www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beArbeidsmarkt moderniseringPhilippe Melis, Social & public affairs Manager Tempo-Team
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beMethodologie• Representatieve steekproef• België: 550 werknemers – 200 HR managers• Duit...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beModernisering arbeidsmarkt is meer dan ooitprioritair• De ministerraad bekrachtigde akko...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.bePijnpunten hervorming arbeidsmarkt• Hervorming arbeidsmarkt• Activering langdurig werklo...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beHervorming vooral prioritair voor werkgevers• 1/3de Belgischewerknemers vindt datBelgië ...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beWerknemers voor verhoging druk op werklozen• Grote meerderheidBelgische WN wilextra stim...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beWerkgevers zeer uitgesproken voor maatregelen• Grote meerderheid Belgischewerkgevers wil...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beOntslagregeling afstemmen op hertewerkstelling• Belgische werkgeversuitgesproken vragend...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beIndividuele en actieve loopbaanbegeleiding staatin België in kinderschoenen• Loopbaanbeg...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beKloof Vlaanderen/Wallonië mbt overdrachtarbeidsmarktbeleid naar gewesten blijft• Ondanks...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beVraag werkgevers naar actie tegen vergrijzing groot• Belgische WG uitgesprokenvragende p...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beWerknemers vragen actie op de werkvloer• Belgische WN én Duitsevragen maatregelen diewer...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beBelg vraagt actievere aanpak vergrijzing• Grote openheid/vraag naarconcrete maatregelen ...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beGevolgen van vergrijzing op de werkvloer in Belgiëleven vooral bij werkgevers• Werkgever...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beHardnekkige vooroordelen tov ouderen• Ruim 1 op 2 WN & WG bevestigen klassieke vooroorde...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beGrote perceptiekloof over kwaliteiten ouderen• Kloof is groot• Jonge werknemers enwerkge...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beConclusies Er is een duidelijke kloof tussen België en Duitsland naar perceptieen behoe...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beMeest opvallende vaststellingen in België Belgen streng voor werklozen: steun verlagen,...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beTempo-Team zet in op activering Actie jongeren werkloosheid Begeleiding jonge werkloze...
www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beVragen?20
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tempo-Team onderzoek arbeidsmarkt hervorming - Helft werkgevers en 1/3de werknemers buist arbeidsmarkthervormingen

451 views

Published on

De modernisering van de arbeidsmarkt blijft de gemoederen van de sociale partners en politici beroeren. Veel vooruitgang wordt er echter niet geboekt. De roep om actie en daadkracht klinkt dan ook luid bij werknemers en werkgevers. Vergeleken met Duitsland, waar de arbeidsmarkt zeer diepgaand hervormd werd, heeft België een grote achterstand. Werkgevers en werknemers moeten echter ook de hand in eigen boezem durven steken als het over activering van ouderen gaat. De vooroordelen tegenover de kwaliteiten van oudere werknemers ontstellend hoog.

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tempo-Team onderzoek arbeidsmarkt hervorming - Helft werkgevers en 1/3de werknemers buist arbeidsmarkthervormingen

