Werkkostenregeling workshop

 • 1,213 views
Uploaded on

Verkorte versie van de workshop over de werkkostenregeling

Verkorte versie van de workshop over de werkkostenregeling

More in: Travel , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,213
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
27
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 GITP WERKKOSTENREGELING 18-10-2010 drs. ing. Rob Latten MBA 013 - 464 80 99 Rob.Latten@GITP.NL Werkostenregeling Verkorte presentatie workshops 18 oktober 2010
 • 2. 2 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 We hoeven geen fiscaal deskundige te worden
 • 3. 3 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 maar willen wel weten of dit klopt!
 • 4. 4 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Situatie nu > Belastingwetgeving kent tientallen vergoedingsregelingen > TIP 1: belangrijk is te weten welke binnen jouw organisatie gebruikt worden, want de regelingen vervallen of wijzigen! – Indien CAO: actie ligt bij vakbonden; alles wat in eigen regelingen staat: zelf inventariseren – Geen CAO: vrije vergoedingen en verstrekkingen in eigen arbeidsvoorwaardenpakket inventariseren; vraag welke afspraken de organisatie hierover met de fiscus heeft
 • 5. 5 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Veel voorkomende regelingen > Bedrijfsfitness > Fiets voor woon – werkverkeer > Werkgeversbijdrage personeelsvereniging > Bijscholing, cursussen, congressen, training e.d. > Vakliteratuur > Telefoon– en internetaansluitingen > Maaltijden met een bijkomstig zakelijk karakter > Arbovoorzieningen > Diensttijduitkering (ambtsjubilea) > Overlijdensuitkering > Tijdelijke huisvesting buiten woonplaats > Vakbondscontributie > Kerstpakketten > Producten eigen bedrijf LET OP! DEZE VERVALLEN DUS OF WIJZIGEN!!
 • 6. 6 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Fiscale vereenvoudigingswet 2010: de werkkostenregeling > Doel is administratieve lastenverlichting > Afschaffen alle regelingen over belastingvrije vergoedingen/verstrekkingen > Alles is loon, behalve . > Keuze ingangsdatum: 2011, 2012 of 2013 > Oude afspraken met fiscus komen dan te vervallen > In 2014 definitief voor alle werkgevers
 • 7. 7 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Alles is loon, behalve 1. Vergoedingen niet in het kader van de dienstbetrekking 2. De gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen 3. Intermediaire vergoedingen 4. Wat de werkgever aanwijst binnen de budgetruimte van 1,4% van de fiscale loonsom Nb: de volgende regelingen blijven onaangetast: > Auto van de zaak & boetes > Dienstwoning > Rentevoordeel uit door werkgever verstrekte hypothecaire geldlening
 • 8. 8 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 1. Vergoedingen niet uit dienstbetrekking > Alles wat niet met het werk op zich te maken heeft maar de werkgever als attentie verstrekt – Verjaardagsbloemetje – Fruitmand bij ziekte > Dit is een gevaarlijke categorie! Er zijn werkgevers die hiervoor protocollen en regelingen hebben. Heeft het dan wel met werk te maken? Tip: stem af met fiscus
 • 9. 9 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 2a. Gerichte vrijstellingen Voor de volgende kosten: > vervoer en reiskosten: – abonnementen voor reizen met openbaar vervoer – kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer – losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer – fiets, elektrische fiets, scooter en dergelijke: maximaal € 0,19 per kilometer > tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking > bijscholing, cursussen, congressen, vakliteratuur (op de werkplek en thuis!), training en dergelijke, voor zover ze van belang zijn voor het werk van de werknemer > studie- en opleidingskosten > procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) > outplacement > maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke > verhuiskosten (tot E 7.750) > extraterritoriale kosten (verblijfskosten buitenland) > Inschrijving in beroepsregisters
 • 10. 10 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 2b. Nihilwaarderingen Voor het volgende loon in natura: > voorzieningen op de werkplek zoals het gebruik van de vaste computer, het kopieerapparaat en de vaste telefoon > arbovoorzieningen > consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd > uniformen, werkkleding met een bedrijfslogo groter dan 70cm², en werkkleding die op het werk achterblijft > mobiele telefoon, blackberry of smartphone als het zakelijke gebruik meer dan 10% is > portable computer, notebook of laptop als het zakelijke gebruik 90% of meer is > ov-jaarkaart en voordeelurenkaart als deze kaart ook voor het werk gebruikt wordt
