Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia

925 views
719 views

Published on

Esitys Kunnon työn päivän tilaisuudessa Turussa 7. lokakuuta 2013. Työpsykologi Elisa Valtanen, Työterveyslaitos

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia

 1. 1. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 2. 2. TYÖYHTEISÖN KEINOT RAKENTAA TYÖHYVINVOINTIA Kunnon työn päivä 7.10.2013 Elisa Valtanen Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 3. 3. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Henkisen hyvinvoinnin tunnusmerkkejä • Tyytyväisyys elämään ja työhön: vaikka asiat eivät olisikaan täydellisesti, on silti pääsääntöisesti hyvä olla • Aktiivisuus: jaksaa tehdä muutakin kuin sen, mikä on pakko • Myönteinen perusasenne: suhtautuminen asioihin avoimesti ja kiinnostuneesti • Kyky sietää epävarmuutta ja vastoinkäymisiä (kohtuullisesti) • Oman itsensä hyväksyminen puutteineen ja vahvuuksineen (Hakanen ym. 1999; Ahola 2010) Hyvinvointi työssä: • tyytyväisyys työhön • aikaansaaminen • luovuus, kiinnostus, innostus • avoimuus • pystyvyyden tunne Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 4. 4. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Tilanne on hyvä kun... • Aamulla herätessään tuntee itsensä levänneeksi ja odottaa päivän tapahtumia kiinnostuneena • Työssä ollessa tuntee itsensä päteväksi, vireäksi ja varmaksi • Työstä tultua pystyy rentoutumaan noin tunnin kuluttua työpäivän päättymisestä, • Nukkumaan mennessä on levollinen olo Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 5. 5. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Henkinen hyvinvointi työssä kokonaisvaltainen myönteinen kokemus työstä - yksilölliset voimavarat ja niiden ylläpito - tasapaino työn vaatimusten ja työn voima- varojen välillä - toimivuus - tuottavuus - terveys (Kirsi Ahola 2010) Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 6. 6. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mitä nykytyöelämä tarjoaa: yksi näkökulma • Osaamisvaatimukset vaihtuvia ja korkealla • Organisaatiomuutokset jatkuvia • Epävarmuus • Tehtävät ja työt pirstaleisia, hallinta haasteellista • Lisääntynyt paine ja kiire työssä Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 7. 7. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Porina Päällimmäisiä ajatuksia ja kokemuksia työhyvinvoinnista! Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 8. 8. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työyhteisön sosiaalinen pääoma • Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa • Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita • Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen • Esimieheeni voi luottaa • Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti • Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia • Asenteemme on 'toimimme yhdessä' • Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty (Kouvonen A., Kivimäki M., Vahtera J., Oksanen T. ym. 2006) Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 9. 9. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Joukkuepelin onnistumista tukee… • Selkeät yhteiset tavoitteet – jokaisella työntekijällä on selkeä käsitys työyhteisön perustehtävästä • Kullakin on selkeä käsitys tehtävistään ja asemastaan, työyhteisössä on selkeät roolit • Tunnetaan myös toisten työtehtävät • Sovitut pelisäännöt ja toimintatavat • Voimakas tehtäväsuuntautuneisuus • Yhteinen vastuu ja halu tehdä oikeasti töitä yhdessä • Keskinäinen avuliaisuus ja tukeminen • Pyritään yhteisymmärrykseen työyhteisöä koskevissa ratkaisuissa • Työyhteisön toimintaa käsitellään säännöllisesti yhteisillä foorumeilla • Ihmissuhteet ovat luottamukselliset ja suorat • Vuorovaikutus on toimivaa, vilkasta ja monensuuntaista • Tiedonkulku on avointa, rehellistä ja peittelemätöntä • Mukava ja vapautunut ilmapiiri
 10. 10. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Vuorovaikutussuhteiden merkitys työpaikalla • Kaikkien kanssa pitää tulla toimeen • asiallinen yhteistyö kaikkien työyhteisön jäsenten kanssa • ihmissuhdeasiat eivät määrää työpaikan toimintaa • Erilaisuus on sallittua • ei haikailua sellaisen yhdenmukaisuuden ja me- hengen perään, joka ei ole realistista • Vuorovaikutus kytkeytyy ensisijaisesti työhön ja tietojen välittämiseen (Järvinen 2001)
