004 pembentukan dan unsur fpk

3,210 views
2,917 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
95
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

004 pembentukan dan unsur fpk

 1. 1. Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara
 2. 2. Akta Pelajaran 1961 Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib 1960 “ Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik....…”
 3. 3. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan keluarga.” (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988)
 4. 4. “ Berteraskan kepada di atas (FPN), tuju hala dan matlamat pendidikan negara nampak semakin kukuh dari waktu sebelumnya. Gabung jalin antara rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan adalah menepati dengan falsafah pendidikan Islam.” … Dr. Mohd Nur Manuty 1989
 5. 5. “ Pendidikan berterusan ke arah perkembangan seimbang diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak, bertakwa dan beramal salih untuk membina masyarakat, hormat-menghormati dan bantu-membantu antara satu sama lain.” (Falsafah Pendidikan Islam mengikut resolusi)
 6. 6. RAJAH 1: STRATEGI BERSEPADU FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
 7. 7. “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 8. 8. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Huraian Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat Pendidikan Negara Matlamat pendidikan negara dapat ditafsirkan sebagai usaha yang komprehensif dan berterusan untuk melahirkan individu yang bersahsiah baik, berketrampilan seterusnya seimbang dan bersepadu dari segi JERI tanpa mengenepikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Menyediakan dan memberi peluang pendidikan kepada semua rakyat di negara ini tanpa mengira kaum dan asal keturunan.
 9. 9. Konsep Pendidikan Berdasarkan FPK Proses Pendidikan Berdasarkan FPK Pendidikan sebagai yang dihasratkan dalam FPK adalah suatu usaha yang berterusan dan berlangsung sepanjang hayat (life long education) Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang melibatkan JERI untuk membentuk individu yang seimbang dan harmonis dalam keempat-empat potensi tersebut.
 10. 10. Pendidikan Bersepadu Berdasarkan FPK Kesan Akhir Pendidikan Berdasarkan FPK Pengembangan unsur rohani, unsur emosi dan unsur jasmani tersebut perlu dilakukan secara bersepadu. Boleh dilihat dari dua dimensi utama iaitu dimensi instrinsik dan dimensi sosial.
 11. 11. PERANAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Sebagai suluh yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan pendidikan. Menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara Sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara Sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan Sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi P&P Sebagai pengawal ke atas sebarang penyelewengan aktiviti daripada dasar penndidikan Menghilangkan salah faham, keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan
 12. 12. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan Agama Individu Ekonomi Politik Sosial Sejagat
 13. 13. Unsur-unsur Falsafah Pendidikan Kebangsaan Keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan Menyeluruh dan bersepadu Memperkembang potensi individu Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri Insan yang seimbang dan harmonis Unsur jasmani Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Rakyat Malaysia yang berketrampilan Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Unsur rohani dan emosi Unsur intelek
 14. 14. Insan yang seimbang dan harmonis Ilmu pengetahuan dan akhlak mulia Tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Rohani Intelek Emosi Jasmani Falsafah Pendidikan yang berpaksikan kepada keTuhanan
 15. 15. Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan Terhadap Sistem Pendidikan Negara Implikasi terhadap kurikulum Implikasi terhadap pendidik Implikasi terhadap institusi pendidikan
 16. 16. Strategi Merealisasikan FPK Pembangunan insan Pembangunan sumber pendidikan Penyelidikan dan pembangunan (R & D)
 17. 17. SEKIAN… TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA

×