Työaikapankki tulevaisuuden työaikajoustona?

4,195 views

Published on

Selvitys työaikapankkijärjestelmistä SAK:laisilla aloilla. SAK:n julkaisusarja 4-2012

Työaikapankkien käytön määrästä ja ominaispiirteistä on verrattain vähän tutkittua tietoa. Selvityksen tarkoitus on tarjota laadullisen vertailun keinoin kattava näkemys työaikapankeista SAK:laisilla aloilla ja lisätä tietoisuutta työaikapankeista niin keskusjärjestö-, liitto- kuin työpaikkatasollakin.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
291
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työaikapankki tulevaisuuden työaikajoustona?

 1. 1. 4·2012                  Työaikapankki tulevaisuuden työaikajoustona? Selvitys työaikapankkijärjestelmistä SAK:laisilla aloilla 
 2. 2. Elokuu 2012 Lisätiedot: Tilaukset:Lassi Vainio Juha Antila SAK juha.antila@sak.fi puhelin 020 774 000 puhelin 020 774 0169
 3. 3. 1 SAK:n luottamushenkilöpaneelissa on jäsenenä 1600 luottamushenkilöä SAK:laisista jäsenliitoista. Heistäon luottamusmiehiä n. 900, työsuojeluvaltuutettuja n. 500 ja molemmissa tehtävissä toimivia noin 200.2 SAK:n työolobarometri/Osaraportti 1. SAK:n työolobarometrin tutkimusaineisto koottiin puhelinhaastatte-luina helmi- ja maaliskuussa 2012. Haastattelut teki TNS Gallup Oy ja niitä tehtiin yhteensä 1207. Otos poi-mittiin satunnaisesti SAK:n jäsenliittojen rekistereistä. Haastatteluille asetettiin sukupuolen, iän ja jäsenliitonmukaiset kiintiöt, joten se vastaa SAK:n työssäkäyvän jäsenkunnan koostumust a.
 4. 4. Työaikapankit työmarkkinaratkaisuissa
 5. 5. Kuvio 1. Työaikapankin yleinen toimintaperiaate
 6. 6. Taulukko 1. Haastatellut sopimusalat ja niiden jakautuminentyöaikapankkien suhteen - PAUTyöaikapankis- - AKT, matkatoimistoala - Metalliliitto - Puuliitto**ta on sovittu tes- - IAU - PAM, vartiointiala - Sähköliitto,tasolla ja niitä - JHL, rautatieala - PAM, kaupan ala teollisuus- jaon käytössä - JHL, valtiosektori - PAM, matkailu-, ravintola- ja erityisalat - JHL, yksityinen opetus- vapaa-ajan palveluala - TEAM, kir- ala - Paperiliitto ja-ala ja graa- - JHL, kirkkosektori* finen alaTyöaikapankis- - RVLta ei ole sovittutes-tasolla muttatyöaikapankke-ja on käytössäTyöaikapankis-ta ei ole sovittu - SEL**tes-tasolla mutta - Rakennusliitto (pl. rakennustuoteteollisuus, jossa tasoittuvan työajan järjes-työnantaja on telmä tessissä)*nostanut asianesille
 7. 7. Taulukko 2. Työehtosopimuksia, joissa on kirjauksiatyöaikapankkijärjestelmistä LIITTO TYÖEHTOSOPIMUKSET AKT: 1 - Matkatoimistoalan tes IAU: 1 - Lentoliikenteen palveluja koskeva tes* JHL : n. 30 (arvio) Mm. - Neuvonta-alan runkosopimus - Valtion virka- ja työehdot - Yliopistojen yleinen työehtosopimus - Yksityistä opetusalaa koskeva tes - Rautatiealan tes - Palvelulaitosten työantajayhdistyksen - Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus tes (lisätty säännöksellä vuonna 2012) Metalliliitto: 2 - Teknologiateollisuuden tes - Malmikaivosten tes PAM: 8 - Vartiointialan tes - Hiihtokeskusalan tes - Kaupan tes - Ohjelmapalvelualan tes - Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan - Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva palveluiden työntekijäsopimus tes - Matkailu-, ravintola- ja vapaa- - Golf-alan tes* aikapalveluiden esimiessopimus Paperiliitto: 1 - Paperiteollisuuden työehtosopimus PAU: 5 - Informaatio- ja logistiikka-alan tes - Rahankäsittelypalvelut-alan tes - Viestinvälitys- ja logistiikka-alan tes - Kollektivavtal för posten på Åland 3 - Tavarankuljetusalan työntekijöiden tes Puuliitto: 7 - Metsäalan tes - Viheralan työehtosopimus - Puusepänteollisuuden tes - Puutarha-alan työehtosopimus - Veneenrakennusteollisuuden tes - Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus - Mekaanisen metsäteollisuuden tes Rakennusliitto: 1 - Rakennustuoteteollisuuden tes* Sähköliitto: 2 - Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköliitto ry:n välinen tes - Metsäteollisuus ry:n ja Sähköliitto ry:n välinen tes TEAM: 2 - Kirjatyöntekijöitä koskeva tes - Viestinnän keskusliiton ja TEAMin/ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n tes Yhteensä: 603 Tavarankuljetusalan työntekijöiden tessissä ei ole määräyksiä työaikapankeista, mutta on tehty yrityskoh-tainen tes-pöytäkirja koskien joustovapaata Kelpo-kuljetus FI Oy:ssä, joka on merkittävä työllistäjä alalla.
