Upravljanje kvalitetom u zdravstvenom turizmu - Esej

704
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
704
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenom turizmu - Esej

  1. 1. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Kolegij: Upravljanje kvalitetom Radni zadatak 1 Upravljanje kvalitetom u zdravstvenom turizmu Prof.dr.sc. Maja Lamza-Maronić Student: Doc.dr.sc. Jerko Glavaš Roberto Posavec U Osijeku, studeni 2013.
  2. 2. 1. Uvod Cilj ovog radnog zadatka je istražiti obilježja, ciljeve, prednosti i koristi upravljanja kvalitetom u zdravstvenom turizmu. Zdravstveni turizam je jedan od najjačih trendova turističkih putovanja posljednjeg desetljeća. Tome je pridonijela svijest ljudi o brizi za vlastito zdravlje, ali i promjene u načinu rada i života suvremenog čovjeka, povećanje slobodnog vremena i dohotka stanovništva.1 Također, zdravstveni turizam jedan je od najstarijih, ali i najbrže rastućih specifičnih oblika turizma. Predstavlja situaciju kada se osoba odluči na putovanje u neki drugi grad, regiju ili državu zbog bilo koje vrste zdravstvenog tretmana. Dijeli se na wellness turizam, zdravstveni turizam, lječilišni turizam te bolnički ili medicinski turizam.2 U uvjetima globalne konkurencije na tržištu zdravstva i zdravstvenog turizma, većina zdravstveno-turističkih centara u Republici Hrvatskoj je u državnom vlasništvu, te samo ponudom postojećih usluga ne mogu postići konkurentsku prednost. Za postizanje konkurentske prednosti potrebne su nove investicije i kapitalna ulaganja, te educirani i motivirani zaposlenici koji će svoje stečeno znanje i sposobnosti pretočiti u novostvorene vrijednosti na tržištu. Povezivanje poslovnih procesa, usklađenost različitih struka (ekonomisti – menadžeri, liječnici, informatičari) te upravljanje kvalitetom može znatno pridonijeti konkurentskoj prednosti, podizanju produktivnost i povećanju tržišne vrijednosti te opstanku na tržištu. 1 Bartoluci M., Birikić D.; Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa u zdravstvenom turizmu, znanstveni rad, Acta Turistica Nova, 2011. 2 Kunst I., Tomljenović R.; Uloga zdravstvenog turizma u jačanju konkurentnosti ruralnih područja Republike Hrvatske, Zagreb, 2011. 1
  3. 3. 2. Upravljanje kvalitetom u zdravstvenom turizmu Faktori ukupne kvalitete u zdravstvenom turizmu su brojni. Autori studije o zdravstvenom turizmu u Republici Hrvatskoj navode ključne faktore uspjeha u zdravstvenom turizmu:3 stručna osoblja – važno je na svim područjima usluga raspolagati educiranim kadrom koji se kontinuirano usavršava; kontinuirano inoviranje proizvoda – pratiti konkurenciju i trendove te inovirati proizvode i usluge; kontinuirano osuvremenjivanje opreme – hidroterapije, wellnes sadržaja i sl.; poznavanje potreba svojih gostiju – pružiti im najkvalitetniju uslugu posebnost – graditi prepoznatljivost kroz neke atrakcije; ustaljena kvaliteta – konzistentnost u kvaliteti pruženih usluga. Iako ukupnu kvalitetu usluga u zdravstvenom turizmu tvori više elemenata, ipak među ključne čimbenike spada posebno stručno osoblje, posebice medicinsko stručno osoblje u bolnicama i centrima za rehabilitaciju, po kojem su mnogi zdravstveno-turistički centri postali poznati. Koristi od upravljanja kvalitetom u zdravstvenom turizmu:4 povećanje profita; smanjenje troškova; zadovoljstvo korisnika (u ovom slučaju pacijenata); zadovoljstvo zaposlenika; bolji protok procesa 3 N. Telišman-Košuta; Konkurentska pozicija zdravstvenog turizma, HGK, Institut za turizam, Zagreb, 2005. K. Illing, Quality Management in Health Tourism, prezentacija, Slovenian Spa Assocciation, 2012, Ljubljana 4 2
