Whitepaper
Business rules
©Rob van Hees 2010
Business in the lead, door het
beheren van business rules.
In deze whitepaper wordt het belang van
businessrules beschreven, de gevolgen
van de invoering van business rule
approach ...
Een andere belangrijk uitgangspunt is het
scheiden van bedrijfsregels van de IT
componenten. Applicaties worden idealiter
...
kunnen afwijken van de door de
gebruikers gebezigde natuurlijke taal
liggen misverstanden voor de hand. Ook
zijn gebruiker...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Whitepaper business rules

712 views

Published on

Whitepaper over het begrip business rules

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whitepaper business rules

  1. 1. Whitepaper Business rules ©Rob van Hees 2010 Business in the lead, door het beheren van business rules.
  2. 2. In deze whitepaper wordt het belang van businessrules beschreven, de gevolgen van de invoering van business rule approach en de wijze waarop organisaties daar het beste mee om kunnen gaan. Business rules Onder business rules of bedrijfsregels verstaan we het geheel van geschreven en ongeschreven beleid, beslissingscriteria, regels en procedures die een organisatie gebruikt voor de uitvoering van haar primaire taken. Organisaties hebben in hun bedrijfsvoering in toenemende mate te maken met discontinuïteit in wet- en regelgeving, politiek, concurrentieverhoudingen en consumentengedrag. Daarnaast is er sprake van een groeiende invloed van sociale media en belangengroeperingen. Van buiten geïnitieerde veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in de set van bedrijfsregels, welke op hun beurt weer kunnen leiden tot wijzigingen in applicaties, documentatie, instructies en procedures. Als de business geen goed overzicht heeft van vigerende bedrijfsregels en het gebruik daarvan, is er een grote kans dat veranderingen leiden tot incorrecte en te late wijzigingen. Van wet naar bedrijfsregel Bijdragebesluit zorg De verzekerde van 18 jaren of ouder draagt bij in de kosten van de zorg, verleend door een instelling. Bedrijfsregel Een verzekerde betaalt een eigen bijdrage indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: - verzekerde heeft intramurale zorg - verzekerde is 18 jaar of ouder Over de auteur: Rob van Hees is procesmanager bij het CAK. In zijn werk wordt hij voortdurend geconfronteerd met veranderende wetgeving en de daaruit volgende aanpassingen aan systemen en processen. In de praktijk blijken extern geïnitieerde wijzigingen binnen organisaties frequent te leiden tot chaotische wijzigingstrajecten. De reden daarvoor is duidelijk: de business rules bevinden zich bij het gros der organisaties in hoofden van medewerkers. Een ander deel zit diep begraven in programmacode, in systeemdocumentatie en in uitvoeringsbeleid. Daar waar er sprake is van overlap tussen deze kennisdragers is consistentie niet apert. Het ontbreekt kortom aan een totaalbeeld. Een organisatie die het inzicht in zijn business rules mist, heeft onvoldoende inzicht in de gevolgen van wijzigingen op de bedrijfsvoering en de uitwerking daarvan in geautomatiseerde systemen. Business rules approach (BRA) De business rules approach, met als grote voorvechters John Zachman, Ronald Ross en Barbara von Halle, is een aanpak die het actieve beheer van bedrijfsregels propageert. De belangrijkste drijfveren voor business rules approach zijn compliancy, flexibiliteit, adaptiviteit, kennisbehoud en strategic alignment tussen business en IT. Uitgangspunten voor business rules approach is dat bedrijfsregels als waardevolle bedrijfsactiva niet alleen expliciet worden opgesteld en beheerd, maar tevens onderhevig zijn aan een wijzigingsprocedure en versiebeheer. Ook moet duidelijk zijn welke bron of beslissing ten grondslag ligt aan de bedrijfsregel.
  3. 3. Een andere belangrijk uitgangspunt is het scheiden van bedrijfsregels van de IT componenten. Applicaties worden idealiter zodanig gemodelleerd dat wijzigingen in bedrijfsregels geen wijzigingen in de programmatuur tot gevolg hebben. Deze aanpak leidt, doordat er in de beheerfase minder ontwikkel- en testcapaciteit benodigd is, tot een significante kostenreductie. Separate the know from the flow. Roger T. Burlton Een ontwikkelplatform dat het scheiden van de know van de flow als uitgangspunt hanteert is het Nederlandse BeInformed (http://www.beinformed.nl), welke zich aan het ontwikkelen is tot de facto standaard voor rule based development binnen de overheid. Een dergelijk ontwikkelplatform invoeren betekent een majeure paradigma verschuiving voor zowel het traditionele systeemontwikkeltraject als voor de bedrijfsvoering. De business moet het initiatief nemen bij het mede opstellen van business rules. De businessanalisten krijgen een belangrijke rol in de fase kenniselicitatie terwijl er taakverschuiving optreedt in de systeemontwikkeling: immers de functionaliteit van de applicaties wordt grotendeels gegenereerd. Beheer van bedrijfsregels De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de bedrijfsregels en daarmee voor het opstellen en beheer, ligt bij de business, en deze zal zich de volgende vier vragen moeten stellen: 1. Hoe stel ik de bedrijfsregels vast? 2. Hoe zorg ik ervoor dat we allemaal hetzelfde bedoelen? 