READERZO BINNENZO BUITEN  Intrinsieke Kracht; de verbindende en creërende kracht die besloten ligt in de IDentiteit van ...
Vaak zie je bij bedrijven geen gemeenschappelijke trots voor het merk,  het enthousiasme voor waar het bedrijf voor staat...
Vijf vormen van                  Gevorderden gebruiken merkbeleid met                  ...
Congruent in                     nen - ook de zachte kant (houding en beleving            ...
Het Zalmhuis                    het bedrijf. Hoe beter de match tussen                 ...
zijn manier. Zoiets is niet oplegbaar. Terwijl depraktijk leert dat een extern bureau of de topbepaalt wat er bij de ident...
Als top-down en                  laten als team / bedrijf of individu.                  ...
Rol vande leiding!De rol van de leidinggevende is hierbijoverigens wel een belangrijke. Als hij nietde ruimte en het vertr...
1  - wortels => de reden van bestaan of oprichting   - drijfveren => waarom doen we wat we doen   - traditie - gesch...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Z obinnen zobuiten

375 views
320 views

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Z obinnen zobuiten

 1. 1. READERZO BINNENZO BUITEN Intrinsieke Kracht; de verbindende en creërende kracht die besloten ligt in de IDentiteit van een bedrijf. Yael van Assendelft & Ron van Gils TAGS: Authenticiteit, Identiteit, Congruentie, In- Extern, Creativiteit, Ruimte, Leider- schap, 21ste eeuw, IQ, EQ, SQ, Onzichtbaar, Zichtbaar maken, Intrinsieke Kracht, Kern, Waarden, Collectiviteit, Zacht, Hard, Hart, Magnetising, Top-down meets bottum- up, Ziel, Merk, Verbinden, Lichaamstaal van je onderneming, Gedrag, Interactiviteit.
 2. 2. Vaak zie je bij bedrijven geen gemeenschappelijke trots voor het merk, het enthousiasme voor waar het bedrijf voor staat, blijft onbenut. Het wordt niet onderling gedragen noch uitgedragen; het merk komt niet tot zijn recht. Jammer, want het maakt dat bedrijven niet authentiek overkomen. Hoe ga je als bedrijf zo bewust mogelijk om met het authentieke zelf?Het binnen ‘Corporate Identity’ ligt in de wortels 1, de drijfveren en de traditie. Het is tevens direct gelieerd aan een kernideologie – waar gelo- ven we in de basis in. Hier vloeien de (kern) waarden uit voort oftewel waar hechten wij als bedrijf waarde aan, wat vinden wij belangrijk en welke betekenis heeft dat. De identiteit vormt de bron voor bewust- wording rond waar het om gaat voor het bedrijf en geeft richting aan wat daar bij hoort. Het zijn mensen die een bedrijf dragen;Figuur 1 - de Donut als associatie van een sterk en zij bepalen het gedrag en houding naarextern gerichte organisatie (uit balans): in het de buitenwereld. Wanneer de medewerkersmidden ontbreekt het hart, de ziel. weten en voelen waar het bedrijf voor staat, kunnen ze concreet handelen naar wie hetIn elke identiteit ligt het authentieke zelf, de zegt te zijn. Zij handelen dan in de geest van dekern besloten. En het is de uitdaging hier zo identiteit - de spirit van het bedrijf. Let wel ditauthentiek mogelijk mee om te gaan. Waar betreft niet het ideale zelfbeeld oftewel wiede buitenkant vaak onze aandacht heeft, gaat willen we graag zijn, maar wie het bedrijf in deauthentiek omgaan met jezelf niet zonder het kern werkelijk is.voeden van innerlijke ontwikkeling. Andersontstaat een disbalans, die als gevolg heeft Identiteitbewustzijn begint bij bewustwordingdat je verder van jezelf afraakt en ‘jezelf van wie het bedrijf is en waar het voor staatverliest’ – het begin van uitholling – zie figuur 1. om vanuit daar bewust om te (blijven) gaanWant wat is een entiteit zonder IDentiteit? met elk facet dat daarbij hoort – relaties (in-Bedrijfsidentiteit en zielsbestemming kunnen en extern), communicatie, doelen, productenin een adem genoemd. Zij bepalen de richting en processen etc.. Hoe bewuster dat gedaanvan het bedrijf en zijn gekoppeld aan een wordt, des te authentieker het bedrijf handelt.hoger doel, anders dan slechts een commer- Hoe een bedrijf omgaat met zijn identiteitcieel doel. Dit hoger doel vormt de basis en merk(en) hangt af van het individuele envoor de bedrijfsethiek. De grondslag van de collectieve identiteitbewustzijn.