 • 11. 11 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 3. Intermediaire kosten > Kosten van de werkgever, gemaakt ten behoeve van derden, die de werknemer voorschiet en hij (meestal) op declaratiebasis terugkrijgt. > De werknemer doet uitgaven in opdracht en voor rekening van zijn werkgever. Het initiatief tot het maken van de kosten ligt bij de werkgever. > Voorbeelden uit de MvT: brandstofkosten leaseauto, viltstiften whiteboard, voorgeschoten kosten op een beurs. > Voorbeeld van de fiscus: Na een winter met veel sneeuw laat uw werknemer zijn auto van de zaak wassen in een wasstraat. De onderkant van de auto is weer brandschoon en vrij van strooizout. U betaalt aan uw werknemer het bedrag terug dat hij heeft betaald voor de wasbeurt. U kunt dit belastingvrij doen. Het is een intermediaire vergoeding, die niet onder de werkkostenregeling valt.
 • 12. 12 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 4. Wat de werkgever aanwijst > Alles wat overblijft, is loon > De werkgever kiest of hij de bestanddelen als loon aanwijst, of in de vrije ruimte laat vallen > Vrije ruimte is 1,4% van de fiscale loonsom TIP 2: vraag de loonsom 2010 en de verwachte loonsom 2011 op zodat je idee hebt van het 1,4%-bedrag.
 • 13. 13 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Wat kan werkgever aanwijzen? > Kerstpakketten en andere kleine geschenken. > Maaltijden in kantines (op basis van forfait, voor 2010 is dit bedrag 2,20 euro per maaltijd). > Parkeer- veer- en tolgelden. > Bedrijfsfitness (op de werkplek of elders). > Contributie van personeelsverenigingen. > Contributie voor vakvereniging. > Fiets, elektrische fiets, scooter, et cetera. > Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen. > Personeelsfeesten, personeelsreizen et cetera. > Producten van het eigen bedrijf. > Reiskostenvergoedingen van meer dan € 0,19 per kilometer. > Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen (niet zijnde hypothecaire leningen voor de eigen woning). > Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van interne relaties. > Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of continudiensten. > Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen. > Werkruimte bij de werknemer thuis. > .. > ..
 • 14. 14 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Het effect; voorbeeld bij 100 medewerkers Branche Loonsom in 1,4% Fietsen à K€ €1.000 Overheid 3.497 48.958 48 Banken 3.697 51.758 51 Delfstoffen 4.837 67.718 67 Thuiszorg 2.056 28.784 28 Verpl.huizen 1.962 27.468 27
 • 15. 15 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Conclusie > Relatief lage loonsom betekent minder vrije ruimte en dus minder mogelijkheden per medewerker > Organisaties met veel parttimers worden extra benadeeld wanneer alle medewerkers moeten kunnen meeprofiteren
 • 16. 16 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Dilemma Opzet fiscus is per werkgever, niet per medewerker Opzet medewerker (en misschien werkgever) is per medewerker? TIP 3: bedenk wat werkgever en medewerkers hierin willen. TIP 4: overleg met OR of PVT
 • 17. 17 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Uitkomen boven vrije ruimte > Overschrijding van de vrije ruimte: 80% eindheffing! > De waarde van de aangewezen bestanddelen mag niet in belangrijke mate (> 30%) afwijken van wat in dezelfde overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is
 • 18. 18 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Werkkostenregeling berekening Bedrag Fiscale loonsom onderneming € 6.000.000 Alle vergoedingen en verstrekkingen € 150.000,- Af: gerichte vrijstellingen € 45.000,- -/- Af: 1,4 % van de fiscale loonsom € 84.000,- -/- Totaal belastbare werkkosten € 21.000,- Kosten eindheffing 80% € 16.800,-
 • 19. 19 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Dilemma Opzet fiscus is per werkgever, niet per medewerker dus werkgever betaalt 80% Opzet werkgever is omslag per medewerker? Als medewerker rekening mee houden! TIP 5: maak hierover afspraken.
