,havaitaan kansalaisten käsitysten muuttuneen vauhdituslakkoja ja solidaa-risuuslakkoja kohtaan hieman varauksellisemmiksi.SAK:laiset reagoivat lakko-oikeuden rajoituksiin jaakavalaiset jälkeenjäämiseen yleisestäpalkkakehityksestäEri palkansaajien keskusjärjestöjen jäsenet suhtautuvat lakkoperusteisiinmelko samalla tavoin. Eräitä eroja kuitenkin voidaan tehdä. Akavalaisetantavat siunauksensa helpommin ja muita useammin sellaisille lakoille, joi-den avulla pyritään vastaamaan työnantajien sopimusrikkomuksiin tai etsi-tään ulospääsyä työnantajan yksipuolisesta työolojen huonontamisesta.Akavalaiset reagoivat lakkoihin myönteisesti myös silloin kun on jääty jäl-keen yleisestä palkkakehityksestä tai tavoitellaan sopimusneuvottelujenvauhditusta.Verrattuna muihin keskusjärjestöihin SAK:n jäsenet hyväksyvät muita use-ammin lakon kun tavoitteisiin ei päästä, jos yritetään rajoittaa lakko-oikeutta, yritetään vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon tai kun tuetaanläheistä liittoa solidaarisuussyistä. STTK:n jäsenet ovat jonkin verran varo-vaisempia vastauksissaan kuin SAK:n ja AKAVAn jäsenet.Suurten puolueiden kannattajien käsitykset ovat yllätyksettömiä: Vasem-mistoliiton, SDP:n ja vihreiden kannattajat erottuvat muista hieman lakko-myönteisemmän ajattelutapansa johdosta. Keskustalaisten ja kokoomus-laisten ymmärtämys on vähäisempää ainakin silloin, kun työtaisteluun liittyymääreitä ”poliittinen painostus” tai ”solidaarisuus”. Kokonaisuudessaan Ko-koomuksen kannattajat suhtautuvat eri lakkoperusteisiin hivenen myöntei-semmin kuin Keskustan tukijat.
 • 12. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 11 Työmarkkinailmasto 4/2007 Kuvio 7t. ONKO LAKKO* OIKEUTETTU SEURAAVISTA SYISTÄ (%). KYLLÄ EOS EI 4/2007 85 0 14 4/2006 85 2 14 3/2005 89 1 10 Kun työnantaja ei noudata 2/2004 85 3 11 työelämää koskevia 2/2003 83 2 15 lakeja tai sopimuksia 2/2002 85 4 10 4/2001 84 3 13 8/2000 79 3 17 3/2000 79 5 17 4/2007 43 2 55 4/2006 47 5 48 Kun pyritään vaikuttamaan 3/2005 48 4 49poliittiseen päätöksentekoon 2/2004 51 6 43 (esim. lainsäädäntöasiat, 2/2003 51 5 44 työttömyysturva) 2/2002 46 7 47 4/2001 43 5 51 8/2000 36 6 58 3/2000 34 7 59 4/2007 45 2 53 4/2006 46 4 50 3/2005 48 2 49 Kun pyritään vauhdittamaan 2/2004 54 6 40 sopimusneuvotteluja 2/2003 51 4 45 2/2002 51 6 43 4/2001 55 5 40 8/2000 44 6 50 3/2000 50 6 44 4/2007 70 2 28 4/2006 74 3 23 3/2005 78 2 20 Kun tavoitteisiin ei päästä 2/2004 74 7 19 neuvottelemalla 2/2003 73 4 23 2/2002 72 5 23 4/2001 76 4 21 8/2000 67 5 28 3/2000 73 4 22 4/2007 41 3 56 4/2006 42 5 52 Kun pyritään solidaarisuus- 3/2005 45 4 51 2/2004 47 6 46 syistä tukemaan läheistä 2/2003 45 5 50 liittoa tai järjestöä 2/2002 43 9 48 4/2001 43 7 51 8/2000 36 9 55 3/2000 42 9 49 4/2007 65 2 34 4/2006 64 3 34 3/2005 70 1 29 Kun on jääty yleisestä palk- 2/2004 67 5 28 kakehityksestä jälkeen 2/2003 72 4 24 2/2002 68 5 27 4/2001 72 4 24 8/2000 60 4 36 3/2000 63 4 32Kun työnantaja yksipuolisesti 4/2007 83 1 16 pyrkii heikent.työnt. työoloja 4/2006 83 2 16 3/2005 87 1 13 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 13. 12 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Onko työmarkkinoiden ilmapiirimuuttunut?Kaksi viidestä uskoo työnantajajärjestöjen vaatimustenja asenteiden tiukentuneenTyömarkkinoiden ilmapiiriä luodattiin tutkimuksessa kahdella kaksiosaisellakysymyksenasettelulla. Aluksi vastaajat arvioivat, ovatko työmarkkinaosa-puolten (työnantajajärjestöjen ja ay-liikkeen) vaatimukset ja asenteet toisi-aan kohtaan muuttuneet parin viimeksi kuluneen vuoden aikana.Tämän jälkeen kysyttiin, millaiseksi vastaajat kokevat nämä työmarkkina-osapuolten vaatimukset toisiaan kohtaan, ovatko ne liian tiukkoja vai liiansovitteleva.Kaksi viidestä (41 %) kokee työnantajajärjestöjen vaatimusten ja asentei-den ay-liikettä kohtaan tiukentuneen viimeksi kuluneen parin vuoden aika-na. Vuonna 2005 tällaisia kannanottoja oli selvästi enemmän (49 %).Melko vakuuttuneita työnantajajärjestöjen asenteiden tiukentumisesta ovatetenkin eläkeikää lähestyvät kansalaiset sekä alemmat toimihenkilöt. Yrit-täjät ovat puolestaan panneet merkille keskimäärää useammin työnantaja-järjestöjen ”pehmentymistä”. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 15t. ARVIOT TYÖMARKKINOIDEN ILMAPIIRIN JA VAATIMUSTEN MUUTTUMI- SESTA VIIMEKSI KULUNEEN PARIN VUODEN AIKANA (%). MUUTTU- EI MITÄÄN EI MUUTTU- NEET TIU- MUU- OSAA NEET SOVIT- KEMMIKSI TOSTA SANOA TELEVIMMIKSI Työnantajajärjestöjen vaatimukset ja 04/2007 41 36 11 12 asenteet ay-liikettä kohtaan 03/2005 49 32 8 11 Ay-liikkeen vaatimukset ja asenteet 04/2007 28 43 11 18 työnantajajärjestöjä kohtaan 03/2005 28 43 9 21 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphicsKäsitykset ay-liikkeen vaatimusten ja asenteiden muutoksesta työnantaja-järjestöjä kohtaan hajoavat voimakkaammin. Yleisin näkemys on se, ettämitään muutosta ei ole tapahtunut. Samansuuntainen tulos oli havaittavissajo vuonna 2005.
 • 14. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 13Miesten ja naisten eroista voi todeta sen, että miehet ovat havainneet nai-sia useammin työnantajajärjestöjen asenteiden ja vaatimusten koventu-mista. Naiset ovat sen sijaan panneet merkille ay-liikkeen vaatimusten jaasenteiden tiukentumista.Käsitykset työnantajajärjestöjen liian kovista otteistalaimentuneet jonkin verranKun sitten kysytään, millaisiksi kansalaiset kokevat osapuolten vaatimuksettoisiaan kohtaan saadaan tulokseksi, että enemmistö katsoo molempientyömarkkinaosapuolten vaatimukset ja asenteet toisiaan kohtaan lähinnäsopiviksi. Kuitenkin kolmannes (33 %) arvioi työnantajajärjestöjen reaktiotja toimet liian tiukoiksi. Vain 15 prosenttia kansasta syyttää ammattiyhdis-tysliikettä otteiden ylimitoituksesta.Muutos vuodesta 2005 kielii siitä, että työmarkkinaosapuolten vaatimuksetja asenteet toisiaan kohtaan ovat aiempaa useamman kansalaisen mie-lestä sopivalla tasolla. Käsitykset etenkin työnantajajärjestöjen liian kovistaotteista ovat laimentuneet vuodesta 2005.Eläkeikää lähestyvät kansalaiset, työntekijät ja SAKn jäsenet ovat niitä,joilla on muita useammin taipumusta syyllistää työnantajajärjestöjä liian ko-vista otteista ay-liikettä kohtaan. Niitä, jotka näkevät, että työnantajajärjes-töt olisivat liian helläkätisiä ja sovittelevia ei juuri löydy, ei edes yrittäjienkeskuudesta. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 16t. ARVIOT TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VAATIMUKSISTA JA ODOTUKSIS- TA TÄLLÄ HETKELLÄ (%). LIIAN SOPI- EI OSAA LIIAN SO- TIUKKOJA VIA SANOA VITTELEVIA Työnantajajärjestöjen vaatimukset ja 04/2007 33 54 9 5 asenteet ay-liikettä kohtaan 03/2005 39 50 7 3 Ay-liikkeen vaatimukset ja asenteet 04/2007 15 58 9 17 työnantajajärjestöjä kohtaan 03/2005 15 55 8 22 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 15. 14 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Missä raamissa työmarkkinaratkaisu jamitä tavoitteita?Työllisyyden parantaminen, palkansaajiensosiaaliturva ja palkankorotukset syksyntyömarkkinaratkaisun kärkitavoitteetVastaajilta kysyttiin käsityksiä siitä, mitkä asiat ovat todella tärkeitä asetet-taessa tavoitteita seuraaville tuloneuvotteluille. Tavoitelistan kärjessä ontyöllisyydestä huolehtiminen (58 %). Tämän jälkeen nousevat palkansaaji-en sosiaaliturvasta huolehtiminen (53 %) ja palkankorotukset (45 %) sekämääräaikaisten työsuhteiden vähentäminen (44 %).Selvästi vähiten odotuksia ladataan etätyön pelisääntöjen kehittämiseen,tulospalkkauksen pelisääntöjen sopimiseen sekä luottamushenkilöidenaseman parantamiseen.SAK:n ja STTK:n jäsenet kohdentavat palkankorotuksiin enemmän odotuk-sia kuin AKAVAn jäsenet. Työntekijöiden ja SAK:n jäsenten keskuudessapalkankorotukset koetaan yhtä tärkeäksi tavoitteeksi kuin työllisyyden pa-rantaminen. Palkankorotukset ovat keskimäärää korkeammalla tasolla nii-den keskuudessa, jotka kannattavat liittokohtaista ratkaisua ensi syksyntyömarkkinakierroksella.Taulukko 1.Palkankorotukset ja palkkaukseen liittyvät etuudet todella tärkeänä tavoit-teena palkansaajien keskusjärjestöjen jäsenten keskuudessa (%). % • Kaikki..........................................................45 • SAK ............................................................60 • STTK ..........................................................56 • AKAVA .......................................................46
 • 16. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 15Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 13. MITÄ SEURAAVISTA ASIOISTA PITÄÄ TODELLA TÄRKEINÄ ASETETTAESSA TAVOIT- TEITA SEURAAVALLE TYÖMARKKINARATKAISULLE ENSI SYKSYNÄ (%). Työllisyyden parantaminen 58 Palkansaajien sosiaaliturvasta huolehtiminen (esim. ...) 53Palkankorotukset ja muiden palkkaukseen liitt. etuuksien parantaminen 45 Määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen 44 Verohelpotukset 36 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 34 Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät parannukset 32Palkansaajien turvan (muutosturva) parantaminen irtisanomistilanteissa 29 Työaikojen joustavuuden lisääminen 27 Inflaation eli hintojen nousun hillitseminen 27 Ammatillisen osaamisen kehittäminen 23 Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen 21 Luottamushenkilöiden aseman parantaminen 14 Tulospalkkauksen yleisistä periaatteista sopiminen 13 Etätyön pelisääntöjen kehittäminen 12 Ei mitään edellisistä 1 Ei osaa sanoa 1 0 20 40 60 80 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 12t. KUMPI VAIHTOEHTO OLISI PAREMPI ENSI SYKSYN TYÖMARKKINARATKAISUSSA/TULONEUVOTTE- LUISSA (%). 61 66 69 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu 66 67 66 33 26 22 Liittokohtainen ratkaisu 23 25 04/2007 24 09/2004 02/2004 6 09/2002 8 02/2002 9 08/2000 Ei osaa sanoa 11 9 10 0 20 40 60 80 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 17. 16 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 12e. KUMPI VAIHTOEHTO OLISI PAREMPI SYKSYN TYÖ- MARKKINARATKAISUSSA (%). TULOPO- EI LIITTO- LIITTINEN OSAA KOHTAI- KOKON. SANOA NEN Kaikki 61 6 33 Naiset 58 7 35 Miehet 65 4 31 15-24 vuotta 42 12 45 25-34 vuotta 60 4 36 35-49 vuotta 60 5 35 50-64 vuotta 69 3 28 Yli 64 vuotta 72 5 23 Perusasteen koul. 53 10 38 Keskiasteen 64 3 33 Ylempi keskiaste 62 5 32 Korkea-aste 70 4 26 Yrittäjä 63 7 30 Johtava/ylempi toimih. 67 7 26 Alempi toimihenkilö 70 4 27 Työntekijä 57 6 37 Eläkeläinen 71 4 25 Opiskelija 44 7 49 Työssä 60 5 35 Työtön/lomautettu 64 9 27 Työelämän ulkopuolella 62 5 32 Uusimaa 58 3 38 Etelä-Suomi 62 6 33 Itä-Suomi 61 10 28 Länsi-Suomi 61 9 31 Pohjois-Suomi 65 2 33 Pääkaupunkiseutu 60 2 39 Muu kaupunki 62 7 31 Maaseutu 61 5 34 KESK 69 4 27 KOK 62 3 35 SDP 66 3 31 VAS 71 1 28 VIHR 59 9 32 SAK 58 4 38 STTK 64 5 31 AKAVA 76 2 22 MTK 67 3 30 SY 50 9 40 Ei nyt, aiemmin kyllä 74 2 24 Ei nyt, myöhemm. kyllä 59 10 31 Ei nyt eikä tulevais. 56 7 37 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 18. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 17Liittokierroksen suosio on lisääntynyt SAK:n ja STTK:njäsenten keskuudessaEnemmistö (61 %) kansasta kuitenkin suosii edelleen tuloneuvotteluissatulopoliittista kokonaisratkaisua, jossa sopimus voi palkkaratkaisun lisäksisisältää lainsäädäntöön ja valtion budjettiin liittyviä asioita kuten työllisyy-den hoito, hinnat, sosiaalipolitiikka ja verotus. Liittokohtaisen palkkaratkai-sun taakse asettuu 33 % suomalaisista. Tulos on ollut sikäli sama myös ai-emmissa tutkimuksissa, että enemmistö on kannattanut kokonaisratkaisua.Nyt kuitenkin liittokohtaisen ratkaisun suosio on korkeimmillaan. Aiemminliittokierroksen kannatus on jäänyt neljänneksen tasolle.Enemmistö kaikkien keskusjärjestöjen jäsenistä kannattaa tulopoliittista ko-konaisratkaisua. Liittokierroksen kannatus on kuitenkin suhteellisen korke-alla tasolla etenkin SAK:n jäsenten keskuudessa (38 %). Myös STTK:n jä-senistä kolmannes hamuaa liittokohtaista kierrosta. Akavalaisten selväenemmistö (76 %) on tulopoliittisen kokonaisratkaisun takana. SAK:laiset jaSTTK:laiset suhtautuvat liittokierrokseen aiempaa selvästi myönteisemmin.Taulukko 2Tulopoliittisen kokonaisratkaisun ja liittokohtaisen ratkaisun suosio palkan-saajien keskusjärjestöjen jäsenten keskuudessa 2004 ja 2007 (%). SAK STTK AKAVA 2004 2007 2004 2007 2004 2007 % % % % % %• TUPO 69 58 79 64 72 76• LIITTO 27 38 17 31 25 22Yli puolet (72 %) suomalaisista on sitä mieltä, että työllisyyden kohentami-seksi on seuraavalla tulosopimuskierroksella tehtävä vakauttava tulopoliitti-nen ratkaisu, jossa työssä käyvät tyytyvät maltillisiin palkankorotuksiin.Neljännes kuitenkin torjuu ehdotuksen maltillisista palkankorotuksista. Tut-kimuksessa ei kysytty, minkälainen on maltillinen palkankorotus.Työllisyystalkoot maltillisin palkankorotuksin viehättävät keskimäärää use-ammin ikääntyneitä, yrittäjiä, Keskustan ja Kokoomuksen kannattajia.Työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden keskuudessa ilmenee joenemmän varauksellista suhtautumista.SAK:n ja AKAVAn jäsenistä kolmannes torjuu ajatuksen maltillisista pal-kankorotuksista työllisyyden kohentamisen vuoksi.Suuret palkankorotukset eivät houkuttele kansaaKolmannes kansasta (34 %) vaatii suuria palkankorotuksia seuraavalla so-pimuskierroksella sillä perusteella, että palkankorotusten suuruudella ei olevaikutusta kilpailukykyyn tai työllisyyteen. Enemmistö kansasta (63 %) tor-juu ehdotuksen suurista palkankorotuksista. Tällä tavalla asennoituvienmäärä on kuitenkin vähentynyt vuodesta 2004.
