Taklimat format ABM tahun 2013

3,075 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taklimat format ABM tahun 2013

 1. 1.  Memberi panduan penyediaan cadangan permohonan perjawatan di bawah Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Tahun 2013.
 2. 2.  Permohonan ABM (P) Tahun 2013 merupakan cadangan keperluan perjawatan berdasarkan kepada unjuran keperluan dan keupayaan sebenar sekolah berkenaan. Berdasarkan maklumat/data operasi (sebenar) pada 30 Jun 2012 dengan mengambilkira keupayaan fizikal (bilik darjah, makmal, bengkel dsb). Ketepatan maklumat/data adalah asas kepada pemantapan perjawatan di sekolah.
 3. 3.  Keputusan Jemaah Menteri bertarikh 26 Mac 2010 ;  Pewujudan jawatan baru dalam Perkhidmatan Awam dibekukan. Sebaliknya bagi memenuhi keperluan tenaga kerja di sesebuah Kementerian atau Jabatan, kaedah tukar ganti (trade off), pindah butiran, pemansuhan, penempatan semula (redeployment) hendaklah dilaksanakan.
 4. 4.  Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 Tahun 2011: GARIS PANDUAN BAGI PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 2012 DAN 2013; “PERJAWATAN” 24. “Selaras dengan langkah Kerajaan untuk mengamalkan perbelanjaan berhemat, kaedah penempatan semula (redeployment) dan tukar ganti (trade off) perjawatan sedia ada akan dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan Kerajaan. Kementerian/Agensi bertanggungjawab memastikan struktur organisasi adalah mantap dan dinamik bagi memenuhi keperluan pelaksanaan GTP, ETP dan RMKe-10.”
 5. 5.  Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) merupakan salah satu kementerian yang diberi kebenaran oleh Agensi Pusat untuk memohon perjawatan melalui ABM (P) pada setiap tahun. Semua permohonan adalah berdasarkan kepada persetujuan dan norma perjawatan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. JPN diminta menyediakan cadangan keperluan perjawatan bagi sekolah / institusi di bawah kawalannya mengikut aktiviti berdasarkan unjuran keperluan dan keupayaan sebenar pada tahun hadapan. Sebarang unjuran yang dibuathendaklah berasaskan kepada data sebenar pada tahun semasa dan ditambah dengan data anggaran kemasukan pada tahun hadapan.
 6. 6.  Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan pengiraan perjawatan berasaskan sekolah pada tahun 2008 bermula dengan aktiviti rendah dan diteruskan kepada semua aktiviti pada tahun 2009. Pihak JPN yang menyediakan data dan maklumat asas bagi setiap sekolah/institusi adalah bertanggungjawab dan hendaklah memastikan bahawa data yang diberi adalah tepat sesuai dengan keupayaan fizikal seperti bilangan bilik darjah, makmal dan bengkel yang akan dapat menampung bilangan murid yang diunjurkan. Data yang disediakan dalam permohonan akan disemak oleh kementerian sebelum dibentangkan kepada pengurusan tertinggi sebelum dikemukakan kepada agensi pusat untuk pertimbangan dan kelulusan.