 11. 11. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Työyhteisön pelisääntöjä Tavattaessa tervehdin kaikkia Annan toisille työrauhan Autan pyydettäessä, tarjoan apua aktiivisesti Pyydän, en käske Kiitän Otan puheeksi, jos joku asia ei suju Kiistat selvitän puhumalla; en huuda enkä rähjää Kuuntelen ja yritän ymmärtää toisen viestin Vastaan, kun kysytään Puhun vain omasta puolestani ja annan muiden tehdä samoin Uskon saamiini vastauksiin; en haudo mahdollisia piilomerkityksiä Keskustelen yhdessä toisten kanssa, en toisista harvoin joskus lähes aina
 12. 12. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Esimies osana hyvää työyhteisöä • huolehtii, että perustehtävä tiedetään ja sen toteutumiseksi työskennellään • luo selkeitä rakenteita, jotka helpottavat työntekoa ja luovat onnistumisen edellytyksiä • edistää suotuisia asioita • varmistaa yhteiset pelisäännöt • tukee keskustelukulttuuria • varmistaa ongelmien käsittelyn ja ratkaisun teon • johtaa yksilöitä ja koko ryhmää • edistää hyvää palautekulttuuria: palautteen antaminen ja vastaanottaminen • tukee ja auttaa tarvittaessa
 13. 13. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Mitä on johtamisen oikeudenmukaisuus? • Päätöksenteon menettelytavat • Päätökset tehdään oikean tiedon perusteella • Epäonnistuneet päätökset voidaan purkaa tai niitä voidaan muuttaa • Kaikki asianomaiset ovat edustettuina päätöksiä tehtäessä • Tehdyt päätökset ovat johdonmukaisia (säännöt kaikille samat) • Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä itseään koskevissa asioissa • Kohtelun menettelytavat • Esimies kuuntelee alaisiaan tärkeissä asioissa • Esimies on puolueeton • Esimies tiedottaa riittävän ajoissa tehdyistä päätöksistä • Esimies kunnioittaa työntekijän oikeuksia • Esimieheen voi luottaa (Moorman, 1991)
 14. 14. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Miten voin esimiehenä tukea työntekijöiden jaksamista? • Ole hyvä esimerkki alaisillesi - pidä huolta omasta hyvinvoinnistasi! • Viestitä työntekijöille, että työkuormituksesta ja aikatauluista on lupa ja niistä tulee keskustella • Käy säännöllisesti kehityskeskusteluja, joissa mietitään työn tavoitteet, työmäärä ja ajankäyttö • Seuraa työntekijöiden ajankäyttöä ja puutu ylipitkiin työaikoihin • Varaa työyksikössäsi aikaa toiminnan kehittämiseen ja yhteisiin palavereihin
 15. 15. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Porina Yksi asia! - yksi omalta tuntuva keino edistää työhyvinvointia työyhteisössä? Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 16. 16. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Yksilön hyvinvointi muutoksessa Hyvinvointia muutoksessa edistää, jos muuttuvat asiat ja tapahtumat • ymmärretään • niihin voidaan vaikuttaa • ne koetaan mielekkäiksi Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 17. 17. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Muuttuva työyhteisö vaatii ihmisiltä ja organisaatiolta • tulevaisuuteen suuntautuneisuutta • uuden ja vanhan tai erilaisten kulttuurien yhteensovittamista • esimiehen ja koko työyhteisön roolin muutosta • työn ja muun elämän uudenlaista yhteensovittamista • voimavarojen riittävyyttä Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 18. 18. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kysymyksiä käsiteltäväksi muutostilanteessa • Mitä kysymyksiä, huolia tai pelkoja muutos herättää? • Mitä mahdollisuuksia tai hyviä puolia muutokseen liittyy? • Mistä syntyy hyvä ja onnistunut muutos? Tärkeintä on, että... • Mitä voimme jatkossa tehdä muutoksen onnistumiseksi: itse - työyhteisö – esimies? • Mitä muutos merkitsee työmme kannalta: Mikä muuttuu? Mikä pysyy ennallaan? • Mitä otamme mukaan siirtyessämme uuteen? Mistä en ainakaan luopuisi? • Mihin asioihin tarvitaan yhteiset pelisäännöt? -> Toteutuksesta sopiminen (vastuuhenkilöt, aikataulu) • Mistä asiasta ja kenelle/keille antaisit myönteistä palautetta muutoksen etenemisestä – mikä on sujunut hyvin? Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 19. 19. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Esimiehen monet roolit muutostilanteissa • Muutoksen kokijana Omat tunteet muutoksen suhteen Työstäminen usein eri tahdissa työntekijöiden kanssa • Työntekijöiden muutoksen ymmärtäjänä Myötäeläminen ja tukeminen • Muutosten käynnistäjänä ja läpiviejänä • Tulevaisuuteen valmistautujana Resurssit, osaaminen Uudet haasteet Edellyttää koko organisaation edun hahmottamista sekä eri ryhmien välisten suhteiden ymmärtämistä (mukaellen Airikoski & Sallinen 2007; Järvinen 2005)
