Det framtida arkivet

345 views
235 views

Published on

Presentation på invigningen av Arkivcentrum Syd den 20 maj 2013
Mina anteckningar för presentationen finns för varje slide här nedan, eller på anteckningssidorna i filen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • A Perfect Storm of Turbulent Gases in the Omega/Swan Nebula (M17 ) Public Domain Vad har Hubbleteleskopets bilder av händelser i universum som ägde rum för mycket länge sedan med det framtida arkivet att göra?
 • Jag ska försöka besvara det så småningom, men vi börjar i en annan ände. Den Internationella arkivdeklarationen som antogs på ICA:s årsmöte i Oslo 2010. Det är ett kraftfullt dokument om arkivens egenskaper, mångfald, samhällsroll, ansvar och strategiska inriktning. Men om man läser deklarationen med bilden för ögonen av den komplexitet och det breda ansvarstagande som målas upp, såväl när det gäller samlingar som samhällelig roll, blir det tydligt att arkiven omöjligt kan nå målen själva. Här krävs en samverkan av rang där arkiven är en viktig pusselbit men, ändock bara en pusselbit. Eller, snarare är varje enskilt arkiv en unik bit av ett omfattande pussel.
 • Ekvationen ABM. Vi lägger för mycket tid på att beskriva vad som är speciellt för arkiven, biblioteken och museerna och vad som skiljer dom åt. Vi måste lägga tid på att beskriva de samlingar vi förvaltar och göra dom synliga och användbara. Arkiven, biblioteken och museerna förvaltar bara en bråkdel av all kulturarvsinformation som förvaltas av myndigheter, organisationer och individer. Hur vi än sätter samman ekvationen kommer inte y att motsvara all kulturarvsinformation, och inte ens all den som är offentligt förvaltad.
 • © University of Oxford http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa/document/8700/2303 “ The Great War Archive contains over 6,500 items contributed by the general public between March and June 2008. Every item originates from, or relates to, someone's experience of the First World War, either abroad or at home. Contributions were received via a special website and also through a series of open days at libraries and museums throughout the country. “ När projektet startade hade man tänkt det som en begränsad insats som inte skulle möta det massiva intresse som det kom att göra. Projektet har lett till efterföljare, framför allt Europeana 1914-1918 som där man via olika evenemang kombinerat med mobila digitaliseringsstationer samlar in information. Det har lett till ett inflöde av en fantastisk samling information som har givit helt nya perspektiv på the Great War. Så om det här pekar på all den information som finns överallt i samhället så visar det också på en annan företeelse. Att begreppet arkiv har börjat användas i en rad olika sammanhang och med en innebörd som en arkivarie inte skulle hålla med om. Men vilka möjligheter det ger för samverkan, rik kontext mm.
 • Foto: Rolf Källman CC-by På en konferens i Malmö nyligen så deltog jag i en workshop med deltagare från bl.a den kreativa industrin, som handlade just om enskilda människors minnen och hur man skulle utveckla funktionella samband med den offentliga förvaltningen.
 • Sladdar By Adam Blomberg http://www.flickr.com/photos/blomberg/19358140/ CC-by-nc-nd http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en Så hur ska vi få ihop det här. I den internationella arkivdeklarationen står det om ansvaret för hela samhällets minne Problemet är ju att det är lite olika storheter som möts. ” Kvalitetssäkrat minne” människor är ju bra på väldigt många saker, bl a att minnas fel, som en av talarna på arkvivveckan sa i Västerås i förra veckan. Men vi vet att det flödar av information och minnen som, precis som när det gäller The Great War Archive, skulle bredda och berika och i många fall föra in helt okända frågor till det kollektiva minnet. Här har arkiven en mycket stor uppgift att tänka nytt och skapa förutsättningar för en koppling mellan det individuella och det kollektiva minnet.
 • . Photograph of State Department Records Being Received at Archives, 1936 The U.S. National Archives http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/3874714308/in/photostream Så, det behövs inleveranser och datafångst i informationssamhället på användarnas villkor.
 • NASA Visualization Explorer (iPad app) By NASA Goddard Photo and Video http://www.flickr.com/photos/gsfc/5958585066/ CC-by http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Värdet av information uppstår när den används. Och vi har inte en aning om alla möjliga användningsområden. Chefen för Stockholms stadarkiv sa i förra veckan, när vi pratades vid, att nästan all användning av den information som finns i stadsarkivets samlingar återanvänds till ett syfte som den inte var avsedd för. Och jag är övertygad om att det är generellt. Därför måste vi begå konststycket att ha användarna och användningen i fokus utan att ha en aning om vilka användarna är, kommer att vara och vad dom kommer att använda vår information till.