 8. 8. Taulukko 3. Arvioita työaikapankkien käytön laajuudesta SOPIMUSALA MAHDOLLISUUS TYÖAIKAPANKKEJALIITTO TYÖAIKAPANKKIIN KÄYTÖSSÄAKT Matkatoimistoala 1400 - 4IAU Lentoliikenteen palvelut 2975 2975 Rautatieala 1000 1000 5 Valtiosektori 62 500 8000 Yksityinen opetusala 25 000 -JHL Kirkkosektori 21 0006 Ei juuri lainkaan JHL:n muut sopimusalat, - - joissa työaikapankkeja Teknologiateollisuus 153 0007 -Metalliliitto 8 Kaivosala 1200 - Vartiointiala 8000 500 Kaupan ala 200 000 2000 - 60009PAM Matkailu-, ravintola- ja vapaa- 55 00010 - ajan-palvelualaPaperiliitto Paperiteollisuusala 16 000 200–50011 Kaikki liiton sopimusalat, 12 000 12 000PAU12 joissa työaikapankki Kaikki liiton sopimusalat, 25 20013 -Puuliitto joissa työaikapankkiRakennusliitto Rakennustuoteteollisuus - -RVL Kaikki liiton sopimusalat Ei sovittu tessissä 200 Kaikki liiton sopimusalat, 4000 -Sähköliitto joissa työaikapankkiTEAM 14 Kirjatyöntekijät 14 260 140015 Graafisen alan toimihenkilöt 2480 24016Yhteensä 606 015 -4 IAU:n edustajan mukaan tasoittuvien työaikojen piirissä on 80–90 % alan 3500 työllisestä, tässä 85 %.5 Valtiosektorin noin 85 000 työntekijästä puolet, eli 42 500, tekee virastotyöaikaa. Virastotyöajan puitteissaon periaatteellinen mahdollisuus ottaa käyttöön liukumatuntien säästöön kerryttämisen mahdollistava valtionVES-TES:n 7 §:n mukainen työaikapankki. N. 20 000 valtiosektorin työntekijän työaikamuoto on jaksotyö,johon VES-TES:n 7 a §:n mukainen työaikapankki JHL:n edustajan mukaan voittopuoleisesti soveltuu.6 SAK: Tilastotietoja 2011 (s. 4).7 www.metalliliitto.fi, jäsenistön jakautuminen sopimusaloille8 www.metalliliitto.fi, jäsenistön jakautuminen sopimusaloille9 PAMin edustaja arvioi ”muutamia prosentteja, häviävän pieni osuus”, tässä arvioitu 1–3 % työntekijöistä.10 PAMin edustajan arvio oli 50 000–60 000.11 Paperiliiton edustajan arvio oli ”muutamia satoja”, tässä arvioitu 200–500 työntekijää.12 PAUn sopimusaloilla sopimusten piirissä olevien ja työaikapankkia todellisuudessa käyttävien määrä onsama, koska PAUn joustovapaa on järjestely, joiden piirissä kaikki ovat työehtosopimusten perusteella – työ-aikapankkiin kuulumattomuus merkitsee sitä, ettei säästä palkka- eikä työaikaeriä vapaaksi pidettäväksi.Kaikilla halukkailla on kuitenkin siihen mahdollisuus.13 Puuliiton edustaja: työaikapankit mahdollistavien sopimusten piirissä 90 % n. 28 000:sta alan työllisestä.14 http://www.teamliitto.fi/team/sopimusalat/sopimusalojen_koko/15 TEAMin edustajan mukaan alle 10 % työssäkäyvistä on käytössä virallisia työaikapankkeja.16 TEAMin edustajan mukaan alle 10 % työssäkäyvistä on käytössä virallisia työaikapankkeja.
 9. 9. Kuvio 2. Haastateltujen liittojen/sopimusalojen määrän jakautuminentyöaikapankista sovittaessa Aloitteellinen osapuoli työaikapankista sovittaessa Työnantaja Sekä työnantaja että työntekijät Työntekijät Työaikapankki ei käytössä Liittotaso 12 3 2 1Työpaikkataso 8 5 2 3
 10. 10. 17 Valtion VES/TES, luku 1.4. Työaika, 7 §.
 11. 11. Kuvio 3. Käyttääkö työnantaja työaikapankkia suhdannevaihteluiden tasaamiseensopimusaloillanne? Kyllä 3 Ei 8 4 Ei osaa sanoa
 12. 12. Taulukko 4. Työaikapankin käyttöönoton vaikutuksia eri sopimusaloilla vähentä- vähentänyt parantanut lisännyt koko- lisännyt työn- vaikuttanut Työaikapankki on nyt lo- ylitöitä työssä jak- aikaisia työ- tekijöiden vai- muulla ta- sopimusaloillanne mautuksia samista suhteita ja kutusmahdolli- voin vähentänyt suuksia vuokratyö- voimaa AKT matkatoimistoala X IAU18 X X X JHL valtiosektori X JHL yksityinen opetus- ala X X X JHL rautatieala X X Metalliliitto X X X X PAM kaupan ala X X PAM mara-ala X X X X Paperiliitto X PAU X X X Puuliitto X X Sähköliitto X TEAM X X Yhteensä mainintoja vaikutuksista 8 7 5 2 2 518 Tasoittuva työaika.
 13. 13. Kuvio 4. Sopimusalanne työntekijät suhtautuvat työaikapankkiin: Myönteisesti: AKT, IAU, JHL (val- 1 tiosektori ja yksityinen opetusala), Myönteisesti Metalli, PAM (vartiointi-, rautatie- ja 4 kaupan ala), PAU, RVL, Sähköliitto Neutraalisti Neutraalisti: Metalli, PAM (mara- 11 Kielteisesti ala), Paperi, Puuliitto Kielteisesti: SEL
 14. 14. Kuvio 5. ”Työaikapankkien määrä tulee sopimusaloillanne:” 1 4 lisääntymään pysymään samana 13 vähentymään
 15. 15. Kuvio 6. SAK:n luottamushenkilöpaneelin 2012 vastauksia kysymykseen: ”Miten haluaisitte muuttaa nykyistä työaikajärjestelmäänne?” 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % Työajan tulisi olla joustavampi 21 % Ottamalla käyttöön työaikapankki 19 % Ottamalla käyttöön liukuva työaika 13 % Tulisi luopua nykyisestä joustavan työajan järjestelmästä 10 % Työaikajärjestelmän tulisi kohdella tasapuolisesti kaikkia työpaikan henkilöstöryhmiä ja työntekijöitä 7% Työntekijöiden toiveet tulisi ottaa paremmin huomioon työajoissa 7% Säästöön tehdyistä tunneista tulisi saada rahamääräinen korvaus 5%Työaikajärjestelmän tulisi olla selkeämpi ja siitä tulisi olla selkeä ohjeistus 4% Muuttamalla työvuorojärjestelmää 4% Tulisi olla mahdollisuus pitää säästettyä työaikaa kokonaisina vapaapäivinä 3% Työaikaa tulisi lyhentää 2% Kehittämällä joustavaa työaikajärjestelmää esim. pankin saldorajoja tai tasoittumisjakson pituutta … 2% Ylityöt pitäisi saada pidettyä vapaana 2%
 16. 16. --
 17. 17. LIITE 1. TUTKIMUSHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO LIITTOJEN EDUSTAJILLE  1 (2)    I) TAUSTATIEDOT1. Vastaajan nimi2. Liitto ja työtehtävä3. Kuinka kauan olette toimineet nykyisessä työtehtävässänne?4. Milloin kuulitte ensimmäistä kertaa käsitteen työaikapankki?II) YLEINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT1. Millaisia työaikapankkijärjestelmiä tai niiden tyyppisiä joustavan työaikajärjestelynmalleja liitossanne on, on ollut tai on tulossa? - kuinka laajaksi arvioisitte niiden kattavuuden - työntekijät - työpaikat - työehtosopimukset / työehtosopimusten kokonaismäärä - onko liitossanne toteutettu selvityksiä järjestelmiin liittyen (esim. sopimusneuvotteluja yms. varten) - mitä olennaista tuli ilmi?2. Palkansaajakeskusjärjestöjen Työaikapankin palkkahallinnollisissa ohjeissa työaikapankilla tarkoitetaan”niitä yritys- tai työpaikkatasolla käyttöönotettuja vapaaehtoisuuteen perustuvia työ- ja vapaa-ajanyhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiäetuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitkäjänteisesti.” Näitä voivat olla mm.työajan tasoitusjaksot, työaikaliukuman tasauserät, ns. pekkasvapaat, vuosiloma ja lomaraha, lisä- ja ylityösekä vapaa-ajaksi muutetut työaikakorvaukset. Yksinkertaistetusti työaikapankissa on kyse työajanjoustavasta säästämisestä ja vapaiden pitämisestä. Yleensä on pyrkimyksenä, että saldo tasoittuujaksolla nollaan ja ylijäävät tunnit voidaan korvata rahalla.Vastaako tämä teidän näkemystänne työaikapankista? Mitä te tarkoitatte työaikapankilla, miten liitossannemielletään työaikapankin käsite?3. Onko työaikapankkijärjestelmistä neuvoteltu tai keskusteltu liittotason sopimusneuvotteluissa? Jos on, niinmiten neuvottelut etenivät? - työntekijä- vai työnantajapuolen aloitteesta? - millaisin motiivein ja perusteluin? - mikä oli neuvottelujen tai keskustelujen lopputulema (oliko vaikutusta käytäntöön, TES- kirjauksiin tai käynnistettiinkö muita hankkeita, kuten selvitystyö / työryhmä aiheeseen liittyen – vai ei mitään seurauksia?4. Miten liittonne sopimusalan työpaikoilla on yleensä otettu käyttöön / aikaansaatutyöaikapankkijärjestelmiä? - yrityksen vai työntekijöiden aloitteesta? - millaisin motiivein (esim. työnantajan kustannussäästöt)? - onko asia käsitelty yhteistoimintamenettelyssä, vai tullut voimaan muuten (esim. työnantajapuolen valmiiksi tarjoamalla mallilla tai työnantajan yksipuolisella ilmoituksella)? - millaisten / miten sujuneiden neuvotteluiden kautta (sopuisasti - työtaistellen?) - koskeeko kaikkia työntekijäryhmiä? jos ei, niin keitä?III) TYÖAIKAPANKIN TOIMINTA JA VAIKUTUKSET KÄYTÄNNÖSSÄ1. TES:n työaikakirjausten avaaminen: Millaisia liitossanne käytössä olevat työaikapankit ovatyksityiskohdiltaan (ns. työaikapankin osatekijät): - mitä työaikapankkiin siirretään (tunnit, ylityöt, lomat jne.) ja kuinka paljon pankissa voi maksimissaan olla työaikaa? - miten pitkä on tasoittumisjakso/kausi, jona järjestelmä kokonaisuudessaan tasoittuu(esim. vuosi); entä tasoittumisjakso, jona työaika tasoittuu keskimääräiseen työaikaan?