 • 20. 20 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Werk aan de winkel? JA!
 • 21. 21 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Rol van de OR 2 uitersten: overlaten aan werkgever alles zelf uitzoeken
 • 22. 22 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 WOR-rol? > Inititatief- en overlegrecht > Instemmingsrecht: – Fiscale wijzigingen op zich niet; wijzigingen in sociale regelingen, als gevolg van fiscale wijzigingen, wel conform art. 27 lid 1 – wijziging van beloningssysteem? > Rol van OR bij wijziging arbeidsvoorwaarden – Status vaststellen van arbeidsvoorwaardenhandboek (eenzijdig, instemming of overeenkomst)
 • 23. 23 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 fiscaal <> arbeidsrechtelijk > Als iets fiscaal niet meer mag, blijft de regeling arbeidsrechtelijk toch bestaan. > Uitgangspunt: verplichtingen moeten nagekomen worden. – Eenzijdig wijzigingsbeding: zwaarwegend belang werkgever – Geen wijzigingsbeding: akkoord werknemer nodig – Let op: goed werknemerschap – als OR heeft ingestemd, moet de medewerker van goede huize komen…
 • 24. 24 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Het spel spelen
 • 25. 25 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Wat te doen als OR? STAP 1: BEELDVORMING 1. Zet onderwerp op OV-agenda 2. Inventariseer alle bestaande vergoedingen en verstrekkingen 3. Bepaal wat straks onder de werkkostenregeling valt en hoeveel geld dat vertegenwoordigt 4. Bepaal 1,4% van de loonsom 5. Informeer de medewerkers! Verdere actie is nodig wanneer 4 lager is dan 3! Immers daarover moet werkgever 80% belasting betalen.
 • 26. 26 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Wat te doen als OR? STAP 2: OORDEELSVORMING 1. Spreek af hoe totaalpakket aan wijzigingen in arbeidsvoorwaardenpakket tot stand komt: instemmingsrecht of overeenkomst met OR 2. Maak met bestuurder plan van aanpak. NB: regeling hoeft niet per se in 2011 ingevoerd te worden 3. Laat verschillende opties uitwerken en doorrekenen (zowel inhoudelijk als ingangsjaar!) 4. Zorg voor evenwichtige verdeling van beschikbare budget, zodat elke werknemer profiteert 5. Voorkom dat werknemers er op achteruit gaan
 • 27. 27 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Cafetariamodel Uitruil levert medewerker financieel voordeel op Bronnen > Vakantie-uren > Vakantietoeslag > Bonus Doelen > Tegemoetkoming woon-werkverkeer > Fiets > Bijverzekering pensioen > Koop/verkoop vakantie-uren > Vakbondscontributie > Bedrijfsfitness
 • 28. 28 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Gevolgen nieuwe situatie cafetariamodel > Cafetariaregeling blijft mogelijk > Echter dit gaat ten koste van de 1,4% ruimte > Tenzij het gaat om de uitruil van gerichte vrijstellingen Dus uitruil blijft financieel voordeel opleveren mits werkgever de doelen aanwijst onder de werkkostenregeling
 • 29. 29 GITP WERKKOSTENREGELING Rob Latten 18-10-2010 Ten slotte! In de werkkostenregeling is elke bestaande regeling toegestaan. Het mogelijke argument ‘dat iets niet meer mag van de minister’ is onzin.