Prednaska 2010 Janičina

381 views
338 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prednaska 2010 Janičina

 1. 1. PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,… Ing. Ladislav Janičina EKOTREND SLOVAKIA M.Hlaváčka 21 05401 Levoča Seminár Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora - projekt „ DNI EP 2009-2011“
 2. 2. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>
 3. 3. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>
 4. 4. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>
 5. 5. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva je držiteľom Osvedčenia o zápise ochrannej známky PREDAJ Z DVORA vydaným Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 6. 6. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>* značku PREDAJ Z DVORA udeľuje výrobcom </li></ul><ul><li>EKOTREND Slovakia-zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>* značku možno udeliť prvovýrobcom domácej výroby, kt orí : </li></ul><ul><li>predávajú svoje výrobky konečnému spotrebiteľovi </li></ul><ul><li>výrobky sú vyrobené z vlastných surovín </li></ul><ul><li>výrobky vyrábajú podľa vlastných receptúr </li></ul><ul><li>všetky fázy výroby boli uskutočnené na Slovensku </li></ul>
 7. 7. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Všeobecné zásady udeľovania značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba </li></ul><ul><li>ktorá vyrába vlastné výrobky. </li></ul><ul><li>-Žiadateľ podáva žiadosť na EKOTREND SLOVAKIA – zväz </li></ul><ul><li>ekologického poľnohospodárstva, ktorý ju zaregistruje. </li></ul><ul><li>- EKOTREND SLOVAKIA – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>vyzve žiadateľa k osobnému stretnutiu. </li></ul><ul><li>Zástupca EKOTREND SLOVAKIA – zväz ekologického </li></ul><ul><li>poľnohospodárstva navštívi žiadateľa. </li></ul><ul><li>Spolu vypíšu jednotlivé formuláre. </li></ul><ul><li>Na odborné posúdenie žiadosti o udelenie značky </li></ul><ul><li>vytvorí predseda zväzu EKOTREND Slovakia trojčlennú komisiu. </li></ul><ul><li>-Komisia posúdi žiadosť a rozhodne. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Požiadavky na získanie značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Výrobca musí spĺňať požiadavky ustanovené príslušnými </li></ul><ul><li>právnymi predpismi. </li></ul><ul><li>-Výrobca musí vyrábať výrobky z vlastnej produkcie podľa </li></ul><ul><li>vlastnej receptúry a technológie výroby. </li></ul><ul><li>-Všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočniť na území </li></ul><ul><li>Slovenskej republiky. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Udelenie značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Ak výrobca spĺňa podmienky na udelenie značky, táto bude </li></ul><ul><li>udelená rozhodnutím v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. </li></ul><ul><li>Ak nie sú splnené podmienky na udelenie značky, túto skutočnosť </li></ul><ul><li>predseda zväzu písomne oznámi žiadateľovi, spolu s uvedením </li></ul><ul><li>dôvodov, pre ktoré nie je možné značku udeliť. </li></ul><ul><li>-Žiadateľ môže opätovne podať žiadosť o udelenie značky </li></ul><ul><li>po odstránení nedostatkov, pre ktoré mu bola žiadosť zamietnutá. </li></ul><ul><li>-Na udelenie značky nie je právny nárok. </li></ul><ul><li>-Komisia je trojčlenná. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Rozhodnutie o udelení značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Zväz EKOTREND Slovakia udeľuje značku vydaním </li></ul><ul><li>rozhodnutia. Rozhodnutie sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, </li></ul><ul><li>z ktorých každý má platnosť originálu. Jedno rozhodnutie sa </li></ul><ul><li>doručuje žiadateľovi, druhé ostáva na Zväze EKOTREND </li></ul><ul><li>Slovakia. Súčasťou rozhodnutia je vystavený certifikát, </li></ul><ul><li>ktorý sa odovzdáva žiadateľovi. </li></ul><ul><li>-Oznámenie o vydaní rozhodnutia sa publikuje </li></ul><ul><li>na www.predajzdvora.sk. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>Rozhodnutie o udelení značky PREDAJ Z DVORA -Rozhodnutie obsahuje 1/identifikačné údaje o výrobcovi (meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa, IČO), 2/súhlas na používanie loga „PREDAJ Z DVORA“ počas platnosti rozhodnutia o udelení značky, 3/dátum vydania rozhodnutia a obdobie, na ktoré bolo rozhodnutie udelené, 4/podmienky, ktoré musí výrobca, ktorému bola udelená značka dodržiavať pri výrobe.