 18. 18. LIITE 1. TUTKIMUSHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO LIITTOJEN EDUSTAJILLE  2 (2)     - onko tasoittumisjakso sidottu kalenterivuoteen, vai vaikuttaako sesonki - ts. onko työaikapankkiin säästettyjen vapaiden pitämistä tosiasiallisesti rajoitettu tietyn ajan puitteisiin (esim. hiihtokeskusalan yleinen käytäntö vapaiden pitämisestä sesongin ulkopuolella), ja miten? - onko pankissa mahdollisuus miinussaldoon, eli voiko työntekijä ”lainata” aikaa pankista? - liittyykö pankin käyttöön työntekijöille erityisiä kannusteita, ja jos niin millaisia (esim. rautatiealan 4% korvaus pankkiin talletetuista tunneista – vai korvataanko työaikapankin tunnit 1:1?) - jos tekee ylitöitä, saako ylityökorvausprosentit siirtää korotettuina pankkiin? - kuka päättää vapaan pitämisen ajankohdasta ja miten siitä sovitaan – edellyttääkö aina työntekijän tapauskohtaista suostumusta? - voidaanko järjestelmissä säästöön kertyneitä tunteja käyttää myös pitämällä kokonaisia vapaapäiviä? - jos työntekijä eroaa pankista, mitä on sovittu pankkivapaiden käyttämisestä tai rahamääräisestä korvauksesta? (karenssit?) - mitä on sovittu sellaisesta tilanteesta, jossa työntekijä sairastuu pankkivapaalla? - millaiset ovat luottamusmiesten tiedonsaantioikeudet työaikapankeista(esim. pyynnöstä mahdollisuus tutustua työaikapankin kirjanpitoon, työnantajan selvitykset vapaan pitämisen ajankohdan määräytymisestä)2. Miten arvioisitte työaikapankkien käyttöönoton vaikutuksia, mitä ja millaisia ne ovatolleet? Esim. - ylitöiden ja henkilöstön määrä? - vaikutukset esim. vuokratyövoiman / osa-aikatyövoiman / alihankinnan / ulkoistamisen käyttötarpeeseen? - onko turvannut työpaikkoja tai vähentänyt henkilöstön irtisanomisia ja lomautuksia? - mitä vaikutuksia muihin työaikajoustotarpeisiin (esim. vuorotyö, jaksotyö, työajan tasoittumisjärjestelmät) - käyttääkö työnantaja työaikapankkia esim. tasaamaan suhdannevaihteluita? - muita, mitä?3. Millaisia kehittämistarpeita on tullut esiin työaikapankkijärjestelmiin liittyen? - tulisiko esim. pankkiin säästettävän ajan minimi/maksimirajoja tai tasoittumisjaksoja muuttaa? (onko esiintynyt tilanteita, joissa kaikilla työntekijöillä maksimit täynnä eikä tällöin mahdollisuutta vapaan pitämiseen?)4. Onko mielestänne työaikapankkien käytännön sääntelyn osalta tarvetta suorittaa lisätoimenpiteitä? (esim.pitäisikö SAK:n laatia malleja työaikapankkien TES-kirjauksista, paikallisesta sopimisesta tai muusta taipitäisikö tavoitella keskusjärjestösopimusta työaikapankkien osalta?)IV) KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ1. Millaisia kokemuksia liitossanne on työaikapankkijärjestelmistä? - toimiiko työaikapankki? - mitä hyvää, mitä huonoa? - erityisiä esimerkkejä toimialoista / työpaikoista joissa toimii hyvin / huonosti? - millainen olisi optimaalinen työaikapankkimalli, mitä tekijöitä siihen sisältyisi, mitä tulisi ottaa huomioon? - miten arvioisitte liittonne alojen henkilöstön suhtautuvan työaikapankkijärjestelmiin (myönteisesti/neutraalisti/kielteisesti)2. Miten arvioitte, tuleeko työaikapankkien määrä teidän liittonne alalla lisääntymään, pysymään samana vaivähentymään (ja miksi näin)?3. Olisiko teillä vielä jotain lisättävää, muuta oleellista tai huomioitavaa aiheeseen liittyen? Jäikö jotainolennaista kysymättä?