 • 19. 18 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Työntekijät ja opiskelijat pitävät muita hieman useammin roimia palkanko-rotuksia oikeutettuina tulevalla sopimuskierroksella, joskin yli puolet myösnäihin ryhmiin kuuluvista suhtautuu torjuvasti suuriin korotuksiin. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 14-1. "Työllisyyden kohentamiseksi on seuraavalla työ- markkinakierroksella tehtävä vakauttava tulopoliitti- nen ratkaisu, jossa työssäkäyvät tyytyvät maltillisiin palkankorotuksiin" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 21 51 3 21 5 Naiset 18 50 4 23 5 Miehet 24 52 1 18 5 15-24 vuotta 17 51 7 24 2 25-34 vuotta 18 53 0 23 6 35-49 vuotta 18 50 2 23 6 50-64 vuotta 25 51 4 16 5 Yli 64 vuotta 27 51 1 17 4 Perusasteen koul. 18 49 6 22 5 Keskiasteen 18 55 2 20 5 Ylempi keskiaste 27 48 1 19 5 Korkea-aste 27 47 1 21 4 Yrittäjä 14 73 1 12 0 Johtava/ylempi toimih. 25 47 1 25 3 Alempi toimihenkilö 26 49 2 21 2 Työntekijä 14 52 3 23 8 Eläkeläinen 29 49 1 16 5 Opiskelija 16 52 3 25 4 Työssä 19 51 2 23 5 Työtön/lomautettu 18 56 6 14 7 Työelämän ulkopuolella 24 49 3 19 5 Uusimaa 17 50 0 25 8 Etelä-Suomi 22 51 2 20 4 Itä-Suomi 21 54 4 16 5 Länsi-Suomi 18 52 5 21 3 Pohjois-Suomi 27 45 3 21 3 Pääkaupunkiseutu 15 50 0 26 8 Muu kaupunki 21 49 4 20 6 Maaseutu 25 55 2 18 1 KESK 30 51 2 14 3 KOK 28 53 1 15 2 SDP 21 51 2 23 4 VAS 16 45 0 33 6 VIHR 10 48 1 35 7 SAK 16 49 1 28 6 STTK 20 59 1 14 6 AKAVA 24 43 0 30 2 MTK 44 47 3 6 0 SY 23 61 1 13 2 Ei nyt, aiemmin kyllä 22 46 3 21 8 Ei nyt, myöhemm. kyllä 18 53 2 23 4 Ei nyt eikä tulevais. 21 55 4 16 4 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 20. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 19 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 14-2. "Suuretkin palkankorotukset ovat seuraavassa työmarkkinaratkaisussa/seuraavalla tulosopimus- kierroksella oikeutettuja, koska palkankorotusten suuruudella ei ole vaikutusta kilpailukykyyn tai työllisyyteen" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 04/2007 8 26 4 48 15 09/2004 5 20 7 44 24 02/2004 7 23 7 43 20 09/2002 8 31 7 38 16 02/2002 7 26 10 43 15 09/1999 6 21 13 41 18 01/1999 5 22 12 40 20 09/1995 4 11 10 33 41 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphicsTaulukko 3.Suuretkin palkankorotukset ovat seuraavalla tulokierroksella oikeutettuja, koskapalkankorotusten suuruudella ei ole vaikutusta kilpailukykyyn tai työllisyyteen.Samaa mieltä olevien osuudet vuosina 1999, 2002 ja 2004 (%). 9/1999 2/2002 9/2002 2/2004 9/2004 4/2007 % % % % % %• SAK ............................ 37 33 48 36 32 40• STTK .......................... 22 33 34 31 31 29• AKAVA ....................... 18 30 39 17 16 23Tällä hetkellä SAK:n kaksi viidesosaa arvioi isotkin korotukset oikeutetuiksisillä perusteella, että niillä ei olisi vaikutusta kilpailukykyyn. Suurten palkan-korotusten oikeutus esitetyllä perusteella on lisääntynyt SAK:n ja AKAVAnjäsenten keskuudessa vuodesta 2004.Usko työehtosopimusten tarpeellisuuteen on säilynytvahvanaSuomalaiset ovat hyvin yksimielisiä (73 %) siitä, että työntekijät ovat hei-koilla, jos palkoista ja muista työsuhteen ehdoista sovitaan kokonaisuudes-saan työpaikoilla. Mielipide on pysynyt kutakuinkin ennallaan.Enemmistö kaikissa väestöryhmissä on vakuuttunut työntekijöiden heikostaasemasta, mikäli työehdoista sovittaisiin kokonaan työpaikoilla. Pienet erotsyntyvät asiasta vakuuttuneisuuden asteen perusteella l. siitä keskittyvätkövastaukset vaihtoehtoon ’täysin samaa mieltä’ vai ’jokseenkin samaa miel-tä’. Keskimäärää varmempia mielipiteestään ovat eläkeikää lähestyvät,työntekijät, eläkeläiset ja SAK:n jäsenet.
 • 21. 20 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Suomalaisista vajaa kolmannes (31 %) antaisi työnantajille oikeuden pal-kata työntekijöitä työsuhteeseen niillä ehdoilla, joilla työntekijät henkilökoh-taisesti suostuvat töitä tekemään ilman mitään työehtosopimuksia. Enem-män kuin kaksi kolmesta torjuu ehdotuksen (68 %). Suomalaiset suhtautu-vat nyt kutakuinkin samoin kuin viime vuonna. Vielä vuonna 2000 kaksi vii-destä (40 %) suomalaisista olisi antanut työnantajille oikeuden palkatatyön-tekijöitä ehdoilla, joilla työntekijät suostuvat töitä tekemään.Yrittäjillä on keskimäärää enemmän (54 %) haluja palkata työntekijöitä niilläehdoilla, joilla he suostuvat töitä tekemään ilman mitään työehtosopimuk-sia. Kuitenkin lähes puolet (46 %) yrittäjistäkin suhtautuu ajatukseen kieltei-sesti.Suomalaiset tuki työehtosopimiselle nousee esille myös suhtautumisessaväittämään, jonka mukaan työsuhteen vähimmäisehdoista on sovittava työ-ehtosopimuksilla, sillä yksittäinen työntekijä ei pysty tasavertaisesti sopi-maan palkastaan työnantajan kanssa. Suomalaisista enemmän kuin neljäviidestä (86 %) yhtyy väittämään. Samaa mieltä olevien osuus on lähessamalla tasolla vuodesta 2003 lähtien.Paikallisen sopimisen laajentamiseensuhtaudutaan myönteisesti jos työ- javirkaehtosopimukset turvaavat etujenminimitasonTutkimuksessa vastaajien tuli ottaa kantaa erilaisiin työpaikkatason sopi-mista koskeviin luonnehdintoihin ja väittämiin. Arvioitavat luonnehdinnat oli-vat sisällöltään moniaineksisia – aivan kuten asiasta käytävä julkinen kes-kustelukin, josta kysymysosiot on johdettu.Valtaosa kansalaisista (83 %) sanoo, että sekä työnantajat että työntekijätvoivat hyötyä paikallisesta sopimisesta jos sitä osataan oikealla tavalla so-veltaa. Valtaosa (77 %) suhtautuu myönteisesti paikallisen sopimisen li-säämiseen, jos työ- ja virkaehtosopimukset turvaavat etujen minimitason.Paikallisen sopimisen lisäämistä kannatetaan (73 %), jos samanaikaisestipalkansaajia edustavien luottamushenkilöiden asemaa ja toimintamahdolli-suuksia parannetaan. Varsin yksimielisiä (73 %) kansalaiset ovat siitä, ettäpaikallisen sopimisen laajentaminen nykyisestä helpottaisi maamme yri-tysten toimintakykyä ja parantaisi yritysten kilpailukykyä.Samaan hengenvetoon huomattava osa kansalaisista kuitenkin esittää va-rauksensa paikallisen sopimisen lisäämiseen. Niukka enemmistö (53 %) il-moittaa, että paikallisen sopimisen lisäämisen kanssa tulee olla varovainen,koska se toimii käytännössä vain työnantajan eduksi. Lähes puolet (45 %)pelkää sitä, että paikallisen sopimisen laajentaminen johtaisi palkansaajienkannalta huonoon lopputulokseen.
 • 22. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 21Käytännössä tutkimustuloksista käy ilmi se, että muut kuin palkansaajatsuhtautuvat työpaikkatason sopimiseen keskimäärää myönteisemmin.Yrittäjien näkemykset edustavat myönteisintä päätä.Mielipiteet lakko-oikeudesta, lakkosakoistaja luottamushenkilöiden asemastaValtaosan mielestä lakko-oikeus pitää säilyttäänykyiselläänTutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin näkemystä siitä, pitäisikö lakko-oikeutta maassamme rajoittaa, laajentaa vai pitää ennallaan. Valtaosa (75%) suomalaisista säilyttäisi palkansaajien lakko-oikeuden nykyisellään.Rajoittajia löytyy vain yksi seitsemästä (14 %).Kaikissa väestöryhmissä enemmistö säilyttäisi lakko-oikeuden nykyisellään.Keskimäärää enemmän lakko-oikeuden rajoittajia löytyy yrittäjien (32 %) jaKeskustan (25 %) kannattajien parista. Kuitenkin myös näissä ryhmissäenemmistö katsoo, että lakko-oikeuteen ei tule kajota. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 8-1. "Työntekijät ovat heikoilla, jos palkoista ja muista työsuhteen ehdoista sovitaan kokonaisuudes- saan työpaikoilla" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 4/2007 30 43 1 21 5 4/2006 30 45 2 18 4 9/2004 35 40 2 18 5 9/2003 35 39 1 21 4 2/2003 36 41 3 17 4 2/2002 33 42 3 19 4 4/2001 31 42 2 19 6 8/2000 32 38 3 21 6 3/2000 36 37 3 18 6 9/1999 33 33 5 22 7 1/1999 32 39 4 19 5 9/1998 30 37 2 25 7 3/1998 30 39 6 19 7 2/1997 24 38 6 24 8 9/1996 26 36 6 24 8 3/1996 24 41 5 23 7 9/1995 27 36 6 22 8 2/1995 27 35 6 23 9 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 23. 22 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 8-2. "Työnantajilla pitäisi olla oikeus palkata työntekijöi- tä työsuhteeseen niillä ehdoilla (esim. palkat ja irti- sanomisajat), joilla työntekijät henkilökohtaisesti suostuvat töitä tekemään ilman mitään työehtoso- pimuksia" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 4/2007 9 22 2 33 35 4/2006 7 22 2 34 35 9/2004 6 22 3 32 37 9/2003 10 27 2 35 27 2/2003 9 22 3 31 35 2/2002 10 23 2 32 34 4/2001 9 29 2 30 30 8/2000 15 25 3 30 28 3/2000 10 25 2 30 32 9/1999 13 25 4 30 29 1/1999 8 28 3 31 29 9/1998 15 24 2 30 28 3/1998 12 23 5 28 32 2/1997 17 26 3 31 23 9/1996 17 27 4 29 23 3/1996 15 25 5 30 26 9/1995 16 26 6 28 24 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 24. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 23Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 8-3. "Työsuhteen vähimmäisehdoista (esim. palkat ja irtisanomisajat) tulee sopia työehtosopimuksilla, sillä yksittäinen työntekijä ei pysty tasavertaisesti sopimaan palkastaan työnantajan kanssa" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 4/2007 51 35 1 11 2 4/2006 50 39 2 8 2 9/2003 52 35 1 11 1 2/2003 59 27 2 11 2 2/2002 57 31 2 8 2 4/2001 56 32 2 8 1 8/2000 52 34 2 11 1 3/2000 53 31 2 11 3 9/1999 53 30 4 11 2 1/1999 53 33 2 8 3 9/1998 48 36 2 12 3 3/1998 51 30 5 10 3 2/1997 45 37 2 13 3 9/1996 46 34 4 12 4 3/1996 44 32 5 15 3 9/1995 42 34 7 14 3 2/1995 49 35 5 8 3 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 25. 24 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 8/4-10. SUHTAUTUMINEN PAIKALLISEEN SOPIMISEEN (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ "Oikein käytettynä paikallisesta sopimisesta voivat hyötyä sekä työnantajat että työntekijät" (v8) 04/2007 40 43 2 13 2 "Paikallista sopimista voisi lisätä nykyisestä, jos työ- tai virkaeh- tosopimukset turvaavat etujen minimitason"" (v4) 04/2007 25 52 3 17 3 "Paikallista sopimista voisi lisätä nykyisestä jos samanaikaisesti palkansaajia edustavien luottamushenkilöiden asemaa ja toimin- tamahdollisuuksia parannetaan" (v6) 04/2007 22 51 3 20 3 "Paikallista sopimista voisi lisätä nykyisestä, jotta työpaikoilla voi- daan nopeasti reagoida muutoksiin" (v5) 04/2007 22 51 4 19 4 "Paikallisen sopimisen laajentaminen nykyisestä helpottaisi maamme yritysten toimintamahdollisuuksia ja parantaisi yritys- ten kilpailukykyä" (v10) 04/2007 19 54 6 17 5 "Paikallisen sopimisen lisäämisen kanssa tulee olla varovainen, koska se toimii käytännössä vain työnantajan eduksi" (v7) 04/2007 20 33 4 36 7 "Paikallisen sopimisen laajentaminen johtaisi palkansaajien kan- nalta huonoon lopputulokseen" (v9) 04/2007 16 29 6 40 9 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 26. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 25Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 8-4. "Paikallista sopimista voisi lisätä nykyisestä jos työ- tai virkaehtosopimukset turvaavat etujen minimi- tason" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 25 52 3 17 3 Naiset 23 52 4 18 3 Miehet 26 53 1 15 4 15-24 vuotta 13 56 5 22 4 25-34 vuotta 23 56 3 14 5 35-49 vuotta 29 49 0 19 2 50-64 vuotta 31 51 2 12 4 Yli 64 vuotta 22 51 6 19 2 Perusasteen koul. 17 51 5 22 4 Keskiasteen 23 52 3 18 4 Ylempi keskiaste 34 53 1 8 3 Korkea-aste 32 53 0 14 1 Yrittäjä 46 35 1 18 0 Johtava/ylempi toimih. 