Bezuinigingen In De Zorg Brede Heroverweging Zorg Ct2

1,756 views
1,642 views

Published on

Presentatie / samenvatting rapporten Brede Heroverwegingen curatieve zorg & langdurige zorg.

Deze presentatie bevat citaten zonder interpretatie, samen met enkele reacties van belanghebbenden en deskundigen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,756
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bezuinigingen In De Zorg Brede Heroverweging Zorg Ct2

 1. 1. 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen, info@CT2.nl
 2. 2.   verantwoording   tijdslijn   rapporten Brede Heroverweging   algemeen   curatieve zorg   langdurige zorg   kanttekeningen en reacties   wat staat er nu vast   en nu?   bronnen 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 3. 3. alle teksten in deze presentatie zijn citaten zonder meningsvorming of interpretatie bronnen:   rapport Brede Heroverwegingen curatieve zorg   rapport Brede Heroverwegingen langdurige zorg   Elsevier magazine 10 april 2010 vragen? Neem contact op: Sander Vrugt van Keulen, info@CT2.nl 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 4. 4. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 5. 5. Prinsjesdag 2009 aankondiging ‘brede heroverwegingen’ 20 februari 2010 val kabinet Balkenende IV 1 april 2010 oplevering Rapporten Brede Heroverwegingen van 20 werkgroepen aan Tweede Kamer, aangeboden zonder kabinetsstandpunt 9 juni 2010 vervroegde verkiezingen Tweede Kamer najaar 2010 de nieuw te vormen coalitie zal, na en op basis van de verkiezingen, besluiten moeten nemen 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 6. 6. 15 september 2009   aankondiging ‘brede heroverwegingen’ •  i.h.v. kabinetsbeleid economisch herstel en herstel overheidsfinanciën   20 werkgroepen / beleidsthema’s   “Fundamentele keuzes voor de toekomst zijn noodzakelijk”   doel: politieke besluitvorming voor te bereiden en onderbouwde keuzes mogelijk te maken over omvang en niveau van de collectieve voorzieningen   voor elk beleidsveld minimaal één verplichte variant structurele netto uitgaven verlaging van 20% t.o.v. 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 7. 7. 20 februari 2010   demissionair kabinet   geen beslissingen over gevoelige onderwerpen   besturen van het land 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 8. 8. 1 april 2010   geen kabinetsstandpunt (demissionair)   versneld opgeleverd vanwege vervroegde verkiezingen 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 9. 9. 9 juni 2010   rapporten Brede Heroverweging worden gebruikt in verkiezingsstandpunten politieke partijen   kiezer bepaald 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 10. 10. najaar 2010   lange en moeizame formatie wordt verwacht (op basis van huidige peilingen*)   gemiddelde duur van kabinetsformatie is 2 maanden*   verwachting nieuw kabinet op Prinsjesdag 2010 is onwaarschijnlijk*   rapporten Brede Heroverweging zullen onderdeel zijn van de coalitiebesprekingen 21 april 2010 Brede HeroverwegingenNOS *website zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 11. 11. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 12. 12. aanleiding; huishoudboekje niet op orde…   al bekend voor de crisis:   vergrijzing / verhoogde levensverwachting met dus stijgende kosten zorg en AOW*   zelfs bij 2% econ. groei (zoals voor de crisis) blijven tekorten op de begroting ontstaan*   nu extra vanwege financiële en economische crisis*:   verwachte economische groei 2010 is -/-6,3%*   extra investeringen economie van 7 miljard   risico’s steun/koop banken *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 13. 13. Overheidsschuld (%bbp) Miljoenennota 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 14. 14. doel*   politieke besluitvorming voor te bereiden en onderbouwde keuzes mogelijk te maken over de omvang en het niveau van de collectieve voorzieningen uitvoering*   20 werkgroepen hebben elk een beleidthema geanalyseerd en concrete beleidsalternatieven ontwikkeld voor de toekomst, zonder oordeel over de wenselijkheid   ten minste één verplichte variant die de netto uitgaven (inclusief fiscale subsidies) ten opzichte van 2010 minimaal met 20 procent structureel verlaagt. *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 15. 15. opdracht en afbakening*   harmonisatie, samenvoeging en vereenvoudiging van regelingen;   versterking van de samenhang tussen instrumenten;   toetsing van gevoerd beleid op nut, noodzaak en doeltreffendheid. Tevens kan worden bezien of de kosten in verhouding staan tot de resultaten;   stroomlijning van organisaties en de samenwerking tussen organisaties;   beperking van uitvoeringskosten en bevordering van doelmatigheid;   alternatieve bekostigings- en financieringsstelsels (incl. private financiering) en andere vormen van regulering;   bevordering van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en internaliseren van externe effecten (de vervuiler betaalt);   doorvoeren van het subsidiariteitsbeginsel via centralisatie danwel decentralisatie, geografisch dan wel functioneel. Hierbij wordt tevens bezien wat de gevolgen zijn van hernieuwde verantwoordelijkheidsverdeling voor gemeenten en provincies, en die voor het Provincie- en het Gemeentefonds in het bijzonder;   versobering van (nationale) doelstellingen en beleidsambities. *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 16. 16. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 17. 17. achtergrond   de collectieve uitgaven voor de curatieve zorg   jaarlijks groeien de totale uitgaven aan de curatieve zorg met 6 procent. Hiervan is 4,6 procent-punt reële groei (boven de algemene inflatie).   1/3 van de reële groei wordt veroorzaakt door demografie en 2/3 door ‘overig volume’ (technologische vooruitgang, kwalitatief betere zorg en meer vraag naar zorg door een stijging van de welvaart) (CPB, 2006)   totale uitgaven in 2010: 33 miljard euro. *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 18. 18. opdracht / afbakening   besparingsvarianten presenteren met maatregelen die gericht zijn op het beperken van de niet-demografische reële groei   doelmatigheid (gelet op de beoogde doelstelling)   draagvlak voor solidariteit tussen gezond en ongezond in de bekostiging   beheersbaarheid van de uitgaven en inkomsten   inkomenseffecten   private verzekerbaarheid van (zorg)kosten en uitvoerbaarheid.   verbinding maken aanverwante thema’s *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 19. 19. vaststellingen   sturingsmodel van de zorg bevindt zich in het midden tussen aanbodbudgettering en gereguleerde concurrentie   informatievoorsprong maken mogelijk dat overwinsten naar zorgaanbieders gaan   zorgkosten nemen toe door nieuwe medische technologieën   vergelijking met buitenland: scoren hoog op toegankelijkheid, matig op kwaliteit/doelmatigheid/betaalbaarheid en eigen betalingen zijn laag *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 20. 20. constateringen   zorg wordt duur betaald   een bot budgetteringsinstrumentarium dat steeds botter wordt door deregulering van het aanbod en het recht op zorg, terwijl de countervailing power van sterk geprikkelde risicodragende zorginkopers en verzekerden nog ontbreekt *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 21. 21. voorstellen: 3 bronnen 1.  systematische, consequente en heldere keuze ten aanzien van sturingsmodel (aanbod-budgettering versus gereguleerde concurrentie) 2.  vergroting eigen verantwoordelijkheid van zorggebruikers(toename eigen betalingen) 3.  versmalling van het verzekerde pakket *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 22. 22. ‘maatregelen te allen tijde’; gericht op transparantie over en toezicht op de kwaliteit van zorg   één nationaal voor kwaliteit en transparantie van de zorg dat verantwoordelijk is voor het (doen) opstellen, onderhouden en toezien op protocollen, richtlijnen en zorgstandaarden en de informatievoorziening   stringent pakketbeheer dat expliciet beoordeelt of nieuwe behandelmethoden en technieken in het pakket opgenomen dienen te worden   versterking van de Raad van Bestuur ten opzichte van de medische staf *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 23. 23. eigen betalingen:   verhoging van het eigen risico naar €775   eigen bijdrage van €5 per huisartsenconsult   pakketbeperking:   behandeling van lichte gevallen van angststoornissen en alcoholstoornissen uit het verzekerde pakket   paramedische behandelingen, dieetvoeding, hulpmiddelen, cholesterolverlagers, maagzuurremmers en de anticonceptiepil boven de 21 jaar niet meer vergoeden *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 24. 24. resultaat: 2 beleidsvarianten   A gebudgetteerde zorginkoop, voorzieningenstelsel   B geprikkelde zorginkoop, verzekeringsstelsel *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 25. 25. slotcitaat rapport Brede Heroverwegingen curatieve zorg: “… is het belangrijk op te merken dat een belangrijk deel van de besparingen die voortkomen uit de maatregelen te allen tijde en het sturingsmodel met grote onzekerheid zijn omgeven.” *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 26. 26. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 27. 27. achtergrond   alle uitgaven in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)   invoering van de wet in 1968 voorzag in collectieve financiering van intramurale zorg in verpleeginrichtingen, zwakzinnigeninrichtingen en inrichtingen voor lichamelijk en zintuiglijk "gebrekkigen”   in de loop der jaren zijn AWBZ-uitgaven door autonome ontwikkelingen en toevoeging van nieuwe zorgvoor-zieningen aanzienlijk gegroeid   AWBZ uitgaven in 2010: 22,3 miljard *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 28. 