 3. 3. Vijf vormen van Gevorderden gebruiken merkbeleid met name voor differentiatie; zij zien het alsmerkbewust handelen middel om zich te onderscheiden van concur-Isabella van Voskuyl van de Stichting Weten- rentie. Dit is niet alleen iets voor marketing/schappelijk Onderzoek Commerciële Com- communicatie, maar alle afdelingen wordenmunicatie (SWOCC) onderscheidt in haar betrokken bij merkontwikkeling. Er is echterpublicatie ‘Marktoriëntatie als Succesrecept’2 nog geen ‘centrale’ aansturing; er is nog nie-vier groepen op basis van de wijze hoe zij mand die formeel verantwoordelijk is voor deinvulling geven aan hun merkbeleid. Zij ziet merkstrategie.de volgende 4 groepen: sceptici, beginners,gevorderden en experts. Bij Experts staat merkontwikkeling centraal. Alle bedrijfsprocessen zijn afgestemd opDe Sceptici zijn de bedrijven of ondernem- het merk – op creatie, ontwikkeling en be-ers die in sommige gevallen letterlijk zeggen scherming ervan. Het merk wordt gezien als“we doen helemaal niet aan merken, wij zijn strategisch uitgangspunt en middel om com-Coca Cola niet”. Deze groep ziet zichzelf niet petitieve voordelen mee te halen. Bepaaldeals merk. Men is zich nog niet bewust van de mensen binnen de organisatie zijn explicietrelevantie van merkontwikkeling noch van verantwoordelijk voor het merkbeleid; ookidentiteit. het topmanagement is betrokken bij het merkbeleid. Marktontwikkeling, financiële resultaten en concurrentie zijn belangrijke drivers. Merk is dan evenwel nog steeds een ‘middel om’ in plaats van een uitingswijze van de identiteit, zie figuur 2. Vandaar dat wij graag een vijfde willen toe- voegen: Living the Brand. Hier voelen alle medewerkers zich betrokken bij het merk - misschien zelfs wel alle stakeholders- en zij gaan hier heel bewust mee om. Het is van allen voor allen door allen en niet slechts een verantwoordelijkheid van enkelen. De identiteit geeft geluk en plezier aan de betrokkenen en speelt een belangrijke enFiguur 2 - Jammer genoeg zien soms hele inspirerende rol. Het merk is geen holle frase,branches er zo uit. Een scala aan veelbelovendemerken, met een uitgeholde identiteit. Veel van maar het is zichzelf en voegt waarde enhetzelfde in een ander jasje gestoken. betekenis toe.Beginners zetten het merk vooral in om rela- De bedrijfsboodschap is zodanig doorleefdties – intern en extern – te onderhouden. Met dat het mensen als van nature aan zich trektname de afdeling marketing/communicatie en bindt = magnetizen. 3 Net als met eenhoudt zich hierdoor bezig met het merk. Het magneet trekt een sterk merk aan, maar hetwordt slechts door een beperkt deel van het stoot ook af. Een ID gedreven merk heeft nietbedrijf belangrijk gevonden. iedereen als klant. Kijk naar Apple of BMW.. .
