край93 2011

751 views
607 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

край93 2011

  1. 1. 2 грудня 2011 року 1п’ятниця2 грудня2011 року№93(19618)Перша обласна громадсько-політична газета (видається з лютого 1954 року) Ціна 75 коп. сьогодні в номеріафганці та влада шполянські цінидомовилися про співпрацю обурили губернатора стор.4 пошуки завдовжки з життя стор.5 музи й картопля —Фото Олега Ганіна поняття сумісні? стор.3 стор.8 3 грудня — міжнародний день інвалідівНавіть залишені рідними,ці люди мають постійну турботу про себе Спершу трохи цифр: в 14 будинках-інтернатах облас- магають і відповідних добрив, і манент у господарстві (маємо всіх невдобах, у лісосмугах, алеті живуть на повному державному утриманні 2 265 само- постійного догляду за посівами. на увазі насамперед вік цього без корму корови не залиши-тніх громадян та інвалідів. З різних причин потрапляють Але чомусь деінде по області на знаряддя), то можна й опустити лися (їх у Чехівці 24, з яких 11вони під опіку держави. Не обов’язково через неуважність куди кращій ріллі хазяйнують руки. Цю техніку вже багато хто — дійні, від кожної надоюють порідних. Часом сам психологічний стан, певне нездоров’я не не так дбайливо, тож і резуль- списав би, а тут ремонтують, 3,5-4 тисячі кілограмів на рік,дозволяють людині перебувати у звичному середовищі, тати відповідні мають. Всього ж лагодять і виводять на поля. отож, молокопродуктів власно-змушують шукати для неї прихистку в спеціальній уста- на Черкащині силами інтернатів го виробництва цілком виста-нові. До таких належить Чехівський будинок-інтернат у обробляється 1 152 га угідь. А інтернатські нОу-хау чає для внутрішніх потреб). Ви-Чорнобаївському районі, де у вівторок відбувся виїзний продукція, вирощена своїми ру- Минулого літа через прикру пасають худобу, як самі кажуть,семінар директорів таких закладів області. ками, є добрячим доважком на пригоду вогонь знищив прак- де Бог пошле, бо власних ви- столі підопічних. тично все заготовлене в госпо- пасів інтернат не має. За пасту-М ета проведення захо- зразковим. І не тому, що, ска- У Чехівці, де вже 21 рік ке- дарстві сіно. Це ми почули від хів — самі ж мешканці інтернату, ду — вивчити досвід ве- жімо, землі трапились родю- рує інтернатом Ніна Ємець, директора, але побачили в на- але під контролем фахівців. Та- дення підсобного госпо- чі, чи з’явився який грошовитий ніхто особливих умов, як ми з лежному місці висушене сіно. ким чином здійснюється трудо-дарства, а в згаданому інтернаті спонсор. Ні: землі були виділе- вами вже здогадалися, не ство- Виявляється, каже Ніна Михай- терапія, що пацієнтами завждивоно й справді багато в чому є ні чи не суціль супіски, які ви- рював. Якщо сказати, який ре- лівна, довелося косити його по вітається. стор.5
  2. 2. 2 грудня 2011 року 2Генеральна репетиція Óêðà¿íñüê³ íîâèíèзасвідчила позитивну динаміку розвитку 20 років тому, 1 грудня 1991-го, від- бувся Всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України. Розгляд на черговому засіданні колегії ОДА питання підсум- дять недостатньо ефективні заходи Створення самостійної української дер-ків економічного і соціального розвитку виконання бюджету об- з повернення людям заборгованої жави тоді підтримали понад 28 мільйо- заробітної плати. В багатьох керів-ласті голова облдержадміністрації Сергій ТУЛУб назвав гене- нів 800 виборців — 90,32% тих, хто ників “не доходять руки” до закла-ральною репетицією підсумків року. За його словами, в цілому дів культури: 40 відсотків будинків прийшов голосувати. Явка виборцівпоказники виправдовують прогнози і демонструють, що орієн- культури та 36 відсотків бібліотек в тоді стала рекордною — у референду-тація на конкретику дає свої позитивні результати. області не опалюються. А у Лисян- мі взяли участь 31 млн, 891 тисяча 742 ському, Канівському районах, міс- осіб, або 84,18% з тих, хто мав пра-З окрема, у промисловому зовнішньо-економічних інвестицій. тах Золотоноші і Каневі — виділена во голосу. комплексі вдалося забезпечи- Найбільш інвестиційно привабли- мінімальна кількість коштів для пе- ти приріст по основних галу- вою стала галузь агропромислового nnn редплати періодичних видань, чимзях. Обсяг реалізованої промисло- виробництва, куди залучено на 150 позбавили сільські громади можли- Згідно з Державним бюджетом Укра-вої продукції перевищив 20 млрд. млн. гривень більше, ніж торік. вості читати газети й журнали. їни на 2011 рік, з 1 грудня підвищуютьсягрн. Цьогорічні показники результа- Спостерігаються позитивні тен- Викликало критику на колегії і ви- соціальні стандарти. Прожитковий мі-тів роботи сільського господарства денції і в будівництві. Проте про- конання доручень голови облдерж- німум на одну особу встановлюється вувійдуть в історію аграрної Черкащи- блеми залишаються у житловому адміністрації щодо наповнення розмірі 953 грн. Рівень мінімальної за-ни. Таких обсягів зернових — близь- будівництві: за дев’ять місяців вве- резервного фонду зерном у Золото-ко 3,6 млн. тонн, область не мала дено в дію лише третину минуло- робітної плати — 1004 грн.; у погодин- ніському, Корсунь-Шевченківськомуза часів існування. Зросли будівни- річних показників за цей час. На та Чигиринському районах. ному розмірі — 6,04 грн.