Závěrečný úkol - kohutkova

346 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol - kohutkova

  1. 1. Romana Kohutková, učo: 357292 Politika jednoho dítěte a její vliv na vývoj populace v Čínské lidové republiceARGUMENTACE Toto téma zabývající se politikou jednoho dítěte jsem si vybrala, jelikož můj studijní oborjsou kulturní studia Číny a protože si myslím, že tato problematika je v dnešní Číně aktuálnímtématem. Jelikož problematika politiky jednoho dítěte je velmi obsáhla, mým hlavním cílemtéto práce je objasnit důsledky této politiky, a to především jaký tato politika má vliv napopulaci v dnešní Číně.ANOTANCE V roce 1979 byla v Čínské lidové republice uvedena v platnost politika jednoho dítěte,která v Číně platí až dodnes. Hlavním cílem této politiky bylo, protože Čína je nejlidnatějšízemi na světě, zastavit nárůst populace, který byl jak z hlediska ekonomického tak ispolečenského ohrožující. Vládě se sice tímto zákonem, že každá rodina může mít jen jednodítě, podařilo regulovat nárůst populace, ale tato politika má i spoustu neblahých důsledků.Těchto důsledků je mnoho, tato seminární práce se však zaměřuje jen na některé. Předevšímna to, že v Číně je značný nepoměr mezi počtem mužů a žen, tedy že je nedostatek žen.Dalším aktuálním problémem je velký počet nepřiznaných narozených dětí, které nejsouuvedeni v registrech a kterým se tak nedostává žádné podpory od státu. Poslední problém,který bude hlavně problémem pro Čínu v budoucnosti, je postupné stárnutí populace.KLÍČOVÁ SLOVA Čína, politika jednoho dítěte, obyvatelé, důsledky, nepřiznané děti, stárnutí populace
  2. 2. Politika jednoho dítě byla v Čínské lidové republice vládou oficiálně vyhlášena v roce1979 a platí až dodnes. 1 Jedná se tak o nejdéle trvající kampaň, která v Číně existovala.Myšlenka o regulaci populace však vznikla již dříve než v roce 1979. Hned po vznikurepubliky v roce 1912 vláda upozorňovala na velký přírůstek obyvatelstva, který má vliv naživotní úroveň. Avšak až do konce 70. let žádná populační politika neexistovala, navíc tatomyšlenka o regulaci populace byla přerušena dvěma událostmi, a to Velkým skokem vpřed aKulturní revoluci, za kterých byla naopak propagována myšlenka o prospěšnosti velkéhopočtu obyvatel. Po vyhlášení politiky jednoho dítěte v Čínské lidové republice platí obecně zákon, žekaždý manželský pár může mít jen jedno dítě.2 Platí však i určité výjimky, pro které tentozákon neplatí. Jedná se například o příslušníky národnostních menšin. Druhé dítě také mohoumít lidé žijící na vesnici, když jejich první dítě je děvče nebo se jejich první dítě narodilopostižené. Hlavním cílem populační politiky bylo snížit narůst obyvatel v Čínské lidové republice.Jak poukazuje Rajan ve svém článku „13. února 1980, poprvé v čínské historii, demografSong Jing společně s dalšími dvěma sociálními vědci ukázali plán, jak se bude vyvíjet čínskápopulace v příštích sto letech, a zdůrazňují potřebu přísné kontroly populace“ (Rajan 1994,2502). Uvádí že: „ Když každá žena bude mít průměrně tři děti, populace ve státě bude […]v roce 2080 asi 4,26 miliard“ (Rajan 1994, 2502). Proto byla populační politika považovánajako nezbytná. I když tato populační politika splnila svůj cíl a Číně se podařilo rapidně snížit narůstobyvatel, v mnoha ohledech byla tato politika neúspěšná. Postupem času vyplývají důsledky,které byly politikou jednoho dítěte způsobeny. Jedná se především o nepoměr mužů a ženv dnešní Číně, stárnutí populace či problémy dětí, kteří se narodí jako neplánované. Zavedením politiky jednoho dítěte bylo v Čínské lidové republice způsobeno, že jev dnešní době v Číně velký nepoměr mezi počtem mužů a žen. A to takový, že je velkápřevaha mužů. Rajan ve svém článku cituje z roku 1982 novinový článek, kde se píše: „Za 201 Informace v úvodu čerpám z: Bakešová 2003, 164-165.2 Informace v tomto odstavci čerpám z: Bakešová 2003, 164-165.