40 49 0 9 2 Alempi toimihenkilö 23 62 0 12 2 Työntekijä 22 53 2 18 5 Eläkeläinen 23 52 6 15 3 Opiskelija 15 50 3 28 4 Työssä 27 52 1 17 3 Työtön/lomautettu 23 50 3 16 7Työelämän ulkopuolella 22 53 6 17 3 Uusimaa 31 44 1 20 4 Etelä-Suomi 24 55 2 14 4 Itä-Suomi 20 60 4 13 3 Länsi-Suomi 17 52 6 22 2 Pohjois-Suomi 26 51 3 18 2 Pääkaupunkiseutu 34 45 2 16 4 Muu kaupunki 22 53 3 18 4 Maaseutu 25 55 4 14 2 KESK 26 53 2 13 7 KOK 36 51 0 11 1 SDP 20 51 3 23 2 VAS 24 52 0 18 6 VIHR 18 52 4 23 3 SAK 19 53 2 21 5 STTK 28 57 2 11 2 AKAVA 24 60 0 14 2 MTK 26 52 1 16 6 SY 36 44 1 15 4 Ei nyt, aiemmin kyllä 30 44 4 20 3Ei nyt, myöhemm. kyllä 14 64 1 19 1 Ei nyt eikä tulevais. 26 50 5 16 3 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 27. 26 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 8-7. "Paikallisen sopimisen lisäämisen kanssa tulee olla varovainen, koska se toimii käytännössä vain työn- antajan eduksi" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 20 33 4 36 7 Naiset 21 33 5 35 7 Miehet 20 33 2 37 8 15-24 vuotta 18 39 7 31 5 25-34 vuotta 20 40 2 37 2 35-49 vuotta 16 35 3 36 10 50-64 vuotta 22 32 2 33 11 Yli 64 vuotta 28 18 5 42 6 Perusasteen koul. 27 32 4 30 7 Keskiasteen 20 37 4 34 6 Ylempi keskiaste 15 29 3 43 10 Korkea-aste 16 28 2 43 11 Yrittäjä 12 20 5 51 11 Johtava/ylempi toimih. 13 32 0 42 13 Alempi toimihenkilö 18 33 1 38 10 Työntekijä 20 40 3 32 5 Eläkeläinen 27 23 5 37 9 Opiskelija 23 37 5 32 3 Työssä 16 36 2 37 9 Työtön/lomautettu 28 43 4 21 4 Työelämän ulkopuolella 23 27 5 37 7 Uusimaa 24 27 1 40 8 Etelä-Suomi 19 33 3 36 9 Itä-Suomi 21 36 4 35 3 Länsi-Suomi 16 37 9 33 4 Pohjois-Suomi 20 38 5 28 10 Pääkaupunkiseutu 19 25 1 44 10 Muu kaupunki 22 35 4 33 6 Maaseutu 17 33 5 37 8 KESK 16 42 3 31 9 KOK 11 26 1 49 14 SDP 27 32 2 34 5 VAS 40 32 2 20 6 VIHR 14 28 7 47 4 SAK 31 37 2 27 4 STTK 18 36 3 34 9 AKAVA 17 33 0 39 11 MTK 10 34 2 46 8 SY 13 23 8 39 17 Ei nyt, aiemmin kyllä 21 27 2 44 6 Ei nyt, myöhemm. kyllä 18 46 3 30 3 Ei nyt eikä tulevais. 14 31 5 40 9 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 28. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 27Lakkosakkojen korottamisehdotus laittomista työtaisteluista saa taakseenkaksi viidesosaa (39 %) kansalaisista. Enemmistö (57 %) asennoituu torju-vasti. Lakkosakkojen korotus saa kannatusta lähinnä yrittäjiltä ja Kokoo-muksen kannattajilta. Ehdotus on myrkkyä etenkin SAK:n jäsenille sekä va-semmistopuolueiden ja vihreiden kannattajille.Nuiva suhtautuminen lakkosakkojen korottamiseen selittyy sillä, ettäenemmistön mielestä (60 %) laittomat lakot ovat työntekijän viimeinen kei-no puolustautua työnantajaa vastaan.Puolet (52 %) kansalaisista katsoo, että luottamushenkilöiden asema jatoimintamahdollisuudet työpaikoilla tulee säilyttää nykyisellään. Luottamus-henkilöiden aseman parantamista toivoo enemmän kuin kaksi viidestä (43%). Heikennyksiä ei kannata juuri kukaan.Parannuksia luottamushenkilöiden asemaan toivovat etenkin nuoret ikäluo-kat, työntekijät, opiskelijat, SAK:n jäsenet ja työttömät. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 9. PITÄISIKÖ LAKKO-OIKEUTTA MAASSAMME RAJOITTAA, LAAJENTAA VAI PITÄÄ NYKYI- SELLÄÄN (%). Rajoittaa 14 Laajentaa 10 Pitää nykyisellään 75 Ei osaa sanoa 1 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 11. PITÄISIKÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ASE- MAA JA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA TYÖ- PAIKOILLA HEIKENTÄÄ, PARANTAA VAI PI- TÄÄ NYKYISELLÄÄN (%). Heikentää 2 Parantaa 43 Pitää nykyisellään 52 Ei osaa sanoa 2 0 20 40 60 80 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 29. 28 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 14-3. "Lakkosakkoja laittomista työtaisteluista pitäisi tuntu- vasti korottaa nykyisestä tasosta" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 14 25 4 35 22 Naiset 10 24 6 41 19 Miehet 18 26 2 29 25 15-24 vuotta 13 24 9 38 16 25-34 vuotta 12 25 2 45 16 35-49 vuotta 15 23 3 36 23 50-64 vuotta 18 22 2 29 30 Yli 64 vuotta 12 32 6 29 21 Perusasteen koul. 12 25 5 30 28 Keskiasteen 11 25 4 38 22 Ylempi keskiaste 17 25 3 38 16 Korkea-aste 23 24 4 34 16 Yrittäjä 29 43 2 21 5 Johtava/ylempi toimih. 22 21 1 36 20 Alempi toimihenkilö 12 27 4 36 21 Työntekijä 11 21 3 41 24 Eläkeläinen 13 26 6 26 29 Opiskelija 15 27 6 38 15 Työssä 17 26 2 36 18 Työtön/lomautettu 8 15 6 43 29 Työelämän ulkopuolella 12 26 6 32 25 Uusimaa 14 24 1 37 25 Etelä-Suomi 15 29 2 33 21 Itä-Suomi 10 23 10 31 26 Länsi-Suomi 16 21 8 34 22 Pohjois-Suomi 15 21 8 43 13 Pääkaupunkiseutu 17 21 0 37 25 Muu kaupunki 12 27 5 33 23 Maaseutu 17 22 6 38 17 KESK 17 28 5 38 12 KOK 35 29 1 27 7 SDP 8 27 2 37 26 VAS 4 6 1 47 42 VIHR 4 18 6 41 30 SAK 6 17 2 42 33 STTK 17 32 3 31 17 AKAVA 27 14 1 40 17 MTK 15 44 1 31 9 SY 30 39 3 14 14 Ei nyt, aiemmin kyllä 13 21 4 26 36 Ei nyt, myöhemm. kyllä 14 23 4 47 12 Ei nyt eikä tulevais. 13 32 6 31 18 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 30. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 29Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 14-4. "Lakkosakkoihin ei ole syytä puuttua, koska laitto- mat lakot ovat työntekijän viimeinen keino puolus- tautua työnantajaa vastaan" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 27 33 4 26 11 Naiset 28 34 5 23 10 Miehet 26 32 2 28 12 15-24 vuotta 29 34 7 20 10 25-34 vuotta 18 44 1 28 9 35-49 vuotta 29 32 2 28 9 50-64 vuotta 34 27 2 23 13 Yli 64 vuotta 22 28 8 27 15 Perusasteen koul. 34 27 5 22 13 Keskiasteen 27 39 4 25 6 Ylempi keskiaste 21 29 2 33 14 Korkea-aste 19 33 3 27 17 Yrittäjä 14 30 3 36 17 Johtava/ylempi toimih. 19 36 0 24 22 Alempi toimihenkilö 23 32 4 29 12 Työntekijä 32 37 2 25 4 Eläkeläinen 29 28 7 24 13 Opiskelija 27 34 3 21 15 Työssä 23 35 2 28 12 Työtön/lomautettu 34 34 8 17 6Työelämän ulkopuolella 30 30 5 24 11 Uusimaa 33 29 1 22 15 Etelä-Suomi 25 35 3 25 12 Itä-Suomi 27 31 7 28 6 Länsi-Suomi 25 28 8 29 10 Pohjois-Suomi 20 40 5 30 5 Pääkaupunkiseutu 35 30 0 20 15 Muu kaupunki 28 33 4 26 10 Maaseutu 19 34 6 29 11 KESK 18 33 4 36 10 KOK 11 32 1 35 21 SDP 31 33 3 20 13 VAS 46 37 1 12 5 VIHR 35 36 5 22 1 SAK 37 34 2 20 6 STTK 26 32 3 25 13 AKAVA 20 39 0 24 16 MTK 14 30 2 50 4 SY 20 25 3 32 20 Ei nyt, aiemmin kyllä 30 30 3 26 11Ei nyt, myöhemm. kyllä 21 46 4 20 10 Ei nyt eikä tulevais. 23 30 6 28 12 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 31. 30 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Millaiseksi palkansaajien asema koetaanmaassamme?Palkansaajien asema hyvä ainoastaan silloin kunpuhutaan palkkatasosta yksityisissä teol-lisuusyrityksissäMillainen palkansaajien asema koetaan maassamme? Tähän kysymykseenhaettiin vastausta kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli arvioida pal-kansaajien asemaa kaikkiaan kahdeksastatoista eri näkökulmasta. Arvioin-nin kohteena olevat asiat olivat pitkälti niitä, joiden toteutumisesta tai to-teutumattomuudesta julkisuudessa useasti kiistellään.Yleiskuva tuloksista muodostuu kansalaisten keskuudessa siinä mielessäsynkäksi, että vain yhden asian kohdalla palkansaajien asema koetaanvarsin tai melko hyväksi. Tämä kiitosta saava asiat on palkkataso yksityi-sissä teollisuusyrityksissä.Kaikki muut palkansaajien asemaa koskevat asiat ovat, jos ei nyt suoranai-sesti huonosti, niin ainakin vähemmän kuin hyvin. Eniten tyytymättömyyttäkohdentuu palkansaajien työpaikkojen pysyvyyteen ja varmuuteen, palkan-saajien työtaakkaan ja poliittisten päättäjien haluun ymmärtää palkansaaji-en asemaa. Näiden lisäksi kansalaisia harmittaa työnantajien halu ymmär-tää palkansaajien asemaa muutoksissa ja palkansaajien verotus. Epäsuo-rasti voi tehdä sen johtopäätöksen, että kriittisyyttä kohdentuu työelämänepävarmuuden lisääntymiseen sekä palkansaajien työtehon jatkuvaan”ruuvaamiseen”. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 18. MITEN PALKANSAAJIEN ASEMAA KOSKEVAT ASIAT TOTEUTUVAT TYÖELÄMÄSSÄ NYKYISIN (%). VARSIN MELKO EI HYVÄ EI OSAA MELKO VARSIN HYVÄ HYVÄ EIKÄ H. SANOA HUONO HUONO Työpaikkojen pysyvyys ja varmuus palkans. kannalta 1 14 24 1 45 15 Palkansaajien työtaakka ja työn kuormittavuus 1 12 28 1 45 13 Poliitt. päättäjien halu ymmärtää palkansaajien asemaa 1 17 31 2 36 13 Työnant. halu ymmärtää hlöstön asemaa muutoksissa 2 21 33 2 34 8 Palkansaajien verotus 2 22 33 1 32 10 Palkkataso julkisella palvelusektorilla 3 23 31 2 34 7 Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen 4 26 30 1 32 8 Palkansaajien turva irtisanomistilanteissa 2 28 30 2 31 7 Työeläkkeet 3 25 30 5 29 8 Työnantajien vastuu työntekijöistä 3 27 31 2 29 8 Eläkkeelle siirtymisikä 5 30 29 2 26 9 Palkansaajien elämän turvallisuus yleensä 2 31 31 1 29 5 Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 4 26 34 2 29 5 Palkkataso yksityisissä palveluyrityksissä 3 32 33 4 24 4 Ansiosidonnainen työttömyysturva 8 40 28 3 18 4 Johtaminen ja esimiestyö 4 30 42 4 17 3 Luottamushenkil. asema ja toimintamahdoll. työpaikoilla 3 37 40 5 15 1 Palkkataso yksityisissä teollisuusyrityksissä 9 47 30 4 9 1 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 32. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 31Kun tuloksia verrataan vuoden takaiseen, niin yleiskuva on pysynyt ennal-laan. Pienistä muutoksista voi todeta sen, että kansalaiset ovat aiempaahieman tyytyväisempiä palkansaajien verotukseen ja työnantajien vastuu-seen työntekijöistä. Sen sijaan vähemmän tyytyväisiä ollaan palkkatasoonjulkisella palvelusektorilla, työeläkkeisiin ja eläkkeelle siirtymisikään.SAK:n jäsenet tyytymättömiä palkansaajientyöpaikkojen varmuuteen ja AKAVAn jäsenetpalkkatasoon julkisella palvelusektorillaTuloksissa näkyy eroja keskusjärjestöjen jäsenten välillä. SAK:n jäseniä nä-rästää etenkin työpaikkojen pysyvyys ja varmuus, poliittisten päättäjien haluymmärtää palkansaajien asemaa, palkansaajien työtaakka ja työn kuor-mittavuus, palkansaajien verotus sekä työnantajien haluttomuus ymmärtääpalkansaajien asemaa muutoksissa. SAKn jäsenet peräänkuuluttavat myöstyönantajien yleistä vastuuta työntekijöistä.STTK:n jäsenet poikkeavat tässä tarkastelussa muiden keskusjärjestöjenjäsenistä siinä, että he suhtautuvat palkansaajien asemaa koskeviin asioi-hin neutraalimmin kuin muut. Keskimäärää useammin he kuitenkin pitävätheikkona työpaikkojen pysyvyyttä ja varmuutta sekä johtamista ja esimies-työtä työpaikoilla.AKAVAn jäsenet poikkeavat muiden keskusjärjestöjen jäsenistä siinä, ettähe näkevät palkansaajien palkkatason julkisella palvelusektorilla sekä yk-sityisellä palvelualalla kaikkein huonoimmaksi eri keskusjärjestöjen jäse-nistä. Tämän lisäksi akavalaiset paheksuvat sukupuolten tasa-arvon toteu-tumista ja palkansaajien työn kuormittavuutta.Millaiseksi palkansaajien asema muuttuulähivuosina?Epävarmuus lisääntyy mutta palkkataso paraneeKun vastaajat sitten arvioivat kahdeksastatoista näkökulmasta palkansaaji-en aseman muutoksia lähivuosina, niin kovin auvoista tulevaisuutta ei oleedessä mikäli kansalaisten vastauksiin on uskomista.Ensinnäkin vain yhden asian kohdalla enemmistö uskoo tapatuvan paran-tumista. Positiiviset visiot kohdentuvat palkkatasoon julkisella sektorilla.Muiden asioiden osalta enemmistö ei usko suoranaista parantumista ta-pahtuvaksi. Sen sijaan heikennyksiä odotetaan enemmänkin. Enemmistöväestöstä uskoo palkansaajien työtaakan ja työn kuormittavuuden lisäänty-vän entisestään. Synkkiä visioita nähdään myös työpaikkojen pysyvyydenja varmuuden, eläkkeelle siirtymisiän ja palkansaajien elämän turvallisuu-den osalta.