цтво, товарообіг, вклади населення. 17 відсотків зріс рівень заробітної Загалом не виконано 340 за- nnnЗростають надходження до бюдже- плати, а її заборгованість значно вдань обласної влади. Україна зайняла 152 місце зі 182 мож-тів. “Але це не привід для заспоко- зменшилася. Заслухавши звіти керівників міст ливих за рівнем корупції серед країн сві-єння, — наголосив очільник області. У контексті розгляду основних і районів, їхні оптимістичні настрої ту. Про це йдеться у доповіді міжнарод-— Особливо є над чим замислити- питань проаналізовано діяльність члени колегії зіпсували конкрет- ної неурядової організації «Transparencyся керівникам Катеринопільського, місцевих органів державної влади. ними фактами недопрацювань. НаКам’янського, Тальнівського райо- Для цього проведені комплексні пе- усунення недоліків дано місяць, а International».нів, які опинилися в кінці рейтингу ревірки виконавської дисципліни в за підсумками року прийматиметь- nnnза визначеними показниками. містах і районах, що засвідчили чи- ся рішення щодо ефективності зу- Міжнародні організації вважають Оптимістичні прогнози підтвер- мало недоліків. Кількість звернень силь місцевих очільників задля по- Київське водоймище найнебезпечнішимдив і начальник управління еконо- громадян збільшилась у Черкась- кращення соціально-економічного об’єктом на Земній кулі. Про це заявивміки облдержадміністрації Анатолій кому і Маньківському районах, а у розвитку територій, життя конкрет- на вечорі пам’яті жертв КуренівськоїКостенко. В області спостерігаєть- Тальнівському і Звенигородсько- но кожної родини, людини.ся приріст промислового виробни- му — найбільший ріст колективних Тетяна трагедії в Києві керівник незалежноїцтва, сприятливий мікроклімат для скарг. В окремих регіонах прово- кАлИноВСЬкА міжнародної групи вчених з прогнозуван- ня наслідків катастроф Василь Кредо. За його словами, водоймище прирікає Новорічно-різдвяні канікули Київ на долю Помпеї, а Україну чекає До ВіДоМА ДеПуТАТіВ ЧеркАСЬкої доля Атлантиди. облАСної рАДИ nnn 14 грудня 2011 року Опубліковано новий рейтинг найсиль- скликається десята се- сія обласної ради шосто- для дорослих не плануються ніших клубів світу за версією федера- ції Міжнародної футбольної історії та го скликання. статистики. Лідер Чемпіонату України К абінет міністрів України схвалив року. Вихідні на Різдво: 7, 8 і 9 січня. на розгляд сесії вно- — столичне «Динамо» — посідає 20-ту рішення про перенесення робо- Водночас 8 Березня, 1 Травня і сяться питання: сходинку. «Шахтар» ділить 56-те місце чих днів у зв’язку зі святами у 2012 День Конституції робочі дні перенесе- 1. Про обласну програму році. Уряд визнав недоцільним влашто- но: з п’ятниці 9 березня — на суботу з московським «Спартаком». розвитку дошкільної освіти вувати новорічно-різдвяні канікули. Та- 3 березня; з понеділка 30 квітня — на на період до 2017 року. ким чином, неробочими днями будуть: суботу 28 квітня; з п’ятниці 29 червня 2. Про програму роз- 31 грудня 2011 року, 1 і 2 січня 2012 — на суботу 7 липня. Одíèм àбзàцîм витку інформаційного про- стору Черкаської області на Монополіст? Плати штраф! 2012 – 2016 роки. 3. Про внесення змін до рішення обласної ради від nСитуація із захворюванням на сказ у 28.12.2010 № 3-3/VІ “Про Корсунь-Шевченківському районі не поліпшуєть- ся. Як повідомив начальник управління державної Н обласний бюджет на 2011 а 28 тисяч гривень монопольного комітету тривали протягом мину- ветеринарної медицини в районі В.М.Резніченко, рік”. штрафу «влетіло» України. лого року та дев’яти мі- станом на 1 листопада зафіксовано 64 покуси 4. Питання управління державне управ- Як повідомляє його сяців цього року, могли людей тваринами та зареєстровано сім випадків майном обласної комуналь- ління охорони навколиш- прес-служба, дане призвести до порушення сказу у тварин. За цей час ветеринари зробили ної власності. прав споживачів. нього природного се- управління встановлю- щеплення 3967 собакам і 1725 котам. 