 19. 19. LIITE 2. TUTKIMUSHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO TYÖPAIKKOJEN PÄÄLUOTTAMUSMIEHILLE  1 (2)    I) TAUSTATIEDOT1. Vastaajan nimi2. Liitto, työpaikka ja työtehtävä3. Kuinka kauan olette toimineet nykyisessä työtehtävässänne?4. Milloin kuulitte ensimmäistä kertaa käsitteen työaikapankki?5. Kuvatkaa lyhyesti työpaikkanne - mitä tuotetta/palvelua se tuottaa? - paljonko on henkilöstöä ja miten se jakautuu eri henkilöstöryhmiin? - millaisille markkinoilla työpaikkanne toimii, onko sesonkeja tms., millaiset toimitusajat?II) YLEINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT1. Yksinkertaistetusti työaikapankissa on kyse työajan joustavasta säästämisestä ja vapaiden pitämisestä.Millainen joustava työaikajärjestely, työaikapankki, työpaikallanne on käytössä? - onko koko henkilöstö, kaikki työntekijäryhmät, työaikapankin piirissä, ja jos eivät, niin kuinka suuri osa, ja miksi?2. Miten työpaikallanne on otettu käyttöön työaikapankkijärjestelmä? - yrityksen vai työntekijöiden aloitteesta? - millaisin motiivein ja tavoittein (esim. työnantajan kustannussäästöt)? - onko asia käsitelty yhteistoimintamenettelyssä, vai tullut voimaan muuten (esim. työnantajapuolen valmiiksi tarjoamalla mallilla tai työnantajan yksipuolisella ilmoituksella)? - millaisten / miten sujuneiden neuvotteluiden kautta (sopuisasti - työtaistellen?)III) TYÖAIKAPANKIN TOIMINTA JA VAIKUTUKSET KÄYTÄNNÖSSÄ1. Millainen työpaikallanne käytössä oleva työaikapankki on yksityiskohdiltaan (ns. työaikapankin osatekijät): - mitä työaikapankkiin siirretään (tunnit, ylityöt, lomat jne.) ja kuinka paljon pankissa voimaksimissaan olla työaikaa? - miten pitkä on tasoittumisjakso/kausi, jona järjestelmä kokonaisuudessaan tasoittuu(esim. vuosi); entä tasoittumisjakso, jona työaika tasoittuu keskimääräiseen työaikaan? - onko tasoittumisjakso sidottu kalenterivuoteen, vai vaikuttaako sesonki - ts. onko työaikapankkiin säästettyjen vapaiden pitämistä tosiasiallisesti rajoitettu tietyn ajan puitteisiin (esim. hiihtokeskusalan yleinen käytäntö vapaiden pitämisestä sesongin ulkopuolella), ja miten? - onko pankissa mahdollisuus miinussaldoon, eli voiko työntekijä ”lainata” aikaa pankista? - liittyykö pankin käyttöön työntekijöille erityisiä kannusteita, ja jos niin millaisia (esim. rautatiealan 4% korvaus pankkiin talletetuista tunneista – vai korvataanko työaikapankin tunnit 1:1?) - jos tekee ylitöitä, saako ylityökorvausprosentit siirtää korotettuina pankkiin? - kuka päättää vapaan pitämisen ajankohdasta ja miten siitä sovitaan – edellyttääkö aina työntekijän tapauskohtaista suostumusta? - voidaanko järjestelmässä säästöön kertyneitä tunteja käyttää myös pitämällä kokonaisia vapaapäiviä? - jos työntekijä eroaa pankista, mitä on sovittu pankkivapaiden käyttämisestä tai rahamääräisestä korvauksesta? (karenssit?) - mitä on sovittu sellaisesta tilanteesta, jossa työntekijä sairastuu pankkivapaalla? - millaiset ovat luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet työaikapankista(esim. pyynnöstä mahdollisuus tutustua työaikapankin kirjanpitoon, työnantajan selvitykset vapaan pitämisen ajankohdan määräytymisestä jne.)?
 20. 20. LIITE 2. TUTKIMUSHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO TYÖPAIKKOJEN PÄÄLUOTTAMUSMIEHILLE  2 (2)    2. Mitä vaikutuksia työaikapankin käyttöönotolla on ollut työpaikallanne? Esim. - ylitöiden ja henkilöstön määrä? - vaikutukset esim. vuokratyövoiman / osa-aikatyövoiman / alihankinnan / ulkoistamisen käyttötarpeeseen? - onko turvannut työpaikkoja tai vähentänyt henkilöstön irtisanomisia ja lomautuksia? - mitä vaikutuksia muihin työaikajoustotarpeisiin (esim. vuorotyö, jaksotyö, työajan tasoittumisjärjestelmät) - käyttääkö työnantaja työaikapankkia esim. tasaamaan suhdannevaihteluita? - muita, mitä?3. Millaisia kehittämistarpeita on tullut esiin työaikapankkiin liittyen? - tulisiko esim. pankkiin säästettävän ajan minimi/maksimirajoja tai tasoittumisjaksoja muuttaa? (onko esiintynyt tilanteita, joissa kaikilla työntekijöillä maksimit täynnä eikä tällöin mahdollisuutta vapaan pitämiseen?)4. Onko mielestänne työaikapankkien sääntelyn osalta tarvetta laajempiin lisätoimenpiteisiin? Kaipaattekoohjeistusta, malleja tai sopimuksia liitolta, keskusjärjestöltä tai ehkä jopa lainsäädännöllisiä muutoksia?IV) KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ1. Millaisia kokemuksia työpaikallanne on työaikapankista (ja mistä arvioitte näiden, hyvien tai huonojen,kokemusten johtuvan)? - toimiiko työaikapankki? - mitä hyvää, mitä huonoa? - miten arvioisitte henkilöstön kokonaisuudessaan suhtautuvan työaikapankkiin? (myönteisesti/neutraalisti/kielteisesti)2. Miten arvioitte, tuleeko työaikapankkijärjestelmä laajentumaan, lisääntymään vai supistumaantyöpaikallanne (ja miksi näin)?3. Olisiko teillä vielä jotain lisättävää, muuta oleellista tai huomioitavaa aiheeseen liittyen? Jäikö jotainolennaista kysymättä? 
 21. 21. LIITE 3. TAULUKKO TYÖAIKAPANKKEJA KOSKEVISTA TES‐KIRJAUKSISTA JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSISTA            1 (12)   Tässä liitteessä on taulukoitu työaikapankkien osatekijöitä työehtosopimusten työaikapankkikirjauksista sekä paikallisista työaikapankkisopimuksista. Liitteestä voi katsoa esimerkiksi millaiset raamit työaikapankista on sovittu kaupan työehtosopimuksessa tai millaisia yrityskohtaisia työaikapankkisopimuksia on käytössä esimerkiksi puuteollisuudessa.  Kaikkiaan taulukossa on huomioitu 32 työehtosopimusta sekä 7 paikallista työaikapankkisopimusta. Luonnollisesti nämä ovat vain pieni näyte eri työaikapankkijärjestelmien laajasta kirjosta, mutta antavat silti yleiskuvan SAK:laisista työaikapankeista. Työaikapankkeja on luokiteltu tarkemmin tutkimuksen luvussa 2.2.  Taulukosta löytyvät seuraavat tiedot:  • järjestelyn nimitys (työaikapankki, joustovapaa, joustotuntijärjestelmä, vuosityöaika jne.)  • pankkiin siirrettävät erät  • tasoittumiskausi, eli ajanjakso, jona tuntikertymä tasoittuu nollaan (jonka loppuun mennessä pankkiin talletetut tunnit on pidettävä vapaana tai maksettava rahana)  • tasoittumiskauden yhteys sesonkeihin, eli vaikuttaako tuotteen tai palvelun kysyntä siihen koska tunteja voi kerryttää tai pitää vapaana, ja miten  • pankin saldorajat  • pankkituntien korvausprosentti, eli korvataanko pankkitunnit 1:1 vai korotettuina, ja miten (mikäli sarakkeessa lukee ”TES:n ja työaikalain mukaisesti” tarkoittaa se,  että esimerkiksi ylityöt korvataan normaalisti)  • miten pankkivapaan pitämisestä päätetään  • voiko pankkivapaita pitää kokonaisina vapaapäivinä  • mitä on sovittu sairastumisesta pankkivapaalla  • onko luottamusmiesten tiedonsaantioikeuksista erillisiä kirjauksia tai millaiset ne käytännössä ovat  • muuta työaikapankkiin liittyvää  Sopimukset on järjestetty aakkosjärjestykseen. Osa sopimuksista on yhdistetty samaan sarakkeeseen, mikäli niiden työaikapankkiohjeistukset ovat samankaltaisia (esimerkiksi Metalliliiton ja Sähköliiton alojen työaikapankit sekä osa matkailu‐ ja ravintola‐alan työaikapankeista).   Tiedot perustuvat työehtosopimuksiin, liittojen edustajien haastatteluihin sekä heidän toimittamiinsa kopioihin paikallisista työaikapankkisopimuksista. Paikallisissa sopimuksissa yrityksen nimeä ei ole mainittu.     