 • 33. 32 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Tietynasteista optimismia ilmenee kuitenkin kun puhutaan sukupuolten ta-sa-arvon toteutumisesta ja palkkatasosta lähitulevaisuudessa. Näissä asi-oissa ilmenee enemmän parantumiseen kuin heikentymiseen uskovia.Palkansaajien keskusjärjestöjen jäsenistä enemmistö pelkää työpaikkojenpysyvyyden ja varmuuden heikkenevän entisestään. Enemmistö kaikkienkeskusjärjestöjen jäsenistä uskoo myös palkansaajien elämän turvallisuu-dessa, eläkkeelle siirtymisässä ja palkansaajien työtaakassa tapahtuvanhuonontumista. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 18t. MITEN PALKANSAAJIEN ASEMAA KOSKEVAT ASIAT TOTEUTUVAT TYÖELÄMÄSSÄ NY- KYISIN (%). VARSIN MELKO EI HYVÄ EI OSAA MELKO VARSIN HYVÄ HYVÄ EIKÄ H. SANOA HUONO HUONO 04/07 3 23 31 2 34 7 Palkkataso julkisella palvelusektorilla 4 25 31 3 31 6 04/06 04/07 9 47 30 4 9 1 Palkkataso yksityisissä teollisuusyrityksissä 5 55 26 5 8 1 04/06 04/07 3 32 33 4 24 4 Palkkataso yksityisissä palveluyrityksissä 04/06 2 29 37 4 24 3 04/07 2 28 30 2 31 7 Palkansaajien turva irtisanomistilanteissa 04/06 3 30 26 4 30 7 04/07 8 40 28 3 18 4 Ansiosidonnainen työttömyysturva 04/06 7 47 21 6 15 3 04/07 3 25 30 5 29 8 Työeläkkeet 04/06 3 30 30 6 25 6 04/07 5 30 29 2 26 9 Eläkkeelle siirtymisikä 04/06 4 33 27 3 23 9 04/07 2 22 33 1 32 10 Palkansaajien verotus 04/06 2 16 30 4 36 13 04/07 1 12 28 1 45 13 Palkansaajien työtaakka ja työn kuormittavuus 04/06 1 14 26 4 42 13 04/07 2 31 31 1 29 5 Palkansaajien elämän turvallisuus yleensä 04/06 2 30 27 3 30 8 04/07 3 27 31 2 29 8 Työnantajien vastuu työntekijöistä 04/06 2 24 32 3 29 10 Työnant. halu ymmärtää hlöstön asemaa muutoksissa 04/07 2 21 33 2 34 8 04/06 1 19 34 3 32 11 04/07 1 17 31 2 36 13 Poliitt. päättäjien halu ymmärtää palkansaajien asemaa 04/06 1 16 27 4 37 14 Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen 04/07 4 26 30 1 32 8 04/06 4 25 23 3 34 11 Työpaikkojen pysyvyys ja varmuus palkans. kannalta 04/07 1 14 24 1 45 15 04/06 1 14 21 3 42 20 Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 04/07 4 26 34 2 29 5 04/06 2 26 37 3 24 8 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 34. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 33 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 19. MITEN TYÖELÄMÄ TULEE MUUTTUMAAN LÄHIVUOSINA (%). PARAN- PARAN- EI MUUTU EI HUONON- HUONON- TUU SEL- TUU JON- MITEN- OSAA TUU JONK. TUU SEL- VÄSTI KIN VERR.. KÄÄN SANOA VERRAN VÄSTI Palkkataso julkisella palvelusektorilla 2 50 38 2 8 1 Palkkataso yksityisissä teollisuusyrityksissä 4 43 42 2 9 0 Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen 2 42 45 1 9 1 Palkkataso yksityisissä palveluyrityksissä 3 40 43 2 11 1 Johtaminen ja esimiestyö 2 24 59 4 10 1 Palkansaajien verotus 0 26 49 2 21 2 Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 1 24 51 2 19 3 Työnant. halu ymmärtää hlöstön asemaa muutoksissa 1 22 49 2 21 4 Luottamushenkil. asema ja toimintamahdoll. työpaikoilla 1 20 59 3 15 2 Työnantajien vastuu työntekijöistä 1 20 49 2 23 6 Palkansaajien turva irtisanomistilanteissa 1 19 49 2 25 4 Poliitt. päättäjien halu ymmärtää palkansaajien asemaa 1 19 53 2 19 6 Työeläkkeet 1 17 51 2 25 4 Ansiosidonnainen työttömyysturva 1 15 59 2 21 3 Palkansaajien elämän turvallisuus yleensä 2 14 44 1 34 5 Työpaikkojen pysyvyys ja varmuus palkans. kannalta 1 15 34 1 41 8 Palkansaajien työtaakka ja työn kuormittavuus 0 13 34 1 44 7 Eläkkeelle siirtymisikä 1 11 37 2 42 7 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 PGraphicsKun kansalaisten arvioita palkansaajien aseman nykytilasta ja lähivuosinatapahtuvasta muutoksesta tarkastellaan samanaikaisesti asteikkokeskiar-voina käy ilmi se, että pääsääntöisesti heikoiksi arvioitujen asioiden tilanotaksutaan huonontuvan entisestään. Eikä tässä vielä kaikki. Hyväksi koe-tun ansiosidonnaisen työttömyysturvan pelätään heikentyvän lähitulevai-suudessa.Tulokset kertovat kirpaisevalla tavalla väestön huolista palkansaajanäkö-kulmasta. Palkansaajien työhön liittyvän epävarmuuden ja työtaakan us-kotaan lisääntyvän entisestään ja samanaikaisesti irtisanomisturvan heik-kenevän ja eläkkeelle siirtymisen vaikeutuvan nykyisestä.
 • 35. 34 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 18&19x. PALKANSAAJIEN ASEMA: ARVIOT ASIOIDEN NYKYTILASTA JA NIISSÄ LÄHIVUOSINA TAPAHTUVASTA MUUTOKSESTA (asteik- kokeskiarvot, akselien leikkauspiste = neutraali arvo).4,5 Nykytila HYVÄ 4 Palkkataso yksit. teollisuusyrityksissä3,5 Ansiosid. työttömyysturva Luottamushenkil. asema työpaikoilla Turva irtisanomistilanteissa Johtaminen ja esimiestyö Muutos Elämän turvallisuus yl. Palkkataso yksit. palveluyrityksissä 3 Eläkkeelle siirtymisikä HEIKENTYY Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön PARANTUU Työnantajien vastuu työntekijöistä Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen Työeläkkeet Palkkataso julk. palvelusektorilla Työnant. halu ymmärtää hlöstön asemaa Palkansaajien verotus Pol. päättäjien halu ymm. palkans. asemaa2,5 Työtaakka ja työn kuormittavuus Työpaikkojen pysyvyys/varmuus 2 HUONO1,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 36. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 35Suhtautuminen ulkomaalaisiin jamaahanmuuttajiinLähes joka toinen antaisi kaikkien ulkomaalaisten tullaSuomeen asumaan ja töitä tekemäänEnemmistö (63 %) suomalaisista on sitä mieltä, että ’Suomen tulisi olla va-rovainen ja asettaa selviä rajoituksia sille, kuinka paljon ulkomaalaisiamaahamme muuttaa’. Rajoitusten torjunta on kuitenkin lisääntynyt vuo-desta 2005 (26 % 36 %). Suomalaiset alkavat vähän kerrallaan suhtautuamyönteisemmin maahanmuuttoon.Lähes puolet (45 %) suomalaisista kannattaa ajatusta, että "kaikkien niidenulkomaalaisten, jotka haluavat tulla Suomeen asumaan ja työtä tekemään,on saatava tulla tänne". Niukka enemmistö (53 %) vastustaa rajojen avaa-mista ulkomaalaisille työntekijöille. Merkillepantavaa tuloksissa on se, ettämyönteisyys ulkomaalaista työvoimaa kohtaan on lisääntynyt vuodesta2005. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 14-5. "Suomen tulisi olla varovainen ja asettaa selviä rajoituksia sille, kuinka paljon ulkomaalaisia maa- hamme muuttaa" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 04/2007 27 36 2 26 10 03/2005 41 33 0 18 8 02/2004 34 41 1 19 5 09/2003 27 43 1 23 5 02/2003 41 37 1 16 4 02/2002 34 41 1 18 5 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphicsUsko ulkomaisen työvoiman tarpeeseen on selvästilisääntynytLähivuosina uhkaava työvoimapula ei vielä ole täysin konkretisoitunut suo-malaisten mielissä siten, että työvoimapulaan täysin uskottaisiin ja maa-hanmuuttoa pidettäisiin hyvänä lääkkeenä ongelmalle.Lähes joka toinen (49 %) nimittäin torjuu sen, että ’työvoimapulan ehkäise-miseksi Suomi tarvitsee 10-15 vuoden sisällä tuntuvasti ulkomaista työvoi-maa’. Niiden osuus, jotka uskovat Suomen tarvitsevan lisää ulkomaalaista
 • 37. 36 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007työvoimaa on kuitenkin lisääntynyt vuodesta 2005 yhdellätoista prosenttiyk-siköllä (38 % 49 %).Monen ulkomaalaisten maahantuloa vastustavan motiivina lienee suoma-laisten työttömien aseman turvaaminen. Niukka enemmistö (53 %) toteaa,että ’ulkomaalaisen työvoiman määrän lisäämisestä on turha puhua, kuntyöpaikat eivät seuraavan 10-15 vuoden sisällä tule riittämään edes suo-malaisille itselleen’. Tällaiset mielipiteet ovat kuitenkin selvästi vähentyneetvuodesta 2005. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 14-6. "Kaikkien niiden ulkomaalaisten, jotka haluavat tulla Suomeen asumaan ja työtä tekemään, on saatava tulla tänne" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 04/2007 15 30 1 35 18 03/2005 8 30 1 38 24 02/2004 15 28 1 34 22 09/2003 11 29 1 39 20 02/2003 11 28 2 34 26 02/2002 13 27 2 39 20 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 14-7. "Työvoimapulan ehkäisemiseksi Suomi tarvitsee 10-15 vuoden sisällä tuntuvasti lisää ulkomaista työvoimaa" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 04/2007 13 36 2 34 15 03/2005 8 30 2 33 27 02/2004 8 26 3 36 26 09/2003 9 35 3 35 17 02/2003 7 31 4 35 23 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 38. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 37 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 14-8. "Ulkomaalaisen työvoiman määrän lisäämisestä on turha puhua, kun työpaikat eivät seuraavan 10-15 vuoden sisällä tule riittämään edes suo- malaisille itselleen" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 04/2007 22 30 2 34 13 03/2005 35 28 2 26 9 02/2004 34 33 2 24 7 09/2003 25 36 2 28 8 02/2003 32 33 4 24 7 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphicsEri väestöryhmien eroista suhtautumisessa ulkomaalaiseen työvoimaanvoidaan todeta se, että maahanmuuttoon keskimäärää myönteisemminsuhtautuvat nuoremmat ikäluokat, korkeasti koulutetut sekä Uudellamaallaja pääkaupunkiseudulla seudulla asuvat. AKAVAn jäsenet suhtautuvat ul-komaalaisen työvoiman maahanmuuttoon myönteisemmin kuin SAK:n jaSTTK:n jäsenet.Mikä on etujärjestöjen arvostus?Yrittäjäjärjestö hengittää SAK:n niskaanEnemmistö suomalaisista arvostaa viittä etujärjestöä. Lähes kaksi suoma-laista kolmesta (63 %) sanoo arvostavansa SAK:n työtä - 16 prosenttia ar-vostaa paljon, 47 prosenttia melko paljon. Tämän jälkeen lähes yhtä moniarvostaa Suomen Yrittäjiä (61 %).Loput kolme keskusjärjestöä nauttivat jokseenkin samantasoista arvostus-ta. Enemmistön arvostamia ovat myös MTK (54 %), EK (52 %) ja STTK(51 %).Palkansaajien keskusjärjestöjen työtä koskeville arvioille on ollut ominaistatietty sahausliike. Sen enempää ala- kuin ylämäkikään ei ole jatkunut pit-kään. Nyt niiden osuus, jotka arvostavat paljon tai melko paljon SAK:ta, onkäytännössä miltei samalla tasolla kuin vuosi sitten. Pieni takapakki johtuusiitä, että vähän arvostavien osuus on kasvanut parilla prosenttiyksiköllä.SAK:n tulos on kuitenkin korkeampi kuin 90-luvun loppupuolella saadut lu-kemat.
 • 39. 38 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007STTK:n ja AKAVAn arvostusluvut ovat heikentyneet vuoden takaisesta.STTK:n ja AKAVAn työn arvostus on parin vuoden myönteisen kehityksenjälkeen kääntynyt heikomman arvostuksen suuntaan.Suomen Yrittäjien, MTK:n ja EK:n arvostus on lisääntynyt vuoden takai-sesta. Suomen Yrittäjien osalta arvostuksen voimistuminen on johtanut sii-hen, että se uhkaa tällä mittarilla SAK:n ykköspaikkaa. Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 1. MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJEN TYÖTÄ (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö - SAK 16 47 4 29 3 Suomen Yrittäjät ry. 16 45 9 25 4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto - MTK 11 43 9 32 6 Elinkeinoelämän keskusliitto - EK 10 42 11 32 5 Toimihenkilökeskusjärjestö - STTK 11 40 10 35 4 AKAVA 11 36 9 39 5 Kunnallinen työmarkkinalaitos - KT 7 38 10 40 6 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphicsYrittäjät ja nuoret ovat muuttaneet suhtautumistaanSAK:honSAK:ta arvostetaan eri väestöryhmien keskuudessa varsin laajalti. Keski-määrää enemmän SAK saa arvostusta osakseen alemmilta toimihenkilöitäsekä vasemmistopuolueiden ja vihreiden kannattajilta. SAK:n ja AKAVAnjäsenet arvostavat SAK:n työtä. Yrittäjät ovat ainoa ryhmä, jossa selväenemmistö suhtautuu varauksellisesti SAK:n työhön. Yrittäjät ovat kääntä-neet vuoden sisällä kelkkansa suhteessa SAK:hon. Myös nuorten käsityk-set SAK:sta ovat vuoden sisällä muuttuneet aiempaa vähemmän myöntei-siksi.STTK:n työn arvostus on suurta alempien toimihenkilöiden (74 %) keskuu-dessa. Työntekijät eivät noteeraa STTK:ta kovinkaan korkealle etenkin josvertailukohtana on SAK. STTK:n työn arvostus kasvaa varttuneiden ikä-luokkien suuntaan. Kaikkien puolueiden kannattajat arvostavat STTK:tavarsin paljon. Vihreiden kannattajat suhtautuvat järjestöön myönteisimmin:62 prosenttia arvostaa sitä vähintään melko paljon. Keskustan kannattajistavastaavasti ajattelee 59 % ja Kokoomuksen kannattajista 52 %.AKAVAn arvostus on korkealla alempien ja ylempien toimihenkilöiden sekäkorkeasti koulutettujen keskuudessa. Ylempien toimihenkilöiden keskuu-dessa AKAVAn arvostus on kuitenkin vähentynyt vuoden takaisesta.