28. opdracht / afbakening   het opnemen van een aanvullende lastenverzwaring waarbij de totale lastendruk ongewijzigd blijft   doelmatigheid (gelet op de beoogde doelstelling)   draagvlak voor solidariteit tussen gezond en ongezond in de bekostiging   beheersbaarheid van de uitgaven en inkomsten   inkomenseffecten   private verzekerbaarheid van (zorg)kosten en uitvoerbaarheid.   verbinding maken aanverwante thema’s   €4,2 milljard bezuinigen *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 29. 29. vaststellingen   werkgroep maakt combinatie met ideeën over een nieuwe inrichting van de langdurige zorg   (aanpassing verantwoordelijkheidsverdeling AWBZ)   de varianten gaan uit van verschillende mens- maatschappijvisies; een menukaart voor “de politiek” die de uiteindelijke keuze zal moeten maken   welke vormen van zorg kunnen worden opgevangen door familie, sociale omgeving of een ander collectief domein, dat daarvoor meer geëigend is *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 30. 30. mogelijke maatregelen:   schrappen van de functie begeleiding uit de AWBZ   niet meer subsidiëren van de MEE organisaties   verhogen van de norm van gebruikelijke zorg voor persoonlijke verzorging   niet meer vergoeden van zorg met een duur korter dan 6 maanden   geen aanspraak op verblijf in verzorgingshuis als de benodigde zorg verhoudingsgewijs licht is   aanscherpen normen voor verblijf in een psychiatrische instelling (extramurale setting)   geen zorg voor verstandelijk gehandicapten voor mensen met een IQ van 70 en hoger   verhoging eigen bijdragen   doelmatiger uitvoering van de AWBZ *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 31. 31. resultaat: 4 beleidsvarianten 1.  AWBZ-versoberd - besparing van 20% zonder grote stelselwijziging 2.  Eigen Regie - de regie bij de cliënt 3.  Zorg Dichtbij - de gemeente als coördinator van de zorg 4.  Zorg Verzekerd - een stelsel met concurrerende verzekeraars. *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 32. 32. slotcitaat rapport Brede Heroverwegingen langdurige zorg: “… De werkgroep heeft niet de illusie dat enkel het creëren van een nieuwe structuur waarin verantwoordelijkheden duidelijker liggen en prikkels tot doelmatig handelen sterker zijn, de collectieve uitgaven aan langdurige zorg in 2015 met twintig procent doen verminderen, zoals de opdracht luidt. Een dergelijke taakstelling is alleen haalbaar met voorstellen die de wettelijke aanspraken op zorg beperken en voorstellen die het deel dat mensen zelf moeten betalen verhogen..” *website ministerie van Financiën april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 33. 33. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 34. 34. vereniging gehandicapten zorg Nederland: “de inhoudelijke hoofdlijn is terug naar een kernvoorziening binnen de langdurige zorg voor de zwaarste groepen, veel meer overheidssturing (rijk of gemeente) en meer eigen verantwoordelijkheid voor de rest van de huidige langdurige zorg 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 35. 35. GGZ Nederland: “…voor ggz-cliënten kan het stapelen van de genoemde bezuinigingsvoorstellen uit de diverse rapporten van de ambtelijke werkgroepen leiden tot problemen. (eigen bijdragen in de adviezen curatieve en langdurige zorg, het geheel of ten dele schrappen van (zorg-)toeslagen, het korten op preventie en re-integratiebudgetten en het verlagen van minimumloon en bijstand)” 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 36. 36. Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie: “Duidelijk is dat we een gezamenlijke opdracht hebben: met iets minder middelen die verzekerde zorg overeind houden” 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 37. 37. Raad voor de Volksgezondheid & Zorg: “De RVZ vindt dat de zorgsector zich moet omvormen van organisaties die zich bezig houden met zorg en ziekte naar instellingen die gezondheid en gedrag centraal stellen.” 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 38. 38. de werkgroepen hebben slechts 180 miljard onderzocht van de 300 miljard jaarlijkse Rijksuitgaven buiten beschouwing bleven veel uitkeringen , uitgaven van provincies en gemeenten, subsidies voor kunst en omroep en contributie EU Centraal Planbureau heeft berekend dat er 29 miljard bezuinigd moet worden; maar gaat daarbij uit vanAOW verhoging naar 67, langzamere kostenstijging gezondheidszorg en invoering eigen risico €775 ambtenaren van Min.v Financiën gaan uit van 15 tot 18 miljard bezuinigingen voor de komende kabinetsperiode *Elsevier 10 april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 39. 39. er is geen sprake van echte bezuinigen (beperken van uitgaven) op overheidsniveau en: hoe kan 15 tot 18 miljard bezuinigen voldoende zijn als dat 4 jaar geleden, met goede economische vooruitzichten, een eenzelfde bedrag was? *Elsevier 10 april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 40. 40. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen

×