5. Різне. Врешті-решт, винне редовища в Черкаській вало «економічно не- області. А оштрафува- обґрунтований розмір управління погодилося Початок роботи nСкіфський меч-акінак невідомий чоловік ло його за зловживання плати за надання кон- з вимогами антимоно- сесії обласної ради здав у історичний музей Кам’янки. Довжина екс- монопольним станови- сультацій з питань роз- польного відділення та об 11-ій годині в сесійній поната 44,5 см, вага — 360 г. Як розповів дирек- щем обласне територі- робки природоохорон- сплатило штраф. залі будинку рад тор музею Юрій Ляшко, меч, який знайдено на альне відділення Анти- них програм». Такі дії, що Вадим нікіТін території Кам’янського району, датують V-VІ ст. до нашої ери. Ця річ в історичному плані безцін- на. А на антикварному ринку коштує кілька тисяч гривень. Адже в українських музеях мечі-акінаки Фîтîфàêт можна на пальцях однієї руки перерахувати. n40 тонн обмолочених качанів кукурудзи без- К ілька десятків моло- коштовно завезли працівникам соціальної сфе- дих людей із запале- ри, пенсіонерам сіл Голов’ятино та Малий Бузу- ними смолоскипами ків Смілянського району. Добру справу вперше учора пройшли централь- зініціював голова села Олег Руденко. Кукурудзя- ною вулицею Черкас. Так не паливо використовують як для розпалювання активісти партій, що вхо- дров у плитах або грубах, так і безпосередньо дять до об’єднаної опо- для опалювання сільських осель. зиції Черкащини, відзна- Підготував Андрій Глущенко чили двадцяту річницю проведення Всеукраїн- ського референдуму про Обласна державна адміністрація та об- Фото олега ГАнінА незалежність України. Ак- ласна рада висловлюють щирі співчуття рід- ція відбувалась під цен- ним і близьким з приводу смерті колишнього тральним гаслом: „Львів і начальника екологічної інспекції в Черкаській Донецьк — разом”. області — МАТВЄЄВА Володимир Павла Георгійовича. лИМАренко Хай земля йому буде пухом.
  3. 3. 2 грудня 2011 року 3 Ó÷îðà ó ñâ³т³ Прокуратура святкувала 5 грудня — день працівників Обраний президент Киргизста-ну Алмазбек Атамбаєв офіційновступив на посаду глави держави. Уприсутності депутатів парламен- ювілей, статистики ШАноВні ПрАціВнИкИ СТАТИСТИкИ!ту республіки, іноземних делегацій,а також запрошених на церемонію але їй Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята — Дняглав урядів і президентів іноземних нагадали працівників статистики!держав Атамбаєв поклявся “суво- Ваша цілеспрямована повсяк­ро дотримуватися конституції, за- про денна праця дозволяє своєчасно за­хищати єдність народу, цілісність боротьбу з безпечувати користувачів статис­ Фото олега ГАнінАта безпеку держави “. тичною інформацією щодо стану nnn На бойове чергування в Росії корупцією в економічній, соціальній, демогра­ фічній та екологічній сферах жит­заступив новий рід військ – сили Надзвичайно вро- тя області.повітряно-космічної оборони, які чисто відзначили в Прийміть слова вдячності за са­мають стати першим рубежем Черкасах цієї середи мовіддану працю, професійну ком­оборони від військових загроз стра- 20-ту річницю створення прокуратури України. В обласній фі- петентність та високо розвинутетегічного характеру. До них уві- лармонії зібралися найкращі працівники органів прокуратури, почуття обовязку і відповідальнос­йшли космічне командування, ко- представники влади та громадськості. ті за доручену справу. Бажаю доб­мандування протиповітряною та рого здоровя на довгі роки, щастя, Ппротиракетною обороною та кос- оважних гостей під звуки духо- На думку губернатора, без ефек- злагоди, добробуту вам і вашим ро­модром Плесецьк в Архангельській вого оркестру зустрічав проку- тивної роботи прокуратури немож- динам!області. рор Черкаської області Мико- ливо провести ініційовані Президен- ла Лісовий. З високої трибуни він том реформи. Та найперше завдання Вітаю також і щиро дякую всім nnn привітав учасників зібрання, відзна- прокуратури, як зазначив Сергій Ту- працівникам підприємств, органі­ Ялинка із Закарпаття, яку чив трудові здобутки своїх підлеглих луб, — без найменших компромісів зацій та установ, які безпосеред­Україна подарувала Папі Римсько- та вручив групі найкращих працівни- боротися з корупцією. ньо складають статистичну звіт­му, прибула до Риму. Її урочисто ків нагрудні знаки, грамоти, іменні — Корупція — це бідність і прини- ність або ведуть роботу з відомчоїзапалять 16 грудня на площі свято- годинники й порадував присвоєни- ження людей. Не меншим злом про- та адміністративної статистики.