 22. 22. LIITE 3. TAULUKKO TYÖAIKAPANKKEJA KOSKEVISTA TES‐KIRJAUKSISTA JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSISTA            2 (12)  LÄHDE Järjestelyn Pankkiin siirrettävät Tasoittu- Tasoittuminen Pankin saldorajat Pankkituntien Kuka päättää Kokonaiset Sairastu- Luottamus Järjestelmästä Muuta nimitys erät miskausi sidottu korvaus% pankkivapaan vapaa- minen -miesten irtautuminen sesonkeihin ajankohdasta päivät pankkiva- tiedonsaan käytännössä paalla ti-oikeudetHiihtokesku Paikalliseen Keskimääräisen 52 viikkoa Kyllä, sesongin Työajat tasoittuvat 3 Kolmiviikkoisj Sovitaan, Kyllä. Tasoitusvapaat Ei erityisiä 3 kk Tasoittumisjaksosalan TES, sopimiseen säännöllisen työajan mukaan. viikon jaksolla aksolla viimeinen sana Työntekijän keskeytyvät määräyksiä irtisanomisaika, n lopussaOhjelmapal perustuva ylittävät tunnit. Lisäksi keskimääräisiksi ja korvataan 100 työnantajalla. aloitteesta työntekijän . tasoittumisjärjestel pankkiin jääneetvelualan vuosityöaika paikallisesti sovittavissa keskimääräisen % korotettuna mahdol- sairastuessa ja mää kuitenkin tunnit jaetaanTES, järjestelmä muita eriä, esimerkiksi: tuntimäärän ylittävä hiihtokeskus- lisuus myös tasoitusvapaita noudatetaan työpäivien jaMarava (ns. työaikakorvaukset (tai alittava) osuus ja marava- työpäivien käsitellään tasoittumiskauden tasoitusvapaapäiTES ja työaikapank (esim. siirtyy TESseissä yli lyhennyk- sairaslomapäiv loppuun saakka. vienMarava ki) sunnuntaityökorvaus, työaikapankkiin. 150 t menevät seen. inä Työterveyshuollon lukumäärällä jaesimies-TES ilta- ja yölisä, ylityö, Keskimääräiset tunnit, sairastumisesta toteamasta, korvataan lomaltapaluuraha, työajat 3 viikon ohjelmapalvelu seuraavasta työntekijän työssä seuraavasti: ylimääräiset Z- ja JP- jaksolla: 120 t alan TESsissä päivästä jaksamiseen Vuorokaudessa vapaapäivät). (ohjelmapalvelualan yli 120 t lukien. TA liittyvästä tehty 7,4 t - 8 t TES), 112,5 t menevät tunnit. määrää näin terveydellisestä työ (marava) ja (hiihtokeskusalan siirtyneiden syystä TA tai TT 7,5 t - 8 t työ TES) ja 111 t tasoitusvapaid voivat kuitenkin (hiihtokeskusala) (maravan TESsit) en ajankohdan. irtisanoa yksinkertaisella järjestelmän tuntipalkalla; 8 - päättyväksi 1 kk 10 t tehty työ 50 irtisanomisajalla. %:lla korotettuna ja yli 10 t työ 100 % korotettuna (kaikissa TESseissä).Huvi-, Kokoaikatyö Ei erityisiä siirrettäviä 52 viikkoa Kyllä, Sesongin Työaika tasoitetaan Kolmiviikkoisj Työnantaja Kyllä. Ei erityisiä Ei erityisiä Työsuhteenteema- ja ntekijän eriä, säännöllisen mukaan. antamalla aksolla 135 t:n määrää, Työntekijän määryksiä. määräyksiä päättyessä keskenelämyspuist vuosityöaika työajan ylittävät erät - tasoittumisvapaita jälkeen tehty merkitään aloitteesta . tasoittumiskaudenoja koskeva järjestelmä työaika tasoittuu tasoittumiskauden työ korvataan työvuorolistaan. mahdolli- TT:n aloitteestaTES keskimäärin 112,5 aikana. seuraavasti: suus myös voidaan tuntiin 3 viikon ensimmäiset sopia toisin. alijäämätunnit jaksolla. Säännöllinen 7,5 t vähentää ja työaika yhtä jaksoa yksinkertaisell ylijäämätunnit kohden voi olla a tuntipalkalla, korvataan enintään 135 t. 18 seuraavaa yksittäisellä tuntia 50 %:lla tuntipalkalla. ja loput 100 Työsuhteen %:lla päättyessä TA:n korotetulla aloitteesta palkalla. korvataan keskimäärin 120 t asti yksinkertaisella tuntipalkalla ja tämän ylittävästä osuudesta puolet 50 %:lla korotettuna ja puolet 100 %:lla korotettuna.
