Cfc clp talk 10

3,123 views
2,739 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
173
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfc clp talk 10

 1. 1. North1E Chapter, Angeles City CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 10 ANG PAGLAGO SA BUHAY ESPIRITUAL C O U P L E S F O R C H R I S T
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN: Para ituro ang mga basikong kasangkapan sa pag-lago at pag-hinog bilang Kristiyano
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T A. PANIMULA: 1. Ang bautismo sa Espiritu ay siya pa lamang simula. Ngayon, kailangan nating lumago dito sa bagong buhay sa Espiritu. 2. Upang tayo’y lumago, kailangan nating gamitin ang mga paraan sa paglago na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito ay ang mga: panalangin, pag-aaral, paglilingkod, at pakikisalamuha
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T OUTER RIM HUB S P O K E S Christian Living Jesus Christ Relationship to Christ
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T P R A Y E R Christian Living Christian Living ChristianLiving ChristianLiving
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T B. ANG UNANG KASANGKAPAN: PANALANGIN 1. Ang panalangin ay siyang pangunahing paraan upang maitayo at mapanatili ang malalim at mapagmahal na personal na relasyon sa iyo at nang sa Diyos 2. Ang matagumpay na buhay na may panalangin ay may tatlong mahalagang prinsipyo
 7. 7. a) Ang ating panalangin ay dapat maging matapat (faithful) Mateo 6:6 “Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.” Kailan? Saan? Gaano Katagal? Magpasya na maglaan ng oras sa araw- araw para sa Panginoon
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T •Gumamit ng “format” na maari mong umpisahan. - A C T S. Adoration (Papuri) Contrition (Pagsisisi) Thanksgiving (Pasasalamat) Supplication (Petisyon) •Gumamit ng pangaraw-araw na gabay-dasal. (gaya ng In His Steps, God’s Word Today, Didache’, Gabay sa Bibliya, atbp)
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Ang ating panalangin ay dapat pangunahan ng Espiritu Santo c) Ang ating panalangin ay dapat nakasentro sa pakikipag-ugnayan natin kay Jesus
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T P R A Y E R S T U D Y Christian Living Christian Living ChristianLiving ChristianLiving
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T C. ANG PANGALAWANG KASANGKAPAN: PAG-AARAL 1. Kailangan nating makilala ang Diyos at maintindihan natin Siya at ang Kanyang pamamaraan. Ang pag-aaral ay dapat sinasadya, nakatuon sa ehersisyo ng katalinuhan; hindi nakatuon sa akademyang aspeto kundi sa mas malawak na proseso ng pagkakaintindihan tungkol sa Diyos upang sa ganoon ay maibig natin Siya at mapagsilbihan ng lubos
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Tatlong paraan upang higit na matutuhan natin ang Diyos: a) Ang Bibliya b) Babasahing Espiritwal c) Mga turo at mga Pag-aaral
 13. 13. C O U P L E S F O R C H R I S T P R A Y E R S E R B I S Y O S T U D Y Christian Living Christian Living ChristianLiving ChristianLiving
 14. 14. C O U P L E S F O R C H R I S T D. ANG PANGATLONG KASANGKAPAN: PAGLILINGKOD 1. Si Jesus, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay nagtatrabaho sa atin, hindi lamang sa ating pansariling pag-asenso, kundi upang bigyan tayo nang epektibong paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang bayan. 2. Kailangan magkaroon tayo ng kaisipang- naglilingkod (mentality of service) na makikita natin ang buong buhay natin na iniaalay na naglilingkod sa gawa ng Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng puso ng isang alipin
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T Mateo 20:26-28. “Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay sng kanyang buhay upang matubos ang marami.”
 16. 16. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Mga paraan upang tayo’y makapaglingkod: a) Una, naglilingkod tayo sa Diyos sa paraan nang ating buhay b) Naglilingkod din tayo sa pamamagitan ng paggawa ng mga payak na responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos para sa ating araw-araw na pamumuhay c) Napagsisilbihan natin ang ating mga kapwa kung kinikilala natin ang mga oportunidad sa pagsisilbi sa ating pangaraw-araw na buhay
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T d) Magbigay-testigo o maging saksi o tagapamahayag (witnessing) sa ating pananampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng ating pangaraw-araw na buhay e) Gawing handa ang sarili at mga kayamanan (resources) para sa trabaho ng Diyos. Ang ating oras, talento at salapi (3 T’s: time, talent and treasure).
 18. 18. C O U P L E S F O R C H R I S T •Santiago 2:14-17. “Mga kapatid ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya’y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa: ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, “Patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog,” ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot ito sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa.”
 19. 19. C O U P L E S F O R C H R I S T P R A Y E R S E R V I C E F E L L O W S H I P S T U D Y Christian Living Christian Living ChristianLiving ChristianLiving
 20. 20. C O U P L E S F O R C H R I S T E. ANG PANG-APAT NA KASANGKAPAN: PAKIKISALAMUHA1. Ang pakikisalamuha ay lahat halos ginagawa ng mga Kristiyano na sama-sama bilang isang katawan. Ito ang nagpapatibay ng espiritwal na katotohanan na tayo ay magkakapatid na nagmumula sa isang pamilya. 2. Hindi tayo nagiging Kristiyano sa pamamagitan lamang nang ating sarili. Kailangan makisalamuha tayo sa iba para madama natin ang kabuuan ng buhay-Kristiyano.
 21. 21. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Mga paraan upang madama ang pakiki- salamuhang-Kristiyano. a) Pagsamba sa Banal na Misa; mga Prayer Meeting at mga komperensya. b) Pagdalo sa mga pagtuturo at pagtutuwid (formation) na pag-aaral. c) Nagse-serbisyo nang sama-sama (kagaya nang CLP’ng ito). d) Mga pagtitipong-sosyal (family day, atbp)
 22. 22. C O U P L E S F O R C H R I S T P R A Y E R S E R V I C E F E L L O W S H I P S T U D Y S A C R A M E N T Christian Living Christian Living ChristianLiving ChristianLiving
 23. 23. C O U P L E S F O R C H R I S T F. TALIWAKAS 1. Itong CLP’ng ito, ang Pangako ninyo kay Kristo, ang Bautismo sa Banal na Espiritu – lahat nang ito ay umpisa lamang ng bagong buhay. Mga “sanggol pa tayo kay Cristo” at kailangan nating lumago. GAMITIN ANG MGA KASANGKAPANG IBINIGAY NG DIYOS! 2. Kung ikaw ay matapat sa lahat nang nabanggit, hindi ka mabibigo. Amen! Amen!
 24. 24. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talk and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City C O U P L E S F O R C H R I S T
 25. 25. C O U P L E S F O R C H R I S T
 26. 26. C O U P L E S F O R C H R I S T

×