• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Avec 2013
 

Avec 2013

on

 • 259 views

 

Statistics

Views

Total Views
259
Views on SlideShare
251
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 8

https://twitter.com 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Vad är digitalisering? Konvertering eller genomförandet av det moderna informationssamhället
 • Upphvosrättsrågorna

Avec 2013 Avec 2013 Presentation Transcript

 • Digisam och det digitalakulturarvetRolf KällmanDigisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitaltbevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvetAVEC 2013 Västeråsden 16 maj 2013
 • I november 2009 gav regeringen alla statligakulturarvsmyndigheter/institutioner i uppdrag attinkomma med underlag till en nationell strategi fördigitalisering av kulturarvet. Länsmuseer och ideellaorganisationer var inbjudna att svara på uppdraget.Bakgrund
 • En nationell strategi fördigitalisering av kulturarvet• I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi förarbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggörakulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.• Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, frånurval till bevarande och användning.• Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning,delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för attdetta ska vara möjligt.
 • Europe 2020European Digital AgendaRådsslutsatser och rekommendationerNationella policies och agendor
 • MålKulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökadutsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöraselektroniskt för allmänheten.Alla statliga institutioner som samlar, bevarar ochtillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformationska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet.Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar.
 • Ett flertal områden kräver samordning, vissahanteras av Digisam
 • Digisam• har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för attmålen för strategin ska nås under perioden 2012-2015• ska stå för kunskapsinhämtning ochkompetensuppbyggnad• ska ta fram:– underlag för rekommendationer och allmänna råd.– förslag på en samordnad digital informationshantering ochgemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande.– Förslag på roll- och ansvarsfördelning• är en del av den nationella strategin för digitalisering avkulturarvet
 • Resultaten av Digisams arbete ska varaskalbara och användbara för helakulturarvsområdet
 • Alla statliga institutioner som samlar, bevararoch tillgängliggör kulturarvsmaterial ochkulturarvsinformation ska ha en plan fördigitalisering och tillgänglighet.Planer
 • Principer och begrepp
 • StyraProduceraAnvändaBevaraFölja upp
 • Infrastruktur
 • standarderformatföreskrifterallmänna rådriktlinjerrekommendationerguidelinesbest practises
 • Digitalt bevarande
 • Tillgängligt ochanvändbart
 • Länkad Öppen Data
 • Länkad Öppen Data
 • Vem säger vad?
 • §§
 • Europa
 • Bakgrund
 • Tillgängligt ochanvändbart
 • Tack för uppmärksamheten!Följ oss, delta och diskuterawww.digisam.seFacebook: Digisam.riksarkivetTwitter: @digisam_raE-post: digisam@riksarkivet.se