Presentation Saxion

547 views
490 views

Published on

Presentatie over belang om data beschikbaar te maken en te delen voor wetenschap,economische voorspoed en beheer van gezondheidsrisico’s. Presentatie gehouden op het symposium ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB).

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De omgevingwaarin we werken is in rap tempo veranderd. De wereld van de bibliotheek is aanveranderingonderhevig: Digitalerevolutie en data-intensievewetenschap.Permanente toegang tot data staathoog op de agenda van vandaag.Wat is de invloed van deze ontwikkelingen op de bibliotheek? Watbetekentditvooronsonderwerp van vandaag: Delen van data?
 • Kenmerken van de digitalerevolutie die vanbelangzijnvoor de wetenschap:Heelveelmeer data.Ongekendemogelijkhedenom data tedelen.Belangstellingvoor de levenscyclus van data.Voorbeeld: internettechnologie en het gebruik van de browser als single point of access (toegang) tot (wetenschappellijke) informatie.Noot: welbewustgebruik van het woordrevolutie. Eenrevolutie is eenbeweging die invloedheeft op nagenoegalleaspectenvan onsleven en iedereenraakt. Kenmerken van de digitalerevolutiezijnbelangrijkvoor het inzicht in wat we moetenbeheren.
 • http://www.viget.com/inspire/data-visualization-is-it-the-future-of-the-internet/Bespreek: de groei van het data volume, data tsunami, data vloedgolf, data-infarct.
 • Bespreek de kenmerken van de human life cycle in vergelijkingmet de digitalelevenscyclus: eindig, one credit each, geen of gelimiteerdhergebruik van ‘delen’. Referentie:http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gtchild.co.uk/content/images/stories/human_body/lifecycle.jpg&imgrefurl=http://geographicallyblind.blogspot.com/2010/01/why-i-like-it-longer.html&usg=__WaHgY0MQ9l0PEh2cogRDH8Kb10A=&h=400&w=574&sz=26&hl=nl&start=75&zoom=1&tbnid=S-rBnWw_X6m44M:&tbnh=137&tbnw=197&prev=/images%3Fq%3Dlife%2Bcycle%26um%3D1%26hl%3Dnl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26biw%3D1280%26bih%3D613%26tbs%3Disch:10%2C1993&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=359&vpy=117&dur=47&hovh=187&hovw=269&tx=147&ty=113&ei=dD3oTO7tO8qbOse8vbwK&oei=Qz3oTJGqCYKSOr6ZzYwN&esq=4&page=5&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:75&biw=1280&bih=613
 • Hoe anders is datvoor de data life cycle!Data Life Cycle: Digitaleeeuwigheid?Nano-publicaties. Complexeobjecten.Hergebruik.
 • Hoe anders is datvoor de data life cycle!Plaatje: Chuck Humphrey
 • Leg uit: Data-IntensieveWetenschap(Tony Hey) en het vierdeparadigma: data exploratie
 • Visievoor 2030: Riding the waveVooralleduidelijkheid we zijnnog heel veraf van dezesituatie. All stakeholders are aware of the importance of conserving and sharingreliable data producedduring the scientificprocess.Researchers and practitionersfromany discipline are able to find, access and process the data theyneed. Producers of data benefit from opening it to broadaccess and prefer to deposittheir data in reliablerepositories.
 • Noodzaakvooreenbeteretoegang tot data, hetzijals Open Data, hetzijondervoorwaarden.
 • Delen van data is van cruciaaleconomisch en wetenschappelijkbelang en het beheer van gezondheidsrisico’s. Leg uitbelang van data delenvoor:Economie en (preventie) economische crises: Azie Mexico, huidige crises. Wetenschap: versnellingdoorbraken en verkortingdoorlooptijd van (nieuw) onderzoek. Gezondheidsrisico’s: data is welbeschikbaarmaarniettoegankelijk(vgl Q-koorts).Gevolg crises: vraagnaar data groeit.Referentie: http://creativecommons.org/wp-content/uploads/2010/10/The-New-Sharing-Economy-Cover.jpg
 • Linked Open Data and Open Metadata:Kern: Everyone can access, analyse and contribute.EnkeleontwikkelingenWereldbankstelt data gratis beschikbaarOverheidonderschrijftprincipes van Open Data.Financiers eisendatpubliekgefinancierdebronnen/data beschikbaarkomen/blijven. Beteretoegang tot data (permanentetoegang). Noot: Onderscheidtussen Data, Informatie, Kennis. Data zonder context is waardeloos. Dusonderscheid is nietechthoudbaar!Zieook: Open Content, Open Knowledge.
 • In de wetenschapkannietalleslangsde weg van Open Data! Veiligdelen en eenbeteretoegang tot data vereist: safe settings, (safe locations), safe people.Wetenwat je met wieje watdeelt. Kern: vertrouwen.Techniek: Remote Access Secure Data Sharing
 • Rol van de Bibliotheekbij het delen van data: NieuweKansenInnovatieIs ernogeenrolvoorbibliotheken in eentijdwaarinopenlijkgesprokenwordt over de library by-pass? Library by-pass? Eenmooi en fijnbibliotheekgebouwspeelteenrolbij de keuze van studentenvooreenuniversiteit. Eenweingaansprekendebibliotheek, slechtonderhoudenbibliotheekpagina’szijneenredenom NIET vooreenuniversiteittekiezen. Technologiealleen is onvoldoende: activiteiten die niet het primaireprocesondersteunen redden het niet; ook al is de technieknogzosterk.Toekomstige rol van bibliotheken. Kern: centraal knooppunt voor informatiebeheer of alleen nog administratieve taakstelling?
 • http://www.flickr.com/photos/two375/2329242205/
 • Role of the Data Librarianhttp://graphics2.wordpress.com/2008/09/02/typographic-self-portraits-exposed/typography-self-portrait-stacy-benson/
 • Referentieontbreekt net alsbijeenaantalandereplaatjes.
 • Presentation Saxion

