TTY este mai mult decât o consolă

7,084 views
7,043 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,084
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TTY este mai mult decât o consolă

 1. 1. Mai mult decat o consola!
 2. 2. - un instrument foarte util în folosirea și administrarea unei distribuții Gnu/Linux - aspectul tern displace multor utilizatori - consola poate fi personalizat a , f a cut a atractiv a . TTY - unul din cele 6 terminale (console) in mod text - apelabile prin combinatia ctrl+alt+f1(tty1) , p a n a la Ctrl+Alt+ F6 (tty6). - mutarea i ntre tty-uri se face cu combinația Alt+Fn (Alt+ F3 de exemplu pentru tty3…), iar revenirea i n mediul grafic cu combina t ia de taste Alt+F7 sau Alt+F8; Ce este consola?
 3. 3. Personalizarea TTY-ului GNU Screen:
 4. 4. <ul><li>Screen este un administrator de ferestre care permite folosirea mai multor shell-uri în același terminal. Astfel putem rula mai multe sarcini consecutiv, f a r a s a schimb a m terminalul tty (într-un shell putem asculta muzică cu moc, în alt shell putem viziona videoclipuri, în altul putem actualiza sistemul, etc.). Combinația de taste Ctrl+a pune screen în mod a s teptare comenzi, deci comenzile destinate screen vor fi precedate obligatoriu de aceast a combina ti e. Altfel comenzile date sunt destinate shell-ului curent, cel în care clipește cursorul. </li></ul><ul><li>Ne log a m în tty; </li></ul><ul><li>D a m comanda screen; </li></ul><ul><li>Ctrl+a (acum screen a s teapt a comenzile noastre) și apoi S (Shitf+s): screen va sparge tty în dou a p a r ti , în partea de sus avem shell, în cea de jos nimic; </li></ul><ul><li>Ctrl+a și apoi Tab: a s a ne mut a m i n partea de jos a ferestrei tty; </li></ul><ul><li>Ctrl+a urmat de Ctrl+c: astfel pornim un nou shell în partea de jos a ferestrei, s i avem două shell-uri funcționale (console dac a vre ti ) într-un singur terminal. S i putem repeta procedeul, obținând mai multe shell-uri. Ne putem muta dintr-un shell în altul, putem porni aplica t ii diferite în oricare shell, putem duce unul sau mai multe shell-uri i n background (fundal) sau readuce în foreground (prim-plan). Ca să închidem un shell folosim combinația Ctrl+d, ca în orice consolă. Combinația Ctrl+a X înlătur a / s terge/ i nchide por t iunea de screen (una din por ti unile ferestrei screen) din aranjament. Combina ti a este util a s i în cazul în care dorim ferestre inegale ca dimensiune: deschidem 3 ferestre screen, ne mut a m de exemplu i n cea din mijloc s i cu Ctrl+a X o înl a tur a m. Cum screen nu realoc a spațiul, iar fereastra de sus este ocupat a , aceasta va prelua s i spațiul ocupat anterior de fereastra din mijloc. Astfel fereastra de sus ocup a acum 2/3 din ecran iar cea de jos 1/3… </li></ul>
 5. 5. Instalare Screen: 1- descarcam si compilam: wget http://www.sfr-fresh.com/unix/misc/screen-4.0.3.tar.gz tar zxvf screen-4.0.3.tar.gz cd screen-4.0.3 wget http://vsp4sdl.yuggoth.org/wrp_vertical_split_0.3_4.0.2.diff.bz2 bunzip2 wrp_vertical_split_0.3_4.0.2.diff.bz2 patch -Np1 < wrp_vertical_split_0.3_4.0.2.diff ./configure --prefix=/usr make 2- ca root instalam: make install Screen poate fi setat astfel înc a t la pornirea aplica t iei s a porneasc a direct aplicațiile preferate. Astfel în fișierul de configurare ~/.screenrc, la secțiunea #default windows, putem ad a uga liniile următoare: screen -t mocp 0 mocp screen -t mc 1 mc screen -t htop 2 htop screen -t centerim 3 centerim screen -t lynx 4 lynx
 6. 6. Fbterm Cum sa pui o imagine in fundalul TTY-ului!