 7. 7.  Permohonan ABM (P) dalam talian atau aplikasi e-Operasi dibangunkan untuk menyediakan kemudahan permohonan ABM (P) secara online melibatkan sekolah-sekolah di bawah kawalan JPN. Semua format permohonan yang sebelum ini di buat secara manual (Perisian MS Excel) boleh dicapai melalui aplikasi ini. Semua maklumat/data yang dimasukkan (key in) mempunyai hubung kait dan aliran maklumat yang jelas di antara satu sama lain. Melalui aplikasi ini penyediaan permohonan ABM(P) boleh bermula di peringkat sekolah dan seterusnya semakan dan perakuan permohonan boleh dibuat di peringkat PPD dan JPN. Aplikasi e-Operasi boleh dicapai melalui url http:/apps.moe.gov.my/eoperasi
 8. 8.  Semasa menyediakan data/maklumat dalam cadangan ABM (P) perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian; Data Sebenar berakhir 30 Jun 2012i. Data bilangan murid dan kelas pra sekolahii. Data bilangan murid dan kelas integrasi P.Khasiii. Data bilangan murid dan kelas biasa SR/SMiv. Data bilangan kelas yang dicadang untuk dibukav. Data bilangan fizikal bilik darjah yang dijadikan kelasvi. Data bilangan makmalvii. Data bilangan bengkel
 9. 9.  Data Sebenar berakhir 30 Jun 2012VII. Data bilangan penghuni asrama (jika ada)VIII. Data bilangan murid dan kelas m.pel KHB, MPT, MPV, Sains Tingkatan 6 dan Bahasa AntarabangsaIX. Data bilangan murid Islam di SJKC dan SJKTX. Bilangan sekolah baru yang dijangka buka 2013XI. Bilangan sekolah yang tidak dapat dibuka dalam tahun 2012 (telah lulus perjawatan)
 10. 10.  Pemeriksaan Permohonan ABM (P) tahun 2013 bagi semua aktiviti akan diteruskan pada tahun ini bagi memastikan permohonan perjawatan yang optimum bagi setiap sekolah dan institusi. Sekiranya data yang diberikan adalah tepat maka bilangan perjawatan yang akan dipohon adalah tepat dan stabil pada tahun hadapan. Oleh itu perhatian yang lebih harus ditumpukan khasnya kepada sekolah/institusi yang memerlukan perjawatan tambahan kerana ada cadangan pertambahan bilangan fizikal bilik darjah, makmal, bengkel dan perluasan MPT/ Bhs Antarabangsa. Jika sekiranya tiada perubahan bilangan perjawatan adalah tidak berubah pada tahun hadapan.
 11. 11.  Norma Perjawatan (Pindaan sehingga tahun 2011) akan digunakan sebagai asas bagi asas bagi memohon perjawatan pada tahun 2013.
 12. 12.  Seperti yang diputuskan KPM, memantapkan pembukaan atau perluasan kelas-kelas berikut adalah di bawah kawalan bahagian tertentu. Oleh itu sebarang cadngan baru atau perluasan hendaklah mendapat kelulusan daripada pihak yang berkenaan: Bil Mata pelajaran Bahagian 1 Kelas Pra Sekolah BPSH 2 Mata Pelajaran Teknikal BPTV 3 Kelas Aliran Agama (KAA) BPI 4 Kelas Bahasa Antarabangsa BPK 5 Kelas Tingkatan 6 BPSH 6 Kelas Pendidikan Khas B.Pend Khas
 13. 13.  Pihak JPN diminta merancang dan menyelaras sebaik mungkin pertambahan murid, pembukaan kelas baru, dan sesi persekolahan (1 sesi atau 2 sesi) pada tahun 2013 terutama yang melibatkan pertambahan jawatan. Agensi Pusat tidak akan melayan sebarang permohonan pertambahan jawatan baru di sekolah/institusi di luar ABM perjawatan tahunan.
 14. 14.  Tarikh akhir bagi melengkap dan menghantar permohonan ABM Perjawatan tahun 2013 dalam talian e-Operasi kepada BPSM adalah sebelum atau pada pukul 12.00 tengah malam 27 Julai 2013. Aplikasi ini akan ditutup pada tarikh/ waktu tersebut bagi membolehkan pihak BPSM membuat semakan dan penyelarasan ke atas semua permohonan. Sebarang permohonan /pindaan selepas tarikh/waktu tersebut tidak akan dipertimbangkan.