 23. 23. LIITE 3. TAULUKKO TYÖAIKAPANKKEJA KOSKEVISTA TES‐KIRJAUKSISTA JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSISTA            3 (12)   LÄHDE Järjestelyn Pankkiin siirrettävät Tasoittu- Tasoittuminen Pankin saldorajat Pankkituntien Kuka päättää Kokonaiset Sairastu- Luotta- Järjestelmästä Muuta nimitys erät miskausi sidottu korvaus% pankkivapaan vapaa- minen mus- irtautuminen sesonkeihin ajankohdasta päivät pankkiva- miesten käytännössä paalla tiedon- saanti- oikeudet Informaa- Joustovapaa Samat määräykset kuin VVL-TES:ssä, paitsi että vuosityöajan lyhennyksestä siirretään joustovapaasaldoon 6 t per vuosi kokoaikaisella, osa-aikaisella suhteutetaan työajan mukaan. Ks. Viestin- tiologistiik- välitys- ja logis- ka-alan TES tiikka-alan TES. JHL:n Työaikapank Sovittavissa Kumulatiivi Kyllä esim. Maksimisaldo 300 t, Erillisen, Pyritään Kyllä. Pankkivapaa Työaikakirj Irtisanomisaika 4 yksityisen ki paikallisesti; nen. oppilaitoksissa, ei miinussaldoa. sopimusten sopimaan, mutta keskeytyy ja anpito kk. Jos ei muuta opetusalan työaikapankkii voidaan (Aiemmin joissa lukuvuodet liitteenä olevan viime kädessä vapaa muuttuu pidettävä, sovita, maksetaan TES ja tallettaa lisä- ja ylityöt, oli käytössä "sesonkia". taulukon valta seuraavasta mutta pitämättömät yliopistojen lauantai- ja sunnuntai-, 5 vuoden mukaisesti eri työntekijällä - päivästä koska työaikapankkitunni TES; varallaolo-,aattopäivä- jakso, joka prosenttikorva TT voi päättää alkaen sopimukset t rahana liitteenä ja nähtiin ukset esim. vapaan 4 kk sairauspoissaol yksilökohta irtisanomisajan Sopimus viikkolepokorvauksia. ongelmallise ilta-, yö- ja ilmoitusajalla. oksi. Pitämättä isia, ei päättymistä työaikapan- HUOM! EI ksi.) lauantaikorvau jäänyt vapaa luottamus seuraavassa tilissä. kista LIUKUVAN kselle. siirtyy mies TYÖAJAN annettavaksi välttämättä KERTYMÄÄ. myöhemmin saa tietoja. sovittavana ajankohtana. Kaupan Työaikapank Lisätyö, ylityöt, Vapaa Käytännössä Maksimisaldoraha 75 TA:n Työnantaja Kyllä Vuosilomalain Ei erityisiä Tasataan saldo TES ki sunnuntaityö, pidettävä kaupan t (osa-aikaisilla 2 x aloitteesta ja määrää viime säädösten määräyksiä ennen työsuhteen arkipyhätunnit, kertymisvuot kysyntäpiikkien viikkotyöaika), korotetulla kädessä mukaisesti päättymistä. vapaapäivinä tehdyt ta seuraavan mukaisesti. miinussaldo ei palkalla tunnit, työajan kalenterivuo- mahdollinen. tehtävät tunnit lyhennysvapaa den aikana. siirtyvät vastaavasti korotettuina, TT:n aloitteesta tehdyt korottamattomi na. 
 24. 24. LIITE 3. TAULUKKO TYÖAIKAPANKKEJA KOSKEVISTA TES‐KIRJAUKSISTA JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSISTA            4 (12)   LÄHDE Järjestelyn Pankkiin siirrettävät Tasoittumis- Tasoittuminen Pankin saldorajat Pankkituntien Kuka päättää Kokonaiset Sairastu- Luotta- Järjestelmästä Muuta nimitys erät kausi sidottu korvaus% pankkivapaan vapaa- minen musmies- irtautuminen sesonkeihin ajankohdasta päivät pankkiva- ten tiedon- käytännössä paalla saanti- oikeudet Kirkon Työaikapank Paikallisesti Sovittava Eos. Maksimiraja 20 Sovittava Sovittava Mikäli Työaikakirj 6 kk yleinen ki sovittavissa. Jos muuta paikallisesti. työpäivää tai 150 t, paikallisesti. paikallisesti. sairausloma anpito irtisanomisaika. virka- ja ei todeta: miinusraja 5 kestää pidettävä. työehtosopi työaikakorvaukset (lisä- työpäivää tai 38 t. enemmän kuin Työntekijäl mus , yli, sunnuntai-, aatto-, 2 pv, siirtyy lä oikeus ilta- ja yötyö, menetetty vapaa saada viikkolepo), myöhemmin pyynnöstä varallaolokorvaus, pidettäväksi. laskelma leirityöhön liittyvä työaikapan erityiskorvaukset, kin hengellisen työn saldosta. viranhaltijan siirretyt vapaapäivät, vuosiloman 15 pv ylittävä osuus (enintään 15 pv). HUOM! EI LOMARAHAA. TYÖAIKAPANKKI PIDETTÄVÄ ERILLÄÄN LIUKUVASTA TYÖAJASTA JA SÄÄSTÖVAPAASTA. Kollektivavt Joustovapaa Lisä- ja ylityötunnit MUUTEN NOUDATTELEE PÄÄPIIRTEITTÄIN MUITA PAU:N JOUSTOVAPAAJÄR-JESTELYITÄ. Ks. Viestin- al Gällande (korotuksineen), iltatyö- välitys- ja logis- Posten , lauantaityö- tiikka-alan TES. Åland och sunnuntaityö- ja dess aattopäiväkorvaukset, arbetstagare lomaraha, vuosiloman säästövapaa, yötyölisä/korotus. Matkatoimi Säästövapaa Ylityöt (max 10 Vapaa voidaan Käytännössä Ei maksimirajaa, TES:n ja TA ja TT Kyllä Vuosilomalain Ei erityisiä Ei määritelty Tehdään joko stoalan TES pv/kalenterivuosi, pitää vapaat pidetään miinussaldo ei työaikalain sopivat, viime säädösten määräyksiä muuten kuin että tarkka tai lavea ja tämän vuosiloma (18 päivän aikaisintaan yleensä mahdollinen. mukaisesti kädessä mukaisesti työsuhteen säästösuunnitel- tutkimuksen ylittävä osuus), säästämisen kesäloman korotettuna. työntekijä päättyessä ma. esimerkkiyr lomaraha, lisäksi aloittamista yhteydessä päättää. pitämättömät ityksen paikallisesti sovittavissa seuraavana vapaat maksetaan säästövapaa muitakin eriä kalenterivuonn rahana. sopimukset a ja viimeistään 5 kalenterivuo- den jälkeen 
 25. 25. LIITE 3. TAULUKKO TYÖAIKAPANKKEJA KOSKEVISTA TES‐KIRJAUKSISTA JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSISTA            5 (12)   LÄHDE Järjestelyn Pankkiin siirrettävät Tasoittumis- Tasoittuminen Pankin saldorajat Pankkituntien Kuka päättää Kokonaiset Sairastu- Luotta- Järjestelmästä Muuta nimitys erät kausi sidottu korvaus% pankkivapaan vapaa- minen mus- irtautuminen sesonkeihin ajankohdasta päivät pankkiva- miesten käytännössä paalla tiedon- saanti- oikeudet Mekaanisen Työaikapank Säännöllisen työajan Vapaat Kysyntähuippu Sovittava Sovitaan Kyllä. Vuosilomalain Ei erityisiä metsäteollis kijärjestelmä tasauserät sekä muita annettava 52 jen mukaisesti. paikallisesti. paikallisesti. TA säädösten määräyksiä uuden TES (LIITE VI) eriä paikallisesti sopien. viikon voi 14 päivän mukaisesti . kuluessa ilmoitusajalla pankkiin määrätä vapaan siirrosta. ajankohdan. Metalliliitto Työaikapank Säännöllinen työaika, Kumulatiivine Ei Paikallisesti TES:n ja Sovittava Kyllä Sovittava Pääluottam Menettelytavat ja ki työajan n tai vuosi, jos sovittavissa, työaikalain paikallisesti, paikallisesti us-mies sovittava Sähköliitto tasoittamisvapaat, ei muuta sovita ohjeistuksen mukaan mukaisesti työnantaja viime sopija- paikallisesti, (Malmikaiv ylityöt, vuosiloman max-raja päivä ja 2- korotettuna. kädessä osapuolena TES:n suositus on osten TES, säästövapaa, liukuva vuorotyössä 170 t, vastuussa. , että työsuhteen liittojen työaika. EI suositella keskeytyvässä 3- viimeistään päättyessä Teknologiat ylitöitä, vaikka sekin vuorotyössä 198 t ja työntekijän työnantajan eollisuus mahdollista keskeytymättömässä valtakirjall aloitteesta ry:n kanssa 3-vuorotyössä 240 t / a oikeus miinustunteja ei sopimat vuosi tutustua peritä, muuten TES:sit ja kirjanpitoo tasataan työaikapank n. irtisanomisaikana. kiohjeistuks et, jotka yhteneviä) Metsäalan Työaikapank Yli- ja sunnuntaityöt ja Ei määritelty, Vuodenaikojen Maksimiraja n Sovitaan Kyllä. Työntekijän Ei erityisiä 3 kk TES, ki niiden korotusosat, sovittaneen olosuhteiden työntekijän 6 kk:n paikallisesti. sairastuessa määräyksiä irtisanomisaika. sopimus tuotospalkkioiden paikallisesti. mukaisesti. palkkaa vastaava Mikäli TA ja TT hän siirtyy . Työsuhteen metsäalan kautta kartutettu tuntimäärä. ovat erimielisiä, sairaslomalle päättyessä työaikapank palkallinen vapaa, suositetaan normaalien pankkitunnit ista jaksotyövapaat ja niiden paikallisesti työajan annetaan lisävapaat, vuosiloman sovittavaksi karenssimäärät ensisijaisesti säästövapaa, vuosiloma menettelyä, sten vapaana ja yrityskohtaiset jossa TT voi mukaisesti ja irtisanomisaikana, lisälomapäivät, työajan päättää puolesta loppuosa muutoin rahana. lyhennyspäivät. työaikapankkiin vapaasta Työntekijä päättää, mitä kertyneistä siirtyy eriä haluaa siirtää. vapaista ja TA myöhemmin toisesta pidettäväksi. puolesta. Näin päätetyn vapaan yhtäjaksoinen enimmäisaika 3 vk ja siitä on ilmoitettava vähintään yhtä viikkoa ennen vapaan alkua. 