 7. 7. - Screen ruleaza in interiorul fbterm - Pentru o imagine clară cu scris lizibil e bine ca imaginea să fie pu t in prelucrat a anterior, redusă preferabil la o scal a de gri s i mic s orat a luminozitatea. Aceasta e varianta optim a . - Exist a posibilitatea modificării culorii fundalului și a textului din fișierul de configurare .fbtermrc. - Se pot modifica fontul folosit (font-names), dimensiunea acestuia (font-size), culoarea textului (color-foreground), culoarea fundalului (color-background).
 8. 8. Instalare/Configurare Fbterm Creati un fisier numit fbterm-bi (touch ~/fbterm-bi) si copiati in el urmatoarele: #!/bin/bash # fbterm-bi: a wrapper script to enable background image with fbterm # usage: fbterm-bi /path/to/image fbterm-options echo -ne &quot;[?25l&quot; # hide cursor fbv -ciuker &quot;$1&quot; << EOF q EOF shift export FBTERM_BACKGROUND_IMAGE=1 exec fbterm &quot;$@&quot;
 9. 9. Instalare wget http://fbterm.googlecode.com/files/fbterm-1.7.tar.gz tar xzf fbterm-1.7.tar.gz cd fbterm-1.7 ./configure --prefix=/usr make Ca root: make install Apoi instalam fbv: wget http://s-tech.elsat.net.pl/fbv/fbv-1.0b.tar.gz tar xzf fbv-1.0b.tar.gz cd fbv-1.0b ./configure --prefix=/usr make Ca root: make install
 10. 10. Ce putem face in TTY? - Vizualizare Imagini - Vizualizare PDF-uri - Screenshot-uri - Trimitere e-mail-uri - Vizionarea filmelor sau a videoclipurilor - Putem asculta posturi radio - Vizionare canale TV - Navigare Web - Creearea CD-urilor sau a DVD-urilor
 11. 11. Vizualizare imagini in TTY - suporta imagini jpeg, png, gif, bmp, etc., folosindu-ne de aplicatia fbi Exemplu: fbi 1.png fbi /home/BGS/.pics/favpic.jpeg fbv ~/Pictures/*.jpg Va ap a rea prima fotografie din director, iar prin ap a sarea tastei Space putem schimba la urm a toarea imagine. Pentru închiderea fbv folosim tasta q. Alternativ a : fim, zgv.
 12. 12. Vizualizare fisiere PDF - folosim fbgs : fbgs fișier.pdf Exemplu: fbgs -c -a ghidmandriva2010.pdf -c se refer a la afi s area documentului i n culori -a inseamnă autozoom/autodimensionare. - op t iunile fbi sunt valabile s i pentru fbgs. - cu +/- mărim/ mic s or a m dimensiunea paginii, cu s a ge ti le sus/jos derul a m pagina curent a , Page Up/ Page Down deruleaz a paginile documentului pdf, ap a s a nd tasta q i nchidem. Alternative: - pdftotext (pdftotext ghid* ghid.txt transform a pdf i n fi s ier text pe care îl putem citi cu mc, vim), - pdftohtml (transform a pdf în html, pe care îl putem citi cu lynx sau elinks).
 13. 13. Screenshot in tty - dori t i s a ¨imortaliza t i¨ momentele respective? - fbgrab ia capturi de ecran i n TTY . Comanda: fbgrab screen.jpg Nota: Pentru folosirea f a r a probleme a utilitarelor fbi, fbgs, fbgrab s i fbterm este necesar a ad a ugarea userului nostru în grupul video ( #gpasswd -a user video ), precum s i setarea permisiunilor pentru framebuffer/ memoria de ecran ( #chmod a+rw /dev/fb0 ).