 4. 4. Congruent in nen - ook de zachte kant (houding en beleving – het hart) en rechts - het buiten - de hardedoen en laten kant (gedrag en resultaat – het hoofd) kunnen“ Ondernemingen worden succesvol door het noemen. Er vindt pas optimale afstemmingprimair verkondigen van hun visie. Hierbij is plaats als alle vier de vlakken correlerendniet zozeer het expliteren en communiceren aandacht krijgen. Alleen dan vindt congruen-van de visie het geheim, maar het leven van tie plaats en wordt het verschil in de manierde visie dag-in, dag-uit 4 “ waarop de klant het bedrijf ervaart en watBij bezielen 5 is dit precies waar het hierbij men wil uitdragen kleiner. Zo sluiten binnenom gaat. De kern, de essentie, de bron - dat en buiten nauw op elkaar aan.waar het om gaat - tot leven brengen. Datwat besloten ligt in de kern van het bedrijf - GULPENER, NESPRESSO, INTERPOLIS,de identiteit - en in het verlengde daarvan de LEGO, NIKE, BOL.COM zijn voorbeelden vanboodschap, het concept en alles wat daarbij heel congruente merken.hoort tot leven brengen. Wordt bij de begin- Ook MARLIES DEKKERS of BNN, CIRQUEners, gevorderden en experts nog in hokjes DU SOLEIL en SYMPHONICA IN ROSSO zijngedacht, bij Living the Brand denkt men “Identity based”. Daar kunnen veel Me-to-holistisch. Men is zich bewust van het groter branches nog van leren. In het geval van BNNgeheel en van de samenhang der dingen in was Bart de Graaf de grote inspiratiebron; INDIVIDUEEL O N Z Z I I MATE PERSOONLIJKE BOODSCHAP C C BE TR OKKENHEID BIJ... H H T T B B A A HE T WAAR KUNNEN MAKEN HE T EFFEC T A A VAN DE (MERK )BELOFTE o.a. op de k lant R RFiguur 3 – integraal tot leven brengen CO L L E C T I E Fplaats van de delen der dingen. Men beseft BNN handelt nog steeds vanuit zijn geest.dat boodschap en belofte onlosmakelijk bij En dit vormt de verbinding tussen BNNelkaar horen; iets dat geldt voor zowel intern (los van wat je er van vind), zijn medewerkersals extern. Dat het hart - het gevoel en de en kijkers / fans.beleving bij - een belangrijk rol speelt. En datindividuele acties van medewerkers hierbij Het zijn mooie en tot de verbeelding spre-het verschil maken; immers de manier waarop kende voorbeelden van hoe aansluitingzij het bedrijf en waar het voor staat ervaren, makkelijker wordt als de bron of essentiebeïnvloedt direct het contact onderling en van waar het om gaat aangesproken wordt.met de buitenwereld. Het vormt vervolgens de verbindende factorDe samenhang tussen deze aspecten is in tussen medewerker en bedrijf, tussen mede-figuur 3 weergegeven. Je zou links - het bin- werkers onderling en met de omgeving van
 5. 5. Het Zalmhuis het bedrijf. Hoe beter de match tussen de bedrijfs- en persoonlijke waarden, hoeHet Zalmhuis in Capelle aan de IJssel is ook optimaler de basis voor binding en loyaliteitzo’n voorbeeld. Als gast voel je de trots en (in- en extern). Hoe nauwer de aansluiting bijpassie van de bediening aan tafel. De liefde kernideologie en drijfveren alsook bij talentenvoor het vak, de gast en het pand zelf liggen en passie, hoe effectiever de wisselwerkinghier aan ten grondslag. Het pand heeft met en daarmee het resultaat. Men heeft geenzijn rijke historie een rol in het concept 6. De boodschap, maar is de boodschap. Er vindtliefde voor de gast - besef van en bezig met synchroniteit plaats.de gast, zijn behoefte en doelstellingen (waarhij voor komt) – en de liefde voor het vak – alsteam in- en uitzoomen met elkaar op gastvrij- Creativiteitheidaspecten – vormen de basis voor de regie6. Ze dragen met elkaar een boodschap uit van binnen uit Het in alle gelaagdheden van het bedrijf terugvan hoe men samen bezig is met het vak en laten komen van de identiteit, begint bij dewat daarbij hoort. De directeur – David-Jan identiteitsvraag ‘wie ben ik? en wie zijn ik?’ envan Gorkum zegt hierover “als ik een wille- de context - ‘welke bijdrage onttrekkenkeurige gast vraag wat hij ervan vond en hij wij aan de zin van mijn/ons bestaan?’ (A).zegt dat het eten lekker, royaal en betaalbaar Om hierna stil te staan bij welke gevolgen ditwas en het gedrag van de bediening vlot, heeft voor het doen en laten, wat belangrijkvriendelijk en vlekkeloos en de omgeving is, en waar dat terug komt (B). Vervolgensschoon, veilig en heel, zal hij maar een ding wordt als laatste de doorvertaling gemaaktdoen en dat is terugkomen. En er is niets naar hoe dit tot uiting komt in het dagelijkszo bevredigend als een terugkerende gast”. handelen (C). Weergegeven in figuur 4.Deze 9 aspecten vormen samen een ster met A, B en C kunnen ook als strategisch, tactisch Hoe TOP-DOWN en BOTTUM-UP9 punten. De ster helpt hen bij het realiseren en operationeel worden benoemd.van de belofte en het continu in en uit te elkaar ontmoeten.zoomen op de gastvrijheidaspecten. De stergeeft ze een gemeenschappelijke taal om hier Figuur 4 - A) K A D E Rmet elkaar over te praten en elkaar op aan tespreken. Tegelijk zijn ze met elkaar de ster enals er één ontbreekt zijn ze geen ster. C ) R E A L I S AT I E B ) I N T E R P R E TAT I E Het is wel de bedoeling dat iedereen – elke afdeling, ieder team en elke medewerker – aansluit, meedoet en zijn eigen verant- woordelijkheid hierin neemt. Het is dan ook belangrijk dat een ieder in staat gesteld wordtHet in alle gelaagdheden van het bedrijf terug mee te bewegen in zijn eigen tempo en op
 6. 6. zijn manier. Zoiets is niet oplegbaar. Terwijl depraktijk leert dat een extern bureau of de topbepaalt wat er bij de identiteit van het bedrijfhoort en de rest vervolgens wordt geachtconform te acteren.Niet raar dat medewerkers zich nietbetrokken voelen, noch trots zijn op hetbedrijf.Op deze manier kan de boodschap nooitdoorleefd. Het leidt slechts tot het oppoetsenvan de buitenkant. Klanten voelen dit haarfijnaan en het is dan ook niet verwonderlijk dathet bedrijf vervolgens niet geloof-waardigoverkomt bij ze.Het kan anders. Met elkaar scheppen werktverbindend. Het biedt tevens inspiratie Het proces vindt niet in deze volgorde plaatsvoor nieuwe visie, wegen, patronen, ideeën, maar is een dynamisch proces. Gaandeweg deinzichten, dromen, … .En tegelijk is het de twee dagen durende sessie komen de 6 fasenpositieve en gemeenschappelijke ervaring, aan bod. Als eerste worden het fysieke en dedie maakt dat men zich veiliger en prettiger emoties die horen bij de identiteit omschre-voelt bij de nieuwe richting en wat hieruit ven. Deze tezamen vormen het zelfbeeld.voort-vloeit. Goed voor de trots beleving en Mocht 1 lid van de groep het niet eens zijnteamspirit. Zo kunnen medewerkers worden met een toegekende waarde, dan gaat dezebetrokken bij de identiteit. eigenschap er niet in of wordt zodanig gefor-Ze kunnen hierdoor tegelijk makkelijker aan- muleerd dat iedereen zich er goed bij voelt.sluiten en meebewegen. Het mooie is, het Twee weken later (vanwege nodige incubatie-kost geen energie maar geeft energie! tijd) komen de sociale en archetypische ID aan bod. Dit om de interactiviteit met de stake- Een Identitystorm 7 maakt het bijvoorbeeld holders vorm te kunnen geven. De groep kentmogelijk met een groep betrokkenen of alle stakeholders en er wordt dan ook gebruikcultuurdragers het avontuur van de gemaakt van de aanwezige collectieve intelli-herontdekking of verdieping van de bedrijfs- gentie. De sessie eindigt met het bepalen vanidentiteit in te gaan. Het is de bedoeling dat de creatieve ID. Inspiratiebron voor verderede groep samen de karaktereigenschappen interne en externe interactie. Hiermee wordtvan de identiteit beleeft, omschrijft en leert het gedrag en de presentatievormen (midde-visualiseren. Het is een creatieve sessie vol len) omschreven die het beste passen bij hetmet aandacht voor “wie zijn ik?” 8 . In essen- nieuwe zichtbaar geworden BETEKENIS entie werkt men op deze manier aan collectieve BELOFTE van het bedrijf (via de cultuur).(weder)geboorte en de zin om verder te gaan. Na de Identitystorm® kan er begonnenGoed te gebruiken als start bij creatie, worden met het integraal tot leven brengenverander en innovatie trajecten. van de ‘persoonlijkheid’, zie figuur 3.