го Петра. Прикрашатимуть ново- ми чинами. ти людей є невиплата їм зарплати, Привітав ювілярів і голова обл- мізерні подачки за їхню важку пра- Нехай наші спільні зусилля та на­річними іграшками, також зробле- держадміністрації Сергій Тулуб, на- цю. А ще незаконне захоплення зе- полегливість будуть запорукоюними в Україні. звавши це свято «особливим і зна- мель громади та водних ресурсів, розвитку і зміцнення авторите­ nnn ковим». забруднення природи, свавілля чи- ту державної статистики. В Угорщині набуло чинності — Тільки сумлінна й напружена новників. На жаль, таких фактів у нас З повагоюнове законодавство, що дозволяє праця ветеранів та нинішніх праців- більше, ніж достатньо… Валентинавідправляти до в’язниці осіб без ників органів прокуратури, їх висо- В свою чергу, голова обласної ПрИЙМАк,певного місця проживання. Своє рі- кий професіоналізм, відповідальність ради Валерій Черняк передав юві- начальник головногошення парламентарії мотивували перед народом та відданість обра- лярам вітання від усього депутат- управління ній справі забезпечили утверджен- ського корпусу та від себе особис- статистики утим, що столиця країни будапешт ня верховенства закону, захист кон- то — за безкомпромісну боротьбу зі Черкаськійвже не може впоратися з величез- ституційних прав і свобод людини й злом, мужність і витримку. областіною кількістю безпритульних, які спокій у суспільстві. Анатолій коТоВночують на вулицях. Афганці та влада домовилися про співпрацю Öèтàтà З абезпечити гідне життя колиш- Черняк, заступник голови облдержад- покращувати життя афганців. Спільни- нім воїнам-афганцям та зберег- міністрації Юрій Тимошенко та голова ми зусиллями ми вирішимо цілий ряд Незалежно від того, ти злагоду в суспільстві покли- обласної організації Спілки ветеранів соціальних проблем, які сьогодні най- яким буде склад Дер- каний меморандум про взаємодію й Афганістану Олександр Рибченко. більше їх турбують, — зазначив голо- жавної Думи і скільки співробітництво між облдержадміні- — Ми зобов’язалися спільно з цен- ва обласної ради Валерій Черняк. голосів яка партія отри- страцією, обласною радою та облас- тральними та місцевими органами За його словами, меморандум ді- має, я абсолютно впевнена у тому, ною організацією Спілки ветеранів влади, органами місцевого самовря- ятиме впродовж п’яти років із момен- що відносини між Україною і Росією Афганістану. Позавчора документ під- дування та громадськими організаці- ту підписання. не зміняться. писали голова обласної ради Валерій ями воїнів-інтернаціоналістів всебічно Анатолій СМілЯнСЬкИЙ Валентина МАТВіЄнко, Голова ради Федерації будинки культури врятували громадою Федеральних зборів рФ Êóðéîзè У двох селах Чорнобаївського району, Клі- ське» (директор Володи- ці й Ленінському. Опалю- щинцях і Вереміївці, після капітального ремонту мир Хмельницький), дру- ються 9 будинків культуриВ Італії різдвяну відкрили будинки культури. гу половину теж зібрали в складчину. Цей будинок проти двох торік; 14 біблі- отек проти 8 торік. При- У Кліщинцях на це було ся: вже падала стеля, за- культури двоповерховий, сутній на відкритті обохялинку прикрасять витрачено 300 ти- пліснявіли стіни... А після на 600 місць, навіть із біль- будинків культури завідую- сяч гривень, зібра- ремонту клуб виглядає як шим залом, ніж у район- чий обласним управлінням ні в складчину, гуртом: 50 нова копійка. ному будинку культури. У культури Василь Маршту- тисяч — згідно з рішенням На відкриття оновлено- день відкриття тут був ан- па подарував закладам су-п’явками сесії районної ради виді- го будинку культури у про- шлаг — усі місця зайняті. часну аудіотехніку. лено з районного бюдже- сторий зал людей зійшло- Вереміївка — рідне З нагоди такої події у ту, 82 — із сільського, 100 ся як ніколи багато. А 14 село голови Чорнобаїв- Кліщинцях місцеві уміль- тисяч — від місцевого сіль- грудня — на чергову річ- ської райдержадміністра- ці влаштували виставку ви-Ш тучні черв’яки стануть заміною тра- госптовариства «Кліщинці» ницю народження їхньо- ції Олексія Головка. Олек- шиванок, картин та інших диційним гірляндам і ялинковим (директор В’ячеслав Джу- го славетного земляка Ми- сій Іванович розповів, що художніх виробів. А у Ве- іграшкам. Ініціатива з монтажу не- лай), а 92 тисячі зібрали хайла Старицького — тут такі зміни відбулися не реміївці вразила виставказвично прикрашеної ялинки належить свя- разом місцеві фермери, уже планують виставу «За тільки в цих двох селах, а графіки по дереву відомогощеннослужителю Джорджіо Пізано. приватні підприємці й про- двома зайцями», яку зі- й у закладах культури ра- майстра Ярослава Гладко- За його словами, пявки на святковому сто небайдужі селяни. Всі грають артисти Черкасько- йону загалом, бо 2011-ий го. Він разом із дружи-дереві символізуватимуть лихварів, які, як разом врятували вогнище го драмтеатру. Тепер для рік тут оголошений роком ною Світланою був присут-вважає Пізано, позбавили багатьох італійців культури й вдихнули в ньо- цього є всі умови. культури (цьогоріч на її під- нім на святі, бо віднедавнарадості від наступаючих зимових свят. Свя- го друге життя. У Вереміївці на капі- тримку в районі виділили перебрався із Києва у цещеннослужитель особливо обурений тим Простоявши понад пів- тальний ремонт витраче- 2 мільйони гривень проти село, тут мешкає й черпаєфактом, що ті, хто дає гроші в борг під ве- сотню літ, одноповерховий но 200 тисяч гривень, по- 500 тисяч торік). Капіталь- натхнення для творчості.ликий відсоток, не бажають іти на поступки клуб між садом і дубовим ловину цієї суми виділило но відремонтовані також Валентинанавіть у період економічного спаду. гаєм міг би й завалити- місцеве СТОВ «Вереміїв- будинки культури в Лящів- ГАВрИШкеВИЧ