3. Hoe leg ik de bedrijfsregels vast? 4. Hoe ga ik de bedrijfsregels beheren? Kennisacquisitie Onder kennisacquisitie verstaan we het proces waarin kennis van experts en andere bronnen binnen een organisatie wordt verkregen en na validatie op formele wijze wordt vastgelegd. Voor het eliciteren van kennis wordt steeds vaker gebruik gemaakt van gespecialiseerde businessanalisten: de zogenaamde kennisanalisten. Door middel van interviewtechnieken worden de experts binnen een organisatie ondervraagd. Daarbij kunnen beslistabellen als hulpmiddel worden gebruikt om volledigheid van bedrijfsregels te controleren. Semantische interoperabiliteit Semantische interoperabiliteit betekent dat samenwerkende partijen aan gegevens, die uitgewisseld worden, dezelfde betekenis toekennen. Een bioloog zal een jaguar associëren met een dier, terwijl een monteur eerder aan een automerk zal denken. Bedrijven dienen semantiek daarom vast te leggen in een semantisch model. Daar waar een klein bedrijf voor het vastleggen van semantiek kan kiezen voor een eenvoudige thesaurus zal een groot bedrijf eerder kiezen voor een bedrijfsbrede taxonomie. Semantisch interoperabiliteit is een voorwaarde voor het vastleggen van bedrijfsregels. Alle deelnemers dienen dezelfde taal te spreken. Formele vastlegging bedrijfsregels De eisen waaraan een bedrijfsregel moet voldoen, zijn door de Business Rules Group geformuleerd in het Business Rules Manifesto maar deze lijst afdrukken en aan de gebruikers geven is niet voldoende: de organisatie zal getraind moeten worden in het gebruik van bedrijfsregels. Kennisanalisten spreken overwegend de taal van de propositielogica en leggen bedrijfsregels daarom vast met behulp van booleaanse operatoren. Omdat de in de propositielogica gebruikte connectieven
  4. 4. kunnen afwijken van de door de gebruikers gebezigde natuurlijke taal liggen misverstanden voor de hand. Ook zijn gebruikers gewend procedureel te denken waar bedrijfsregels juist declaratief worden vastgelegd en zeker niet imperatief. Alle reden dus voor een organisatie om zich voor te bereiden. Voorbereiding Als voorbereiding van het vastleggen en beheren van de business rules dient eerst het management te worden geïnformeerd door middel van zogenaamde awareness sessions. Deze sessies geven in één dag inzicht in de noodzaak en de mogelijkheden van de business rules approach. Overstappen op business rules approach is noodzakelijk om de waarde van een bedrijf in de toekomst vast te houden. Silvie Spreeuwenberg Daarna dienen de gebruikers: de experts, de juristen en de beleidsmedewerkers intensief te worden getraind in het mede opstellen en begrijpen van bedrijfsregels. Deze brede training van de business is een voorwaarde voor volwassen gebruikersparticipatie en voor succesvolle introductie van BRA binnen een organisatie. Beheer van bedrijfsregels Het eenmalig opstellen van bedrijfsregels als input bijvoorbeeld voor requirements is nuttig. Het procesmatig beheren van bedrijfsregels als essentiële bedrijfsactiva biedt additioneel de mogelijkheid tot hergebruik van bedrijfsregels. Het relateren van bedrijfsregels aan bronnen (bijvoorbeeld wetten) en aan producten maakt het mogelijk de input van externe wijzigingen sneller te vertalen naar interne wijzigingen in de bedrijfsvoering. De time to market voor nieuwe of gewijzigde producten kan zo aanzienlijk worden verkort, de compliancy met vigerende wetgeving wordt hoger en de kans op inconsistent regelgebruik neemt af. Daarnaast kan het beheren van bedrijfsregels een stap zijn op weg naar een Poka Yoke procesbeheersing. Ook de wijdverbreide wens van organisaties om klanten individueel te behandelen is gemakkelijk te realiseren en aan te passen indien een organisatie zijn bedrijfsregels actief beheert: de gewenste flexibiliteit is ingebed in de bedrijfsregels. Elk product kan worden getoetst worden aan bedrijfsregels. Immers wat in een folder staat dient qua inhoud overeen te komen met wat op de website staat, wat in werkinstructies staat, de werking van de applicaties, etc. Business agility De business die zijn verantwoordelijkheid neemt in het mede opstellen van bedrijfsregels plaatst zich onmiskenbaar in de driving seat, wordt een initiator in plaats van een volger en laat daarmee zien de bedrijfsvoering serieus te nemen, kortom bepaalt zijn eigen wendbaarheid. Rob van Hees Referenties: Het Business Rules Manifesto: http://www.businessrulesgroup.org/ brmanifesto/BRManifestNederlands.pdf Aanbevolen literatuur Business Rules Applied (Barbara von Halle) Requirements Analysis (David C. Hay, Barbara von Halle) Principles of the business rule approach. (Ron Ross)

×