  1. 1. Data Delen: kan mij wat schelen!? Ervaringen uit de praktijk en meer… Rob Grim Research Data Specialist/e-Science Coördinator Executive Manager Open Data Foundation (ODaF) Library and IT Services Tilburg University
  2. 2. Overzicht Presentatie 1. Digitale Revolutie en Data-Intensieve Wetenschap. 2. Delen van Data (is Kennis Delen). 3. Rol van de Bibliotheek. 4. Data-Bibliothecaris: nieuw informatiespecialisme? 29 januari 2015 2
  3. 3. Data Life Cycle Creéer, beheer, gebruik… Picture:Chuck Humphrey
  4. 4. Data-Intensieve Wetenschap Beheer (curate) Vastleggen (capture) Gereedschap (tools)
  5. 5. Visie voor 2030: • Belang van het bewaren en delen van data is duidelijk • Data is vindbaar en toegankelijk • Bruikbaar en relevant • Producenten zien belang in van Open Data en duurzame opslag.
  6. 6. Delen van Data? (Linked) Open Data Veilig Delen van Data
  7. 7. 29 januari 2015 12 Data delen? Waarom? Delen van data is van cruciaal wetenschappelijk- en economisch belang en voor het beheer van gezondheidsrisico’s.
  8. 8. 29 januari 2015 13 Data Delen in de Wetenschap? Waarom? 1. Replicatie (geloofwaardigheid). 2. Sommige experimenten zijn uniek. 3. Betere benutting (dezelfde data, nieuwe resultaten). 4. Verkorten doorlooptijd onderzoek. 5. Kostenaspecten. 6. Aanleggen van cross-disciplinaire datasets.
  9. 9. Economische crises: Data is zoek, niet toegankelijk, komt te laat, belabberde kwaliteit.
  10. 10. (Linked)Open Data Everyone can access, analyse and contribute..
  11. 11. Data Delen: Veilige Toegang op Afstand
  12. 12. Library By-Pass?
  13. 13. Innovatie: it will never be the same!
  14. 14. 29 januari 2015 19 Rol Bibliotheken 1. Vraag naar Library Data Services groeit:  Beheer van wetenschappelijke opbrengsten.  Doorzoekbaar en vindbaar maken van collecties.  Zorgen voor een betere toegang tot collecties, hergebruik datasets stimuleren. 2. Open Metadata 3. Ondersteuning van de gebruiker in de workflow.
  15. 15. Role of the Data Librarian
  16. 16. 29 januari 2015 21 Data-Bibliothecaris 1. Is een specialist op het gebied van data-beheer. 2. Werkzaamheden: o.a. archivering, beschrijving, collectioneren van databestanden, voorlichting geven, data beheersplan maken. 3. Ondersteuning van de workflow (deep alliances, embedded librarian)
  17. 17. Dank voor jullie aandacht! Contact: Rob.grim@uvt.nl

  ×