  4. 4. 2 грудня 2011 року 4 гранішполянські ціни Хто слабкаобурили губернатора ланка? Пропустити втішну Що відбувається статистику й здобутки,в сільській глибинці, а починати з проблемчи опікується місце-ва влада проблемами вимагав від доповідачівзвичайних людей — ці начальник головноговажливі питання зму- управління охорони здоров’я Фото прес-служби ОДасили керівництво Чер- і медицини катастрофкащини вдатися до облдержадміністраціїтактики «партизан- Володимир бРожик. Аджеських» рейдів. Мину- задля їх вирішення й зібралисялого четверга голова на галузевій колегії цьогооблдержадміністрації четверга.Сергій ТуЛуб без по-передження відвідав БШполянський район, уло детально проаналізовано роботу двох обласних центрів: психотерапіїчим дуже налякав Про високі ціни й нелегке та медико-соціальної реабілітації (натамтешніх чиновни- життя сергій тулуб спілкувався з базі обласного психоневрологічного дис-ків. мешканці села Водяне в магазині пансеру) і медичної й практичної психоло- гії (на базі облпсихлікарні). Попри те, щоК ерівники району зі своїх дже- Зовсім інше враження справило давно не були на базарі, — закинув все більше пацієнтів потребують саме та- рел швидко дізналися про ві- на гостей село Водяне. Сільський він Сергію Струку. — Там ціни наба- кої допомоги — «лікування душі словом», зит губернатора й поштиво зу- голова Наталія Кириченко докладно гато нижчі. В Черкасах яйця прода- корекції мислення, в їхніх випадках меди-стріли його на кордоні району. Далі розповіла про те, що вже зробле- ють по шість-сім гривень за деся- каментозне лікування малоефективне, ашлях проліг до села Кримки. Роз- но в селі та які проблеми не дають ток. А тут вісімнадцять! то й шкідливе, обидва центри з завдан-гублена сільський голова Ольга Ді- дихати. Із понад 700 жителів біль- Побували керівники й у школі, де ням не справились — прозвучало на ко-денко від хвилювання не змогла шість — пенсіонери. Молодь у по- ознайомилися з умовами навчан- легії. Такий висновок Володимир Брожикчітко відповісти на запитання про шуках роботи виїжджає до великих ня та дізналися, як діти харчуються. зробив, попри всі здобутки центрів, вихо-соціально-економічний розвиток міст. Ремонту потребують і примі- На кожну дитину тут передбачено дячи з того, що вони фактично нічого в об-села. Допомогти їй узялися голова щення сільради, і будинок культури, 5 гривень щодня, але допомагають ласті не об’єднують. Адже в районах не-райдержадміністрації Сергій Струк і школа з дитсадком. Амбулаторії, батьки й спонсори. має фахівців: так, згідно з наказом МОЗ,та голова райради Микола Тимо- яка обслуговує п’ять навколишніх — Це неправильно! Не батьки кабінети психотерапії повинні бути в кож-шенко. сіл, не вистачає сучасного облад- повинні допомагати, а місцева вла- ній райлікарні, але такий є тільки в Смілі. Оглянувши фельдшерсько- нання та автомобіля швидкої допо- да. Це ж ваші справи… — повернув- Області потрібно 45 психотерапевтів, а їхакушерський пункт, очільник Черка- моги. Та все ж таки, за словами пані ся Сергій Тулуб до пана Струка. шестеро, і, крім Черкас і Сміли, — в жод-щини висловив думку, що косметич- Наталії, поступово проблеми вирі- Звісно, не обійшлося й без по- ному районі. Психологів працює 27, алений ремонт не покращив медичного шуються, хоча коштів катастрофічно дарунків: малеча отримала набір більшість зосереджені в Черкасах. З усіхобслуговування, а в приватному ап- не вистачає. іграшок, а школа — принтер. Амбу- райлікарень вони працюють лише в Чер-течному кіоску, що діє на території Немало подивувалися учасники латорії дістався сучасний електро- каській, Золотоніській, КатеринопільськийФАПу, ціни на ліки явно завищені. рейду в місцевому магазині, поба- кардіограф, а до нового року пообі- і Смілянській. Тож керівникам центрів діс- Подарувавши ФАПу інгалятор, чивши, що яйця в «соціальному ко- цяли автомобіль. талось на горіхи: чому не їздять по райо-Сергій Тулуб направився до будинку шику» продаються по ціні 18 гри- На завершення рейду губерна- нах, чому не створюють служб?