 7. 7. Als top-down en laten als team / bedrijf of individu. Momenten die maken dat men bewust metbottom-up elkaar de bedrijfsidentiteit kan blijven omgaan enontmoeten men dichterbij het authentieke zelf komt.Op het moment dat creatie door medewer- Creativiteit als inspiratiebron maakt tevenskers van het bedrijf zelf plaatsvindt in plaats mogelijk dat Denken en Doen geïntegreerdvan een en ander door externen te laten kunnen worden, zie figuur 5.bedenken, wordt de (gemeenschappelijke)uitkomst beter gedragen. Vervolgstappen Verantwoordelijkheden worden zo lager in deworden als gevolg makkelijker omarmd en organisatie gelegd. Het bedrijf als geheel kanzijn tevens realistischer - haalbaarder en hierdoor flexibeler bewegen en ontwikkelen.passender bij het bedrijf. Een andere moge- Het komt dichterbij het zijn.lijkheid om met elkaar te ervaren waar geza-menlijke kennis en input een bedrijf of afde- Deze ontwikkeling geldt overigens niet al-ling kunnen brengen, zijn het Ideeënspektakel leen voor het collectief, maar ook voor eenen de Ont-wikkelcaroussel 9. Bij de eerste individu. Als op individueel niveau denken enworden deelnemers - niet gehinderd door doen samenkomen, kom je als mens dichter-schroom of rangen en standen - op creatieve bij het zijn.wijze uitgedaagd kennis te delen en in te zet-ten. Tijdens de Ont-wikkelcarrousel wordtmet elkaar ondervonden wat de gezamenlijkekansen en uitdagingen zijn.Storytelling is ook een sterk middel om A S T R AT E G I S C H F d e n ke nmet elkaar te delen en gebeurtenissen uit tediepen, aan de hand van dialoog en reflectie.Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe E B TAC T I S C Hmedewerkers via intensieve interactie endialoog te betrekken zijn. Het inzetten van Ccreativiteit op deze manier binnen een bedrijf, O P E R AT I O N E E L D doendraagt in velerlei opzichten bij aan bezinning,authenticiteit en betekenisgeving aan debedrijfsbelofte. Figuur 5 - het dichterbij elkaar brengen vanHet geeft gelegenheid voor reflectie waarop Denken en Doen:men met elkaar de tijd neemt om evenafstand te nemen van het dagelijkse - de A – input en ideeën van de topharde kant. Om zo eerlijk naar jezelf - als B – betrekken middenlaagmedewerker, afdeling, team of bedrijf - te C – betrekken teamledenkijken. Om met elkaar gezamenlijke kansen D – input en ideeën vanuit de teamledenen uitdagingen binnen het team, bedrijf of E – input en ideeën vanuit de middenlaagafdeling te (her)ontdekken. Of om samen F – betrekken topeigen gemaakte patronen of blokkades tebenoemen om ze vervolgens los te kunnen (A & F kunnen ook omgedraaid)
 8. 8. Rol vande leiding!De rol van de leidinggevende is hierbijoverigens wel een belangrijke. Als hij nietde ruimte en het vertrouwen aan zijn teamgeeft, staat dit de gewenste beweging in deweg. Leidinggevenden belichamen voor hunteams de manier waarop het bedrijf interntot leven komt. In de praktijk blijkt, dat hetmet het managen van het proces en gedrag- de harde of technische kant - vaak welgoed zit. Oog voor het menselijke aspect enhet inspireren van medewerkers daaren-tegen schiet veelal tekort 10 .Het buitenBuiten is de reflectie Een reis waarbij je telkens jezelf beter leert kennen en dichterbij