 • 40. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 39Ylemmät toimihenkilöt arvostavat järjestön toimia nyt vähemmän kuinSAK:n työtä. Vuosi sitten tilanne oli päinvastainen. Eri puolueiden kannatta-jista AKAVA saa eniten pisteitä Keskustalta.SAK:n ja STTK:n jäsenet arvostavat omankeskusjärjestön työtä enemmän ja AKAVAn jäsenetvähemmän kuin vuosi sittenOheiseen taulukkoon on kerätty palkansaajien keskusjärjestöjen jäsentenarviot omastaan ja kahdesta muusta keskusjärjestöstä. Kullakin sarakkeellakerrotaan kyseisen järjestön jäsenten ilmaisema arvostus riveillä maini-tuista keskusjärjestöistä.Luvut ovat peräisin laskutoimituksesta, jossa ensin laskettiin yhteen myön-teistä ajattelutapaa kuvaavien vaihtoehtojen prosenttiosuudet. Tämän jäl-keen tehtiin sama kielteisille mielipiteille ja vähennettiin ne myönteisistä.Itseisarvoltaan suuri ja etumerkiltään positiivinen luku tarkoittaa siten sitä,että ko. järjestön jäsenissä on selvästi enemmän myönteisesti kuin kieltei-sesti ajattelevia, negatiivisella etumerkillä varustetut, itseisarvoltaan vas-taavankokoiset luvut viittaavat tilanteen olevan päinvastainen. Arviot”omasta” organisaatiosta on lihavoitu.Taulukko 4.Palkansaajien keskusjärjestöjen jäsenten järjestöihin kohdistama arvostusvuosina 2004 ja 2005 (paljon+melko paljon osuudet miinus melko vähän+eilainkaan osuudet). SAK STTK AKAVA• SAK 2003 +53 +49 +32• SAK 2004 +67 +54 +40• SAK 2005 +72 +57 +59• SAK 2006 +55 +38 +34• SAK 2007 +65 +43 +60• STTK 2003 +21 +48 +30• STTK 2004 +18 +61 +18• STTK 2005 +22 +67 +44• STTK 2006 +14 +50 +51• STTK 2007 +15 +63 +50• AKAVA 2003 +14 +27 +50• AKAVA 2004 +3 +42 +65• AKAVA 2005 +9 +40 +62• AKAVA 2006 +13 +22 +64• AKAVA 2007 -11 +29 +51Kaikilla kolmella palkansaajien keskusjärjestöllä on paljon enemmän jär-jestöä arvostavia jäseniä kuin ei-arvostavia. SAK:n ja STTK:n jäsentenomaan keskusjärjestöön kohdistama arvostus on lisääntynyt ja on nyt vuo-den 2004 tasolla. Sen sijaan akavalaisten suhtautuminen omaan keskus-
 • 41. 40 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007järjestöön on palautunut vuoden 2003 tasolle. Akavalaiset arvostavat omaakeskusjärjestöään vähemmän kuin SAK:n ja STTK:n jäsenet Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 1t1. MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJEN TYÖTÄ (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN 4/2007 16 47 4 29 3 4/2006 14 50 6 26 4 3/2005 17 54 3 25 2 9/2004 15 54 6 22 3 2/2004 17 45 8 26 4 9/2003 13 52 5 26 4 2/2003 18 48 7 22 4 9/2002 14 48 7 25 6 SAK 2/2002 22 52 6 19 1 9/2001 20 50 6 20 3 4/2001 15 56 5 21 3 8/2000 20 42 5 27 5 3/2000 20 45 6 24 5 9/1999 16 41 10 27 6 1/1999 18 43 9 26 4 9/1998 19 42 7 28 5 3/1998 15 49 8 24 3 9/1997 14 46 9 26 5 4/2007 11 40 10 35 4 4/2006 7 51 12 26 5 3/2005 10 46 6 33 6 9/2004 9 42 13 32 4 2/2004 7 38 14 35 5 9/2003 7 44 10 34 5 2/2003 9 45 13 28 5 9/2002 8 43 14 30 6 STTK 2/2002 13 51 9 25 1 9/2001 10 46 12 28 4 4/2001 9 47 12 27 5 8/2000 10 41 10 31 7 3/2000 13 43 10 28 5 9/1999 8 37 17 30 9 1/1999 11 43 14 27 6 9/1998 9 39 11 35 6 3/1998 9 49 13 27 3 9/1997 7 40 15 32 6 4/2007 11 36 9 39 5 4/2006 10 45 11 31 4 3/2005 12 41 6 34 6 9/2004 10 41 13 30 6 2/2004 9 36 13 35 7 9/2003 11 40 11 32 6 2/2003 11 42 12 30 6 9/2002 9 38 13 32 7 AKAVA 2/2002 13 48 11 27 2 9/2001 11 43 11 29 6 4/2001 11 43 11 30 6 8/2000 10 39 11 31 8 3/2000 13 38 11 32 7 9/1999 9 32 16 32 11 1/1999 12 40 15 28 6 9/1998 8 36 12 36 8 3/1998 10 44 13 28 5 9/1997 7 39 15 32 8 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007/ PGraphics
 • 42. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 41Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 1t2. MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJEN TYÖTÄ (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN 4/2007 11 43 9 32 6 4/2006 9 40 12 33 6 3/2005 10 40 7 36 7 9/2004 12 36 13 31 7 2/2004 10 36 12 33 9 9/2003 12 38 10 32 7 2/2003 10 41 13 30 6 9/2002 10 35 13 33 9 MTK 2/2002 13 46 9 28 4 9/2001 10 40 11 31 8 4/2001 11 41 10 31 7 8/2000 11 36 11 33 9 3/2000 10 38 10 33 8 9/1999 9 27 16 34 14 1/1999 10 38 15 31 7 9/1998 8 31 12 37 11 3/1998 9 40 11 32 7 9/1997 7 35 14 32 12 4/2007 16 45 9 25 4 4/2006 13 45 11 26 5 3/2005 13 45 5 32 5 9/2004 13 41 13 26 7 2/2004 11 42 13 28 6 9/2003 14 42 11 27 6 2/2003 13 42 13 26 6 9/2002 10 39 15 28 7 SY/SYKL 2/2002 15 47 11 25 3 9/2001 12 44 13 25 5 4/2001 13 43 12 27 5 8/2000 13 41 12 27 7 3/2000 14 42 11 27 7 9/1999 10 34 17 29 10 1/1999 13 40 17 25 4 9/1998 10 35 14 35 5 3/1998 12 46 13 25 5 9/1997 9 42 16 26 6 4/2007 10 42 11 32 5 4/2006 7 41 13 31 9 3/2005 7 42 8 36 7 9/2004 7 39 14 33 8 2/2004 7 36 13 36 7 9/2003 7 41 11 36 6 2/2003 8 43 14 30 6 9/2002 7 38 16 33 7 EK/TT 2/2002 9 50 11 28 3 9/2001 9 44 12 29 7 4/2001 8 46 10 31 4 8/2000 8 39 12 32 9 3/2000 10 41 12 30 7 9/1999 7 31 17 33 12 1/1999 9 39 16 31 5 9/1998 7 39 14 32 8 3/1998 10 43 11 31 4 9/1997 8 40 16 29 7 4/2007 7 38 10 40 6 4/2006 7 38 14 33 7 KT 3/2005 8 40 8 38 5 9/2004 6 37 16 36 6 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 43. 42 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Etujärjestöjen imagotYhteistoimintakykyisyys on eniten etujärjestöjäkuvaava ominaisuusSuomalaisten mielikuvia etujärjestöistä selvitettiin tutkimuksessa useam-malla erillisellä kysymyksenasettelulla. Järjestöjen ominaisuusprofiilia sel-vitettiin ns. attribuuttitekniikkaa käyttäen. Vastaajien tuli ilmoittaa kaikki neominaisuudet, jotka sopivat kuvaamaan ao. järjestöjä.Järjestöjen kuvaa voidaan tarkastella joko suhteessa itseensä eli vertaile-malla eri ominaisuuksien sopivuutta ilmaisevien prosenttilukujen suuruus-järjestystä tai suhteessa muihin järjestöihin. Nämä erilaiset tarkastelunäkö-kulmat antavat osaksi erilaisen tuloksen siksi, että vaikka jokin ominaisuusosoittautuisi leimalliseksi jollekin järjestölle, se saattaa kuitenkin olla vielätyypillisempi jollekin toiselle. Tässä raportissa yritetään kiinnittää huomiotanäihin molempiin näkökulmiin.Myös muutostarkastelussa vertailua on hyvä suorittaa. Joskus saattaakaikkien järjestöjen imago olla parantunut. Tärkeäksi tällaisessa tilanteessatulee se, kuka on kohottanut kasvojaan kaikkein eniten.Jos ajatellaan, että kyky synnyttää kansalaisissa ylipäätään mielikuvia onmyönteinen piirre, palkansaajien keskusjärjestöjen tilanne on vähintäänkohtalainen. Niiden asema kansalaisten keskuudessa on vakaa. SAKnvoimakas asema heijastuu tuloksiin siten, että siihen liitetään kaikkein ylei-simmin melkein kaikki esitetyt ominaisuudet, ovatpa ne sitten positiivisia tainegatiivisia.
 • 44. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 43Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 2p. ARVIOT ETUJÄRJESTÖJEN OMINAISUUKSISTA: PALKAN- SAAJAKESKUSJÄRJESTÖT (monivalintakysymys, %). 49 Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava 12 17 32 Toimintatavoiltaan vanhakantainen 7 14 56 Etujärjestönä vaikutusvaltainen 11 23 41 Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen 16 16 SAK 36 STTK Puuttuu myös asioihin, jotka sille eivät kuulu 7 AKAVA 9 41 Yhteistoimintakykyinen 23 21 44Esittää järkeviä (...) ehdotuksia / kannanottoja 18 14 14 Toimii etujeni vastaisesti 7 7 43 Pätevä johto 18 22 0 20 40 60 80 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 45. 44 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 2. ARVIOT ETUJÄRJESTÖJEN OMINAISUUKSISTA (monivalintakysy- mys, %). AKAVA 17 EK 15 Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava SAK 49 SY 24 STTK 12 KT 7 AKAVA 14 EK 10 Toimintatavoiltaan vanhakantainen SAK 32 SY 8 STTK 7 KT 25 AKAVA 23 EK 21 Etujärjestönä vaikutusvaltainen SAK 56 SY 12 STTK 11 KT 5 AKAVA 16 EK 16 Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen SAK 41 SY 18 STTK 16 KT 13 AKAVA 9 EK 11 Puuttuu myös asioihin, jotka sille eivät kuulu SAK 36 SY 10 STTK 7 KT 6 AKAVA 21 EK 17 Yhteistoimintakykyinen SAK 41 SY 28 STTK 23 KT 15 AKAVA 14 EK 14 Esittää järkeviä työmarkkina- ja tulo- SAK 44 politiikkaa kosk. ehdot./kannanottoja SY 20 STTK 18 KT 9 AKAVA 7 EK 10 Toimii etujeni vastaisesti SAK 14 SY 11 STTK 7 KT 8 AKAVA 22 EK 20 Pätevä johto SAK 43 SY 25 STTK 18 KT 10 0 20 40 60 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 46. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 45Kärkikaksikko SAK ja SYKun järjestöjä vertaillaan toisiinsa, voidaan tämä tehdä vertailemalla jär-jestöjä ominaisuuksittain. Toinen mahdollisuus on rakentaa ominaisuuksienkautta kullekin ”kokonaisimago”. Seuraavassa on järjestöille annettu pis-teitä sen mukaan, miten ne ovat selviytyneet keskinäisessä kilpailussa suu-ren yleisön silmissä. Lisäksi vertailussa on huomioitu ykkössijojen summa.Jokaisen myönteisen ja kielteisen ominaisuuden kohdalla järjestöille on an-nettu pisteitä 1-6 välillä. Myönteisen ominaisuuden kohdalla on kuusi pis-tettä annettu järjestölle, johon on liitetty enemmän ominaisuutta kuin muihinjärjestöihin. Tämän jälkeen viisi pistettä on saanut se, johon on liitetty toi-seksi eniten ao. ominaisuutta jne. Kielteisten ominaisuuksien osalta enitenpisteitä saa järjestö, johon vastaajat ovat liittäneet ao. ominaisuutta kaik-kein vähiten.Taulukko 5.Etujärjestöjen imagot 2007. Pistevertailu. Järjestöille on annettu jokaisenominaisuuden kohdalla pisteitä paremmuudesta. Negatiivisen ominaisuu-den kohdalla pisteitä eniten saa järjestö, johon kansalaiset liittävät ao. omi-naisuutta kaikkein vähiten. SAK STTK AKAVA SY EK KTTehokas ja aikaansaava 6. 2. 4. 5. 3. 1.Vanhakantainen 1. 6. 3. 5. 4. 2.Vaikutusvaltainen 6. 2. 5. 3. 4. 1.Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen 6. 4. 4. 5. 3. 1.Puuttuu asioihin, jotka eivät kuulu 1. 5. 4. 3. 2. 6.Yhteistoimintakykyinen 6. 4. 3. 5. 2. 1.Järkeviä työmarkkinapol. ehdotuksia 6. 4. 3. 5. 3. 1.Toimii etujeni vastaisesti 1. 6. 6. 2. 3. 4.Pätevä johto 6. 2. 4. 5. 3. 1.Järjestyssijojen summa 39 35 36 38 27 18Ykkössijojen summa 6 2 1 0 0 1Etujärjestöt asettuvat kokonaisimagon mukaan seuraavaan järjestykseenkun otetaan huomioon sekä järjestyssijapisteytys että ykkössijojen määrä:SYKSY 2004 KEVÄT 2005 KEVÄT 2006 KEVÄT 20071. SAK 1. SAK 1. SAK 1. SAK2. STTK 2. STTK 2. SY 2. SY3. AKAVA 3. AKAVA 3. AKAVA 3. AKAVA ja STTK4. SY 4. SY 4. STTK 4. EK5. TT 5. EK 5. EK 5. KT6. KT 6. KT 6. KTTuloksia voi verrata aiempien tutkimusten tuloksiin. Merkittävimmät muu-tokset viime vuoteen jokaisen palkansaajien keskusjärjestön osalta erik-seen ovat seuraavat.
 • 47. 46 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007SAK• SAK.n julkinen kuva on parantunut siinä, että se esittää aiempaa useamman mielestä järkeviä työmarkkinapolitiikkaa koskevia ehdotuksia. SAKn julkinen kuva on kuitenkin huonontunut etenkin vaikutusvaltaisuu- dessa. Aiempaa selvästi pienempi osa kokee järjestön vaikutusvaltaiseksi (64 % 56 %). Lisäksi aiempaa useampi katsoo SAKn puuttuvan asioihin, jotka eivät sille kuulu. Näyttää siltä, että SAK:n äänestysaktiivi- suuskampanja vaalien alla ei ole heikentänyt juurikaan järjestön arvostusta, mutta aiheuttanut ehkä mielikuvallista järjestön voiman laantumista kansalaisten parissa.STTK• STTKn osalta imago on kutakuinkin ennallaan. Parannusta on tapahtunut järkevissä ehdotuksissa ja kannanotoissa. Lievää taantumista on havait- tavissa tehokkuudessa ja vaikutusvaltaisuudessa. Tästä huolimatta STTK on suhteellisessa vertailussa parantanut hieman asemiaan.AKAVA• AKAVAn julkinen kuva on kutakuinkin ennallaan. Pientä tiputusta on ha- vaittavissa arvioissa yhteistoimintakyvystä ja järjestön tehokkuudesta. Kasvojen kohentumista ei ole havaittavissa yhdessäkään asiassa.