культури. Порожнє й холодне примі- вень за десяток. Власниця магазину тор зобов’язав районну владу до Заслухала колегія й аналіз випадківщення вразило всіх учасників рей- пояснила, що крупні домашні яйця 9 травня зробити капітальний ре- лептоспірозу, за-ду. Вказавши на недоліки, керівник у них на базарі коштують 18 гри- монт сільського будинку культури реєстрованих то- Області потрібно 45області зайшов до дитсадка й біблі- вень. Пан губернатор аж взявся за та привести в порядок обеліск заги- рік та за дев’ять психотерапевтів,отеки, де вручив малечі іграшки, а голову. блим у роки війни. місяців цього а їх шестеродорослим книги. — Що за ціни у вас! Мабуть, ви анатолій кОтОВ року. Лептоспіроз — особливо небезпечна інфекційна хво- роба. Головний позаштатний інфекціо- Людоловами ніст області Світлана Волгіна навела не- втішну цьогорічну статистику: захворіло на лептоспіроз дев’ятеро, з них двоє по- мерло (в Умані і в Шполянському районі — обоє були вражені особливо небезпеч- вона вважала ним типом лептоспір). При цьому Світла- на Іванівна зауважила, що в Умані госпіта- лізували хворого на сьомий день при його зверненні на п’ятий. В окремих випадках були неправильно встановлені попере- всіх кривдників дні діагнози (до консультації інфекціоніс- та — а цих фахівців у районах теж бракує). Так, Шполянська ЦРЛ, попередній діа- свого народу гноз терапевта: «гостра пневмонія», Уман- ська ЦРЛ, терапевт: «вірусний гепатит», м.Умань, терапевт: «отруєння сурогатамиФото Олега Ганіна Люди старшо- забаром усе найбільш ва- алкоголю», м. Сміла, дільничний терапевт: го покоління добре гоме написати саме укра- «ГРВІ», терапевт приймального відділен- пам’ятають, як в їнською — вишуканою, ня: «гострий пієлонефрит, гостра пневмо- кінці 50-их практич- літературною мовою. нія», Христинівська ЦРЛ, терапевт: «дис- но неможливо було Працюючи ще у 30-ті циркуляторна енцефалопатія, поліміопатія купити двотомник над романом “ Людоло- нижніх кінцівок, гострий панкреонефроз», ви”, Зінаїда Тулуб деталь- Золотоніська ЦРЛ, діагноз при направлен- Зінаїди ТуЛуб з но вивчила шість тисяч ні — «тривала лихоманка». Відтак третина романом “Людоло-Ц им роковинам були документальних джерел хворих потрапили в реанімацію. ви”. Рідкісне явище: про події ХVП століття присвячені літе- епохи, яку взялася відтво- Як зауважила головний інфекціоніст в україні люди читали, відкриваючи для себе ратурні читання рити в історичному творі. області, протягом цього року збільшилась по-новому навіть фольклорні образи, того ж“Хресний шлях Зінаїди Ту- Ці тексти були викладені кількість лабораторних обстежень на леп- гетьмана Сагайдачного. Потім у журналі “Ра-луб”, які відбулися напе- десятьма мовами! Незва- тоспіроз, які проводить облсанепідемстан- дянська жінка” з’явилися розділи з роману “Вредодні в обласній науко- жаючи на схожість сво- ція. Проте два роки й разу не направля- степу безкраїм за уралом” – про Тараса Шев- ли кров на це обстеження з таких районів,вій бібліотеці імені Тараса єї долі з Шевченковою, ченка, і знову автором була Зінаїда Тулуб. Чим як Кам’янський, Корсунь-Шевченківський,Шевченка. на засланні в Казахстані далі ми від часу кончини письменниці (а померла Лисянський, Маньківський, Монастири- Про Зінаїду Тулуб на тлі не наважилася писати ро- вона в Ірпінському будинку творчості 1964-го щенський, Смілянський. Тобто лікарі втрагічних подій ХХ століття ман про Великого Кобза- року), тим більшим стає інтерес до постаті жодному випадку не підозрювали лептос-говорили заступник голо- ря — була переконана, що самої авторки, якій днями минув 121 рік. піроз?ви обласної ради Василь без вивчення архівних ма-Касян, науковці ЧНУ іме- теріалів робити цього не Члени колегії детально проаналізува-ні Богдана Хмельницько- майбутньої письменниці на до української мови й можна. ли причини такої ситуації, відшукуючи вго Володимир Поліщук, Ві- Данило Савич жив у Чер- історії, взагалі викликає У 121-річницю з дня кожному випадку «слабку ланку» ти вирі-талій Масненко, Людмила касах і Золотоноші, а її ба- щире захоплення. За на- народження видатної шуючи, як її зміцнити. А чи в кожній рай-Ромащенко та інші. Мину- буся була черкащанкою. А правленням біржі праці у письменниці черкащани лікарні можуть зробити загальний аналізлого року завдяки колек- рідний дід Олександр Да- досить зрілому віці жінка, взяли участь у вшануван- крові, печінкові, ниркові проби й інше, абитивній праці дослідників нилович добре знав Тара- чиї вірші так подобали- ні Зінаїди Тулуб у столиці, вчасно виявити лептоспіроз чи інші захво-цього навчального закладу са Шевченка і так само, ся Іванові Буніну, потра- де скінчився земний шлях рювання? — піднімав і опитував по одно-вдалося по-новому погля- як поет, був заарештова- пляє на курси української незвичайної жінки з муж- му головних лікарів закладів Володимирнути на авторку історичних ний за справою Кирило- мови. Де не просто ви- нім характером і енцикло- Брожик. «Будемо вдосконалювати робо-романів, дізнатися багато Мефодіївського братства. вчає мову своїх пращурів, педичними знаннями. ту», — недвозначно пообіцяв їм.досі невідомого з її біогра- А історія того, як при- а й по-справжньому в неїфії. Скажімо, те, що прадід лучилася Зінаїда Павлів- закохується. Щоб уже не- Влас. інформ. Лариса сОкОЛОВська