 1. 1. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beArbeidsmarkt moderniseringPhilippe Melis, Social & public affairs Manager Tempo-Team
 2. 2. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beMethodologie• Representatieve steekproef• België: 550 werknemers – 200 HR managers• Duitsland: 529 werknemers – 200 HR managers• Kwantitatieve peiling naar• Modernisering / hervorming van de arbeidsmarkt in België en Duitsland• Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Tempo-Team door InSites Consulting -Q1 2013
 3. 3. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beModernisering arbeidsmarkt is meer dan ooitprioritair• De ministerraad bekrachtigde akkoord tussen sociale partners om de arbeidte moderniseren (29/maart)• Minister van Werk Monica De Coninck: “We werken aan een nieuwearbeidsmarkt, met antwoorden op de reële situatie vandaag”• VDAB-topman Fons Leroy wil het arbeidsmarktbeleid opnieuw uitvinden• Christine Lagarde vraagt hervorming Belgische arbeidsmarkt• België heeft de scheefste arbeidsmarkt van Europa- studie Nationale Bankover mismatch arbeidsmarkt• Belgische arbeidsmarkt groter zorgenkind dan begroting - Planbureau
 4. 4. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.bePijnpunten hervorming arbeidsmarkt• Hervorming arbeidsmarkt• Activering langdurig werklozen, jongeren, 50plussers• Ontslagregeling en hertewerkstelling• Loon en anciënniteit• Individuele loopbaanbegeleiding• Aanpak vergrijzing• Impulsen voor langer werken
 5. 5. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beHervorming vooral prioritair voor werkgevers• 1/3de Belgischewerknemers vindt datBelgië achter loopt• 1 op 2 Belgischewerkgevers is niettevreden• Werkgevers heel watkritischer danwerknemers
 6. 6. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beWerknemers voor verhoging druk op werklozen• Grote meerderheidBelgische WN wilextra stimuli omwerklozen teactiveren• Kloof met Duitsland(waar moderniseringverder gevorderd is)is opvallend• Werknemers vragencombinatie tussenondersteunende(opleiding, stage) &ontmoedigende(minderwerkloosheidssteun)maatregelen
 7. 7. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beWerkgevers zeer uitgesproken voor maatregelen• Grote meerderheid Belgischewerkgevers wil extra stimuliom werklozen te activeren• Duitse werkgevers zijnduidelijk meer tevreden methun dwingendeactiveringsmaatregelen• Werkgevers minder bereidom zelf inspanningen televeren (meer begeleidingvan werklozen)
 8. 8. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beOntslagregeling afstemmen op hertewerkstelling• Belgische werkgeversuitgesproken vragende partijvoor versoepelingontslagregeling• Werknemers NIET• Duitse WG en WN meer op 1lijn in deze materieBij ontslag moet focus liggen op tewerkstelling en niet opopzegvergoedingOntslagwetgeving moet versoepeld worden• Focus op werk ipvvergoeding is in beide landengroot; maar het grootst inBelgië59%40%55%49%0%20%40%60%80%100%België DuitslandWerkgeversWerknemer46%29%23% 22%0%20%40%60%80%100%België DuitslandWerkgeversWerknemers
 9. 9. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beIndividuele en actieve loopbaanbegeleiding staatin België in kinderschoenen• Loopbaanbegeleiding staathet minst ver bij BEwerkgevers• Duitse werkgevers zien ermeer het belang van in• Grote vraag naar loopbaanbegeleiding• Weinig bedrijven maken ervandaag werk van• Loopbaancheques zijnwelkomWerkgeversBelgië
 10. 10. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beKloof Vlaanderen/Wallonië mbt overdrachtarbeidsmarktbeleid naar gewesten blijft• Ondanks ingrijpenderegionalisering arbeidsmarktbeleid is nog steeds 1 op 4werknemers voor splitsingSZ• Meer werkgevers voorsplitsing dan werknemers• Vlaamse werkgeversuitgesproken voorstandervan splitsing SZSplitsing van de sociale zekerheid is nodig om arbeidsmarkt-beleid te optimaliserenPerceptie impact overdracht bevoegdheid arbeidsmarktbeleid(werkgevers)• Overdracht bevoegdhedenarbeidsmarktbeleid wordtalleen in Vlaanderen positiefonthaald bij werkgevers
 11. 11. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beVraag werkgevers naar actie tegen vergrijzing groot• Belgische WG uitgesprokenvragende partij• Bijna 1 op 2 Belgische WGwil pensioenleeftijd énverplichte loopbaanduur nogverhogen
 12. 12. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beWerknemers vragen actie op de werkvloer• Belgische WN én Duitsevragen maatregelen diewerkgevers aanzetten ominzetbaarheid van ouderen tevergroten• Maar niemand wil (nog)langer werken
 13. 13. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beBelg vraagt actievere aanpak vergrijzing• Grote openheid/vraag naarconcrete maatregelen ominzetbaarheid ouderen op dewerkvloer te vergroten• Consensus over zachtemaatregelen• Raken aan verworvenhedenligt moeilijk• Loon loskoppelen vananciënniteit is brug tever voor WN• WG open voor verderoptrekkenpensioenleeftijd …
 14. 14. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beGevolgen van vergrijzing op de werkvloer in Belgiëleven vooral bij werkgevers• Werkgevers schattengevolgen van devergrijzing veel hogerin dan werknemers• Ruim 1 op 3 WG zietteveel aan ouderenals een negatief feit• Nog steeds minderdan de helft van deWG heeft geen planom vergrijzing op tevangen• cao 104 die WGverplicht sinds dit jaarverplicht om plan vanaanpak van vergrijzinglijkt nog nietingeburgerd
 15. 15. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beHardnekkige vooroordelen tov ouderen• Ruim 1 op 2 WN & WG bevestigen klassieke vooroordelen: te weinigflexibel, innovatief, aanpassingsvermogen; te veel afwezig• Bijna 2/3de WG erkennen negatieve vooroordelen• 40% werkgevers erkent ouderen te onderschatten
 16. 16. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beGrote perceptiekloof over kwaliteiten ouderen• Kloof is groot• Jonge werknemers enwerkgevers zien weiniguitgesprokenkwaliteiten bij ouderewerknemers• Maw het probleem vaninzetbaarheid &activering ouderewerknemers ligt langniet alleen bij overheid!
 17. 17. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beConclusies Er is een duidelijke kloof tussen België en Duitsland naar perceptieen behoeften inzake hervorming van de arbeidsmarkt Actiegerichte maatregelen voor modernisering schieten tekort of wordenniet genomen Belgische WN én WG vragende partij voor Kloof België – Duitsland het grootst bij werkgevers Arbeidsmarkt Duitsland is niet enkel rozengeur en maneschijn ! Vooral niet voor de werknemers Kritiek op overheid en werkgevers is er ook groot De bereidheid van werknemers en werkgevers om zelf actie teondernemen is niet altijd aanwezig; men staat vooral kritisch tovde overheid en is dat minder voor zichzelf Perceptie oudere werknemers is verontrustend slecht Veel vooroordelen Weinig actiebereidheid (plan, rekrutering, integratie, faciliteren van langerwerken)
 18. 18. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beMeest opvallende vaststellingen in België Belgen streng voor werklozen: steun verlagen, meer plichten Meerderheid WG én WN voor wijziging ontslagregeling (nadruk ophertewerkstelling ipv vergoeding) Meer loopbaanbegeleiding is uitgesproken wens van alle partijen Vooroordelen tegenover ouderen zijn groot bij WN én WG Concrete plannen voor aanpak vergrijzing ontbreken niet alleen bijoverheid maar ook bij werkgevers & werknemers; actiebereidheid islaag
 19. 19. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beTempo-Team zet in op activering Actie jongeren werkloosheid Begeleiding jonge werklozen Rekruteringscampagne jongeren Cheques loopbaanbegeleiding Tempo-Team wil pionieren, zoals bij dienstencheques Sterk parcours inzake begeleiding en omkadering Mobile app & web Drempel naar uitzendwerk verlagen: sterke opstap naar vast werk Vraag & aanbod snel op elkaar afstemmen Activeringstrajecten voor kansengroepen op arbeidsmarkt Diverse tewerkstellingsprojecten
 20. 20. www.tempo-team.xxwww.tempo-team.beVragen?20

×