 26. 26. LIITE 3. TAULUKKO TYÖAIKAPANKKEJA KOSKEVISTA TES‐KIRJAUKSISTA JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSISTA            6 (12)   LÄHDE Järjestelyn Pankkiin siirrettävät Tasoittumis- Tasoittuminen Pankin saldorajat Pankkituntien Kuka päättää Kokonaiset Sairastu- Luotta- Järjestelmästä Muuta nimitys erät kausi sidottu korvaus% pankkivapaan vapaa- minen mus- irtautuminen sesonkeihin ajankohdasta päivät pankkiva- miesten käytännössä paalla tiedon- saanti- oikeudet Palvelulaito Vapaa- Vapaa-aikakorvaukset: Sovitaan Ei. Sovittavissa TA ja TT Pyrittävä Sairausloman sten aikakorvaust su-, la-, aatto-, ilta-, yö-, paikallisesti. paikallisesti, ei sopivat. antamaan ajalle merkitty työnantajay en lisä, ylityö- ja Suositus, että tarkempia määräyksiä kokonaisina vapaa- hdistyksen säästäminen varallaolokorvaus. EI aluksi sovitaan tai ohjeistusta. vapaapäivin aikakorvaus TES; 42 § 2 PTYTES:n LOMARAHAA. lyhyehköstä ä. siirtyy momentti soveltamisal määräaikaisest annettavaksi sekä PTY:n alla a kokeilusta myöhempänä jäsenyhteisö (työaikapank esim. 6 - 8 kk ajankohtana, ille läheteyn ki) ajaksi. jonka TA ja uutiskirjeen TT sopivat. 4/2012 ohjeistus Paperiteollis Työaikapank Työaika tasataan 52 viikkoa Kysyntähuippu Maksimisaldo 120 t, TES:n ja TT ja esimies Kyllä. Vapaa Ei uuden alan ki keskimäärin 40 t jen mukaisesti. miinussaldo enintään työaikalain sopivat. TT katsotaan määräyksiä yrityskohtai viikossa 52 viikon 120 t. mukaisesti voidaan pidetyksi. . nen kuluessa. Viikottainen korotettuna. velvoittaa esimerkki maksimityöaika on 48 t. pankkivapaalle työaikapank Laaditun tai kutsua töihin kisopimukse työtuntijärjestelmän 7 pv sta ylittävästä työstä ja ilmoitusajalla. tehdyistä ylitöistä perusosa tallettuu pankkiin, muut osat maksetaan rahana. Erikseen esimiehen kanssa sovittaessa myös korotusosat voi tallettaa pankkiin. Paperiteollis Työaikapank Ylityöt, vuorovapaat, Kumulatiivine Kysyntähuippu Maksimiraja 120 t, Ylityöt TT voi pitää Kyllä, Sairastapaukse Saldotilann 3 kk uuden ki lomarahanvaihtovapaat, n jen mukaisesti. miinuraja 16 t. siirretään enintään puolet kokonaisina ssa e näkyy irtisanomisaika, esimerkkiyr esimiehen kanssa (tarkastelujaks pankkiin 100 kertyneistä työvuoroina työaikapankki palkkalask jonka puitteissa itys 2 sovittavat "sisäänteot". o 1 vuosi). %:lla tunneista . vapaa elmassa. kertyneet tunnit (Tutkimuks korotettuina, vapaana 2 keskeytyy ja maksetaan / en jos ne ottaa viikon muuttuu alijäämätunnit TEOLLISU vapaana, mutta ilmoitusajalla. seuraavan peritään. USYRITYS TES:n TA voi määrätä päivän alusta A) mukaisesti (50 pidettäväksi yli sairaslomaksi. %:lla 32 t korotettuina), saldokertymän jos rahana. samalla ilmoitusajalla.  