 12. 12. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Kontrola dodržiavania zásad </li></ul><ul><li>Priebežnú kontrolu dodržiavania podmienok rozhodnutí </li></ul><ul><li>o udelení značky a kontrolu parametrov, ako aj súlad </li></ul><ul><li>s požiadavkami legislatívy vykonávajú členovia komisie </li></ul><ul><li>1 x ročne. </li></ul><ul><li>-O kontrole dodržiavania podmienok podľa bodu 1 vyhotoví </li></ul><ul><li>člen komisie záznam. </li></ul><ul><li>-Ak ten, komu bola udelená značka, nedodržiava podmienky </li></ul><ul><li>vyplývajúce z rozhodnutia o udelení značky, člen komisie </li></ul><ul><li>ho vyzve na odstránenie nedostatkov v lehote do 30 dní. </li></ul><ul><li>-Ak ten, komu bola udelená značka nedostatky v danej </li></ul><ul><li>lehote neodstráni, značka mu bude odňatá. </li></ul><ul><li>-Dôvodom na odňatie značky môže byť aj nečestné správanie </li></ul><ul><li>držiteľa značky, ktoré poškodzuje hodnotu značky, alebo je v </li></ul><ul><li>rozpore s marketingovými cieľmi a zásadami udeľovania značky. </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Zodpovednosť držiteľa značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Držiteľ zodpovedá za to, že všetky údaje v žiadosti sú úplné, </li></ul><ul><li>pravdivé a aktuálne. </li></ul><ul><li>-Držiteľ značky je povinný </li></ul><ul><li>1/ dodržiavať podmienky ustanovené v Kódexe predaja z dvora, </li></ul><ul><li>2/ preukázať sa členom komisie rozhodnutím o udelení značky </li></ul><ul><li>a dodržiavať parametre uvedené v technickej dokumentácii k výrobku. </li></ul><ul><li>-Držiteľ značky súhlasí so zverejňovaním údajov vyplývajúcich </li></ul><ul><li>z rozhodnutia o udelení značky v rozsahu: meno fyzickej osoby </li></ul><ul><li>alebo právnickej osoby (obchodné meno, adresa). </li></ul>
 14. 14. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>Zodpovednosť držiteľa značky PREDAJ Z DVORA -Držiteľ využíva udelenú značku tak, aby nespôsobil jej znevažovanie. -Značka je udeľovaná priebežne počas celého roka. -Držiteľ značky môže požiadať Zväz EKOTREND Slovakia o ukončenie držby značky skôr, ako uplynie ustanovené obdobie platnosti rozhodnutia o udelení značky. -Držiteľ značky je povinný informovať Zväz EKOTREND Slovakia o ukončení výroby a zmenách technológie výroby.
 15. 15. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>Záverečné ustanovenia - Značku PREDAJ Z DVORA udeľuje Zväz EKOTREND Slovakia na obdobie dvoch rokov. -Všetky údaje uvedené v žiadosti sa považujú za dôverné a možno ich používať len na účely vydania rozhodnutia a jeho udelenia, odňatia rozhodnutia alebo propagácie značky. -Žiadateľ môže znovu požiadať o predĺženie rozhodnutia o udelení značky, a to najmenej dva mesiace pred ukončením oprávnenia používať značku. -Ak sa platnosť rozhodnutia nepredĺži, musí byť logo PREDAJ Z DVORA do 1 mesiaca odstránené.
 16. 16. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Kódex PREDAJA Z DVORA – Desatoro predaja z dvora </li></ul><ul><li>Som prvovýrobca. </li></ul><ul><li>Vyrábam z vlastných surovín. </li></ul><ul><li>Vyrábam podľa vlastných receptúr. </li></ul><ul><li>Svoje výrobky predávam konečnému spotrebiteľovi. </li></ul><ul><li>Všetky fázy výroby sú uskutočňované na Slovensku. </li></ul><ul><li>Používam značku PREDAJ Z DVORA udelenú </li></ul><ul><li>na základe rozhodnutia komisie Zväzu EKOTREND Slovakia. </li></ul><ul><li>7. Som držiteľom platného certifikátu PREDAJ Z DVORA. </li></ul><ul><li>Svojim správaním pozitívne vplývam na rozvoj </li></ul><ul><li>značky PREDAJ Z DVORA. </li></ul><ul><li>Dodržiavam právne predpisy. </li></ul><ul><li>O problémoch bezodkladne informujem </li></ul><ul><li>Zväz EKOTREND Slovakia. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>Používať logo PREDAJ Z DVORA je možné len po predchádzajúcej komunikácii so Zväzom EKOTREND Slovakia
 18. 18. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>55/1997 Z.z. ZÁKON zo 6. februára 1997 o ochranných známkach </li></ul><ul><li>§ 26 </li></ul><ul><li>Majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať </li></ul><ul><li>zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou </li></ul><ul><li>zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby </li></ul><ul><li>a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu. </li></ul><ul><li>(3) Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, </li></ul><ul><li>poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom </li></ul><ul><li>spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané </li></ul><ul><li>zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie. </li></ul><ul><li>(4) Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy. </li></ul>
 19. 19. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ <ul><li>Ing. Ladislav Janičina </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www. ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Tel: +421 911 234 813 </li></ul>

×