 20. 20. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Esimiestyön keskeisyys muutostilanteissa • Muutostilanteessa esimieheen kohdistuu normaaliakin suurempia odotuksia, toiveita ja vaatimuksia. • Muutostilanteet koettelevat esimiehen johtajuutta, moraalia ja jaksamista. • Esimiehen haasteena on oman ammatillisen roolin säilyttäminen • Johtamisen perusasioiden toimivuus tai toimimattomuus korostuu muutostilanteissa! Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 21. 21. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Esimiehen kaksi tehtäväaluetta muutostilanteessa Menneestä luopuminen • tosiasioiden tunnustaminen (surutyö, tunteet…) • tunnereaktioiden kohtaaminen • ristiriitojen käsittely • menneen arvostaminen, "mitä saatu jo aikaan…" Suuntaaminen eteenpäin • selkiyttäminen, "mikä on tärkeää…" • tavoitteet ja niiden priorisointi • tehtävien siirron suunnittelu • työtehtävien läpikäynti • kehittämistarpeiden konkretisointi
 22. 22. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Porina Ajatuksia työhyvinvoinnin edistämisestä muutostilanteessa Mistä saat voimaa muutoksessa? Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013
 23. 23. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Työyhteisön kehittäminen on ongelmien ennaltaehkäisyä • yhteinen asioiden pohtiminen, keskustelut, ideoinnit • selkeät palaverikäytännöt • yhteistyö • keskustellut ja sovitut pelisäännöt • aktiivinen ristiriitojen käsittely • toimintamallit ja –ohjeet • ilmapiirikyselyt ja niiden hyödyntäminen kehittämistyössä • kehityskeskustelut • ennakointi ja valmistautuminen muutoksiin • muut menetelmät kuten hyvinvointiohjelma, riskin arviointi, työpaikkaselvitysmenetelmät
 24. 24. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Kehittämiselle oltava aito tarve Tilanteessa, jossa kehittäminen on välttämätöntä, mutta yksimielisyyttä tavoista ei ole, kannattaa varata enemmän aikaa keskustelulle. Seuraavia kysymyksiä voi käyttää: • Mitä asioita pitäisi muuttaa? • Mikä on tärkein muutettava asia? • Miksi juuri tämä asia on tärkeä? • Miten asian pitäisi muuttua? • Mitä tehdään? • Mitä hyötyä asian muuttamisesta on? (Multanen ym. 2004, TTL)
 25. 25. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Kehittämisprosessissa esimiehen vastuulla on: • tunnistaa ja konkretisoida kehittämiskohteet • jakaa vastuuta • tukea kehittämishankkeiden vetäjiä ja vastuuhenkilöitä • varmistaa aikataulujen pitävyys • olla osaltaan mukana ja tehdä sovitut asiat • toteuttaa suunnitelmaa • seurata toimien toteutumista • arvioida toimenpiteiden onnistumista • antaa ja vastaanottaa palautetta
 26. 26. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyöterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Työyhteisön jäsenen rooli kehittämisessä • Osallistua kehittämiseen, se on osa työtä • Toisten tukeminen ja auttaminen, mahdollisuuksien näkeminen • Oman osaamisen ja kokemusten tuominen mukaan • Ratkaisuihin pyrkivä tapa keskustella • Sopimuksista ja suunnitelmista kiinnipitäminen • Positiivisen ilmapiirin ylläpito, vastuunkanto osaltaan. • Palautteen antaminen • Muutoksien näkeminen • Oman toiminnan muuttaminen ja kehittäminen sekä arviointi Pohdittavaksi: Miten tällaisen työotteen vahvistumista työyhteisössä voidaan tukea?
 27. 27. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Miten esimies voi tukea osallistuvaa innovointia työyhteisössä? Arjen pieniä tekoja – innovointia matalalla kynnyksellä • Asiakkaan tarvetta ja oman työyhteisön toimintatapoja havainnoidaan ja niistä keskustellaan jatkuvasti työn lomassa, monilla foorumeilla • Vähäiseltäkin tuntuvat työhön liittyvät asiat otetaan esille ja yhteiseen käsittelyyn välittömästi • Esitellään puolivalmiitakin ratkaisuja ja kehitellään niitä yhdessä • Omaksutaan kokeileva asenne uusiin toimintatapoihin Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013 www.osuva-foorumi.fi Osuva - Osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistävät tekijät
 28. 28. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kiitos! Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013 Elisa Valtanen psykologi, PsM, KTM työnohjaaja, prosessikonsultti elisa.valtanen@ttl.fi 043 824 2467

×