 14. 14. Playere multimedia in consola - Music on console (MOC) : player în linie de comand a u s or de folosit și intuitiv. - poate fi pornit în konsole sau în una din cele 6 terminale virtuale/ tty deschise cu mocp - n avig a m printre directoare cu s a gețile sus-jos și intr a m în directorul cu melodii cu tasta Enter. Tot cu s a ge t ile sus-jos navig a m în director printre melodii, Enter porne s te redarea melodiei alese. Taste s i combina t ii utile: mocp =pornire moc; p sau Space =pauz a /repornire; q =trimite playerul în background(fundal) l a s a nd consola liberă pentru comenzi; o =redă URL (de exemplu un post de radio online); Q = I nchide moc; s =stop/opre s te redarea; l (L mic) =schimb a aspectul pe una sau dou a coloane (layout); Shift+t =schimbare tem a ; < =mic s orare volum; > =cre s tere volum; l =schimb a între fereastr a cu unu sau dou a panouri; mocp -p =porne s te redarea unui playlist. Alternative: mp3blaster, mpg123. Informatii suplimentare: http://polishlinux.org/apps/cli/moc-audio-player-advanced-tricks/
 15. 16. Videoclipuri sau filme in tty
 16. 17. Putem deschide fi s iere video în formate diverse (.avi, .mpeg, .wma, mp4, etc.) i n linia de comand a , fie c a suntem în interfața grafică/în konsole, fie că suntem într-una din cele șase terminale în mod text deschise prin combina t ia Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+F2, p a n a la Ctrl+Alt+F6 (pentru revenirea i n i nterfa ta grafic a folosim Alt+F8 sau Alt+F7), fie c a ne-am logat direct în terminal, nu în GUI. Playerele folosite sunt mplayer s i/sau cvlc. Pentru vizionarea unui fi s ier video comanda este: mplayer -playlist /calea_c a tre_fișier, sau cvlc /calea_ către_fișier. Dacă fișierul se află în /home/user/Music/Videoclipuri comanda va fi : mplayer –playlist /home/user/Music/Videoclipuri/fisierul_dorit sau cvlc home/user/Music/Videoclipuri/fisierul_dorit Pentru vizionarea de filme este bine dar dificult ati le apar dac a vrem s a vizion a m mai multe fi s iere video consecutiv, videoclipuri sau episoadele unui serial. Pentru a face a s a ceva trebui s a facem un playlist. I ntr-o consol a ne mut a m i n directorul cu videoclipuri (cd /home/user/Music/Videoclipuri) s i d a m comenzile urm a toare: find -name *.avi > playlist.m3u sau locate *.avi > playlist.m3u find -name *.mpg » playlist.m3u sau locate *.mpg » playlist.m3u find -name *.wma » playlist.m3u sau locate *.wma » playlist.m3u find -name *.asf » playlist.m3u sau locate *.asf » playlist.m3u Astfel c a ut a m toate fi s ierele .avi, mpg, etc., și form a m o list a de redare numit a playlist.m3u. Mut a m lista de redare în /home/user (cp /home/user/Music/Videoclipuri/playlist.m3u /home/user). Acum putem urm a ri videoclipurile consecutiv cu comanda: mplayer -playlist playlist.m3u (sau cvlc playlist.m3u). Putem seta direct din comand a dimensiunea ferestrei video, fie c a vizion a m un fișier sau o listă de fișiere video: mplayer -zoom -x 640 -y 480 video.avi sau mplayer -zoom -x 640 -y 480 -playlist playlist.m3u V izionare: cvlc stream_video ( de exemplu cvlc http://www.youtube.com/watch?v=tEPB7uzKuh4 va face să ruleze în terminal : Pendulum 'Watercolour'
 17. 18. TV - Mplayer ne ajuta. Da t i în consolă/ tty comanda: mplayer adresă_tv Cateva exemple: mplayer -zoom -x 700 -y 400 mms://86.55.8.134/ant2 pentru canalul Iasi TV mplayer -zoom -x 700 -y 400 http://82.208.151.248:8989/ pentru canalul Alfa Omega Movies mplayer -zoom -x 700 –y 400 mms://ns.alfanet.ro/AlfaOmegaMovies/
 18. 20. Lynx- browser web CLI - putem naviga pe net foarte simplu s i comod din linia de comanda, consol a sau tty. - browserele text lynx, elinks etc pot fi utile daca avem probleme cu interfata grafica sau - în cazul instal a rii unei distribuții cu installer in mod text (Arch, Slackware, etc.), caz i n care i n alt tty putem naviga cu lynx și c a uta documenta t i a necesar a dac a ne-am înpotmolit - putem intra pe google : lynx google.com - un paramtru ce va scoate de batai -accept_all_cookies dup a comand a . Exemplu : lynx -accept_all_cookies mandrivausers.ro . - putem adauga in .bashrc un alias: alias lynx='lynx -accept_all_cookies', - comanda lynx va fi percepută ca fiind lynx -accept_all_cookies .
