โรคไคลน์เฟลน์เตอร์ ซินโดรม
 ( Klinefelter's Syndrome )
ความผิดปกติทเกิดกับโครโมโซม Y
      ี่
    ความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซม Y โดยมีโครโมโซม Y เกินมาจากปกติ
 โครโมโซ...
เรียกผู้ป่วยที่เป็นแบบนี้ว่า ซูเปอร์
เมน (Super men) ลักษณะ
ของผู้ป่วยในเพศชายจะมีรูปร่างสูงใหญ่
กว่าปกติ มีอารมณ์ร้าย โมโ...
ข้อควรทราบ
    ความผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นสภาวะผิดปกติที่บุคคลนั้นได้รับการถ่ายทอด
 มากับยีนหรือโครโมโซม ความผิดปกติท...
กลุ่มอาการ ไคลน์เฟลน์เตอร์ (Klimefelter's syndrome)
     ปกติ แล้วเพศชายจะมีโครโมโซมเป็น XY แต่ผู้ที่มีความผิดปกติเป็...
อาการไคลเฟลน์เตอร์
   กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome) เป็นความ
 ผิดปกติที่เกิดกับผู้ป่วยเพศชาย ลักษณะจ...
ปัจจุบันมีการให้    ฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรน       ซึงเป็นฮอร์โมนเพศชาย
            ่
เนื่องจากผู้ป่วยมีก...
ลักษณะของกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์
2.    โครโมโซม X เกินมาจากปกติ พบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย มีดังนี้
   2.1 ในเพศหญิง...
2.2 ในเพศชาย โครโมโซมเพศเป็น
XXY หรือ XXXY จึงทาให้มีโครโมโซมใน
เซลล์ร่างกายเป็น 47 โครโมโซม หรือ 48
โครโมโซม ดังนั้นโครโม...
แหล่งอ้างอิง
http://www.maceducation.com/eknowledge/2432209100/02.htm


http://www.clinicrak.com/article/disarticle.php?no...
สมาชิกกลุ่ม
        นางสาวเกวลิน บารุงศิลป์ เลขที่ 3
        นางสาวเกศินี แต้มสาระ เลขที่ 23
       น...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

โรคไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม

23,665

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
23,665
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรคไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม

 1. 1. โรคไคลน์เฟลน์เตอร์ ซินโดรม ( Klinefelter's Syndrome )
 2. 2. ความผิดปกติทเกิดกับโครโมโซม Y ี่ ความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซม Y โดยมีโครโมโซม Y เกินมาจากปกติ โครโมโซมเพศ จึงเป็นแบบ XYY จึงทาให้โครโมโซมในเซลล์ร่างกายเป็น 47 โครโมโซมเป็นแบบ 44+XYY
 3. 3. เรียกผู้ป่วยที่เป็นแบบนี้ว่า ซูเปอร์ เมน (Super men) ลักษณะ ของผู้ป่วยในเพศชายจะมีรูปร่างสูงใหญ่ กว่าปกติ มีอารมณ์ร้าย โมโหง่าย บาง รายมีจิตใจปกติ และไม่เป็นหมัน ดังรูป รูปแสดงลักษณะผู้ป่วยกลุ่มซูเปอร์เมน
 4. 4. ข้อควรทราบ ความผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นสภาวะผิดปกติที่บุคคลนั้นได้รับการถ่ายทอด มากับยีนหรือโครโมโซม ความผิดปกติทางพันธุกรรมเหล่านี้มีสาเหตุเกิดมาจากการผ่า เหล่า หรือการเปลี่ยนแปลงภายในดีเอ็นเอของคน บางกรณีการผ่าเหล่าเกิดขึ้นขณะที่มี การสร้างเซลล์เพศในการแบ่งตัวระยะไมโอซิ ส กรณีอื่นๆ อาจเกิดได้จากการที่พ่อแม่ ถ่ายทอดเซลล์ซึ่งเกิดการผ่าเหล่าอยู่แล้วในร่าง กายให้กับลูกๆ
 5. 5. กลุ่มอาการ ไคลน์เฟลน์เตอร์ (Klimefelter's syndrome) ปกติ แล้วเพศชายจะมีโครโมโซมเป็น XY แต่ผู้ที่มีความผิดปกติเป็นไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม จะมีโครโมโซม X เกินมา 1 หรือ 2 โครโมโซม จึงมีโครโมโซมเพศเป็น XXY หรือ XXXY ลักษณะอาการนอกจากอาจจะมีภาวะปัญญาอ่อนแล้วยังมีรูปร่างอ้อนแอ้นตัว สูงชะลูด มีหน้าอกโต เป็นหมัน และยิ่งถ้ามีจานวนโคมโมโซม X มาก ก็จะยิ่งมีความรุนแรง เพิ่มขึ้น ไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม เป็น โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดโรคหนึ่ง พบได้ ประมาณ 1 ใน 500 ความผิดปกติ ได้แก่ พัฒนาการของลูกอัณฑะการสร้างตัวอสุจิลดลง สร้างฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลง อาการอาจแตกต่างกันได้บ้าง ส่วนใหญ่ที่พบคือ ลูกอัณฑะ เล็กมาก เป็นหมัน แขนยาวขายาว เต้านมโตผิดปกติ ไม่มีความต้องการทางเพศ และ สมรรถภาพทางเพศลดน้อยลงมาก ปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษาเฉพาะ ในอนาคตอาจมีการนาวิธียีนบาบัดมาใช้ได้ ปัจจุบันมี การให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายเนื่องจากผู้ป่วยมีการสร้างฮอร์โมนได้ น้อย พบว่าช่วยให้อาการต่างๆ จากการขาดฮอร์โมนนี้ดีขึ้นได้บ้าง สาหรับปัญหาเรื่องเป็น หมัน หรืออัณฑะไม่สามารถตรวจอสุจิได้นั้น เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อาจต้องทาการตรวจเป็น รายไป เนื่องจากยังมีโอกาสที่ผู้ป่วยบางรายสามารถสร้างอสุจิได้
 6. 6. อาการไคลเฟลน์เตอร์ กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome) เป็นความ ผิดปกติที่เกิดกับผู้ป่วยเพศชาย ลักษณะจะมีรูปร่างสูง หน้าอกโต เป็นหมัน และอาจมี ปัญญาอ่อนด้วย พบประมาณ 1.3 คน ต่อผู้ชาย 1000 คน สาเหตุเนืองจากมี ่ โครโมโซมผิดปกติคือ โครโมโซมเพศแบบ XXY ทาให้มีจานวนโครโมโซม 47 โครโมโซม ซึ่งเกินกว่าคนปกติ 1โครโมโซม (ในบางกรณีผู้ป่วยทีเ่ ป็นโรคนี้อาจจะมี โครโมโซมถึง 48 โครโมโซมเพราะมีโครโมโซมเพศแบบ XXXY) มีลักษณะดังนี้ เช่น พัฒนาการของลูกอัณฑะการสร้างตัวอสุจิลดลง สร้างฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลง อาการ อาจแตกต่างกันได้บ้าง ส่วนใหญ่ที่พบคือ ลูกอัณฑะเล็กมาก เป็นหมัน แขนยาวขายาว เต้านมโตผิดปกติ ไม่มีความต้องการทางเพศ และสมรรถภาพทางเพศลดน้อยลงมาก ปัจจุบันยังไม่มการรักษาเฉพาะ ในอนาคตอาจมีการนาวิธียีนบาบัดมาใช้ได้ ี
 7. 7. ปัจจุบันมีการให้ ฮอร์โมนเทส โทสเตอโรน ซึงเป็นฮอร์โมนเพศชาย ่ เนื่องจากผู้ป่วยมีการสร้างฮอร์โมนได้น้อย พบว่าช่วยให้อาการต่างๆ จากการขาด ฮอร์โมนนี้ดขึ้นได้บ้าง สาหรับปัญหาเรื่อง ี เป็นหมัน หรืออัณฑะไม่สามารถตรวจอสุจิ ได้นั้น เมือเข้าสู่วัยเจริญพันธุอาจต้องทา ่ ์ การตรวจเป็นรายไป เนืองจากยังมีโอกาส ่ ที่ผู้ป่วยบางรายสามารถสร้างอสุจิได้ โครโมโซมเพศแบบ XXXY
 8. 8. ลักษณะของกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ 2. โครโมโซม X เกินมาจากปกติ พบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย มีดังนี้ 2.1 ในเพศหญิง โครโมโซมเพศ เป็น XXX หรือ XXXX จึงทาให้โครโมโซมใน เซลล์ร่างกายเป็น 47 โครโมโซม หรือ 48 โครโมโซม ดังนันโครโมโซมจึงเป็นแบบ ้ 44+XXX หรือ 44+XXXX เรียกผู้ป่วยทีเ่ ป็นแบบนี้ว่า ซูเปอร์ฟีเมล (Super female) ลักษณะของผู้ป่วย ในเพศหญิงทั่วไปดูปกติ สติปัญญาต่ากว่าระดับปกติ ลูกทีเ่ กิดมาจากแม่ที่มีโครโมโซม แบบนีอาจมีความผิดปกติเช่นเดียวกับแม่ ้
 9. 9. 2.2 ในเพศชาย โครโมโซมเพศเป็น XXY หรือ XXXY จึงทาให้มีโครโมโซมใน เซลล์ร่างกายเป็น 47 โครโมโซม หรือ 48 โครโมโซม ดังนั้นโครโมโซมจึงเป็นแบบ 44+XXY หรือ 44+XXXY เรียกผู้ป่วยแบบนี้ว่า กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome) ลักษณะของผู้ป่วยในเพศชายมีลกษณะคล้ายเพศ ั หญิง สะโพกพาย หน้าอกโต จะสูงมากกว่าชาย ปกติ ลูกอัณฑะเล็ก ไม่มอสุจิ จึงทาให้เป็นหมัน ดัง ี รูป รูปแสดงลักษณะกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์
 10. 10. แหล่งอ้างอิง http://www.maceducation.com/eknowledge/2432209100/02.htm http://www.clinicrak.com/article/disarticle.php?no=245 http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/53/2/heredi ty/topic05_04.html
 11. 11. สมาชิกกลุ่ม นางสาวเกวลิน บารุงศิลป์ เลขที่ 3 นางสาวเกศินี แต้มสาระ เลขที่ 23 นางสาวนันทนา มาสพเหมาะ เลขที่ 8 นางสาวมัทนา วนพงษ์ เลขที่ 11 นายพงศธร หวลสวาสดิ์ เลขที่ 14 นายรุ่งเรือง แก้วมณี เลขที่ 15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×