 • 48. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 47Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007K uv io 2p 5. A R V IO T E T U J Ä R JE S T Ö JE N O M IN A IS U U K S IS T A : P A LK A N - S A A J A K E S K U S JÄ R JE S T Ö T V U O S IN A 20 0 3 - 2 0 0 7 (% ). 14 15 A KA V A 16 11 17 32 2007 30 2006 To im intatavo iltaa n vanh aka nta ine n SAK 22 2005 21 2004 26 2003 7 8 S TT K 10 5 8 23 23 A KA V A 24 21 25 56 64 E tujä rje stön ä vaik utu sv alta ine n SAK 70 64 63 11 14 S TT K 15 14 16 16 17 A KA V A 23 15 20 41 Y hte is ku nn allise sti va stu un - 40 tu ntoin en SAK 52 38 43 16 16 S TT K 17 15 17 9 9 A KA V A 11 9 12 36 P uu ttu u m yös asio ihin , jotk a sille 32 e ivä t kuu lu SAK 20 23 27 7 10 S TT K 9 6 7 21 24 A KA V A 21 17 22 41 41 Y hte is toim in ta kyky ine n SAK 53 41 40 23 25 S TT K 25 20 23 0 20 40 60 80 T NS G allup O y 2007 / P G raphics
 • 49. 48 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007Keneltä järkeviä työmarkkinapoliittisia ehdotuksia?Kun vastaajilta kysytään, mitkä kaikki etujärjestöt esittävät järkeviä työ-markkina- ja tulopolitiikkaa koskevia ehdotuksia ja kannanottoja, niinenemmän kuin kaksi viidesosaa väestöstä kokee SAK:n sanomiset järke-viksi työmarkkina- ja tulopolitiikassa.Muut keskusjärjestöt kamppailevat suhteellisen tasapäisesti jäljelle jäävistä’äänistä’. STTK:n, AKAVAn, Suomen Yrittäjien ja EK:n keskinäinen mittelöpäätyy tällä kertaa yrittäjien voittoon.Mielipiteet ovat muuttuneet vuodesta 2006 jonkin verran. SAK:n sanomaantyömarkkina- ja tulopolitiikassa uskotaan jopa enemmän kuin vuosi sitten.SAKn uskottavuus on tässä asiassa samalla tasolla kuin vuosina 2004 ja2005. Viime vuodesta myös STTK on parantanut asemiaan järkevänä lau-sunnonantajana.Taulukko 6.Mitkä järjestöt esittävät järkeviä työmarkkina- ja tulopoliittisiaehdotuksia/kannanottoja? 2003 2004 2005 2006 2007 % % % % % • SAK......................................... 39 43 46 39 44 • Suomen Yrittäjät ..................... 16 12 16 20 20 • STTK....................................... 16 16 16 15 18 • TT/EK...................................... 14 12 12 17 14 • AKAVA .................................... 18 14 16 16 14 • Kunnallinen työmarkkinalaitos 13 8 9 9 9Mitkä järjestöt ovat vaikutusvaltaisia?Järjestöjen vaikutusvaltaa arvioitaessa nousevat kolmen kärkeen SAK,AKAVA ja EK. Vähiten vaikutusvaltaiseksi koetaan Kunnallinen työmarkki-nalaitos. Mielipiteet ovat muuttuneet vuoden 2006 keväästä jonkin verran.SAK:hon liitetään aiempaa selvästi vähemmän vaikutusvaltaisuutta. SAK:nvaikutusvaltaa koskevat arviot ovat vähentyneet johdonmukaisesti vuo-desta 2005 ja ovat nyt mittaussarjan alimmalla tasolla. Myös Suomen Yrit-täjien ja STTK:n vaikutusvoimaisuus on kansan keskuudessa jonkin verranheikentynyt.Taulukko 7. Mitkä järjestöt ovat vaikutusvaltaisia? 2003 2004 2005 2006 2007 % % % % % • SAK......................................... 63 65 70 64 56 • AKAVA .................................... 25 21 24 23 23 • TT/EK...................................... 26 22 18 22 21 • Suomen Yrittäjät ..................... 11 7 9 15 12 • STTK....................................... 16 14 15 14 11 • Kunnallinen työmarkkinalaitos 12 5 7 6 5
 • 50. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 49Miten puolueet hoitavat palkansaajienasemaa koskevia asioita?Keskustan ja perussuomalaisten palkansaajaidenti-teetti on parantunut viime vuodesta kaikkein enitenTyömarkkinailmastotutkimuksissa suoranaiset kytkennät poliittisiin ryhmit-tymiin ovat syntyneet puolueiden palkansaajaidentiteettiä koskevassa ky-symyksenasettelussa. On kysytty, mitkä puolueet kansalaisten mielestäkunnostautuvat palkansaajia koskevissa asioissa.Haastateltavia pyydettiin arvioimaan erikseen kahdeksaa puoluetta ja ker-tomaan, kuinka hyvin tai heikosti ne heidän mielestään hoitavat palkan-saajan asemaa koskevia asioita. Vastaukset on annettu neliportaisella as-teikolla.Suomalaisten mielestä palkansaajien asiaa edistää parhaiten Suomen So-sialidemokraattinen Puolue. Enemmistö (60 %) on valmis tunnustamaan,että sen hoidossa asiat edistyvät vähintään melko hyvin.Keskustaa (50 %) pidetään toiseksi useimmin hyvänä palkansaajien asioi-den hoitajana. Keskustan jälkeen tulevat Kokoomus (45 %) ja Vasemmisto-liitto (43 %). Perussuomalaiset (38 %) ovat kansan mielestä parempi pal-kansaajien asian ajaja kuin Vihreä Liitto tai Kristillisdemokraatit.Edellisen kerran nämä kysymykset esitettiin tutkimuksessa vuosi sitten.Tulokset ovat muuttuneet tuntuvasti vuoden aikana. Eniten kasvojaan pal-kansaajaidentiteetissä on kohentanut Suomen Keskusta. Kuva perussuo-malaisten kyvystä hoitaa palkansaajien asiaa on myös parantunut. SDP:nkohdalla niiden osuus, jotka arvioivat puolueen hoitavan hyvin palkansaaji-en asemaa on pysynyt ennallaan, mutta samalla huonojen arvosanojenosuus on lisääntynyt. SDP:n palkansaajaidentiteetti on hieman heikentynyt,mikä saattaa olla seurausta eduskuntavaaleista.
 • 51. 50 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 17. KUINKA HYVIN ERI PUOLUEET HOITAVAT PALKANSAAJIEN ASE- MAA KOSKEVIA ASIOITA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI Suomen Sosialidem. Puolue - SDP 7 53 8 28 4 Suomen Keskusta - KESK 4 46 9 35 6 Kansallinen Kokoomus - KOK 5 41 8 35 11 Vasemmistoliitto - VAS 6 37 11 38 8 Perussuomalaiset - PS 5 33 14 35 13 Vihreä Liitto - VIHR 3 29 12 44 13 Kristillisdemokraatit – KD 2 28 13 42 15 Ruotsalainen Kansanpuolue – RKP 2 23 15 44 17 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphicsKeskusta on vuoden aikana ajanut palkansaajaidentiteetissä Kokoomuksenohitse. Vielä viime vuonna Keskusta oli selvästi Kokoomuksen takana.Puolueiden kannattajien luottamus oman puolueensa palkansaajaidenti-teettiin on suurta. Kaikkein voimakkainta se on Kokoomuksen kannattajienkeskuudessa. Keskustan, Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton kannattajienusko siihen, että oma puolue hoitaa hyvin palkansaajien asioita, on lisään-tynyt viime vuodesta. Kannattajien uskon vahvistuminen selittää osaltaannäiden puolueiden arvosanojen nousua koko väestön keskuudessa. SDP:nosalta luvut ovat ennallaan. Vihreiden kannattajien usko oman puolueenkykyyn on miltei romahtanut.Taulukko 8.Kuinka suuri osa puolueiden kannattajista arvioi kannattamansa puolueenhoitavan hyvin palkansaajien asioita? KESK SDP KOK VAS VIHR % % % % % • 2003 ........................................ 65 70 61 68 64 • 2004 ........................................ 63 74 58 72 66 • 2006 ........................................ 65 81 66 65 62 • 2007 ........................................ 81 81 83 77 46
 • 52. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 51 Työmarkkinailmasto 4/2007 Kuvio 17t. KUINKA HYVIN ERI PUOLUEET HOITAVAT PALKANSAAJIEN ASE- MAA KOSKEVIA ASIOITA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI 04/07 4 46 9 35 6 04/06 2 37 13 40 7 02/04 2 33 15 40 10 Suomen Keskusta - KESK 09/03 2 37 8 40 12 02/03 1 32 13 44 10 02/02 2 40 12 38 8 04/01 2 35 11 43 8 08/00 2 32 13 42 11 04/07 7 53 8 28 4 04/06 7 53 11 22 6 02/04 8 48 13 26 6Suomen Sosialidem. Puolue - SDP 09/03 6 50 7 30 7 02/03 4 50 12 29 5 02/02 7 56 10 25 3 04/01 4 49 10 33 5 08/00 5 46 11 33 5 04/07 5 41 8 35 11 04/06 5 37 14 32 12 02/04 3 28 14 40 15 Kansallinen Kokoomus - KOK 09/03 2 29 9 44 17 02/03 2 29 13 43 13 02/02 2 34 11 41 12 04/01 2 30 11 44 13 08/00 2 30 13 42 14 04/07 6 37 11 38 8 04/06 5 34 17 38 6 02/04 5 36 16 34 10 Vasemmistoliitto - VAS 09/03 5 37 9 39 10 02/03 4 38 14 37 8 02/02 5 45 12 33 5 04/01 4 39 13 38 5 08/00 4 36 15 38 7 04/07 3 29 12 44 13 04/06 2 28 17 39 14 02/04 1 27 17 39 16 Vihreä Liitto - VIHR 09/03 3 25 10 45 18 02/03 1 27 15 42 16 02/02 1 33 15 40 11 04/01 1 28 14 44 13 08/00 1 22 17 45 14 04/07 2 23 15 44 17 04/06 2 21 20 41 16 02/04 2 19 20 44 15Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP 09/03 1 20 12 48 18 02/03 1 20 17 43 19 02/02 1 25 17 45 12 04/01 1 22 17 46 13 08/00 1 18 19 46 15 04/07 2 28 13 42 15 Kristillisdemokraatit - KD 04/06 1 26 20 36 17 04/07 5 33 14 35 13 Perussuomalaiset - PS 04/06 3 26 20 36 16 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 53. 52 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007LIITEKUVAT: Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 1-1. MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJEN TYÖTÄ: SAK (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN Kaikki 16 47 4 29 3 Naiset 16 45 6 29 4 Miehet 16 50 2 29 3 15-24 vuotta 9 45 10 34 2 25-34 vuotta 5 58 6 29 2 35-49 vuotta 16 48 2 30 5 50-64 vuotta 26 40 3 25 5 Yli 64 vuotta 20 47 3 28 2 Perusasteen koul. 16 47 9 26 2 Keskiasteen 16 50 3 28 4 Ylempi keskiaste 18 36 4 37 6 Korkea-aste 14 54 1 28 3 Yrittäjä 14 22 2 58 4 Johtava/ylempi toimih. 11 52 4 28 5 Alempi toimihenkilö 22 53 2 21 3 Työntekijä 14 51 5 26 4 Eläkeläinen 25 43 4 25 3 Opiskelija 8 49 5 36 2 Työssä 14 50 3 29 3 Työtön/lomautettu 14 41 5 33 7 Työelämän ulkopuolella 18 45 6 28 3 Uusimaa 17 46 1 29 7 Etelä-Suomi 13 49 5 30 3 Itä-Suomi 21 35 10 28 5 Länsi-Suomi 18 48 6 27 1 Pohjois-Suomi 13 57 2 29 0 Pääkaupunkiseutu 13 47 1 31 8 Muu kaupunki 16 50 4 28 2 Maaseutu 18 42 7 31 3 KESK 16 42 3 37 1 KOK 9 41 2 40 8 SDP 28 55 1 14 1 VAS 38 46 0 13 2 VIHR 10 67 4 16 3 SAK 26 56 1 16 1 STTK 15 56 1 27 1 AKAVA 13 66 1 18 1 MTK 17 37 1 40 5 SY 7 32 0 54 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 21 52 4 17 6 Ei nyt, myöhemm. kyllä 12 48 5 35 1 Ei nyt eikä tulevais. 10 36 9 40 6 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 54. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 53Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 1-2. MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJEN TYÖTÄ: STTK (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN Kaikki 11 40 10 35 4 Naiset 11 40 11 34 4 Miehet 11 41 9 36 4 15-24 vuotta 2 32 20 41 6 25-34 vuotta 6 44 8 39 4 35-49 vuotta 15 37 7 37 4 50-64 vuotta 15 44 7 31 3 Yli 64 vuotta 13 45 11 28 3 Perusasteen koul. 5 38 17 34 6 Keskiasteen 12 36 10 40 2 Ylempi keskiaste 19 41 6 30 4 Korkea-aste 10 55 2 29 4 Yrittäjä 9 37 2 49 3 Johtava/ylempi toimih. 13 47 4 32 3 Alempi toimihenkilö 21 53 5 16 5 Työntekijä 8 35 11 42 4 Eläkeläinen 16 43 12 25 4 Opiskelija 2 36 10 48 5 Työssä 11 43 8 35 3 Työtön/lomautettu 11 28 9 43 9Työelämän ulkopuolella 10 40 12 33 4 Uusimaa 8 44 5 37 6 Etelä-Suomi 8 42 11 36 2 Itä-Suomi 11 29 19 35 6 Länsi-Suomi 10 48 10 30 3 Pohjois-Suomi 27 32 5 33 3 Pääkaupunkiseutu 6 44 5 38 7 Muu kaupunki 13 39 11 33 4 Maaseutu 9 40 12 38 2 KESK 12 47 8 29 4 KOK 10 42 5 41 3 SDP 13 44 9 33 2 VAS 17 39 13 28 2 VIHR 7 55 8 26 4 SAK 10 43 9 37 1 STTK 35 46 1 15 3 AKAVA 5 68 3 22 2 MTK 2 47 12 29 10 SY 5 33 3 54 5 Ei nyt, aiemmin kyllä 14 43 14 26 3Ei nyt, myöhemm. kyllä 2 41 10 46 0 Ei nyt eikä tulevais. 7 31 14 40 8 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 55. 