 15. 15. BIL. JAWATANTAHUN CATATAN TRADE WUJUD MANSUH OFF2010 12,233 9,220 - 3,013 Jawatan Baru (PIB) *Pemansuhan oleh Agensi2011 8,822 8,822 5,799* Pusat * 4,706 (ABM(P) 2012) +2012 5,693* 4,706 - 987 (Di luar ABM) 22,748 5,799Jumlah 26,748 - 28,547
 16. 16.  PIB (Pembukaan Institusi Baru). Sebarang cadangan perluasan adalah tertakluk kepada kelulusan Agensi Pusat berdasarkan kemampuan pelaksanaan kaedah tukar ganti/pindah butiran.
 17. 17. JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISBIL PROGRAM/AKTIVITI TAHUN 2012 Penyediaan Format ABM (P) Tahun 1 2013 Secara Atas Talian Melalui Sistem 2 Jan - 30 Mac Maklumat Guru (E-Operasi) Pengujian dan Penambahbaikan 2 Penggunaan Aplikasi E-Operasi Bagi 5 April – 30 Jun Semua Aktiviti dan Jenis Sekolah, KPM Taklimat Format Permohonan ABM(P) Tahun 2013 Secara Atas Talian Melalui 3 Sistem Maklumat Guru (Modul E- 4&5 Operasi) Kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Tarikh Akhir Mengemukakan 4 Permohonan ABM(P) Tahun 2013 22 Kepada BPSM Mesyuarat / Pemeriksaan ABM (P) 23 Julai - 5 Tahun 2013 Bagi Semua Aktiviti 10 Ogos Mengikut JPN / Bahagian di KPM Pengumpulan dan Pengemaskinian 6 13-17 Data Permohonan ABM (P) Tahun 2013
 18. 18. JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISBIL PROGRAM/AKTIVITI TAHUN 2012 Penyediaan Draf Permohonan ABM (P) 7 30 Tahun 2013 Mesyuarat peringkat KPM / mengemukakan laporan ABM / 8 10 mesyuarat bersama Agensi Pusat / kelulusan ABM (P) Tahun 2012 Penyediaan Draf Waran Perjawatan 9 21-30 ABM (P) Tahun 201310 Taklimat Kelulusan ABM (P) Tahun 2013 15 PenyediaanPenyata Kelulusan Perjawatan Berasaskan Sekolah Tahun11 15 2012 Mengikut JPN dan Bahagian di KPM
 19. 19.  Status Pengoperasian Pembukaan Institusi Baru (PIB) Yang Telah Diluluskan Perjawatan  Memaklumkan senarai PIB yang telah beroperasi bagi urusan penurunan waran perjawatan ke JPN Kelulusan 987 Jawatan Tambahan (Di Luar ABM)  JPN perlu menyelaraskan perjawatan mengikut data berasaskan sekolah (yang terlibat sahaja) dan mengemukakan kepada BPSM (secara emel) selewatnya 9 Julai 2012 bagi pengemaskinian Penyata Kelulusan Perjawatan Berasaskan Sekolah Tahun 2012
 20. 20.  Permohonan Pindaan Penyata Kelulusan Perjawatan Berasaskan Sekolah Tahun 2012  Sebarang pindaan perlu dibawa melalui ABM (P) Tahun 2013 Status Sekolah Beroperasi Tanpa Murid Melalui Data E-Operasi  JPN perlu mengemaskini status pengoperasian sekolah melalui E-Operasi.
 21. 21.  Pentadbir JPN o Pegawai Data Bagi K2P o Pegawai Data Perjawatan K2P o Pegawai Data Perjawatan SPSBPSM o Perubahan Gred Sekolah o Perubahan Aktiviti Sekolah o Perubahan Pusat Akses o Perubahan Sesi Persekolahan o Perubahan Kategori Sekolah
 22. 22.  Sekolah Menengah Harian o Gred A o Gred B Sekolah Menengah Bestari Sekolah Menengah Model Khas
 23. 23. Senarai Sekolah Beroperasi Tanpa MuridBil Kod Sekolah Nama Sekolah NEGERI JOHOR1 JEA1093 SMK TAMAN NUSA DAMAI2 DEA6365 SMK KUTAN KELANTAN

×