 27. 27. LIITE 3. TAULUKKO TYÖAIKAPANKKEJA KOSKEVISTA TES‐KIRJAUKSISTA JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSISTA            7 (12)   LÄHDE Järjestelyn Pankkiin siirrettävät Tasoittumis- Tasoittuminen Pankin saldorajat Pankki- Kuka päättää Kokonaiset Sairastu- Luotta- Järjestelmästä Muuta nimitys erät kausi sidottu tuntien pankkivapaan vapaa- minen mus- irtautuminen sesonkeihin korvaus% ajankohdasta päivät pankkiva- miesten käytännössä paalla tiedon- saanti- oikeudet Paperiteollis Työaikapank Sovittava paikallisesti. Sovitaan Ei. Sovitaan paikallisesti. TA ja TT sopivat. Työvuoron Sovittava Ei erityisiä 6 kk irtisanomisaika, jos uuden TES ki paikallisesti, Työajan on kuitenkin tai sitä paikallisesti. määräyksiä ei paikallisesti muuta (liitteenä pääsääntöisesti vuoden ajanjaksolla pidemmänv . sovita. Työaikasaldojen työaikapank yksi tasoituttava apaan tasaaminen tapahtuu kiohjeistus) kalenterivuosi. keskimäärin enintään antamisajan irtisanomisajan kuluessa 40 tuntiin. kohdasta sekä sovitaan työaikapankkisopimukse TA;n ja n että työsuhteen TT:n päättymisen tapauksissa. kesken. Työsuhteen päättyessä jääneet tunnit maksetaan, mutta alijäämä peritään vain mikäli irtisanojana TT. Puusepänte Joustotuntim Työntekijällä oikeus 52 viikkoa; Järjestelmää Maksimiraja 80 t, TES:n ja TT ja esimies Vapaat Vuosilomalain Ei erityisiä Yksittäinen työntekijä ollisuuden alli valita, korvataanko edellisen sovelletaan yli- miinusraja 40 t. työaikalain sopivat etukäteen; pidetään säädösten määräyksiä voi irtautua esimerkkiyr hänelle säännöllisen vuoden ja mukaisesti ei tarkempia joko mukaisesti . joustotuntimallista ityksen 1 työajan (8 t päivässä ja joustotunnit on alikuormitustil korotettuna. määräyksiä. tunteina tai sopimalla esimiehen työaikapank 40 t viikossa) ylittävät tasattava anteissa. päivinä. kanssa tuntien kisopimus tunnit heti vai seuraavan Joustotuntien tasauksesta nollasaldoon. siirretäänkö ne vuoden tekeminen ja joustotunneiksi, jolloin huhtikuuhun purkaminen korotusosa maksetaan mennessä. sovitaan tilissä ja perusosa esimiehen siirtyy vapaana kanssa pidettäväksi. etukäteen kuormitustilan ne huomioiden. Puusepänte Sopimus Säännöllisen työajan 7 kk Tuotannon Ei määritelty. Joustotuntie Ilmoitusaika Pyritään Joustotuntisald Ei erityisiä Sopimus perustuu ollisuuden työaikajoust enimmäismäärän (50 t määräaikainen kysyntähuippuj n palkka joustotuntien antamaan o ei kulu määräyksiä henkilökohtaiseen esimerkkiyr ojen viikossa ja 10 t sopimus. en mukaisesti. määräytyy tekemiselle / kokonaisina sairausloman . sopimiseen. Jos ityksen 2 toteuttamise päivässä) ylittävä osuus. tehdyn työn tuntien vapaapäivin aikana. työntekijällä on pätevä työaikapank ksi palkkauksen tasaamiselle on 7 ä, mikäli este olla osallistumatta kisopimus mukaan. päivää tai tunnit joustoihin, silloin häntä sopimalla henkilön riittävät. ei siihen velvoiteta. kanssa lyhyemmästä ajasta. Tuotannon häiriötilanteissa ilmoitusaika on 2 pv tai sopimalla henkilön kanssa lyhyemmästä ajasta. 
 28. 28. LIITE 3. TAULUKKO TYÖAIKAPANKKEJA KOSKEVISTA TES‐KIRJAUKSISTA JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSISTA            8 (12)  LÄHDE Järjestely Pankkiin Tasoittumis- Tasoit- Pankin saldorajat Pankkituntien Kuka päättää Koko- Sairastu- Luotta- Järjestelmästä Muuta n nimitys siirrettävät erät kausi tuminen korvaus% pankkivapaan naiset minen musmies- irtautuminen sidottu ajankohdasta vapaa- pankkiva- ten seson- päivät paalla tiedon- keihin saanti- käytän- oikeudet nössäPuusepänteolli Työaikapa Työajan tasauserät 52 viikkoa. Kysyntä Sovitaan Sovitaan Sovitaan paikallisesti. Kyllä. Vuosilomalain Ei erityisiä Menettelytavatsuuden TES sekä paikallisesti nkkijärjest huippuje paikallisesti. paikallisesti. TA voi 14 päivän säädösten määräyksi sovittava paikallisesti. elmä sopien myös muita n ilmoitusajalla määrätä mukaisesti ä. (LIITE eriä, esim. ylityöt mukaise vapaan ajankohdan. XI) ja niiden sti. korotusosat.Rahankäsittel Joustovapa Sovittavissa: Lisä- Ei määritelty. Ei Maksimiraja 30 t, TES:n ja Sovitaan, TA voi Tunteina Työkyvyttömy Ei erityisiä Työsuhteen päättyessäy-palvelut- a ja ylityökorvaus, miinusraja 30 t. työaikalain päättää ajankohdan tai ysaikaa ei lueta määräyksi pitämättömät vapaatalan TES sunnuntaityökorvau mukaisesti mikäli laitetaan kokonai joustovapaaksi. ä. korvataan 50 % s ja aattopäivälisä, korotettuna. työvuoroluetteloon. sina korotuksella. lomaraha, työajan vapaapäi Miinussaldon voi lyhennysvapaa. vinä. vähentää lopputilistä, TT:llä oikeus jos työsuhde päättyy siirtää työntekijästä johtuvasta joustovapaaksi syystä. vuosilomalain mukainen säästövapaa.Rautatiealan Työaikapa Säännöllisen 8 t 52 viikkoa (1.4.- Kyllä, Max. raja 270 t, 8 t ylittävät Viime kädessä Kyllä. Sairausloma- Käytännös Järjestelmästä Pankkitunnit voityöehtosopimu nkki työajan ylittävät 31.3.) radanrak miinusraja 40 t. pankkitunnit työntekijä saa aika ei kuluta sä hyvät. irtautuessa pidetään saada rahana vains tunnit, yleensä 2 t / ennus 50 %:lla halutessaan. Ongelma pankkivapaita. pankkivapaat työsuhteen päivä (tehdään ns. tehtävä korotettuina, tällä hetkellä krooninen Mikäli tasoittumisjakson päättyessä tai kymppitunnin sulan päivittäisistä vapaiden pankkivapaita puitteissa. työkyvyttömyyden vuoro) maan ylitöistä tämän pitämättömyys. ei pidetä ennen estäessä vapaiden aikana. jälkee (10-12 t) tasoittumiskau pitämisen ennen 50 %:lla den loppua, tasoittumiskauden korotettuina ja maksetaan ne päättymistä. 4 %:n 12 t ylittävät rahana. erikoislisä ("korko") 100 %:lla tässä korotettuina. työaikamuodossa työskenteleville jokaiselle pankkityövuoron tunnille.RVL:n ja Työaikapa Säännöllinen Määräaikainen Ei. Maksimiraja 120 t, TES:n ja TA ja TT sopivat. Kyllä, Vuosilomalain Ei erityisiä 3 kk irtisanomisaika,yrityksen nkki työaika, ylityöt, sopimus: miinussaldo työaikalain Mikäli vapaita ei ole työvuor säädösten määräyksi jonka aikana pidetäänvälinen lisätyöt sekä näiden pankkiin voi mahdollisesti mukaisesti pidetty 27 kk:n oittain. mukaisesti. ä. vapaat tai tehdääntyöaikapankki korotusosat. kerryttää vapaita sovittavissa. korotettuna. määräaikaisen miinustunnit; jos eisopimus sekä n. 17 kk ajan ja sopimuksen aikana mahdollista maksetaanPALTA:n, ne on annettava maksetaan ne rahana. rahana. YksilötasollaJHL:n, vapaana 27 kk:n jokaisen valinta tekeeköPardian ja kuluessa tunteja pankkiin,YTN:n sopimuksen kerrytetyt tunnit saatyöaikapankki voimaantulosta. vapaana tai rahanaohjeistus. sopimuksen määräajan päättyessä.

×