  5. 5. 2 грудня 2011 року 6 віч-на-віч кОханці не рятують «красива жінка ВіД самОтнОсті Одружуватися з чоловіком зарадисексу зовсім не обов’язково, вважає ба-гато хто з представниць прекрасної ста-ті. Деякі жінки, зокрема успішні бізнес-леді, зізнаються, що «для здоров’я і щобне втратити форми» вони охоче «заво-дять» симпатичних коханців, які за гро- незаміжня…»ші «ну дуже стараються». І самі ці впевнені й горді амазонки,які дивляться крізь чоловіків, одним по-глядом ставлячи їх на відповідне місце,часто обманюють оточуючих (і в першучергу себе!), що ніхто їм не потрібен.Достатньо лише свиснути, як цілий на-товп коханців прибіжить, щоб ублажатиєдину й неповторну. Та попри це, до психологів частенькозвертаються за допомогою саме краси- Жінка за 40:ві й самодостатні жінки за сорок, які ма-ють коханця, а то й не одного — вони дощему душевного хочуть звичайного сі- чи хочемейного затишку. «Допоможіть вийти заміж!» — про-сять вони. Бо вже несила щовечора по-вертатися в порожню квартиру, де їх вона заміж?чекає самота. І в ці моменти, зазвичай,жінкам до сліз хочеться і мріється про…чоловіка — свого, рідного, близького,ніжного й чутливого. Який зігріє не тіль-ки ліжко, а й душу. Так вважає і психо-лог обласної громадської організації«Черкаський жіночий центр» тетяна ВПрОкОФ’єВа. се більше — Простого жіночого щастя — осьчого не вистачає жінкам бальзаківсько- самотніх жінокго віку. І не тільки їм. А воно, це щастя, бальзаківськогозаховане не в регулярному сексі, доро- віку дивлятьсягих ресторанах, відпочинку за кордономі так далі. Воно — у таємничому пере- сумно на цейплетінні двох душ, які намагаються вря- світ. Розумні,туватися в коханні від самотності, — зі- красиві, незалежнізнається моя знайома Інга Гончаренко, наші сучасниці,теж психолог. Ще одна проблема «висить» на тен- виявляється,дітних плечах жінок. Де познайомитися мріють про… сім’ю.з достойними чоловіками? З якими за- Навіщо це їм?хочеться бути разом щодня, ділити надвох всі радощі й печалі. Своя квартира, — Жінки і раді були б познайоми- автівка, гарнатися. Але не знають, де шукати тих чо- робота, кар’єра,ловіків, куди йти за ними. Не по диско- відпочиноктеках же бігати й ресторанах? Скількижінок, красивих, успішних і впевнених, за кордоном,і не можуть знайти свою долю. Моя по- упевненість удруга із великим задоволенням хотіла завтрашньому дні —б мати сім’ю, але не може з нормаль-ним мужиком познайомитися. Ходе до і раптом ностальгіянеї якийсь “ухажор”, але Настя, на мою за тихимидумку, варта кращого чоловіка. Звісно, сімейними вечорами.вона хапається й за такого, як за остан-ню соломинку. Але виходити заміж за Виявляється,першого-ліпшого, без почуттів — дур- кохання й ніжністьниця. От жінка й страждає, не знає, що не замінитьвдіяти. Згорає на роботі… — журиться ніщо, переконаніАлла Нечипоренко з Черкас. Так, згорають на роботі й вихлюпу- психологи.ють нерозтрачену енергію душі на щозавгодно. Займаються спортом, подо- майбутніх обранців. Щоб на руках но- чатку знайомства досить… Ось тіль- інші слова тобі казатиме, а від йогорожують, шукають нові захоплення, щоб сив, квіти щоразу дарував, захоплював- ки зануд, хамів та занадто поважних байдужості плакатимеш ночами.якось відволіктися від сумних думок про ся, добивався довго. А ще ми настіль- терпіти не можу. Нецікаво з ними. А Сама Віка, теж розлучена, до сво-сімейне щастя. ки розбалували чоловіків, що їм жодних ми, жінки, все ж таки заслуговуємо на боди вже звикла і в «ярмо шлюбу» ліз- — Жінки часто приходять на консуль- зусиль не вартує когось добитись, бо краще… — переконана Аліна Бондар із ти не збирається. У неї не бракує за-тації з проблемою самотності. Вони вже жінки тепер самі вибирають, з ким зна- Черкас. лицяльників і навіть є кілька коханців,не вірять, що знайдуть своє щастя й за- йомитись, а декому просто на шию яких жінка «муштрує» і тримає на ко-мість пошуків «свого» обранця ідуть на вішаються. а мОже, ну ЙОГО, тОЙ шЛюб? роткому повідку.