Users being followed by Rödgrönt samarbete för framtiden