  4. 4. Razlozi i potrebe upravljanja kvalitetom temelje se na sljedećim poslovnim ciljevima pojedinog zdravstveno-turističkog centra:5 postizanje potrebnestručnosti i kompetencija; uvođenje novih proizvoda, usluga i procesa; poboljšanje realizacije usluga i izvedbe procesa; motiviranje i osposobljavanje zaposlenika za postizanje postavljenih ciljeva upravljanja kvalitetom; osiguranje da zaposlenici na odgovarajućim funkcijama i razinama budu svjesni: o važnosti i značenja njihovog rada; o načina na koji oni doprinose postizanju ciljeva kvalitete; o mogućih posljedica koje nastaju odstupanjem od, sustavom upravljanja kvalitetom, propisanih postupaka rada. U zdravstvenom turizmu postoje specifični utjecaji na upravljanje kvalitetom. Neki od njih su uvjetovani osiguravajućim društvima, stručnim udruženjima, državnim i lokalnim vlastima, visokom orijentiranošću na uslugu… 5 Bartoluci M., Birikić D.; Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa u zdravstvenom turizmu, znanstveni rad, Acta Turistica Nova, 2011. 3
  5. 5. 3. Zaključak Brojni čimbenici utječu na kvalitetu u zdravstvenom turizmu, npr. aktivna politika upravljanja ljudskim resursima, jasna strategija, inoviranje, zadovoljstvo zaposlenika i osoblja, kvaliteta proizvoda i usluga, jedinstvenost, prijenos znanja, i sl. No, najveći utjecaj ima inoviranje i nova kvaliteta zdravstveno-turističkog proizvoda tj. usluge. Zdravstveni turizam potpomognut informatičkom podrškom, integracijom elektroničkog i mobilnog poslovanja, jedinstvenom uslugom, povoljnijom cijenom, kvalificiranim i cijenjenim liječnicima kakve Republika Hrvatska ima, je veliki potencijal za brojne zdravstvene ustanove u kontinentalnoj Hrvatskoj te na Jadranu, te pruža mogućnost produženja turističke sezone na cijelu godinu. U mogućnosti smo ponuditi izvrsnu klimu, kvalitetne smještajne kapacitete, specijalizirane liječnike obučene u vodećim svjetskim centrima, kvalitetnu medicinski infrastrukturu te znatno povoljnije cijene medicinskih tretmana od većine konkurentskih zemalja. Nažalost, u Republici Hrvatskoj, uz nedostatno obrazovanje kadrova u području zdravstvenog turizma(znanje zdravstva, ekonomije, turizma i kvalitete komuniciranja), nepovoljna okolnost za unapređenje i razvoj zdravstvenog turizma pravno su neregulirani propisi iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o pružanju usluga u turizmu te Pravilnika Ministarstva turizma.6 Stoga, ne ovisi sve o spremnosti zdravstveno-turističkih ustanova na borbu s konkurencijom, privlačenje zdravstvenih turista i unapređenje kvalitete, nego i na vlastima koje su dužne stvoriti jasne i transparentne preduvjete za poslovanje i razvoj. 6 Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb, 2012. 4
  6. 6. Popis literature 1. Bartoluci M., Birikić D.; Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa u zdravstvenom turizmu, znanstveni rad, Acta Turistica Nova, 2011. 2. Kunst I., Tomljenović R.; Uloga zdravstvenog turizma u jačanju konkurentnosti ruralnih područja Republike Hrvatske, Zagreb, 2011. 3. N. Telišman-Košuta; Konkurentska pozicija zdravstvenog turizma, p. 10, HGK, Institut za turizam, Zagreb, 2005. 4. K. Illing, Quality Management in Health Tourism, prezentacija, Slovenian Spa Assocciation, 2012, Ljubljana 5. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb, 2012. Pitanja za raspravu: Ključni faktori uspjeha u zdravstvenom turizmu? Koristi od upravljanja kvalitetom u zdravstvenom turizmu? Zašto se upravlja kvalitetom u zdravstvenom turizmu? Problemi zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj? Ključne riječi: medicinski turizam, zdravstveni turizam, upravljanje kvalitetom, zdravlje, zdravstvo 5

×