  3. 3. let od teď vznikne nový společenský problém, velký počet mladých mužů si nebude schopennajít manželku“ (Rajan 1994, 2503). Autor tohoto článku tak předvídal problémy dnešnídoby a nabádal lidi, aby chránili a podporovali narozená děvčata. Nedostatek žen je způsoben tím, že v Číně již od dávných dob byli preferování synové, ato především protože se od nich čeká, že až rodiče zestárnou, syn se o rodinu postará. Oddcery se však očekává, že až se provdá, bude se věnovat rodině svého nastávajícího manžela.Proto když byla zavedena politika jednoho dítě, většina rodin usilovala o to, aby jejich jedinédítě bylo chlapcem, protože jak uvádí White ve své knize: „Pro rodiny pouze s jednou dcerouje tato situace katastrofou, od toho co se vdá je povinna podporovat manželovi rodiče a nesvoje vlastní“ (White 2006, 4). Rozdílný počet mužů a žen v dnešní Číně byl zapříčiněn politikou jednoho dítěte,v důsledku že se rodiče chtějí vyhnout tomu, že jejich jediné dítě bude dcera. Mnohdy jsoutoho schopni docílit různými, někdy i nelegálními, způsoby. Rajan ve svém článku citujejiného autora, který „[…] předpokládá, že jsou tři příčiny, které způsobují velký rozdílv poměru mužů a žen u mladších věkových skupin čínské populace: zabíjení novorozeňat,potraty podle určeného pohlaví a skrývání narozených dětí“ (Rajan 1994, 2503). Toto jsouhlavní faktory, které způsobují, že v Číně chybí ženy. Dále bych se podrobněji zaměřila na poslední důvod a to skrývání nebo nepřiznání dítěte.Jak se ukázalo při sčítání lidu v roce 2000, toto je dalším velkým problémem, který bylzpůsoben populační politikou. Jak ve svém článku uvádí Goodking. „Při sčítání lidu v roce2000 došlo k tomu, že 37 milionů dětí nebylo přiznáno a nahlášeno“ (Goodking 2004, 281).Důvodů, které vedou rodiče k nepřiznání dítěte, může být hned několik. Například že se jižjedná o druhé dítě a rodiče nechtějí platit sankce, nebo že je jejich první dítě dcera a rodičechtějí mít i syna. Poslední důsledek populační politiky, kterému bych se chtěla krátce věnovat, je stárnutíčínské populace. I když v dnešní době ještě není aktuální, v budoucnu to může být velkýproblém. Stárnutí populace je způsobeno tím, že lidé, na které se politika jednoho dítěte ještěnevztahovala, se pomalu přibližují důchodovému věku, zatímco nových dětí se po zavedenípopulační politiky rodí málo. To do budoucna způsobí, že v Číně bude více lidí v důchodě,než lidí co bude pracovat. Rajan, který se i k této problematice vyjadřuje, říká: „V budoucnuto bude pro starší lidi drsnější než teď v důsledku politiky jednoho dítěte. Příkladem jeklesající počet dětí, které jsou potencionálními budoucími pečovateli o rodinu. Hledáníalternativ pro podporu rodin staršího věku na vesnicích a státní podpory pro staršív městských oblastech, tak bude výzvou pro budoucí Čínu“ (Rajan 1994, 2506).
  4. 4. Stárnutí populace v Čínské lidové republice: Zdroj: http://www.economist.com/node/13888069
  5. 5. Bibliografie:KNIHY1) Bakešová, I., Čína ve XX. století díl 2., Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.  přehlednost  autorka píše nezaujatě  odbornost  text není komerčně zaměřený  tento text slouží k pochopení širšího kontextu2) White, T., China’s Longest Campaign: Birth Planning in the People’s Republic, 1949- 2005, New York: Cornell University Press, 2006.  nezaujatost  autor je erudovaný v tomto tématu  obsahuje odbornou terminologii  velmi široce popisuje danou problematiku  aktuální informaceODBORNÉ ČLÁNKY1) Daniel M. Goodking, „China’s missing children: The 2000 census underreporting surprise“, Population Studies, Vol. 58, No. 3 (2004): 281-295.  tento text velmi dobře vysvětluje nepřiznané dětí v Číně  odborná terminologie
  6. 6.  nezaujatost autora  autor je erudovaný v tomto tématu  aktuální data a informace2) S. Irudaya Rajan, „Chinas One-Child Policy: Implication for Population Aging”, Economic and Political Weekly, Vol. 29, No. 38 (1994): 2502-2506.  tento text podrobně popisuje stárnutí populace v Číně  nezaujatost autora  odborná terminologie  autor je erudovaný v tomto tématu  informace v textu jsou přesné a objektivníWEBOVÉ STRÁNKYhttp://www.economist.com/node/13888069  tento text se zabývá stárnutím populace  přehlednost  snadno pochopitelný text  aktuální informace  nezaujatost autora

×