шейпінг, в тренажерні зали, спілкуються Та з нею не згодна Світлана Кушнір Канівчанка Рита Ускова полюб- — А навіщо мені йти заміж? Хат-з подругами, але бояться шукати парт- із Жашкова. ляє посидіти з подругами в затишно- ньою робітницею бути не хочу… Анера. Крім того, надто високі вимоги — Дурниці це все! Чоловік має бути му кафе й поговорити про все на світі. хочу, щоб чоловік прилітав до менеставлять до обранців, тому жінкам не- чоловіком, щоб із ним хотілося відчу- Особливо ж про стосунки з протилеж- на побачення, дарував квіти, коштов-просто знайти чоловіка, з яким їм буде вати себе жінкою. Моя подруга все пе- ною статтю. З близькою подругою Ві- ності, влаштовував романтичні вече-комфортно. Мало достойних чоловіків, ребирала, носом крутила — все їй не кою вона завжди спілкується відверто, рі в дорогих ресторанах, цілував руч-кажуть самі жінки. Але їм все одно дуже такі попадалися. А потім познайомила- надто про чоловіків — які подобаються, ки й ніжки. І секс тоді такий бурхливийхочеться сімейного щастя, затишку, ніж- ся з чоловіком, який морально набагато а які ні, з якими хочеться жити разом, виходить… — відверто пояснює Віка. Іності. І вони мріють про таких чоловіків. сильніший за неї і сам приймає рішен- а які годяться лише на роль коханців, ставить крапку на шлюбі:Причому, в кожної жінки свої критерії ня. Дивлюсь — а в них усе ладиком, і до друзів чи просто знайомих. — Ти подумай, жити з чоловікомвідбору, вимоги до чоловіків — одним весілля справа йде. І їй це подобаєть- Якось за чашкою кави Рита, 40-річна в одній квартирі, прокидатися вран-подобаються сильні й впливові чолові- ся, і стосунки такі ніжні, що аж заздріс- розведена мама майже дорослої донь- ці очманілою після його хропіння іки, іншим — розумні й чутливі, деяким но трохи… ки, зізналася подрузі: бачити «коханого» невмиваним і не-— красиві й багаті, — розповідає керів- Якими б упевненими в собі не були — Чого мені не вистачає? Симпа- чесаним, готувати йому, прати й пра-ник психологічного центру «інсаЙт» чоловіки, все залежить від того, чи тична, з непоганою фігурою, є своя сувати, прибирати після нього — ні,юлія ФеДОренкО зі Сміли. сподобався обранець жінці при пер- квартира, улюблена робота з при- такого подружнього життя і такої «лю- шому знайомстві та чи справив на неї стойною зарплатою, нова автівка, за бові» я не хочу! ЧОЛОВіки, ВияВЛяється... враження. яку вже виплатила кредит. Мене по- І справді, незаміжня жінка почува- бОяться знаЙОмстВа — Мені, наприклад, не всі чоловіки важають і керівництво, й підлеглі, є ється значно вільніше й не залежить Представники сильної статі люблять до вподоби. Ну, хочеться якогось не- багато друзів і знайомих. А щастя то від сімейних умовностей чи впертос-похвалитися своїми любовними приго- стандартного! І зовсім тут справа не немає! — ледь не заплакала жінка. — ті чоловіка. Можна як завгодно витра-дами й подвигами, але насправді по- в зовнішньому вигляді, а в тому, на- Роки летять, як дні, й так хочеться ніж- чати власні гроші й не економити набоюються знайомитися з успішними й скільки комфортно й цікаво з тією лю- ності, тепла й сімейного затишку. Щоб блузці чи модній білизні. Й не требакрасивими жінками. Комплекс неповно- диною. Я практично завжди на перших кожного вечора удвох з ним, коханим, ходити за ним і годити як малій дитині.цінності тисне, як жаба. І поруч з такими зустрічах мушу сама вести розмову, ве- і щоб говорив ті слова, без яких нам, Вільні дами мають значно привабливі-жінками чоловіки відчувають себе пле- селити, розказувати різні історії. Інко- жінкам, аж ніяк не можна. Щоб приту- ший вигляд, ніж їхні заміжні подруги,беями. ли мене це дуже втомлює і я думаю, а литися до його плеча — і забути про тому що висипаються, правильно хар- — Дійсно, чоловіки трішки побою- навіщо мені це треба? Коли вже мене всі печалі… чуються й значно краще доглядаютьються вродливих жінок, бояться відмови хтось трохи повеселить? — запитує Ва- Подругу Віку сентиментальність за своїм тілом, констатують психоло-або десь підсвідомо думають «ця красу- лентина Огус із Золотоноші. Рити розізлила: ги. Та найголовніше те, кажуть вони,ня явно не для мене!», — погоджується — Балувані ви які! Подавай вам — Дурненька! Навіщо тобі цей що шлюб аж ніяк не гарантує шалено-Лариса Цибко з Умані. І зізнається: якихось незвичайних чоловіків. А зви- головний біль? Мине закоханість, і по- го кохання чи тихої ніжності, за якими — Жінки трішки самі винні в цьому. чайним куди дітися? На мою думку, чнеш робити все, а він лежатиме на ди- так сумують незаміжні жінки.Малюють в своїй уяві «принців» і відпо- головне — щоб чоловік був чистим, вані чи гратиметься за комп’ютером. Івідно ставлять дуже високі вимоги до охайним і мав почуття гумору. Для по- кудись подінеться та ніжність, і зовсім анатолій кОтОВ

×