54 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 1-3. MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJEN TYÖTÄ: AKAVA (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN Kaikki 11 36 9 39 5 Naiset 11 38 10 35 5 Miehet 11 33 8 43 5 15-24 vuotta 7 34 20 33 6 25-34 vuotta 11 39 8 41 2 35-49 vuotta 12 33 5 43 7 50-64 vuotta 12 34 8 40 6 Yli 64 vuotta 12 41 8 35 4 Perusasteen koul. 5 31 15 40 8 Keskiasteen 11 33 9 43 4 Ylempi keskiaste 14 38 6 37 5 Korkea-aste 20 47 1 29 4 Yrittäjä 11 28 2 56 3 Johtava/ylempi toimih. 14 44 5 36 2 Alempi toimihenkilö 22 38 2 29 10 Työntekijä 7 31 11 44 6 Eläkeläinen 12 39 9 35 4 Opiskelija 8 40 11 36 5 Työssä 11 34 8 43 4 Työtön/lomautettu 16 24 9 38 13 Työelämän ulkopuolella 10 40 11 34 5 Uusimaa 9 42 4 39 6 Etelä-Suomi 9 30 12 45 5 Itä-Suomi 14 33 15 31 8 Länsi-Suomi 10 41 8 37 4 Pohjois-Suomi 22 39 6 31 2 Pääkaupunkiseutu 9 41 4 39 7 Muu kaupunki 11 36 10 37 6 Maaseutu 13 31 10 44 2 KESK 15 40 9 34 2 KOK 16 36 3 40 4 SDP 14 37 5 38 7 VAS 11 36 8 38 7 VIHR 11 36 8 41 5 SAK 9 32 8 48 4 STTK 20 43 3 28 6 AKAVA 30 46 0 21 4 MTK 9 30 11 46 4 SY 7 37 0 49 7 Ei nyt, aiemmin kyllä 11 42 9 32 5 Ei nyt, myöhemm. kyllä 8 50 8 32 2 Ei nyt eikä tulevais. 7 31 13 42 7 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 56. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 55Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 7-2. ONKO LAKKO OIKEUTETTU SEURAAVISTA SYIS- TÄ: KUN PYRITÄÄN VAIKUTTAMAAN POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON (esim. lainsäädäntöasiat, työt- tömyysturva, %). KYLLÄ EOS EI Kaikki 43 2 55 Naiset 43 4 53 Miehet 42 1 57 15-24 vuotta 55 4 41 25-34 vuotta 52 1 46 35-49 vuotta 39 2 58 50-64 vuotta 38 2 61 Yli 64 vuotta 35 2 63 Perusasteen koul. 49 4 47 Keskiasteen 43 2 55 Ylempi keskiaste 33 1 66 Korkea-aste 41 1 58 Yrittäjä 30 1 69 Johtava/ylempi toimih. 35 1 64 Alempi toimihenkilö 34 2 64 Työntekijä 50 2 48 Eläkeläinen 37 2 61 Opiskelija 56 4 39 Työssä 40 1 59 Työtön/lomautettu 58 4 38Työelämän ulkopuolella 43 3 54 Uusimaa 43 2 55 Etelä-Suomi 45 1 54 Itä-Suomi 47 7 46 Länsi-Suomi 42 4 53 Pohjois-Suomi 32 0 68 Pääkaupunkiseutu 45 3 52 Muu kaupunki 41 2 58 Maaseutu 46 4 50 KESK 27 1 72 KOK 31 2 67 SDP 52 1 46 VAS 53 2 45 VIHR 56 1 43 SAK 53 2 45 STTK 28 0 72 AKAVA 49 1 50 MTK 24 0 76 SY 29 0 71 Ei nyt, aiemmin kyllä 40 2 58Ei nyt, myöhemm. kyllä 51 3 46 Ei nyt eikä tulevais. 41 3 56 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 57. 56 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 7-8. ONKO LAKKO OIKEUTETTU SEURAAVISTA SYIS- TÄ: KUN TYÖNTEKIJÖIDEN LAKKO-OIKEUTTA PYRI- TÄÄN RAJOITTAMAAN NYKYISESTÄ (%). KYLLÄ EOS EI Kaikki 57 4 39 Naiset 57 5 38 Miehet 57 3 40 15-24 vuotta 46 6 48 25-34 vuotta 59 2 39 35-49 vuotta 63 3 34 50-64 vuotta 59 4 38 Yli 64 vuotta 52 5 43 Perusasteen koul. 56 5 39 Keskiasteen 58 3 38 Ylempi keskiaste 49 5 46 Korkea-aste 64 1 35 Yrittäjä 41 9 50 Johtava/ylempi toimih. 56 0 44 Alempi toimihenkilö 61 2 37 Työntekijä 65 3 31 Eläkeläinen 58 4 38 Opiskelija 47 4 49 Työssä 56 2 42 Työtön/lomautettu 66 6 28 Työelämän ulkopuolella 56 5 39 Uusimaa 61 1 37 Etelä-Suomi 57 3 40 Itä-Suomi 59 8 33 Länsi-Suomi 54 6 40 Pohjois-Suomi 50 2 48 Pääkaupunkiseutu 67 1 32 Muu kaupunki 56 4 40 Maaseutu 53 4 44 KESK 41 3 56 KOK 41 0 58 SDP 65 2 33 VAS 75 5 20 VIHR 79 3 19 SAK 72 5 23 STTK 58 0 42 AKAVA 67 0 33 MTK 33 3 65 SY 39 5 56 Ei nyt, aiemmin kyllä 58 2 40 Ei nyt, myöhemm. kyllä 48 3 49 Ei nyt eikä tulevais. 43 6 51 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 58. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 57Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 8-9. "Paikallisen sopimisen laajentaminen johtaisi palkan- saajien kannalta huonoon lopputulokseen" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 16 29 6 40 9 Naiset 16 33 7 37 6 Miehet 15 26 4 43 12 15-24 vuotta 7 32 12 39 9 25-34 vuotta 14 40 4 39 3 35-49 vuotta 15 30 4 45 7 50-64 vuotta 20 24 5 39 12 Yli 64 vuotta 22 22 6 37 12 Perusasteen koul. 19 25 9 39 9 Keskiasteen 17 35 6 37 6 Ylempi keskiaste 11 25 4 47 13 Korkea-aste 14 28 1 45 12 Yrittäjä 14 27 1 45 12 Johtava/ylempi toimih. 13 32 0 46 9 Alempi toimihenkilö 13 27 3 43 13 Työntekijä 19 30 6 43 3 Eläkeläinen 22 23 6 34 14 Opiskelija 8 36 9 37 10 Työssä 15 31 3 43 8 Työtön/lomautettu 22 33 9 32 5Työelämän ulkopuolella 16 26 8 39 11 Uusimaa 16 31 3 40 10 Etelä-Suomi 20 29 5 37 10 Itä-Suomi 12 26 8 48 6 Länsi-Suomi 11 29 12 41 6 Pohjois-Suomi 14 32 5 40 9 Pääkaupunkiseutu 12 32 3 41 12 Muu kaupunki 19 28 6 40 7 Maaseutu 11 31 6 40 11 KESK 18 33 2 39 7 KOK 7 29 2 46 17 SDP 22 27 3 36 12 VAS 36 27 3 31 3 VIHR 10 36 6 46 2 SAK 25 31 4 36 4 STTK 17 35 3 36 9 AKAVA 11 25 1 48 15 MTK 10 20 3 54 13 SY 9 17 1 61 12 Ei nyt, aiemmin kyllä 15 25 9 40 11Ei nyt, myöhemm. kyllä 7 46 3 42 3 Ei nyt eikä tulevais. 13 26 8 40 12 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 59. 58 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 9e. PITÄISIKÖ LAKKO-OIKEUTTA MAASSAMME RAJOIT- TAA, LAAJENTAA VAI PITÄÄ NYKYISELLÄÄN (%). LAAJEN- PITÄÄ EI OSAA RAJOIT- TAA NYKYIS. SANOA TÄÄ Kaikki 10 75 1 14 Naiset 10 76 2 13 Miehet 10 74 1 15 15-24 vuotta 16 64 5 15 25-34 vuotta 14 79 1 6 35-49 vuotta 10 73 1 16 50-64 vuotta 8 75 1 16 Yli 64 vuotta 3 82 1 14 Perusasteen koul. 11 72 2 14 Keskiasteen 10 76 1 13 Ylempi keskiaste 9 77 0 14 Korkea-aste 9 74 0 17 Yrittäjä 7 60 2 32 Johtava/ylempi toimih. 7 78 1 14 Alempi toimihenkilö 10 78 1 10 Työntekijä 12 75 1 12 Eläkeläinen 4 81 1 14 Opiskelija 19 67 2 12 Työssä 8 76 1 15 Työtön/lomautettu 17 68 2 12 Työelämän ulkopuolella 11 75 2 13 Uusimaa 12 76 0 12 Etelä-Suomi 8 75 1 15 Itä-Suomi 13 72 3 12 Länsi-Suomi 9 73 5 13 Pohjois-Suomi 8 75 0 16 Pääkaupunkiseutu 13 76 0 10 Muu kaupunki 9 74 2 15 Maaseutu 10 76 2 13 KESK 7 67 1 25 KOK 6 73 0 21 SDP 10 83 0 8 VAS 20 76 0 5 VIHR 10 87 1 1 SAK 11 80 1 8 STTK 4 86 0 10 AKAVA 13 74 0 12 MTK 6 63 1 30 SY 18 50 1 31 Ei nyt, aiemmin kyllä 8 80 1 12 Ei nyt, myöhemm. kyllä 6 81 1 11 Ei nyt eikä tulevais. 12 66 4 17 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 60. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 59Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 11. PITÄISIKÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ASEMAA JA TOI- MINTAMAHDOLLISUUKSIA TYÖPAIKOILLA HEIKENTÄÄ, PARANTAA VAI PITÄÄ NYKYISELLÄÄN (%). PARAN- PITÄÄ EI OSAA HEIKEN- TAA NYKYIS. SANOA TÄÄ Kaikki 43 52 2 2 Naiset 45 50 3 2 Miehet 41 55 1 3 15-24 vuotta 48 42 7 4 25-34 vuotta 51 47 1 1 35-49 vuotta 44 53 1 2 50-64 vuotta 41 54 0 4 Yli 64 vuotta 33 64 2 2 Perusasteen koul. 47 47 3 2 Keskiasteen 44 52 2 2 Ylempi keskiaste 38 58 1 3 Korkea-aste 40 57 1 2 Yrittäjä 28 57 0 14 Johtava/ylempi toimih. 40 56 1 3 Alempi toimihenkilö 38 60 2 0 Työntekijä 48 50 2 1 Eläkeläinen 36 61 1 2 Opiskelija 53 40 4 4 Työssä 42 54 2 2 Työtön/lomautettu 53 43 2 2Työelämän ulkopuolella 43 52 3 3 Uusimaa 45 53 0 2 Etelä-Suomi 45 51 1 3 Itä-Suomi 51 44 5 1 Länsi-Suomi 40 53 6 1 Pohjois-Suomi 27 64 2 7 Pääkaupunkiseutu 51 47 0 2 Muu kaupunki 41 55 2 2 Maaseutu 44 51 2 3 KESK 31 62 1 5 KOK 29 67 0 3 SDP 47 51 0 1 VAS 65 32 0 3 VIHR 57 37 5 1 SAK 50 48 1 1 STTK 39 59 0 1 AKAVA 44 49 3 3 MTK 38 58 1 3 SY 30 57 0 12 Ei nyt, aiemmin kyllä 35 62 1 2 Ei nyt, myöhemm. kyllä 44 51 2 3 Ei nyt eikä tulevais. 44 50 4 2 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 61. 60 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 13-1. TYÖMARKKINARATKAISUN TAVOITTEET: PALKAN- KOROTUKSET JA MUIDEN PALKKAUKSEEN LIIT- TYVIEN ETUUKSIEN PARANTAMINEN (%). Kaikki 45 Naiset 47 Miehet 43 15-24 vuotta 50 25-34 vuotta 57 35-49 vuotta 52 50-64 vuotta 39 Yli 64 vuotta 26 Perusasteen koul. 47 Keskiasteen 43 Ylempi keskiaste 52 Korkea-aste 39 Yrittäjä 21 Johtava/ylempi toimih. 37 Alempi toimihenkilö 49 Työntekijä 59 Eläkeläinen 31 Opiskelija 45 Työssä 51 Työtön/lomautettu 39 Työelämän ulkopuolella 39 Uusimaa 51 Etelä-Suomi 46 Itä-Suomi 51 Länsi-Suomi 44 Pohjois-Suomi 22 Pääkaupunkiseutu 53 Muu kaupunki 44 Maaseutu 43 KESK 43 KOK 45 SDP 45 VAS 63 VIHR 40 SAK 60 STTK 56 AKAVA 46 MTK 33 SY 35 Ei nyt, aiemmin kyllä 30 Ei nyt, myöhemm. kyllä 37 Ei nyt eikä tulevais. 36 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 62. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 61Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 13-5. TYÖMARKKINARATKAISUN TAVOITTEET: VERO- HELPOTUKSET(%). Kaikki 36 Naiset 38 Miehet 34 15-24 vuotta 40 25-34 vuotta 38 35-49 vuotta 31 50-64 vuotta 37 Yli 64 vuotta 39 Perusasteen koul. 44 Keskiasteen 34 Ylempi keskiaste 37 Korkea-aste 26 Yrittäjä 32 Johtava/ylempi toimih. 30 Alempi toimihenkilö 27 Työntekijä 38 Eläkeläinen 38 Opiskelija 39 Työssä 33 Työtön/lomautettu 41 Työelämän ulkopuolella 39 Uusimaa 40 Etelä-Suomi 35 Itä-Suomi 35 Länsi-Suomi 38 Pohjois-Suomi 29 Pääkaupunkiseutu 40 Muu kaupunki 34 Maaseutu 39 KESK 37 KOK 36 SDP 36 VAS 28 VIHR 27 SAK 33 STTK 38 AKAVA 33 MTK 41 SY 42 Ei nyt, aiemmin kyllä 32 Ei nyt, myöhemm. kyllä 30 Ei nyt eikä tulevais. 41 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 63. 62 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 13-6. TYÖMARKKINARATKAISUN TAVOITTEET: PAL- KANSAAJIEN TURVAN (MUUTOSTURVA) PARAN- TAMINEN IRTISANOMISTILANTEISSA (%). Kaikki 29 Naiset 29 Miehet 28 15-24 vuotta 22 25-34 vuotta 28 35-49 vuotta 27 50-64 vuotta 37 Yli 64 vuotta 28 Perusasteen koul. 25 Keskiasteen 28 Ylempi keskiaste 31 Korkea-aste 36 Yrittäjä 22 Johtava/ylempi toimih. 27 Alempi toimihenkilö 24 Työntekijä 32 Eläkeläinen 33 Opiskelija 18 Työssä 25 Työtön/lomautettu 38 Työelämän ulkopuolella 31 Uusimaa 31 Etelä-Suomi 28 Itä-Suomi 36 Länsi-Suomi 30 Pohjois-Suomi 16 Pääkaupunkiseutu 31 Muu kaupunki 29 Maaseutu 26 KESK 23 KOK 18 SDP 34 VAS 46 VIHR 26 SAK 34 STTK 23 AKAVA 24 MTK 29 SY 34 Ei nyt, aiemmin kyllä 35 Ei nyt, myöhemm. kyllä 26 Ei nyt eikä tulevais. 23 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 64. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 63Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 13-8. TYÖMARKKINARATKAISUN TAVOITTEET: SUKU- PUOLTEN TASA-ARVON EDISTÄMINEN (%). Kaikki 34 Naiset 40 Miehet 28 15-24 vuotta 44 25-34 vuotta 25 35-49 vuotta 34 50-64 vuotta 30 Yli 64 vuotta 40 Perusasteen koul. 38 Keskiasteen 30 Ylempi keskiaste 34 Korkea-aste 37 Yrittäjä 29 Johtava/ylempi toimih. 25 Alempi toimihenkilö 34 Työntekijä 32 Eläkeläinen 37 Opiskelija 45 Työssä 28 Työtön/lomautettu 37 Työelämän ulkopuolella 41 Uusimaa 35 Etelä-Suomi 33 Itä-Suomi 38 Länsi-Suomi 32 Pohjois-Suomi 34 Pääkaupunkiseutu 42 Muu kaupunki 33 Maaseutu 32 KESK 33 KOK 25 SDP 36 VAS 43 VIHR 50 SAK 26 STTK 36 AKAVA 33 MTK 41 SY 26 Ei nyt, aiemmin kyllä 40 Ei nyt, myöhemm. kyllä 26 Ei nyt eikä tulevais. 35 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 65. 64 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 14-2. "Suuretkin palkankorotukset ovat seuraavassa työ- markkinaratkaisussa oikeutettuja, koska palkankoro- tusten suuruudella ei ole vaikutusta kilpailukykyyn tai työllisyyteen" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 8 26 4 48 15 Naiset 8 27 4 49 12 Miehet 8 24 3 48 18 15-24 vuotta 10 30 6 46 8 25-34 vuotta 11 29 2 42 16 35-49 vuotta 6 24 2 54 14 50-64 vuotta 7 23 6 49 15 Yli 64 vuotta 5 24 2 47 21 Perusasteen koul. 11 23 7 42 16 Keskiasteen 6 31 2 50 11 Ylempi keskiaste 7 22 2 49 20 Korkea-aste 6 21 3 55 16 Yrittäjä 1 23 1 56 19 Johtava/ylempi toimih. 