Cfc clp talk 12

1,933 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfc clp talk 12

 1. 1. North1E Chapter, Angeles City CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 12 ANG TRANSPORMASYON KAY KRISTO C O U P L E S F O R C H R I S T
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN: Upang hikayatin ang mga tao na ipamuhay nang masigla ang bagong buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at himukin silang maging bahagi ng misyon ng Couples for Christ
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T A. PANIMULA: • Ang Panginoon ay Siyang naglagak ng pundasyon ng bagong buhay na ito sa buong buod ng CLP. a) Ang iyong pagsisisi, personal na pagbabago, at ang iyong binagong pananampalataya sa Diyos. b) Ang pagtanggap mo kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. c) Ang pagkakaroon mo ng lakas at kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. d) At ngayon ang sunod-sunod na suporta at pormasyon na matatanggap mo sa CFC.
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T B. ANG LAYUNIN NG DIYOS a) Isang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos 1 Pedro 1:15-16 “Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat: “Magpakabanal kayo, sapagkat ako’y banal”
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T Mateo 16:24 “Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, lumutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.” Mateo 10:37-39 “Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karadap- dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito , at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito.
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Isang malalim na pakikipag-ugnayan sa isa’t- isa c) Isang mas malawak na pangako sa pagseserbisyo
 7. 7. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Habang ikaw ay lumalago at nagbabago, Ano ba ang nais nang Diyos? Nais nang Diyos na magtaguyod tayo ng pamilya sa Banal na Espiritu na magpapabago sa mukha ng mundo! (Families in the Holy Spirit Renewing the Face of the Earth a) Para sa katuparan ng plano ng Diyos. Efeso 1:10 “Pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Cristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.”
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Para sa katuparan ng Magiting na Tagubilin (Great Commission) Mateo 28:18-20 “Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.”
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T Marcos 16:15 “ Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita.”
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T C. PAANO MATUTUPAD ANG LAYUNIN NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG CFC? PAANO TAYO TUTUGON SA TAWAG NG DIYOS? 1. Ipagpatuloy ang paglago para sa personal na kabanalan 2. Magtayo ng mga malakas na pamilyang- Kristiyano at mga tahanan 3. Ipagpatuloy ang ating gawaing palaganapin ang Ebanghelyo
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T D. KONKLUSYON 1. Isang napakalaking karangalan ang makarating ka kung nasaan ka ngayon 2. Kailangan nating UMUSAD pa
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T Filipos 3:7-8, 12-13 “Ngunit dahil kay Cristo, ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan makamtan ko lamang si Cristo…Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako’y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Cristo Jesus, nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap.”
 13. 13. C O U P L E S F O R C H R I S T DEDICATION CEREMONY
 14. 14. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talk and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City C O U P L E S F O R C H R I S T
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T
 16. 16. C O U P L E S F O R C H R I S T
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T
 18. 18. C O U P L E S F O R C H R I S T
 19. 19. C O U P L E S F O R C H R I S T

×