jezelf komt doorvan wat binnen gevormde patronen los te laten.ervaren wordt Een ontdekkingstocht om het werkelijke zelfHoe liefdevoller men de zielbestemming, de uiteindelijk in al haar echtheid te kunnen latenkern, identiteit koestert, hoe optimaler deze zijn. Waarbij men telkens dichterbij de wezen-tot zijn recht komt en zijn aantrekkingskracht lijke en diepere waarden komt.kan uitoefenen. Het aanspreken van de in-nerlijke wijsheid of bron 11 heeft een eigen Het is deze beweging die wezenlijke veran-kracht. De kracht die hier vanuit gaat - de dering in de eigen omgeving teweegbrengen,Intrinsieke Kracht 12 van een bedrijf - werkt niet andersom.verbindend en magnetizing; het heeft eenpositief effect op de omgeving.Onze omgeving is als een spiegel, die deinnerlijke bewustzijnstoestand weerspiegelt.Om telkens authentiek te zijn en te blijven alsmens en bedrijf, is absoluut een ont-wikkel-proces nodig.
 9. 9. 1 - wortels => de reden van bestaan of oprichting - drijfveren => waarom doen we wat we doen - traditie - geschiedenis, het ambacht of vakmanschap => waar zijn we goed in en waar komt dat uit voort.2 publicatie van maart 2009; 141 Nederlandse ondernemingen deden mee aan dit onderzoek, waaronder enkele multi-nationals als Philips en TomTom3 magnetizen is een term van Joyce Meuzelaar in haar boek ‘marketing is waardenloos, authenticiteit is magnetizing’. Het betreft het op natuurlijke wijze mensen en bedrijven aantrekken simpelweg omdat u eerlijk, uzelf en ‘echt’ bent. Zij is van mening dat agressieve marketing dan niet meer nodig is In de GAMING industry is deze manier van werken ook te herkennen. Denk aan “MARIO” of games als “ASSASSINS CREED”, “FABLE” of “SPLINTER CELL”. Waar virtuele persoonlijk- heden letterlijk het merk dragen, de interactiviteit zoeken en communities en krachten losmaken die door traditionele extern gerichte merken niet meer worden gehaald.4 uit ‘Ondernemingssucces’ van Andy Mosmans5 in de dikke van Dale wordt bezielen of bezield zijn, omschreven als het leven geven aan iets, als drijvende kracht werken in …, als een sterk gevoel oproepen bij …6 de directeur David-Jan van Gorkum noemt het pand – statisch, vol historie, en conform ingericht - de hardware. De software betreft het juiste effect op de gast vanuit de liefde voor het vak en de gast.7 Identitystorm ® is een creatie van Ron van Gils. Creatieve sessie met aandacht voor Identiteitsbewustwording.8 van Goos Geursen, ook auteur van ‘Als de leuning beweegt’9 beiden zijn een creatie van Petra Portengen, ontwikkeld tijdens haar master NLP-opleiding ook dit bevat een integraal aspect: gekoppeld aan bewustzijn en daadwerkelijk gedrag, bedrijfscultuur en –beleving met positief effect socio,techno,economisch gezien = Full10 Spectrum Change – een creatie van Lars Tjoeng op basis van de integraal bewustzijntheorie ‘a Theory of Everything’ van Ken Wilbur11 voor een bedrijf wordt deze zoals eerdere aangegeven gevormd door haar oorsprong, geschiedenis, filosofie, principes en kernideologie12 Intrinsieke Kracht is een term die Yael van Assendelft gebruikt. Het betreft creërend vermogen vanuit het zelf en gaat om de kracht (die uitgaat) van wat er in het zelf besloten ligt

×