8 19 4 55 15 Alempi toimihenkilö 7 14 2 65 12 Työntekijä 8 32 4 43 13 Eläkeläinen 6 22 2 48 22 Opiskelija 14 30 3 46 7 Työssä 7 26 3 52 13 Työtön/lomautettu 16 22 9 40 13 Työelämän ulkopuolella 7 26 3 45 18 Uusimaa 13 25 0 47 14 Etelä-Suomi 6 26 4 48 16 Itä-Suomi 6 27 4 49 14 Länsi-Suomi 6 32 7 43 12 Pohjois-Suomi 4 20 3 56 17 Pääkaupunkiseutu 15 25 0 47 13 Muu kaupunki 6 24 5 49 16 Maaseutu 7 30 2 48 13 KESK 5 27 1 47 21 KOK 9 21 3 49 18 SDP 7 28 3 52 10 VAS 11 30 2 41 15 VIHR 2 31 1 56 10 SAK 9 31 4 45 11 STTK 7 22 1 59 11 AKAVA 6 17 0 63 13 MTK 2 14 3 49 32 SY 8 24 0 53 15 Ei nyt, aiemmin kyllä 6 23 3 50 18 Ei nyt, myöhemm. kyllä 7 35 2 47 10 Ei nyt eikä tulevais. 8 26 4 46 16 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 66. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 65Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 17-1. KUINKA HYVIN ERI PUOLUEET HOITAVAT PALKAN- SAAJIEN ASEMAA KOSKEVIA ASIOITA: KESK (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI Kaikki 4 46 9 35 6 Naiset 4 43 11 36 6 Miehet 4 49 7 34 7 15-24 vuotta 12 54 14 18 2 25-34 vuotta 4 52 9 31 3 35-49 vuotta 3 45 9 37 7 50-64 vuotta 2 34 6 45 13 Yli 64 vuotta 1 50 6 38 6 Perusasteen koul. 4 40 14 35 7 Keskiasteen 5 47 7 35 6 Ylempi keskiaste 3 52 4 33 8 Korkea-aste 1 48 7 38 6 Yrittäjä 0 53 8 38 1 Johtava/ylempi toimih. 6 51 5 30 8 Alempi toimihenkilö 3 48 8 38 4 Työntekijä 2 41 12 37 7 Eläkeläinen 2 42 6 40 10 Opiskelija 11 56 7 24 2 Työssä 3 50 7 35 5 Työtön/lomautettu 3 31 19 38 9Työelämän ulkopuolella 5 44 8 35 7 Uusimaa 4 40 6 39 10 Etelä-Suomi 3 53 7 33 4 Itä-Suomi 3 39 19 32 8 Länsi-Suomi 3 41 14 35 8 Pohjois-Suomi 7 48 3 38 4 Pääkaupunkiseutu 2 41 5 42 10 Muu kaupunki 4 45 10 34 7 Maaseutu 6 50 9 32 3 KESK 16 65 2 13 4 KOK 2 53 4 36 5 SDP 1 44 5 44 6 VAS 0 26 2 61 11 VIHR 0 38 15 40 7 SAK 2 36 8 44 10 STTK 2 60 4 28 6 AKAVA 0 59 4 34 4 MTK 7 82 0 9 2 SY 3 58 8 29 2 Ei nyt, aiemmin kyllä 0 36 10 43 12Ei nyt, myöhemm. kyllä 6 48 8 36 1 Ei nyt eikä tulevais. 6 46 14 30 3 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 67. 66 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 17-2. KUINKA HYVIN ERI PUOLUEET HOITAVAT PALKAN- SAAJIEN ASEMAA KOSKEVIA ASIOITA: SDP(%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI Kaikki 7 53 8 28 4 Naiset 7 51 11 28 3 Miehet 6 55 5 29 5 15-24 vuotta 11 52 16 18 3 25-34 vuotta 9 47 8 33 4 35-49 vuotta 5 52 9 29 5 50-64 vuotta 6 50 4 35 5 Yli 64 vuotta 6 62 5 25 2 Perusasteen koul. 8 48 13 26 4 Keskiasteen 7 52 7 31 3 Ylempi keskiaste 3 56 4 32 4 Korkea-aste 7 59 4 24 6 Yrittäjä 3 61 8 24 4 Johtava/ylempi toimih. 6 59 2 28 4 Alempi toimihenkilö 6 53 7 31 3 Työntekijä 4 49 11 31 5 Eläkeläinen 7 54 6 29 5 Opiskelija 14 53 8 23 2 Työssä 5 57 7 27 4 Työtön/lomautettu 6 37 15 35 7 Työelämän ulkopuolella 9 51 8 29 4 Uusimaa 4 49 3 35 8 Etelä-Suomi 6 61 6 26 2 Itä-Suomi 6 42 19 28 5 Länsi-Suomi 10 48 14 24 4 Pohjois-Suomi 12 53 3 30 2 Pääkaupunkiseutu 6 50 3 32 9 Muu kaupunki 6 53 9 28 4 Maaseutu 10 53 9 26 1 KESK 11 59 2 23 5 KOK 3 53 4 36 4 SDP 14 67 4 15 0 VAS 2 59 1 36 2 VIHR 10 46 13 29 2 SAK 5 56 6 30 3 STTK 3 65 4 26 3 AKAVA 10 56 3 28 3 MTK 17 63 0 17 4 SY 0 67 8 19 7 Ei nyt, aiemmin kyllä 4 52 8 28 7 Ei nyt, myöhemm. kyllä 11 46 8 32 2 Ei nyt eikä tulevais. 8 45 14 30 3 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 68. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 67Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 17-3. KUINKA HYVIN ERI PUOLUEET HOITAVAT PALKAN- SAAJIEN ASEMAA KOSKEVIA ASIOITA: KOK (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI Kaikki 5 41 8 35 11 Naiset 5 42 11 32 10 Miehet 4 39 5 38 13 15-24 vuotta 6 47 15 25 7 25-34 vuotta 7 49 7 35 2 35-49 vuotta 5 44 8 32 12 50-64 vuotta 3 31 5 40 21 Yli 64 vuotta 5 34 8 40 13 Perusasteen koul. 2 38 13 33 14 Keskiasteen 5 36 7 40 12 Ylempi keskiaste 7 49 4 29 11 Korkea-aste 8 50 5 30 7 Yrittäjä 2 51 8 30 9 Johtava/ylempi toimih. 11 53 2 25 9 Alempi toimihenkilö 4 50 7 31 8 Työntekijä 4 35 11 38 13 Eläkeläinen 4 32 8 40 17 Opiskelija 6 49 6 31 7 Työssä 6 46 7 33 9 Työtön/lomautettu 3 25 16 36 21Työelämän ulkopuolella 5 37 9 36 13 Uusimaa 6 37 3 37 17 Etelä-Suomi 6 50 5 30 9 Itä-Suomi 3 26 20 40 11 Länsi-Suomi 3 33 16 35 14 Pohjois-Suomi 5 46 5 37 6 Pääkaupunkiseutu 9 40 3 34 15 Muu kaupunki 4 41 9 34 12 Maaseutu 4 41 9 36 9 KESK 6 56 3 29 6 KOK 15 68 2 14 2 SDP 5 32 5 42 17 VAS 3 21 1 44 31 VIHR 1 29 14 44 12 SAK 4 29 8 41 18 STTK 3 56 4 31 7 AKAVA 11 47 2 33 6 MTK 7 57 2 34 0 SY 5 63 8 24 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 4 29 11 34 21Ei nyt, myöhemm. kyllä 5 50 7 34 4 Ei nyt eikä tulevais. 5 42 14 30 9 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 69. 68 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 18-17. PALKANSAAJIEN ASEMA: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ASE- MA JA TOIMINTAMAHDOLLISUUDET TYÖPAIKOILLA (%). VARSIN MELKO EI HYVÄ EI OSAA MELKO VARSIN HYVÄ HYVÄ EIKÄ H. SANOA HUONO HUONO Kaikki 3 37 40 5 15 1 Naiset 1 37 40 6 15 2 Miehet 4 37 40 3 15 1 15-24 vuotta 3 38 40 9 9 1 25-34 vuotta 0 46 40 3 12 0 35-49 vuotta 3 38 39 1 18 1 50-64 vuotta 3 29 42 3 20 3 Yli 64 vuotta 3 34 39 10 11 2 Perusasteen koul. 3 37 40 7 12 2 Keskiasteen 2 34 40 4 18 1 Ylempi keskiaste 4 34 47 2 11 2 Korkea-aste 1 46 33 4 16 0 Yrittäjä 6 32 53 2 7 0 Johtava/ylempi toimih. 1 46 31 4 17 1 Alempi toimihenkilö 0 42 35 1 17 5 Työntekijä 3 33 45 2 16 1 Eläkeläinen 3 34 38 9 15 1 Opiskelija 2 46 34 8 10 1 Työssä 3 39 41 2 13 1 Työtön/lomautettu 0 33 39 4 24 0 Työelämän ulkopuolella 2 35 39 7 15 2 Uusimaa 3 34 43 1 18 2 Etelä-Suomi 3 43 36 5 12 1 Itä-Suomi 1 36 35 7 18 2 Länsi-Suomi 2 32 47 6 12 2 Pohjois-Suomi 3 29 46 6 16 0 Pääkaupunkiseutu 2 35 43 1 17 2 Muu kaupunki 3 35 40 5 16 1 Maaseutu 2 43 37 6 11 1 KESK 5 45 35 3 12 0 KOK 2 43 39 4 12 1 SDP 2 31 43 3 20 1 VAS 2 35 42 4 16 2 VIHR 1 34 40 5 18 2 SAK 1 36 36 2 22 2 STTK 3 43 38 0 12 3 AKAVA 0 52 32 1 14 0 MTK 8 23 51 13 5 0 SY 7 43 42 0 9 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 2 38 45 1 14 0 Ei nyt, myöhemm. kyllä 2 36 49 1 13 0 Ei nyt eikä tulevais. 4 34 39 9 14 1 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 70. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 69Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 18-18. PALKANSAAJIEN ASEMA: JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ (%). VARSIN MELKO EI HYVÄ EI OSAA MELKO VARSIN HYVÄ HYVÄ EIKÄ H. SANOA HUONO HUONO Kaikki 4 30 42 4 17 3 Naiset 4 28 39 6 20 4 Miehet 4 33 46 2 14 2 15-24 vuotta 8 41 32 9 10 1 25-34 vuotta 2 36 45 1 14 2 35-49 vuotta 3 32 41 0 21 2 50-64 vuotta 3 21 41 3 24 7 Yli 64 vuotta 4 23 51 9 11 2 Perusasteen koul. 5 33 37 9 13 3 Keskiasteen 3 28 48 2 17 3 Ylempi keskiaste 4 35 34 1 23 2 Korkea-aste 4 25 46 1 20 3 Yrittäjä 8 27 50 2 11 2 Johtava/ylempi toimih. 5 34 35 1 23 2 Alempi toimihenkilö 4 25 36 0 31 4 Työntekijä 2 34 42 1 17 4 Eläkeläinen 3 19 54 8 13 3 Opiskelija 9 40 34 7 10 1 Työssä 4 32 44 1 17 2 Työtön/lomautettu 0 33 25 4 32 6 Työelämän ulkopuolella 4 28 44 7 14 3 Uusimaa 4 28 45 1 18 5 Etelä-Suomi 4 34 39 4 16 2 Itä-Suomi 4 32 38 5 18 3 Länsi-Suomi 3 28 46 5 16 2 Pohjois-Suomi 3 25 47 4 19 2 Pääkaupunkiseutu 4 30 42 0 18 5 Muu kaupunki 4 29 41 5 18 3 Maaseutu 3 32 46 4 15 1 KESK 5 39 36 1 16 3 KOK 6 37 40 3 12 2 SDP 3 25 48 3 16 4 VAS 9 23 32 3 31 2 VIHR 2 24 39 4 24 6 SAK 1 32 40 1 22 4 STTK 5 32 32 0 27 3 AKAVA 3 31 44 0 20 2 MTK 5 28 52 4 11 0 SY 15 36 47 0 2 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 2 23 51 8 12 3 Ei nyt, myöhemm. kyllä 6 43 39 1 11 1 Ei nyt eikä tulevais. 5 33 41 5 14 1 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 71. 70 SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007 Kuvio 19-17. MITEN TYÖELÄMÄ TULEE MUUTTUMAAN: LUOTTAMUS- HENKILÖIDEN ASEMA JA TOIMINTAMAHDOLLISUUDET TYÖPAIKOILLA (%). PARAN- PARAN- EI MUUTU EI HUONON- HUONON- TUU SEL- TUU JON- MITEN- OSAA TUU JONK. TUU SEL- VÄSTI KIN VERR.. KÄÄN SANOA VERRAN VÄSTI Kaikki 1 20 59 3 15 2 Naiset 0 23 57 4 13 2 Miehet 2 17 61 2 16 2 15-24 vuotta 3 24 53 9 9 0 25-34 vuotta 0 34 59 1 5 0 35-49 vuotta 1 15 65 1 15 3 50-64 vuotta 0 16 60 1 20 3 Yli 64 vuotta 0 17 53 7 22 1 Perusasteen koul. 2 19 58 4 16 2 Keskiasteen 1 21 58 4 14 3 Ylempi keskiaste 1 21 59 1 16 2 Korkea-aste 1 21 62 2 13 1 Yrittäjä 0 25 52 1 23 0 Johtava/ylempi toimih. 1 18 56 1 21 2 Alempi toimihenkilö 0 17 62 1 19 1 Työntekijä 1 21 65 1 10 3 Eläkeläinen 0 15 57 6 18 3 Opiskelija 4 30 50 8 8 0 Työssä 1 22 63 1 12 1 Työtön/lomautettu 2 12 57 2 20 6 Työelämän ulkopuolella 1 19 54 6 17 2 Uusimaa 2 17 61 0 18 1 Etelä-Suomi 0 27 55 3 12 3 Itä-Suomi 2 16 64 4 10 4 Länsi-Suomi 0 17 62 5 16 1 Pohjois-Suomi 2 13 54 8 23 0 Pääkaupunkiseutu 3 16 60 0 19 1 Muu kaupunki 1 19 57 4 16 3 Maaseutu 0 26 61 3 8 1 KESK 1 24 59 3 12 0 KOK 2 18 67 2 10 0 SDP 0 23 57 1 17 2 VAS 0 17 59 0 19 5 VIHR 1 20 56 4 17 2 SAK 0 16 61 1 19 3 STTK 1 20 56 2 19 2 AKAVA 1 23 64 0 12 0 MTK 0 7 76 13 4 0 SY 2 42 46 1 9 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 1 16 64 1 14 5 Ei nyt, myöhemm. kyllä 1 26 60 2 11 0 Ei nyt eikä tulevais. 1 23 53 3 18 1 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics
 • 72. SAK, STTK, AKAVA · Työmarkkinailmastotutkimus 2007 71Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 4/2007Kuvio 19-18. MITEN TYÖELÄMÄ TULEE MUUTTUMAAN: JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ (%). PARAN- PARAN- EI MUUTU EI HUONON- HUONON- TUU SEL- TUU JON- MITEN- OSAA TUU JONK. TUU SEL- VÄSTI KIN VERR.. KÄÄN SANOA VERRAN VÄSTI Kaikki 2 24 59 4 10 1 Naiset 2 25 58 5 9 1 Miehet 2 24 60 3 10 1 15-24 vuotta 3 26 55 9 6 0 25-34 vuotta 2 24 69 1 4 0 35-49 vuotta 1 28 57 0 11 2 50-64 vuotta 0 24 58 2 13 3 Yli 64 vuotta 2 17 58 11 12 0 Perusasteen koul. 3 19 60 7 10 1 Keskiasteen 2 22 60 4 12 1 Ylempi keskiaste 0 35 56 1 7 2 Korkea-aste 0 30 59 2 7 1 Yrittäjä 0 37 52 1 8 2 Johtava/ylempi toimih. 1 35 55 1 8 2 Alempi toimihenkilö 0 29 55 0 15 0 Työntekijä 1 21 66 1 10 2 Eläkeläinen 2 16 59 9 12 2 Opiskelija 6 25 56 7 5 0 Työssä 1 27 61 1 9 1 Työtön/lomautettu 2 18 61 3 13 3Työelämän ulkopuolella 3 22 57 8 10 1 Uusimaa 3 24 58 1 14 1 Etelä-Suomi 2 28 58 4 7 0 Itä-Suomi 2 19 65 5 7 3 Länsi-Suomi 0 22 61 5 10 2 Pohjois-Suomi 1 20 57 8 12 1 Pääkaupunkiseutu 3 26 55 0 14 1 Muu kaupunki 2 25 56 5 11 1 Maaseutu 1 21 68 3 5 1 KESK 2 32 54 3 9 1 KOK 1 37 53 2 6 0 SDP 2 21 60 4 12 1 VAS 3 19 58 0 17 3 VIHR 0 26 59 3 10 2 SAK 2 17 65 1 13 1 STTK 0 28 57 2 11 1 AKAVA 0 41 53 0 5 0 MTK 2 35 52 10 1 0 SY 2 51 46 1 0 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 0 16 65 6 10 4Ei nyt, myöhemm. kyllä 1 28 61 1 10 0 Ei nyt eikä tulevais. 2 21 60 3 12 1 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2007 / PGraphics

×