 19. 21. Utilizarea lynx este simpl a : <ul><li>lynx= pornim lynx </li></ul><ul><li>- lynx mandrivausers.ro = pornire lynx direct i n adresa dat a - cu s a gețile sus-jos navig a m i ntre linkuri, în pagin a </li></ul><ul><li>- cu tasta Enter (sau s a geat a dreapta)intr a m i n link </li></ul><ul><li>- s a geat a st a nga (sau b sau Page Up)= mergem inapoi o pagin a , la cea precedent a </li></ul><ul><li>- Space (sau + sau Page Down)= mergem la urm a toarea pagin a din link </li></ul><ul><li>- o= intr a m în meniul de op t iuni </li></ul><ul><li>- r= ie s im din meniul de op t iuni </li></ul><ul><li>- g= apare bara de adrese unde putem tasta o nou a adres a </li></ul><ul><li>- Backspace= vezi istoricul (History), cu s a ge t ile sus-jos navig a m, cu Enter intr a m </li></ul><ul><li>- a= facem semn de carte (bookmarks) </li></ul><ul><li>- v= acces a m semnele de carte existente </li></ul><ul><li>- m= mergem la pagina de pornire </li></ul><ul><li>- /= căutare în pagina curent a </li></ul><ul><li>- Q sau Ctrl+C sau Ctrl+D= ie s ire din lynx f a r a confirmare </li></ul><ul><li>- q= ie s ire din lynx dup a confirmare. </li></ul><ul><li>Alternative: elinks, w3m, links2 </li></ul>
 20. 22. Pagina de pornire Google
 21. 23. BashBurn - unealta pentru inscrip t ionat cd-uri/ dvd-uri în linia de comand a - are un gen de interfaț a intuitiv a : ni s te liste drop-down din care noi alegem op t iunile/ sarcina dorit a . - putem face link sau copia imaginea ISO i n interfa t a grafic a sau i n CLI : 1- copiere: cp cale_spre_imagine ceva de genul cp ~/Downloads/imagine.iso ~/tmp/burn în cazul c a imaginea se afl a i n directorul /home/user/Downloads ; 2- creere link: ln -s cale_spre_imagine , respectiv: ln -s ~/Downloads/imagine.iso ~/tmp/burn Dar ni se ofer a op t iunea de a copia imaginea i n directorul de unde is i ia bashburn datele s i de c a tre aplica ti e. Set a ri/ Configure BashBurn. I n terminal d a m comanda bashburn și va ap a rea urm a toarea list a drop-down, din care putem selecta ac ti unea dorit a . La prima utilizare trebuie s a configur a m aplica t ia, s a set a m directorul surs a , viteza de scriere, etc., a s a c a ap a s a m tasta 5 apoi tasta Enter.
 22. 24. Imagine 1- Meniul principal:
 23. 25. I n a doua fereastr a ap a rut a lu a m la r a nd fiecare op ti une, s i ap a s a nd 0,1, 2, etc., i n func ti e de num a rul din fa t a op t iunii, urmat de ap a sarea tastei Enter putem modifica set a rile. Dup a cum se vede bashburn este configurat pe sistemul meu, ceva asem a n a tor trebuie s a seta t i s i voi. I n a treia imagine pute t i observa c a am tastat /dev/cdrom conform cu ceea ce I mi apare afi s at de c a tre sistem. I n mod similar trebuie procedat cu fiecare op t iune i n parte, ve ti observa c a sunte t i informa t i cu ceea ce trebuie scris. În cazul i n care nu s ti t i ce anume s a face t i, ap a sa ti Enter, l a s a nd astfel set a rile implicite ale bashburn. Dup a terminarea modific a rii set a rilor ap a s a m 22+ Enter s i ne re i ntoarcem i n meniul principal, de unde putem alege ce anume dorim s a facem.
 24. 26. Imagine 2- Configure BashBurn:
 25. 27. Imagine 3- Setări cd-writter:
 26. 28. In loc de incheiere - sper ca v-am plictisit suficient - se poate si pe computerele fara un mediu grafic - putem realiza toate activitatile de baza - putem fi mai smecheri ca prietenii nostri … . doar cu TTY. Multumiri si Mandriva Wiki.

×