 • http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/4546092248/sizes/z/in/photostream/ New Mexico. Mrs. Fidel Romero Proudly Exhibits Her Canned Food. [Two Women Standing in a Kitchen Pantry. Pantry Contains Preserved Fruits and Vegatables.] 1946 http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/with/4546092248/ Och tillbaks till grunduppdraget. Bevarande är all informationsanvändnings moder, oavsett om vi pratar på kort, medellång eller lång sikt.
 • Photograph of Acetate Foil for Laminating The U.S. National Archives http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/3873895001/sizes/z/in/photostream/ Framtidens arkviarie.
 • Gamla riksarkivet, Skeppsholmen Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet Vad är då framtidens arkiv?
 • Fishpool gold coins by Lawrence OP http://www.flickr.com/photos/paullew/3487810383/ CC-by http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Framtiden arkiv älskar sin data och arbetar utifrån att värdet ligger i samlingarna oavsett om dom är analoga eller digitala. Avsätter inte mer tid och personal för att hjälpa allt fler i läsesalarna, utan lägger mer tid för att kvalitetshöja och öppna upp informationen Från referenser och noter Till hyperlänkade dokument Till sammanlänkade data Länkad öppen data är det enskilt viktigaste spåret idag för att informationen ska bli brett använd och hänga samman med annan relaterad information.
 • Foto: MKC, Riksarkivet Arkivbeskrivningar, Förteckningar, Handlingar ? Länkade öppen data behöver objektnivå! Prioriteringar och strategier behövs.
 • Tillbaks till Edwin Hubble. En bra modell ska vara Elegant Innehåller få godtyckliga eller justerbara element Överensstämmer med och förklarar alla observationer Kunna förutspå den framtida utvecklingen När det börjar skaka i modellerna börjar man skruva… innan man till slut måste byta modell. Ett exempel när en äldre modell fick lämna plats för en ny under tyngden av nya observationer var idéen om ett statiskt universum. På 1920-talet var de flesta fysiker övertygade om att universum var statiskt, eller av oföränderlig storlek. 1929 publicerade Edwin Hubble sina observationer som visade att universum expanderade. Hubble hade inte gjort några direkta observationer av att universum expanderade. Han observerade ljuset som strålade ut från galaxerna. Det ljuset bär med sig en karakteristisk signatur, eller spektrum som baseras på varje galax sammansättning och som förändras beroende på den relativa hastigheten gentemot vår egen galax. Genom att analysera detta för avlägsna galaxer kunde Hubble bestämma deras hastighet. Han förväntades sig att lika många galaxer rörde sig emot som ifrån oss..I stället konstaterade han att alla galaxer rörde sig bort ifrån oss, och ju längre bort dom låg, desto snabbare rörde dom sig. Hubble drog slutsatsen att universum expanderade, men andra som försökte hålla fast vid den tidigare modellen, försökte förklara observationerna inom ramen för ett statiskt universum. I decennier försökte många vetenskapsmän hålla fast vid modellen om ett statiskt universum. Men Hubbles modell var den mest naturliga modellen och blev därför så småningom den allmäng accepterade. Och vad har då det här med det framtida arkivet att göra?
 • Puzzle 42 Detail By jjpuzzles http://www.flickr.com/photos/jjpuzzles/5858201187/ CC-by http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Jag vet att det är en lite halsbrytande jämförelse, men jag tycker berättelsen illustrerar hur svårt vi har att frigöra oss från den tid vi är födda i och de rum vi rör oss och de kartor vi navigerar efter. Framtidens arkiv hoppas jag är det arkiv som står envist fast vid grundprinciperna i Internationella arkivdeklarationen, men som undviker analogifällorna (ni vet sådana där fällor som gör att man använder ny teknik till att göra precis som förut fast lite bättre) och vågar ställa sig i en helt ny position och fundera på hur kan vi använda möjligheterna till att göra det vi gör helt annorlunda. Framtidens arkiv gör sin information synlig och användbar. Lägger resurserna på att kvalitetshöjning i stället för appar och andra tillämpningar som andra kan göra så mycket bättre och billigare. Kopplar till andra och släpper in andra i arbetet Framtidens arkiv beskriver tydligt vilken sorts pusselbit man är och hur man kan koppla ihop sig med den.
 • Dimma i Bretagne Rolf Källman Cc-by
 • Det framtida arkivet

  1. 1. Det framtida arkivetInvigning av ARKIVCENTRUM SYDLund, den 20 maj 2013Rolf Källman
  2. 2. ”…Mot denna bakgrund erkänner vi…arkivens mångfald när det gäller attdokumentera alla områden av mänskligverksamhet…”Utdrag ur Internationella arkivdeklarationen antagen vidICA:s årsmöte i Oslo 2010
  3. 3. A+B+M = y ?x
  4. 4. The Great War Archive
  5. 5. Kollektivt eller individuellt minne –eller både och ?
  6. 6. Hur?
  7. 7. Insamling
  8. 8. Värdet av information uppstår när denanvänds
  9. 9. Bevarande är användningens moder
  10. 10. Framtidens arkivarie
  11. 11. Lägger inte tid på att identifieramålgrupper.Men arbetar mycket med att görainformationen synlig och användbar.Planerar för oväntade besök
  12. 12. Framtidens arkiv
  13. 13. Love your data
  14. 14. Digitalisera för användning
  15. 15. Edwin Hubble
  16. 16. Vem är du och hur kopplar vi ihop oss?
  17. 17. @rolfkallmanwww.digisam.se

  ×